ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1481

18 พ.ค.2550  เวลา 07:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

ต่อมากิตติศัพท์ของความศักดิ์สิทธิ์ของพระที่ท่านประทับทรงเป็นที่ร่ำลือ

ชาวบ้านและคหบดีท้องถิ่นจึงร่วมกันจัดสร้างศาลเจ้าถาวร

ในบริเวณที่ดินของครอบครัวคุณสมโชค โดยจัดสร้างศาลก่ออิฐถือปูน

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1482

18 พ.ค.2550  เวลา 07:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

จากนั้นจึงอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าประทับภายในในศาลเมื่อปีพุทธศักราช 2524

จารึกเหนือประตูศาลว่าเป็นศาลเจ้าของ พระเสี่ยนจ๋ายต่งจื้อ

(ในภาพ แท่นบูชากลางของพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระเสี่ยนจ๋ายต่งจื้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1483

18 พ.ค.2550  เวลา 07:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

ต่อมามีร่างทรงพระโพธิสัตว์กวนอิมจากอำเภอกันตัง มาร่วมประทับทรงด้วย

ภายหลังจึงมีผู้ศรัทธาสร้างซุ้มประตูนาม พระกวนอิมเหนียว อยู่เบื้องหน้า

(ในภาพ แท่นบูชาพระหนีเหล็กฮุดและพระเอี๋ยวสื่อก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1484

18 พ.ค.2550  เวลา 07:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

จนกระทั่งร่างทรงดังกล่าวถึงแก่กรรม ต่อมาจึงมีร่างทรงพระโพธิสัตว์กวนอิมอีกท่านหนึ่ง

ซึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอกันตังเช่นเดียวกัน โดยท่านลงประทับทรงทุกวันเสาร์

(ในภาพ แท่นบูชาพระไต่เซี่ยฮุดจ้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1485

18 พ.ค.2550  เวลา 07:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

ในปัจจุบันศาลเจ้าเซียนไฉเยี้ยมีพระโพธิสัตว์กวนอิม

และพระเสี่ยนจ๋ายต๋งจื้อประทับอยู่บนแท่นบูชากลาง

เบื้องซ้ายเป็นแท่นบูชาของพระเอี๋ยวสื่อก๋งและพระหนีเหล็กฮุด

(ในภาพ แท่นบูชากลางของพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระเสี่ยนจ๋ายต่งจื้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1486

18 พ.ค.2550  เวลา 07:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

เบื้องขวาเป็นแท่นบูชาของพระไต่เซี่ยฮุดจ้อ

และเบื้องหน้าเป็นแท่นบูชาของพระอุ่ยทอผ่อซัด

ท่านหันหน้าเข้าสู่ภายในศาลเพื่อพิทักษ์ศาลเจ้า

(ในภาพ เจ้าศาลพระเสี่ยนจ๋ายต่งจื้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1487

18 พ.ค.2550  เวลา 07:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

นอกจากนั้นทางศาลยังนับถือบูชาพระจ่ายสินเอี๋ย และพระสุ่ยสื้อ ร่วมด้วย

สำหรับงานประจำปีของศาลเจ้าจัดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระอุ่ยทอผ่อซัด

(ในภาพ พระเอี๋ยวสื่อกงซือจุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1488

18 พ.ค.2550  เวลา 07:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

โดยจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและลุยไฟ ทั่วไปมักตรงกับเดือนมิถุนายนของทุกปี

ในงานนี้จะมีชาวบ้านและผู้ยึดถือศรัทธาพระมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 18 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ พระอุ่ยท้อผ่อซัด)

 


 ความคิดเห็นที่ 1489

19 พ.ค.2550  เวลา 20:19 น.
โดย.. อุ้ย 222.123.61.212  

เรียนคุณบุนเต้หลาง ผมอยากทราบประวัติศาลเจ้าที่ไม่ใช้เจ้าจีน อย่างเช่น ศาลเจ้าโต๊ะอดัม พระพิฆเนศวร  นะคับ


 ความคิดเห็นที่ 1490

19 พ.ค.2550  เวลา 22:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.193.6  

ศาลเจ้าเสียวลิ้ม

เขตเทศบาลย่านตาขาว

พระตักม้อโจวซือ

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลในงานประจำปี

ตั้งแต่ 19 ถึง 21 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับและร่วมรับประทานอาหาร

ในวันที่ 20 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1491

21 พ.ค.2550  เวลา 23:11 น.
โดย.. เด็กภูเก็ต 124.157.217.20  
ตงตั๋นหงวนโส่ย ------ รู้ไหมว่าชื่อของพระอะไร ช่วยบอกหน่อยดิ้เด็กตรัง

 ความคิดเห็นที่ 1492

21 พ.ค.2550  เวลา 23:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.87.11  

ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระท่ามกงเยี่ย

ในวันที่ 22 ถึง 26 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

ร่วมรับประทานอาหารเจ

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1493

21 พ.ค.2550  เวลา 23:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.87.11  

ศาลเจ้าพระพิฆเนศวร์

ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลถือศีลกินเจประจำปี 2550

ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 30 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

ร่วมรับประทานอาหารเจและลุยไฟ

ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1494

21 พ.ค.2550  เวลา 23:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.87.11  

ศาลเจ้าพระ108-109

บ้านยวนโปะ ปะเหลียน

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลถือศีลกินเจประจำปี 2550

ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 31 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

ร่วมพิธีลุยไฟ

ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1495

23 พ.ค.2550  เวลา 02:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

บทสวดอัญเชิญพระพิฆเนศวร์

โอม ศิโรเม พุทธะเทวัญ

จะ อะหังเมธานัง พิฆะเนศะวะระ

พรหมมะเทวะตา มะหาอิทธิโย

ปาระมิตตา ปูชิตตะวา อัญชะลียะ

ปักการะวันตา ปักการา เคหะวัตถุม

หิเขตเต พิธีปูชา อาคัจฉา ยะหิ สัมผัสสะ

เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียะ

จะ นะมัศศิวารายะ

(ในภาพ พระพิฆเนศวร์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1496

23 พ.ค.2550  เวลา 02:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ศาลเจ้าพิฆเนศวร์

ตรัง

 

เรื่องราวเกิดเมื่อประมาณ 65 ปีก่อน

ณ บริเวณต้นหลุมพอด้านหลังร้านขายยา จ.จินฉุ้น ในเมืองทับเที่ยง

(ในภาพ ศาลเจ้าพระพิฆเนศวร์ ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1497

23 พ.ค.2550  เวลา 02:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

เริ่มจากกลุ่มเด็กชายกลุ่มหนึ่ง ในกลุ่มนั้นมีเด็กชายชาวย่านตาขาว

ชื่อ เด็กชายหิ้น อายุ 12 ปี และเพื่อนๆ

(ในภาพ ศาลเจ้าพระพิฆเนศวร์ ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1498

23 พ.ค.2550  เวลา 02:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

พากันไปเที่ยวงานประจำปีพระ 108-109 ย่านตาขาว

แล้วเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงประทับทรง

(ในภาพ แท่นบูชาพระเทวดาจร)

 


 ความคิดเห็นที่ 1499

23 พ.ค.2550  เวลา 02:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

ด้วยความคึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ขณะนั้นอยากแสร้งว่าตนเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงประทับทรงบ้าง

(ในภาพ แท่นบูชาพระอิศวร หรือ พระหยกอ๋องเซี่ยงเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 1500

23 พ.ค.2550  เวลา 02:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.142  

เด็กในกลุ่มจึงนำท่าทางประทับทรงมาล้อเลียนผู้ใหญ่

ปรากฏว่ามีสิ่งลี้ลับเป็นภูติผีปีศาจมาแอบเข้าประทับทรงเด็กชายหิ้น

(ในภาพ ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน