ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1441

14 พ.ค.2550  เวลา 08:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.45  

(ในภาพ เทพอสูร สุ่นฮองหงี่)

 


 ความคิดเห็นที่ 1442

14 พ.ค.2550  เวลา 08:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.45  

(ในภาพ เทพอสูร เชียนหลีหง่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1443

14 พ.ค.2550  เวลา 08:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.45  

(ในภาพ เทพอสูร สุ่นฮองหงี่)

 


 ความคิดเห็นที่ 1444

14 พ.ค.2550  เวลา 08:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.45  

(ในภาพ เทพอสูร เชียนหลีหง่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1445

14 พ.ค.2550  เวลา 08:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.45  

(ในภาพ เทพอสูร สุ่นฮองหงี่)

 


 ความคิดเห็นที่ 1446

14 พ.ค.2550  เวลา 08:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.45  

(ในภาพ เทพอสูร เชียนหลีหง่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1447

14 พ.ค.2550  เวลา 08:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.45  

อนึ่ง เทพอสูรเชียนหลีหง่าน และ เทพอสูรสุ่นฮองหงี่ เป็นการเรียกตามคุณลักษณะ

เราสามารถเรียกคำจีนว่า เชียนหลีหง่านเจียงกุน และ สุ่นฮองหงี่เจียงกุน ได้

ตามบทบาทหน้าที่องครักษ์ของ พระเทียนห่อเซ่งโบ้ หรือ พระม่าจ้อโป๋ ตามลำดับ

(ในภาพ เทพอสูร สุ่นฮองหงี่)

 


 ความคิดเห็นที่ 1448

15 พ.ค.2550  เวลา 15:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

ศาลเจ้าเจากงเยี่ย

เขาพรุเสม็ด วังคีรี ห้วยยอด

 

พระเจากงเยี่ยชาวบ้านท้องถิ่นเรียก พระผุด

เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นมาเองตามป่าเขา

ไม่ทราบที่มาว่าปรากฏในพงศาวดารใด

ที่ตั้งของศาลนั้นชาวบ้านเรียก เขาพรุเสม็ด

(ในภาพ ศาลเจ้าเจากงเยี่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1449

15 พ.ค.2550  เวลา 15:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

กล่าวว่าศาลแรกดั้งเดิมนี้ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งอยู่ที่สูง ปัจจุบันรถยนต์ยังเข้าไม่ถึง

ศาลแรกดั้งเดิมนั้นเป็นเรือนศาลเล็กๆตั้งอยู่กลางหุบเขา

มีร่างทรงซึ่งชาวบ้านเรียก ทวดจันทร์ ท่านเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน

(ในภาพ ศาลเจ้าเจากงเยี่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1450

15 พ.ค.2550  เวลา 15:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

พระเจากงเยี่ยเป็นที่นับถือของชาวบ้านในพื้นราบมาก ต่อมาเมื่อมีผู้ศรัทธามากขึ้น

บังเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปสักการะ เนื่องจากต้องเดินทางขึ้นเขาไปในหุบเขา

(ในภาพ ศาลเจ้าเจากงเยี่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1451

15 พ.ค.2550  เวลา 15:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

จนเมื่อประมาณ 60 กว่าปีก่อน ตาเที้ยม ร่วมกับชาวบ้าน สร้างศาลให้ท่านประทับ

ในท้องถิ่นใกล้ชุมชนพื้นราบ โดยก่อสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นของตาเที้ยมเอง

จากนั้นจึงอัญเชิญพระเจากงเยี้ยท่านมาสถิตย์ อาคารแรกเริ่มเป็นเรือนสานไม้ไผ่หลังคามุงจาก

(ในภาพ ศาลเจ้าเจากงเยี่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1452

15 พ.ค.2550  เวลา 15:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

ต่อมาเมื่อราว 50 ปีก่อนจึงสร้างศาลก่ออิฐถือปูนดังสภาพที่ปรากฏในปัจจุบัน

เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจากงเยี่ย ต่อมาจึงปรากฏมีผู้ขยายความศรัทธา

(ในภาพ ศาลาถี่ก๋งและเทวดาจร)

 


 ความคิดเห็นที่ 1453

15 พ.ค.2550  เวลา 15:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

แยกออกไปไปตั้งศาลใหม่ศาลเล็กศาลน้อยใกล้ชุมชนของตนเอง

จนกระทั่งปัจจุบันมีศาลเจ้าเจากงเยี่ยละแวกใกล้เคียงประมาณ 4 แห่ง

แต่ที่นี่ถือเป็นศาลหลักดั้งเดิม

(ในภาพ ศาลาถี่ก๋งและเสาธง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1454

15 พ.ค.2550  เวลา 15:53 น.
โดย.. บุนเต้หลางงงง 58.9.81.126  

ปัจจุบันตาเที้ยมผู้เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการก่อสร้างศาลนั้นถึงแก่กรรมแล้ว

ชาวบ้านในท้องถิ่นจึงช่วยกันดูแลในรูปกรรมการศาล

มีร่างทรงของศาลซึ่งเมื่อประทับทรงพูดภาษาจีน

ส่วนอักขระที่ท่านเขียนนั้นไม่สามารถมีผู้ใดอ่านออก เนื่องจากขีดเขียนเป็นภาษาโบราณ

(ในภาพ ศาลาพระตั่วแปะก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1455

15 พ.ค.2550  เวลา 15:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

สภาพศาลเจ้าในปัจจุบันนั้นนับเป็นอาคารศาลเก่าแก่ กว้างขวาง ยังคงสภาพความแข็งแรง

เนื่องจากตัวอาคารศาลตั้งอยู่ในบรรยากาศที่ยังคงธรรมชาติ จึงสงบร่มเย็น

(ในภาพ พระตั่วแปะก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1456

15 พ.ค.2550  เวลา 15:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

เบื้องหน้าอาคารศาลฝั่งขวา มีศาลาฮกเต็กบูชาพระภูมิเจ้าที่

ตรงกลางมีเสาธง และศาลาถี่ก๋งเทวดาจร

มีแผ่นป้ายนามศาลเป็นภาษาจีนซึ่งคัดลอกจาก

ต้นฉบับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยวาดไว้ตั้งแต่รุ่นแรกเมื่อเริ่มก่อสร้างศาล

(ในภาพ แท่นบูชาพระเจ้าที่และประตู)

 


 ความคิดเห็นที่ 1457

15 พ.ค.2550  เวลา 15:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

ภายในอาคารศาลมีแท่นบูชากลาง ซึ่งเป็นแท่นบูชาของพระเจากงเยี่ย เนื่องจากท่านไม่มีรูปเคารพ

สิ่งที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของท่านเป็นแผ่นฉากขนาดใหญ่สื่อถึงปริศนาธรรมเต๋า

ภายหลังลูกหลานได้นำกิมซิ้นของพระกวนอูและองครักษ์ทั้งสองวางไว้ในแท่นบูชากลาง

(ในภาพ แท่นบูชาพระเจ้าที่และประตู)

 


 ความคิดเห็นที่ 1458

15 พ.ค.2550  เวลา 15:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

เบื้องซ้ายของแท่นบูชากลางเป็นแท่นบูชาของพระโพธิสัตว์กวนอิม พระจี้กงฮั่วฮุด

เบื้องขวาของแท่นบูชากลางเป็นแท่นบูชาของพระไท้เท้ ซึ่งชาวบ้านหมายถึงพระโป้เซ้งไต่เต่

(ในภาพ แท่นบูชาพระเจ้าที่และประตู)

 


 ความคิดเห็นที่ 1459

15 พ.ค.2550  เวลา 15:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

สำหรับงานประจำปีของศาลเจ้า กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมของทุกปี

ในงานประกอบพิธีลุยไฟเพื่อชำระความชั่วร้ายให้มอดไหม้และเสริมสิริมงคลแก่ตนเอง

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 15 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ ป้ายนามศาลพระเจากงเยี่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1460

15 พ.ค.2550  เวลา 16:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.126  

สารบัญกระทู้

ประเพณีถือศีลกินผักตรัง

(1)

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

ป่ายตั๋ว

10

ขึ้นเสาเต็งโก 

10

รับพระ

12

ตักเก็ง

13

ปักเต้าหน่ำเต้าแชกุน

16

พระท่ามกงเยี่ย

17

ศ.ท่ามกงเยี่ย ตรัง

19

พระ108

20

พระ108-109 ตรัง

20

ศ.108-109 ย่านตาขาว

21

ศ.108-109 คลองปาง

21

พระซามซัวก๊กอ๋อง

21

ศ.ซำซัวก๊กอ้วง สุโสะ

22

พระโป้เซ้งไต่เต่

23

ศ.โป้เซ้ง ตรัง

25

วันสำคัญสิ่งศักด์สิทธิ์

27

เจ้าพ่อเขาตก

28

เจ้าพ่อเขาใหญ่

31

ศ.เขาใหญ่ เกาะสีชัง

33

ศ.เขาใหญ่ ตรัง

34

เจ้าพ่อหมื่นราม

35

ศ.หมื่นราม ตรัง

37

ซาจับหลักกวนเจียง

38

ศ.กวนอิมเก็ง ตรัง

41

พระก่องเต็กจุนอ๋อง

42

จับซาไท้จือไท้โป้

44

ศ.ฮงสั้นซี้ ท่าจีน

45

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน