ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1621

31 พ.ค.2550  เวลา 20:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

สำหรับศาลเจ้านั้นปัจจุบันนับเป็นอาคารหลังที่ 3

แรกเริ่มอาคารศาลหลังแรกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2494

เป็นอาคารศาลเรือนฝากระดานไม้ หลังคามุงด้วยจาก

(ในภาพ ศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1622

31 พ.ค.2550  เวลา 20:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

จนเมื่อปีพุทธศักราช 2497 สร้างเป็นอาคารเรือนไม้ หลังคามุงด้วยสังกะสี

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2504 เกิดไฟไหม้อาคารศาล

ทางคณะกรรมการศาลเจ้าจึงลงมติสร้างศาลก่ออิฐถือปูน สร้างต่อมาจนแล้วเสร็จ

ในปีพุทธศักราช 2507 ประกอบพิธีนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าประทับภายในศาล

(ในภาพ ศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1623

31 พ.ค.2550  เวลา 20:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

ทางศาลเจ้ามีผู้ดูศาลมาแล้วโดยลำดับคือ

แปะเส้น แปะหว่องวิด จีจีด โกช้อย ช่อแก้ว โกเจ้นหลุ่ง โกลิ้ม

มาถึงปัจจุบันคือ โกต่าย

(ในภาพ ศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1624

31 พ.ค.2550  เวลา 20:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

สำหรับกิมซินพระจุ่งจือไท้เซียนแรกเริ่มสร้างโดย โกดำ นับเป็นกิมซินแรก

สร้างโดยคำบอกเล่าลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอง

ลักษณะกิมซินเป็นชายชราไว้ผมมวยแบบจีน เส้นผมขาว เครายาวสีขาว

สวมชุดยาวมีลายหยินหยาง มือซ้ายวางบนเข่า มือขวาถือเทียนสอหรือแส้พู่พระ

(ในภาพ ป้ายนามศาล พระจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1625

31 พ.ค.2550  เวลา 20:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

สภาพศาลเจ้าในปัจจุบัน นับเป็นอาคารศาลจีนรูปทรงสวยงามสมบูรณ์ตั้งอยู่บนเนิน

บรรยากาศภายนอกด้านหน้ามีแท่นบูชาพระถี่ก๋งและเทวดาจร

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1626

31 พ.ค.2550  เวลา 20:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

ภายในศาลมีแท่นบูชาพระรวม ด้านในมีแท่นบูชากลางของพระจุ๋งจือไท้เซียน

แท่นบูชาพระเบื้องซ้ายเป็นพระตั่วแปะก๋ง พระเฉ่งจุ้ยจอซือ พระหลิมไท้ซือ

และพระเฮี่ยนเทียนเสี่ยงเต่ แท่นบูชาพระเบื้องขวาเป็นพระหลีโลเฉีย

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1627

31 พ.ค.2550  เวลา 20:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

ในสมัยก่อนเคยมีกิมซินพระโพธิสัตว์กวนอิม แต่เนื่องจากเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล

ปัจจุบันลูกหลานผู้เป็นเจ้าของกิมซิน นำกลับไปอยู่ที่บ้านท่ามะปรางแล้ว

ทางศาลเจ้าจึงมีโครงการสร้างศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมขึ้นมาด้านหน้าอาคารศาล

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1628

31 พ.ค.2550  เวลา 20:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

โดยทั่วไปพระจุ๋งจือไท้เซียน ท่านไม่นิยมความเอิกเริก

ท่านเป็นพระแผ่บุญบารมีเช่นเดียวกับพระท่ามกงเยี่ย

มีความสามารถรักษาไข้ และความเจ็บป่วย

ท่านมีตำหรับยาจีนซึ่งมีประสิทธิภาพมาก

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1629

31 พ.ค.2550  เวลา 20:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

ในปีพุทธศักราช 2524 คุณยายต้อง ปัจจุบันอายุ 90 กว่าปี

ท่านเป็นโรคหัวใจ ท่านได้รับยาจากตำหรับรักษาจนหาย

ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท่านศรัทธาพระจุ๋งจือไท้เซียนมาก

ท่านจึงสร้างกิมซินพระจุ๋งจือไท้เซียนไว้ที่ศาลพระกิวอ๋องไต่เต่ห้วยยอด

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1630

31 พ.ค.2550  เวลา 20:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

ในสมัยก่อนเมื่อถึงคราวประเพณีถือศีลกินผักประจำปี มีการเชิญ

พระจุ๋งจือไท้เซียนไปกินผักที่ปริมณฑลพิธีแต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆมักไม่เกิน 3 วัน

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าจุ๋งจื้อไท้เซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1631

31 พ.ค.2550  เวลา 20:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

ต่อมาบังเกิดความไม่สะดวกเนื่องจากการเคลื่อนย้ายเดินทาง

ภายหลังเมื่อทางศาลเจ้าเตาโบ้เกงสร้างกิมซินพระจุ๋งจือไท้เซียนแล้ว

จึงไม่ได้อัญเชิญพระจากศาลไปร่วมพิธีอีก

(ในภาพ กิมซินพระจุ๋งจื้อไท้เซียนในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1632

31 พ.ค.2550  เวลา 20:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

พระจุ๋งจือไท้เซียนท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน

โดยเฉพาะชาวจีนท้องถิ่นฮากกา เช่นเดียวกับพระท่ามกงเยี่ย

คติการจัดวางรูปแบบของศาลจึงคล้ายกัน

(ในภาพ กิมซินพระจุ๋งจื้อไท้เซียนในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1633

31 พ.ค.2550  เวลา 20:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.110  

งานประจำปีของศาลเจ้าจัดปีละ 2 ครั้ง

ครั้งแรกจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายเกิดพระจุ๋งจือไท้เซียน วันที่ 1 เดือน 8 จีน

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายเกิดพระหลีโลเฉียในวันที่ 19 เดือน 9 จีน

ในงานจัดให้มีการไหว้พระขอพร ร่วมรับประทานอาหารพระเพื่อเสริมสิริมงคลของตนในแต่ละปี

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 31 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ กิมซินพระจุ๋งจื้อไท้เซียนในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1634

1 มิ.ย.2550  เวลา 20:11 น.
โดย.. วช 202.5.87.159  

เรียน ท่านบุนเต้หล่าน

คำสรรเสริญองค์พระจุ๋งจื้อไท้เซียนนำมาเขียนและตั้งหิ้งบูชาได้หรือเปล่าครับ

วช


 ความคิดเห็นที่ 1635

1 มิ.ย.2550  เวลา 20:13 น.
โดย.. วฃ 202.5.87.159  

เรียน ท่านบุนเต้หล่าน

รบกวนช่วยเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยให้ด้วยได้มั้ยครับเอาไว้สวดสรรเสริญองค์ท่านคับ

กราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ช่วยค้นคว้าประวัติให้ลูกหลานได้ทราบ

วช


 ความคิดเห็นที่ 1636

6 มิ.ย.2550  เวลา 13:31 น.
โดย.. ซุ้ยเอ็ก 210.246.188.62  
คุณบุนเต้หลาง ครับมีรูปภาพ พระง่วนสีเทียนจุ๋นและพระไท้อิดจินไหมครับ ถ้ามีช่วยโฟสให้ดูหน่อยครับ ขอขอบคุณมาก

 ความคิดเห็นที่ 1637

8 มิ.ย.2550  เวลา 09:59 น.
โดย.. เด็กนคร 203.113.17.180  

ท่านคือผู้ให้ชีวิต


 ความคิดเห็นที่ 1638

10 มิ.ย.2550  เวลา 10:50 น.
โดย.. เปเบ๋ง 222.123.46.51  

 สวัสดีครับจากศาลเจ้าต่ายเต๊เอี๋ยนะครับ

 


 ความคิดเห็นที่ 1639

12 มิ.ย.2550  เวลา 17:55 น.
โดย.. แม็ก 125.27.201.138  

ดีครับ


 ความคิดเห็นที่ 1640

15 มิ.ย.2550  เวลา 13:32 น.
โดย.. กิมเล้ง 125.24.194.208  

ขออนุญาติ copy ภาพนะครับ 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน