ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1461

15 พ.ค.2550  เวลา 16:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

สารบัญกระทู้

ประเพณีถือศีลกินผักตรัง

(2)

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

วันสำคัญ เมย.2550

46

สารทไหว้รอบปี 2550

47

ศ.เฮี่ยนเทียน หานจีนเค้า

47

ศ.เฮี่ยนเทียน คลองน้ำเจ็ด

48

ศ.หินรูปช้าง ตรัง

49

วันสำคัญ พค.2550

49

บิดเจี่ยน/อั่งกู/เทียบ

50

พระเปากง

50

ศ.เปากง ตรัง

53

ศ.เปากง ย่านตาขาว

54

พระกิมฮวยเหนียว

55

ศ.ดอกไม้ทอง ตรัง

55

ศ.สามพี่น้อง ย่านตาขาว

56

พระข่อจินหยิน

57

พระซุนจินหยิน

57

ศ.ทวดศาลา ย่านตาขาว

58

ศ.เก่งจิวโฮยก้วน กันตัง

59

พระเทียนห่อเซ่งโบ้

60

พระตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยง

66

เทพองครักษ์

67

พระม่าจ้อโป๋ แต้จิ๋ว

67

พระม่าจ้อโป๋ เบิกไพร

69

เชียนหลีหง่านสุ่นฮองหงี่

70

ศ.เจากงเยี่ย

73

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 26 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

ปรับปรุงเมื่อ 15 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1462

16 พ.ค.2550  เวลา 14:39 น.
โดย.. ว 202.183.189.14  
 

 ความคิดเห็นที่ 1463

17 พ.ค.2550  เวลา 07:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

ศาลเจ้าปุ๋นเท่าก๋ง

บ้านใต้ ท่าจีน

 

ศาลเจ้าปุ๋นเท่าก๋งนี้เป็นศาลเพื่อบูชาพระรักษาถิ่น

(ในภาพ ศาลเจ้าปุ๋นเท่าก๋ง ท่าจีน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1464

17 พ.ค.2550  เวลา 08:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

กล่าวว่าเป็นศาลแรกของเมืองทับเที่ยง

นับตั้งแต่มีชาวจีนอพยพมายังเมืองตรัง อายุศาลเจ้าไม่น้อยกว่า 150 ปี

(ในภาพ ด้านหน้าประตูศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1465

17 พ.ค.2550  เวลา 08:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

แต่เดิมเป็นศาลเรือนตับจาก ตั้งอยู่ริมน้ำท่าจีน

ต่อมาจึงสร้างเป็นเรือนไม้

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 1466

17 พ.ค.2550  เวลา 08:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

ต่อมาภายหลังชาวบ้านท้องถิ่นจึงร่วมมือร่วมใจกัน

จัดสร้างศาลยกพื้นสูง ก่ออิฐถือปูน

(ในภาพ แท่นบูชาพระตั่วแปะก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1467

17 พ.ค.2550  เวลา 08:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

เนื่องจากมักเกิดน้ำหลากในหน้าฝน น้ำท่วมศาลอยู่เสมอ

ข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้จึงโดนพัดพาลงน้ำไปมาก

(ในภาพ กิมซิ้นพระตั่วแปะก๋งดั้งเดิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 1468

17 พ.ค.2550  เวลา 08:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

ปัจจุบันยังปรากฏสิ่งของสำคัญภายในศาลเจ้า

อันเป็นหลักฐานหรือร่องรอยสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่

(ในภาพ กิมซิ้นพระตั่วแปะก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1469

17 พ.ค.2550  เวลา 08:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

ป้ายคำจีนเก่าแก่ซึ่งยังหลงเหลืออยู่สามแผ่น ซึ่งระบุปีสร้างป้ายแผ่นที่เก่าแก่ที่สุด 134 ปี

ซึ่งเข้าใจว่าสร้างขึ้นมาภายหลัง จึงยังไม่สามารถยืนยันปีที่สร้างศาลที่แท้จริงได้

(ในภาพ กิมซิ้นพระจ่ายสินเอี๋ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1470

17 พ.ค.2550  เวลา 08:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

กิมซิ้นโบราณของพระตั่วแปะก๋ง สวมชุดคลุมสีแดง

ซึ่งเนื้อไม้เปื่อยยุ่ย บริเวณใบหน้าเลอะเลือน ลบริ้วรอยไปสิ้น

(ในภาพ ป้ายคำจีนนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2416)

 


 ความคิดเห็นที่ 1471

17 พ.ค.2550  เวลา 08:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

กิมซิ้นนี้สันณิฐานว่ามีมาดั้งเดิมในเมืองจีน ต่อมาจึงมีผู้นำมาขึ้นฝั่งที่เมืองตรังแห่งนี้

ความเก่าแก่หรืออายุของกิมซิ้นนี้น่าจะมากกว่าอายุของศาลหลายสิบปี

(ในภาพ ป้ายคำจีนนี้สร้างในรัชสมัยชิงกวางสูปี 3 ปีพุทธศักราช 2420)

 


 ความคิดเห็นที่ 1472

17 พ.ค.2550  เวลา 08:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

เมื่อนับรวมระยะเวลาสร้างศาลประมาณ 150 ปีก่อนเป็นอย่างน้อย

กิมซิ้นนี้จึงน่าจะมีอายุเกือบ 200 ปี

(ในภาพ ป้ายคำจีนนี้สร้างในรัชสมัยชิงกวางสูปี 4 ปีพุทธศักราช 2421)

 


 ความคิดเห็นที่ 1473

17 พ.ค.2550  เวลา 08:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

เรือโบราณ ซึ่งเป็นเรือขุด

 บนลำเรือมีข้าวของเครื่องใช้ และ เศษกระดูกมนุษย์ปรากฏ

(ในภาพ เรือขุดพร้อมเศษกระดูกมนุษย์และข้าวของเครื่องใช้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1474

17 พ.ค.2550  เวลา 08:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

กล่าวว่าเป็นลำเรือล่มที่จมอยู่ใต้แม่น้ำบริเวณใกล้เคียงศาลเจ้า

ชาวบ้านจึงช่วยกันกู้เรือและนำมาไว้ที่ศาลเจ้า

ภายหลังจึงสร้างหลังคาครอบไว้กันแดดและฝน

(ในภาพ เรือขุดที่ถูกกู้ขึ้นมาจากลำน้ำ)

 


 ความคิดเห็นที่ 1475

17 พ.ค.2550  เวลา 08:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.206  

สำหรับงานประจำปีนั้น ทางศาลเจ้าปุ๋นเท่าก๋ง บ้านใต้ ท่าจีน

กำหนดจัดงานประจำปี เนื่องในคล้ายวันเกิดท่าน เมื่อ วันที่ 15 เดือน 2 จีนของทุกปี

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 17 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 (ในภาพ ใบกลองเก่าแก่ของศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1476

18 พ.ค.2550  เวลา 07:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

ศาลเจ้าเซียนใฉ่เยี๋ย

ลำภูรา

 

ย้อนหลังเมื่อ 32 ปีก่อน คุณ สมโชค เรืองขำ หรือโกโชค

บ้านอยู่หมู่ 6 ตำบลลำภูรา บังเกิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกท่านเป็นร่างทรง

และได้ลงประทับทรงครั้งแรก

(ในภาพ ประตูศาลเจ้าเซียนใฉ่เยี๋ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1477

18 พ.ค.2550  เวลา 07:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

ในคราวนั้นเบื้องแรกท่านไม่ทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือพระใด

ท่านจึงได้เข้าหาร่างทรงของพระกวนอิมผ่อ

หรือชาวบ้านเชื่อถือว่าเป็นมารดาของพระกวนอิมเพื่อให้คำแนะนำ

(ในภาพ ศาลเจ้าแม่กวนอิมจารึกในภายหลัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1478

18 พ.ค.2550  เวลา 07:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

จึงทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลงประทับทรงคือ

พระเสี่ยนจ๋ายต่งจื้อ หรือชาวตรังมักเรียก พระอั่งไฮยี้

ท่านได้แนะนำร่างทรงคุณสมโชคและช่วยเหลือจัดตั้งโต๊ะบูชาพระขึ้นที่บ้าน

(ในภาพ อาคารศาลเจ้าเซียนใฉ่เยี๋ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1479

18 พ.ค.2550  เวลา 07:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

ต่อมาทางพระเองและครอบครัวของคุณสมโชคบังเกิดความไม่สะดวก

เนื่องจากพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระที่ลงทรงล้วนถือศีลกินผัก

(ในภาพ ประตูศาลศาลเจ้าเซียนใฉ่เยี๋ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1480

18 พ.ค.2550  เวลา 07:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.191  

ทางคุณสมโชคและครอบครัวจึงแยกโต๊ะบูชา

มาจัดตั้งเป็นศาลเบื้องต้นเรียบง่าย ตั้งอยู่บริเวณข้างบ้านพักของท่าน

(ในภาพ เหนือประตูจารึกนามพระเสี่ยนจ๋ายเอี๋ย)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop