.
ชมบรรยากาศ Car Free Day 2011 Trang 18ก.ย.54

             

ชมบรรยากาศ Car Free Day 2011 Trang 18ก.ย.54


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    หน้าถัดไป >ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ..... ขอเรียนเชิญผู้ใช้จักรยานทุกท่าน ทุกกลุ่ม/ชมรม ร่วมรณรงค์เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานให้เพิ่มขึ้น ร่วมกันผลักดันให้จักรยานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทาง กระตุ้นให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานเช่น เส้นทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้จักรยานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน และให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง ปัญหาสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน เสริมสร้างให้มีสุขภาพแข็งแรง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เชิญร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 โดยมีกิจกรรมทั้ง 2 โครงการ..ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 07.00 น. .... จุดนัดพบ ลานทับเที่ยง หน้าจวนผู้ว่า น้ำพุปลาพะยูน (บ้านพักท่านปลัดจังหวัดตรัง)

โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185   


 

 ความคิดเห็นที่ 121

18 ก.ย.2554  เวลา 19:57 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท ตำบลนาหมื่นศรี

 ความคิดเห็นที่ 122

18 ก.ย.2554  เวลา 19:58 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท ตำบลนาหมื่นศรี

 ความคิดเห็นที่ 123

18 ก.ย.2554  เวลา 19:59 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท ตำบลนาหมื่นศรี

 ความคิดเห็นที่ 124

18 ก.ย.2554  เวลา 20:00 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท ตำบลนาหมื่นศรี

 ความคิดเห็นที่ 125

18 ก.ย.2554  เวลา 20:02 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท ตำบลนาหมื่นศรี (ด้านหน้าเริ่มมิงเห็นภูเขาแล้ว)

 ความคิดเห็นที่ 126

18 ก.ย.2554  เวลา 20:03 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท ตำบลนาหมื่นศรี (ด้านหน้าเริ่มมิงเห็นภูเขาแล้ว)

 ความคิดเห็นที่ 127

18 ก.ย.2554  เวลา 20:03 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท ตำบลนาหมื่นศรี (ด้านหน้าเริ่มมิงเห็นภูเขาแล้ว)

 ความคิดเห็นที่ 128

18 ก.ย.2554  เวลา 20:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 129

18 ก.ย.2554  เวลา 20:12 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 130

18 ก.ย.2554  เวลา 20:13 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ) ขบวนหน้าท่านปลัดจังหวัด นำขบวน

 ความคิดเห็นที่ 131

18 ก.ย.2554  เวลา 20:14 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ) ขบวนหน้าท่านปลัดจังหวัด นำขบวน

 ความคิดเห็นที่ 132

18 ก.ย.2554  เวลา 20:14 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ) ขบวนหน้าท่านปลัดจังหวัด นำขบวน

 ความคิดเห็นที่ 133

18 ก.ย.2554  เวลา 20:15 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 134

18 ก.ย.2554  เวลา 20:15 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 135

18 ก.ย.2554  เวลา 20:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 136

18 ก.ย.2554  เวลา 20:17 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 137

18 ก.ย.2554  เวลา 20:17 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 138

18 ก.ย.2554  เวลา 20:20 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ) จักรยานคู่ขวัญ คู่เดียวในวันนี้ครับ

 ความคิดเห็นที่ 139

18 ก.ย.2554  เวลา 20:20 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย (เลี้ยวขวาเข้าถนนชนบท เรียบเชิงเขา ริมทุ่งนา ตำบลนาหมื่นศรี บรรยากาศธรรมชาติดีมากๆ)

 ความคิดเห็นที่ 140

18 ก.ย.2554  เวลา 20:24 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.142.185  

ขบวนปั่นไปยังถ้ำเขาช้างหงาย ถึงแล้วเป้าหมาย จุดหมายของวันนี้ ( Car Free Day 2011 ปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ให้ทราบถึงประโยชน์การใช้จักรยานในหลายรูปแบบ)


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน