ปั่นเยี่ยมชม เส้นทางกำลังก่อสร้าง-เขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง 12,1


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    หน้าถัดไป >ผ่านไป-ผ่านมา หลายครั้งแล้วมองเห็นเส้นทางที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพื่อสร้างความเจริญให้กับผู้คนสัญจร ชาวตรัง-พัทลุง หรือชาวจังหวัดอื่นๆที่ใช้เส้นทางผ่านไป-มา กับถนนแนวใหม่ 4 ช่องจราจร ครับ  (รอช่วงอากาศดีๆ...ปั่น ครับ)

... รอบแรกที่ปั่นไปเยี่ยมชมการทำงานของช่าง 12 มี.ค.55 เวลาประมาณบ่าย 3 โมงครึ่ง ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป (ขากลับ ภาพทวนแสง ประกอบกับเวลาน้อย  จึง... ค่อย

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชมการทำงานของช่าง 17 มี.ค.55 คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป-ขากลับ  (ภาพตามแสง มีเวลาแวะชม สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง – ถนนเขาพับผ้าสายเก่า-น้ำราบ บางส่วน ครับ)

   (ชมภาพบรรยายกาศเขาพับผ้า เทือกเขาบรรทัด(เดิม) สัปดาห์นี้อากาศดีทั้งสัปดาห์ ครับ)

 


โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213   


 

 ความคิดเห็นที่ 121

17 มี.ค.2555  เวลา 20:40 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  ซ้าย-ชวา กำลังขุด - ถม - ขยาย ...

 ความคิดเห็นที่ 122

17 มี.ค.2555  เวลา 20:40 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  ซ้าย-ชวา กำลังขุด - ถม - ขยาย ...

 ความคิดเห็นที่ 123

17 มี.ค.2555  เวลา 20:41 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  เกือบสุดเขตเขาพับผ้าแล้ว...

 ความคิดเห็นที่ 124

17 มี.ค.2555  เวลา 20:42 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  เกือบสุดเขตเขาพับผ้าแล้ว...

 ความคิดเห็นที่ 125

17 มี.ค.2555  เวลา 20:43 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  เกือบสุดเขตเขาพับผ้าแล้ว...

 ความคิดเห็นที่ 126

17 มี.ค.2555  เวลา 20:43 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  เกือบสุดเขตเขาพับผ้าแล้ว...

 ความคิดเห็นที่ 127

17 มี.ค.2555  เวลา 20:44 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  สุดเขตเขาพับผ้าแล้ว ถนนทางหลวงบ้านเมืองเราก็มีดี นะครับ...

 ความคิดเห็นที่ 128

17 มี.ค.2555  เวลา 20:45 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  เกือบสุดเขตเขาพับผ้าแล้ว  หันหัวรถจักรยานกลับ...

 ความคิดเห็นที่ 129

17 มี.ค.2555  เวลา 21:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง)     ...ปั่นขึ้นกลับจากฝั่ง จ.พัทลุง   เขาพับผ้าเกือบมืดค่ำแล้ว ก็ต้องรีบ...

 ความคิดเห็นที่ 130

17 มี.ค.2555  เวลา 21:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง)     ...ปั่นขึ้นกลับจากฝั่ง จ.พัทลุง   เขาพับผ้าเกือบมืดค่ำแล้ว ก็ต้องรีบ...

 ความคิดเห็นที่ 131

17 มี.ค.2555  เวลา 21:19 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง)     ...ปั่นขึ้นกลับจากฝั่ง จ.พัทลุง   เขาพับผ้าเกือบมืดค่ำแล้ว ก็ต้องรีบ...

... ถ่ายภาพทวนแสงออกมาไม่ดีเท่าที่ควร   จึงคิดว่าต้องมาใหม่ วันเสาร์ 17 มีค.55 ช่วงเช้าๆ เพื่อให้ได้ภาพตามแสงจะดีกว่า... 


 ความคิดเห็นที่ 132

17 มี.ค.2555  เวลา 21:20 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง)     ...ปั่นขึ้นกลับจากฝั่ง จ.พัทลุง   เขาพับผ้าเกือบมืดค่ำแล้ว ก็ต้องรีบ...

 ความคิดเห็นที่ 133

17 มี.ค.2555  เวลา 21:21 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง)     ...ปั่นขึ้นกลับจากฝั่ง จ.พัทลุง   เขาพับผ้าเกือบมืดค่ำแล้ว ก็ต้องรีบ...

 ความคิดเห็นที่ 134

17 มี.ค.2555  เวลา 21:21 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง)     ...ปั่นขึ้นกลับจากฝั่ง จ.พัทลุง   เขาพับผ้าเกือบมืดค่ำแล้ว ก็ต้องรีบ...

 ความคิดเห็นที่ 135

17 มี.ค.2555  เวลา 21:23 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนพัทลุง-ตรัง)     ...ปั่นขึ้นกลับจากฝั่ง จ.พัทลุง   เขาพับผ้าเกือบมืดค่ำแล้ว ก็ต้องรีบ...  ตะวันใกล้จะตกดินแล้ว  

 ความคิดเห็นที่ 136

17 มี.ค.2555  เวลา 21:26 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม การทำงานของช่างก่อสร้างเส้นทางเขาพับผ้า  17 มี.ค.55

... คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป-ขากลับ 

... (ภาพตามแสง มีเวลาแวะชม สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง – ถนนเขาพับผ้าสายเก่า-น้ำราบ บางส่วน ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 137

17 มี.ค.2555  เวลา 21:27 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป-ขากลับ 


 ความคิดเห็นที่ 138

17 มี.ค.2555  เวลา 21:28 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง  (ตลาดสดเช้า เทศบาลตำบลนาโยง)


 ความคิดเห็นที่ 139

17 มี.ค.2555  เวลา 21:29 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง  (ตลาดสดเช้า เทศบาลตำบลนาโยง)


 ความคิดเห็นที่ 140

17 มี.ค.2555  เวลา 21:31 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง  (ยามเช้าบ้านกะช่อง)< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน