ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1541

23 พ.ค.2550  เวลา 03:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

แท่นบูชาเบื้องซ้ายเป็นแท่นบูชาของ

พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธและเต๋าฝ่ายจีน

 (ในภาพ แท่นบูชาเบื้องขวา พระพิฆเนศวร์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1542

23 พ.ค.2550  เวลา 03:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

แท่นบูชาเบื้องขวาเป็นแท่นบูชาของเป็น

พระพิฆเนศวร์ หรือชาวบ้านเรียกว่า พระจันทร์

ซึ่งเป็นตัวแทนของพราหมณ์ฝ่ายอินเดีย

(ในภาพ ส่วนบูชาพระเจ้าที่)

 


 ความคิดเห็นที่ 1543

23 พ.ค.2550  เวลา 03:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ศาลเจ้าพิฆเนศวร์ ย่านตาขาว กำหนดจัดงานประจำปีปีละครั้ง

เป็นเวลา 7 วัน ในช่วงปลายปีเก่าหรือต้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับข้างขึ้นเดือนยี่ของไทย

(ในภาพ บรรยากาศภายในงานประเพณีถือศีลกินเจประจำปี)

 


 ความคิดเห็นที่ 1544

23 พ.ค.2550  เวลา 03:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ในงานมีพิธียกเสาเต็งโก ผูกปิ่นโตเจ

และเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ทุกคืน

(ในภาพ ร่างทรงพระพิฆเนศวร์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1545

23 พ.ค.2550  เวลา 03:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ในคืนสุดท้ายนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์และข้าวของเครื่องใช้ของศาลเจ้า

ลุยไฟผ่านกองเพลิงนำกลับเข้าสู่อาคารศาลเจ้าเป็นธรรมเนียม

(ในภาพ โกหิ้น ร่างทรงพระพุทธสวมเสื้อสีเหลือง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1546

23 พ.ค.2550  เวลา 03:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ข้อความเห็น ศาลเจ้าแห่งนี้ยังอยู่ในสภาพศาลเจ้าส่วนบุคคล

ยังคงต้องการความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในชุมชน

(ในภาพ ประเพณีพระออกเที่ยวของศาลเจ้าพระพิฆเนศวร์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1547

23 พ.ค.2550  เวลา 03:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

นับว่ามีส่วนอย่างยิ่งในการสืบมรดกวัฒนธรรมส่วนท้องถิ่นของตน

ผู้นำในชุมชนหรือนอกชุมชนที่มีศรัทธาเข้าร่วมสนับสนุนกิจการงานศาล

(ในภาพ ประเพณีพระออกเที่ยวของศาลเจ้าพระพิฆเนศวร์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1548

23 พ.ค.2550  เวลา 03:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ร่วมมือกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการศาลเจ้าที่เป็นรูปธรรม

เพื่อสนับสนุนกิจการงานศาลอย่างเต็มใจ โดยไม่คำนึงถึงผลรับหรือรายได้

(ในภาพ พิธีลุยไฟในงานประเพณีถือศีลกินเจประจำปี)

 


 ความคิดเห็นที่ 1549

23 พ.ค.2550  เวลา 03:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ช่วยกันผดุงวัฒนธรรมความเชื่อถือศรัทธา

ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตรัง ให้มั่นคงยาวนานสืบต่อไปให้ถึงลูกหลาน

(ในภาพ ป้ายนามศาลเจ้าพระพิฆเนศวร์ ย่านตาขาว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1550

23 พ.ค.2550  เวลา 03:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

คาถาบูชาพระพิฆเนศวร์

โอม พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ ประสิทธิเม

มะหาลาโภ ทุติยัมปิ พระพิฆะเนศะวะระ

สิทธิ ประสิทธิเม มะหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆะเนศะวะระ สิทธิ

ประสิทธิเม มะหาลาโภ

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 23 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ พระพิฆเนศวร์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1551

24 พ.ค.2550  เวลา 14:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

 


 ความคิดเห็นที่ 1552

24 พ.ค.2550  เวลา 14:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

 


 ความคิดเห็นที่ 1553

24 พ.ค.2550  เวลา 14:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

 


 ความคิดเห็นที่ 1554

24 พ.ค.2550  เวลา 14:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

 


 ความคิดเห็นที่ 1555

24 พ.ค.2550  เวลา 14:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

 


 ความคิดเห็นที่ 1556

24 พ.ค.2550  เวลา 14:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

 


 ความคิดเห็นที่ 1557

24 พ.ค.2550  เวลา 14:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

 


 ความคิดเห็นที่ 1558

24 พ.ค.2550  เวลา 14:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

ซันกวองโผ๋วจิว สิ่นกองผอเจ๊ว

 


 ความคิดเห็นที่ 1559

24 พ.ค.2550  เวลา 14:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.58  

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระท่ามกงเยี่ย

 ขอพรพระคุ้มครองลูกหลาน

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

เหย่าหงอเผ่งโอ้น อิ่วอว้าเป่งอาน

 


 ความคิดเห็นที่ 1560

24 พ.ค.2550  เวลา 23:10 น.
โดย.. เด็กตรังเรียนเอแบค 124.120.146.243  
เรียน คุณ บุนต้าหลางครับ ผมอยากจะทราบประวัติของศาลทวดโต๊ะอดัมสิติยาวา ตั้งแต่ภาค 1 ถึงภาค 4 ครับ ยังไงรบกวนด้วยครับ แล้วผมจะติดตามเรื่องราวของศาลเจ้าในจังหวัดตรังต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน