ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1681

21 ก.ค.2550  เวลา 20:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

กล่าวว่าเมื่อท่านแรกเห็นชาวบ้านเดินเข้ามา

ท่านก็หยั่งรู้ทันทีว่าลูกหลานมีเหตุเรื่องราวอันใดที่อยากให้ท่านช่วยเหลือ

ท่านมีวิชาวาดยันตร์พระได้อย่างวิจิตร ดังปรากฏผ้ายันตร์พิมพ์ลายที่ปรากฏในปัจจุบัน

(ในภาพ เทพองครักษ์ พระจิวชองเจียงกุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1682

21 ก.ค.2550  เวลา 20:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ช่วงเวลาที่พระกวนอูท่านลงประทับทรงปักกุ่ย

ท่านแผ่บุญบารมี ศาลเจ้าได้รับการพัฒนาเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

จนต้องสร้างอาคารเรือนนอนถึง 2 หลัง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาจากถิ่นไกลได้ค้างแรม

(ในภาพ แท่นบูชาพระกวนอู)

 


 ความคิดเห็นที่ 1683

21 ก.ค.2550  เวลา 20:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ภายหลังร่างทรงท่านถึงแก่กรรมไป

จวบจนปัจจุบันศาลเจ้าปราศจากร่างทรงแล้วประมาณนับสิบปี

(ในภาพ ป้ายนามพระกวนเซ่งเต้กุนและเทพองครักษ์ทั้งสอง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1684

21 ก.ค.2550  เวลา 20:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ทางคณะกรรมการศาลก็เพียรพยายามหาร่างทรง

โดยมีความหวังว่าท่านจะลงมาประทับทรงอีกครั้งหนึ่ง

จนเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าท่านจะลงมาประทับทรงอีกครั้งหนึ่ง

(ในภาพ อาวุธประจำกายของศักดิ์สิทธิ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1685

21 ก.ค.2550  เวลา 20:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ปัจจุบันศาลเจ้ากวนอู หลัก 2 นี้นับเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่

เบื้องหน้าอาคารศาลเป็นหอพระหยกอ๋องส่องเต่ขนาดใหญ่

มีบันไดขึ้นและลง บนศาลานั้นมีเก้าอี้นั่งประทับพร้อมฉัตรพระ

(ในภาพ กวนโต หรือง้าวจีน อาวุธประจำกายพระกวนอู)

 


 ความคิดเห็นที่ 1686

21 ก.ค.2550  เวลา 20:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

หอพระหยกอ๋องส่องเต่นับเป็นสถานที่หวงห้าม

ไม่อนุญาติให้ผู้ใดขึ้นและลงหอพระหยกอ๋องส่องเต่หากไม่ได้รับอนุญาต

(ในภาพ แท่นบูชา พระจ่ายเจ็กชีกุน หรือแชกุน และ พระโคยแช)

 


 ความคิดเห็นที่ 1687

21 ก.ค.2550  เวลา 20:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

กล่าวว่าในสมัยก่อนนั้น เมื่อขึ้นไปเข้าเฝ้าชั้นบนแล้ว

เมื่อกลับลงมา ให้ใช้บันไดอีกข้างหนึ่ง และต้องเดินถอยหลังกลับลงมา

(ในภาพ พระจ่ายเจ็กแชกุน หรือพระโชคลาภ และ พระโคยแช)

 


 ความคิดเห็นที่ 1688

21 ก.ค.2550  เวลา 20:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ภายนอกอาคารศาลด้านหน้ามีศาลาม้าเซ็กเทาและคนเลี้ยงม้าอยู่เบื้องขวา

เบื้องซ้ายเป็นเสาธงสีของศาลเจ้า ซึ่งเปลี่ยนผืนธงเมื่อมีงานประจำปีนับเป็นประเพณีปฏิบัติ

(ในภาพ แท่นบูชา พระฮัวโต๋เซียนซือ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1689

21 ก.ค.2550  เวลา 20:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

สมัยก่อนพื้นที่หน้าอาคารศาลลาดต่ำเมื่อรวมขั้นบันใดภายในอาคารศาลแล้ว

จึงต้องขึ้นบันได 9 ขั้น นับเป็นเลขมงคล เพื่อไปบูชาพระกวนอู

โดยมีพื้นที่ต่างระดับ 3 ชั้น ชั้นแรกสำหรับไหว้พระรวมและเทวดาจร

เมื่อหันหน้าสักการะออกนอกศาล จะตรงกับศาลาพระหยกอ๋องส่องเต่

(ในภาพ พระฮัวโต๋เซียนซือ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1690

21 ก.ค.2550  เวลา 20:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ถัดขึ้นมาพื้นระดับกลาง เป็นบ่อมังกรอยู่กลางศาล

สำหรับอธิษฐานจิตโยนเหรียญสตางค์เพื่อสะเดาะเคราะห์

(ในภาพ ป้ายจารึกนามผู้ก่อตั้งศาล ให้ลูกหลานระลึกถึงท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1691

21 ก.ค.2550  เวลา 20:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

เบื้องบนเป็นบ่อฟ้า เป็นรูปแบบหลังคาโล่ง มักเป็นคตินิยมของชาวตรัง

นัยว่าการเปิดบ่อฟ้า แสงสว่างจะสาดส่อง ให้แสงสว่างเกิดความอบอุ่น

(ในภาพ ผู้ให้ที่ดินก่อตั้งศาล นาย จุงหว่าซัน ให้ลูกหลานระลึกถึงท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1692

21 ก.ค.2550  เวลา 20:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ภายในศาลจัดเป็นสามตั๋วพระ แท่นบูชากลางเป็นพระกวนอูประทับนั่ง

เบื้องขวาเป็น พระจิวชองเจียงกุน หน้าตาดุดัน

ส่วนเบื้องซ้ายเป็น พระกวนเป๋งไท้จื้อ หน้าตาโอบอ้อมอารี

กิมซิ้นของพระกวนอูที่มีผู้ถวายศาลเจ้า หนึ่งในนั้นมีกิมซิ้นซึ่งกล่าวว่าลอยน้ำมาจากท่าจีน

(ในภาพ ป้ายจารึกคำยินดีเนื่องในวันเปิดศาลในปีพุทธศักราช 2515)

 


 ความคิดเห็นที่ 1693

21 ก.ค.2550  เวลา 20:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

แท่นบูชาพระเบื้องซ้ายเป็นแท่นบูชาของพระจ่ายสิ่นเอี๋ย หรือ พระจ่ายเจ็กแชกุน

สำหรับผู้อธิษฐานขอพรโชคลาภ ความร่ำรวย ให้ทำมาค้าขึ้น

(ในภาพ ยันตร์พระกวนอูวาดไว้เมื่อครั้งพระกวนอูยังลงประทับทรงเมื่อหลายปีก่อน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1694

21 ก.ค.2550  เวลา 20:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

นอกจากนั้นยังมี พระโคยแช เป็นเทพแห่งปัญญา

สำหรับผู้อธิษฐานเรื่องการศึกษาและสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด

(ในภาพ ระฆังและกลองชัยตีให้ดังสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1695

21 ก.ค.2550  เวลา 20:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

แท่นบูชาพระเบื้องขวาเป็นแท่นบูชาของ พระฮัวโต๋เซียนซือ หรือ หมอฮัวโต๋

สำหรับอธิษฐานจิตขอพรเพื่อให้แคล้วคลาดจากโรคภัยเบียดเยียน

เบื้องล่างเป็นเต่จู้เอี๋ยหรือพระภูมิเจ้าที่

(ในภาพ เรือนนอนผู้ป่วยแยกหญิงชายสำหรับผู้มาไกล เมื่อครั้งยังมีร่างทรงประจำศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 1696

21 ก.ค.2550  เวลา 20:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ภายนอกอาคารศาลนั้นมีศาลา พระหนีเหล็กฮุด มีบริเวณสำหรับท่องแดนนรก

อาคารเบื้องซ้ายของศาลเป็นโรงทาน ศาลาโรงงิ้วเก่า

ถัดไปเป็นอาคารผู้ป่วยรักษาไข้ ซึ่งมีอยู่สองหลัง ปล่อยรกร้างและไม่ใช้งานมานาน

(ในภาพ ศาลาพระหนีเหล็กฮุด)

 


 ความคิดเห็นที่ 1697

21 ก.ค.2550  เวลา 20:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ขณะนี้ทางศาลเจ้ากำลังก่อสร้างศาลบูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม

และ ศาลา หลวงปู่ทวด ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนั้นล้วนเป็นที่นับถือของชาวตรัง

(ในภาพ นรกภูมิจำลอง มุ่งให้กลัวต่อบาป ละเว้นกรรมชั่ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1698

21 ก.ค.2550  เวลา 20:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

สำหรับงานประจำปีนั้น จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระกวนอู ในวันที่ 24 เดือน 6 จีน

ในวันงานพลีหมู 1 ตัวและแพะ 1 ตัว ขึงขึ้นโครงไม้ตามประเพณีโบราณ

เฉกเช่นเดียวกับท้องถิ่นชนบทในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

(ในภาพ ศาลพระกวนอิมกำลังก่อสร้าง จะสำเร็จได้เร็วเพียงใดขึ้นกับสาธุชนผู้ศรัทธา)

 


 ความคิดเห็นที่ 1699

21 ก.ค.2550  เวลา 20:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

เนื้อดังกล่าวนั้นลูกหลานก็จะนำมาทำอาหารเลี้ยงโต๊ะ อาหารที่จัดเลี้ยง มักมีบะหมี่พระ

ซึ่งเป็น บะหมี่หน่ำหล้อ เป็นบะหมี่เส้นใหญ่ มีน้ำราดหน้าด้วยหมูและกุ้งแห้ง

เคาหยุก อาหารท้องถิ่น กว้องหู้ หรือกวางตุ้งในเมืองตรัง

(ในภาพ เสาธงและธงสีเปลี่ยนใหม่เมื่อมีงานประจำปี)

 


 ความคิดเห็นที่ 1700

21 ก.ค.2550  เวลา 20:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.79  

ชาวตรังบางท่านหลังจากทำบุญบริจาคปัจจัยแล้ว นิยมหิ้วปิ่นโตซึ่งบรรจุบะหมี่พระ

นำกลับไปให้สมาชิกในบ้านได้ทานกันถ้วนทั่ว นัยว่าเพื่อเสริมสิริมงคลในรอบปี

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 21 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ ป้ายนามศาลพระกวนอู)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน