ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 121

18 ต.ค.2549  เวลา 19:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

กำหนดการ          ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ถ.ท่ากลาง เทศบาลนครตรัง

21 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า  พิธียกเสาเต็งโก

                                    กลางคืน พิธีรับพระยกอ๋องส่งเต่/พระกิวอ๋องไต่เต่

22 ตุลาคม 2549              06.00 น พิธีสวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง9

                                    09.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/ถวายไทยทาน

                                    16.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                    19.00 น พิธีสวดมนต์บูชาดาวพระเคราะห์ทั้ง9

                                                (ลำดับพิธีนี้มีทุกวันตลอดงาน)

23 ตุลาคม 2549              09.00 น พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลเมืองกันตัง

                                    20.00 น พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

24 ตุลาคม 2549              20.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

25 ตุลาคม 2549              09.00 น พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลย่านตาขาว/ตลาดทุ่งยาว/ตลาดท่าข้าม

26 ตุลาคม 2549              11.00 น ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ 13 รูป

                                    18.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                    20.00 น พิธีโปรยดอกไม้/พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

27 ตุลาคม 2549              09.00 น พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลนครตรัง

                                    17.00 น พิธีลอยกระทงริมแม่น้ำตรัง/ท่าจีน

                                    17.30 น พิธียกธงประกาศส่วนบุญ/เชิญดวงวิญญาณผู้ล่วงลับรับส่วนบุญ

                        19.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

/พิธีนำดวงวิญญาณผ่านเจดีย์และสระบัว

28 ตุลาคม 2549              18.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                    20.00 น พิธีไต่บันไดมีด

                                    21.00 น พิธีนำดวงวิญญาณผู้ล่วงลับข้ามสะพานสู่แดนสุขาวดี

29 ตุลาคม 2549              11.00 น พิธีทิ้งกระจาด/พิธีส่งภูเขาเงิน ภูเขาทอง

                                    20.00 น พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์

30 ตุลาคม 2549              09.00 น อ่านรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา/พิธีส่งพระยกอ๋องส่งเต่

                                    19.00 น พิธีเวียนธูปสะเดาะเคราะห์/พิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่

 

董里府斗母宫举办庆祝

  九皇大帝圣延胜会

启者: 齐期将屈  本宫临期依例举行胜会  自农历八月三十日起至九月初九日止一连十天虔诚齐戒  设坦开启法会  恭请合艾慈善寺华僧右僧长仁豪大师  及泰高僧檀昭坤拍贪叻打那功莅坛主持诵经礼佛  为广众祝福祈求吉祥  保佑合境平安  每晚有娱乐在宫前表演  藉以助兴而昭隆重  并聘请经乐社莅坛诵经礼忏事夜  敬希各界善信踊跃参加  供伸庆祝  则护福 无量矣

法会程序如下

八月三十早    升灯篙仪式 夜 奉请玉皇上帝九皇大帝圣驾光降法坛

九月初一日    每日早六十课诵  九时诵经  十时午供  四时做晚课  七时诵经礼忏上表   十一时安坛

九月初二日    上午九时奉请九皇大帝出巡江东埠  合境平安  晚绕佛行香

九月初三日    晚七时  开始诵经上表绕佛行香 泰僧诵经

九月初四日    上午九时奉请九皇大帝出巡然打口埠即同绕埠 巴连过江埠  合境平安  晚绕佛行香

九月初五日    中午十一时供养泰僧十三位施齐午餐 二时召请附荐先灵  临坛接受衣食  晚六时功德部诵经赞   八时散花  绕佛行香  合境平安

九月初六日    上午九时奉请九皇大帝出巡什田埠  合境平安  下午五时  放莲灯  晚七时  礼忏上表绕佛行香  引附荐先灵过塔莲池  八时泰僧诵经完绕佛行香安坛

九月初七日    接引水族无衣孤魂来坛供养  六时泰僧诵经赞 上刀梯仪式  晚九时引附荐  先灵过桥求牒完安坛

九月初八日    中午十一时奉请十方诸神佛菩萨临坛上座作法  设放谕伽真宗焰口  甘露法食一堂  普施水陆无衣孤魂  阴施阳泰  护福无量  晚绕佛行香

九月初八日    中午十一时礼忏后上袍表  奉送玉皇上帝返宫  奉送金银江山  晚七时诵经礼佛  拜斗上表绕佛  鲜花行香祝福  敬送九皇大帝出海  功德圆满  四时无灾  八节有庆  合境平安

附注:追荐用品由本宫负责备便以应善信之需及追念先祖  金银江山阴府衣箱各物  由初一日起至初八日止

董里府什田埠斗母宫理事会启

                                                 太岁丙戌年  六月 二十八日布


 ความคิดเห็นที่ 122

18 ต.ค.2549  เวลา 19:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

กำหนดการ          ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ถ.รัษฎา เทศบาลนครตรัง

21 ตุลาคม 2549              07.00 น พิธียกเสาเต็งโก/พิธีรับพระเง็กเซียนฮ่องเต้

                                    กลางคืน พิธีรับพระกิวอ๋องฮุดโจ้ว

22 ตุลาคม 2549              19.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/จุดเทียนบูชาพระประจำวัน

                                    20.00 น พิธีเวียนธูป เวียนเทียน(มีทุกวัน)

25 ตุลาคม 2549              14.00 น พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลนครตรัง

26-28-30 ตุลาคม 2549     19.00 น พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์/บูชาพระประจำวันเกิด

                                                (โดยเฉพาะผู้เกิดปีมะเส็ง ฉลู มะแม และระกา)

27 ตุลาคม 2549              08.00   พิธีแผ่เมตตาปล่อยสัตว์

                                    13.00 น พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลเมืองกันตัง/พิธีลอยกระทงปากอ่าว

30 ตุลาคม 2549              06.30   พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป/กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศล

                                    12.30 น พิธีไหว้บรรพบุรุษ/พิธีทิ้งกระจาด

 

董里府三法师祖庙举办九皇胜会

:本庙常年

九皇胜会 吉期叶将屈临  今年特敦请越甲举素临僧长唐昭坤拍贪叻打那功莅庙主特道坛  奉请过港北丘埠观世音菩萨圣驾  出游本埠全市区各街道  请董里李瑞贤先生带领男女齐友日夜诵经  为众宗善男信女消灾纳福  敬希各界善信屈时+莅临参加胜会  共结善缘同种福田乃荷

附注胜会程序:

            农历八月三十日  启建道坛  恭请玉皇  九皇圣驾  每晚绕佛行香。

            农历九月初一,   初二  初三日 诵经礼佛,为众善信祝福消灾。

            九月初四日    下午吉时恭请九皇佛祖暨众神圣驾出游什田埠全市大街. 北大年同德善堂大罗鼓队,为众善信消灾纳福.  敬请各界善信屈时摆设香案迎圣驾。

            九月初五日    诵经礼佛,  行香过桥为众善信消灾纳福。

            九月初六日    上午放生,  下午一点恭请九皇佛祖暨众神圣驾出游干冬埠,为众善信消灾纳福, 敬请各界善信屈时摆设香案迎圣驾, 并于是晚放水灯.

     初五, 七,九日: 诵经礼佛,  行香过桥为众善信消灾纳福, 今年诸位众神,  特别来乱指示: 凡肖龙,  肖牛,肖羊,肖鸡者诸位众神特别为诸善男信女过运,  广增佛慧消灾年年添福添寿绵长。

            九月初九日:      早上六点半恭请各佛寺九十九位和尚在庙前化缘,  七点半添汶齐僧。下午供设谕伽甘露法食,施济无衣孤魂,  普渡升化,阴施阳泰得所安, 夜谢神完坛,功德圆满,  合境平安。

                          董里府三法师祖庙理事会谨启

 ความคิดเห็นที่ 123

18 ต.ค.2549  เวลา 19:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

กำหนดการ          ศาลเจ้ากิวอ๋องไต่เต่ห้วยยอด(เตาโบ้เก้ง) ตลาดเทศบาลตำบลห้วยยอด

21 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พิธียกเสาเต็งโก

                                                กลางคืน พิธีรับพระยกอ๋องส่งเต่/พระกิวอ๋องไต่เต่

26 ตุลาคม 2549              กลางคืน พิธีล้างเก่ว(แต่งเหรียน/แต่งเกี้ยว)

27 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลห้วยยอด

30 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พิธีส่งพระยกอ๋องส่งเต่

                                                กลางคืน พิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่

30 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พิธีลงเสาเต็งโก


 ความคิดเห็นที่ 124

18 ต.ค.2549  เวลา 19:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

กำหนดการ          ศาลเจ้าพ่อเสือ(เอี่ยนเที้ยนเซี่ยงตี่) ซอยหมอโรจน์ ถนนกันตัง เทศบาลนครตรัง

21 ตุลาคม 2549              09.19 น พิธียกเสาเต็งโก

                                                16.00 น ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรัง

                                    กลางคืน พิธีรับพระกิวอ๋องฮุดโจ้ว

25 ตุลาคม 2549              กลางคืน พิธีข้ามสะพานเคราะห์/พิธีลอดประตูไฟ

27 ตุลาคม 2549              กลางคืน พิธีข้ามสะพานเคราะห์/พิธีลอดประตูไฟ

28 ตุลาคม 2549              กลางวัน/บ่าย พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลนครตรัง

                                    กลางคืน พิธีลอยเรือเคราะห์ ที่แม่น้ำตรัง/ท่าจีน

29 ตุลาคม 2549              กลางวัน/บ่าย พิธีทิ้งกระจาด

                                    กลางคืน พิธีข้ามสะพานเคราะห์/พิธีลอดประตูไฟ

30 ตุลาคม 2549              กลางคืน พิธีส่งพระ

 


 ความคิดเห็นที่ 125

18 ต.ค.2549  เวลา 19:45 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

กำหนดการ          ศาลเจ้าเห้งเจีย(เตาโบ้เก้ง)  บ้านหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

21 ตุลาคม 2549              09.09 น พิธียกเสาเต็งโก

                                    15.30 น พิธีเฉี้ยเอี่ยวโห้ย ที่ท่าเรือแหลมหยงสตาร์

                                    21.00 น พิธีอัญเชิญพระยกอ๋องส่งเต่

                                    23.30 น พิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่

22 ตุลาคม 2549              18.00 น พิธีสวดมนต์บูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง9/บูชาพระโพธิสัตย์กวนอิม

                                    กลางคืน พิธีเวียนเทียน/พิธีล้างเก่ว

23 ตุลาคม 2549              09.00 น พระออกเที่ยวบ้านแหลมสอม/ตลาดทุ่งยาว/ด่านหยงสตาร์

                                                พักเที่ยงศาลเจ้า 108-109 ตลาดท่าข้าม

                                    13.00 น พระออกเที่ยวตลาดท่าข้าม

                                    14.00 น พระออกเที่ยวบ้านสุโสะ

                                    15.00 น พระออกเที่ยวตลาดย่านตาขาว

24 ตุลาคม 2549              13.00 น พิธีโข้กุน(เลี้ยงทหาร)

                                    กลางคืน พิธีเวียนเทียน/พิธีไต่บันไดมีด

25 ตุลาคม 2549              09.00 น พระออกเที่ยวบ้านท่าข้าม ตลาดทุ่งหว้า

                                    13.00 น พระออกเที่ยวตลาดละงู ปากบารา

26 ตุลาคม 2549              18.00 น พิธีสวดมนต์บูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง9

                                    20.00 น พิธีเวียนเทียน/พิธีสะเดาะเคราะห์/พิธีไต่บันไดมีด

27 ตุลาคม 2549             09.00 น พระออกเที่ยวบ้านหัวถนน/ปะเหลียนใน/สะพานล้อ/ป่ากอ/ลำแครง/หาดเลา/ยวนโป๊ะ/ป่าแก่

28 ตุลาคม 2549              13.00 น พิธีโข้กุน(เลี้ยงทหาร)

29 ตุลาคม 2549              กลางคืน พิธีสะเดาะเคราะห์ ลงเรือ/พิธีไต่บันไดมีด/ก่อกองไฟ พิธีลุยไฟ

30 ตุลาคม 2549              18.00 น พิธีโข้กุน(เลี้ยงทหาร)/พิธีไหว้พระเนื่องในวันเกิดพระกิวอ๋อง

                                    (ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธานำธูปเทียน กระดาษเงิน/ทอง มาบูชาพร้อมกัน)

                                    21.00 น พิธีส่งพระยกอ๋องส่งเต่

                                    22.00 น พิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่ ที่ท่าเรือแหลมหยงสตาร์


 ความคิดเห็นที่ 126

18 ต.ค.2549  เวลา 19:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

กำหนดการ          ศาลเจ้าก๋งบกเซี้ย  ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

22 ตุลาคม 2549              18.09 น ยกเสาเต็งโก /อัญเชิญพระกิวอ๋องฮุดจ้อ

23 ตุลาคม 2549              19.00 น สวดมนต์ไหว้พระองค์ศักดิ์สิทธิ์/พิธีสะเดาะห์เคราะห์(มีทุกคืน)

24 ตุลาคม 2549              20.30 น พิธีลอดบ่วงไฟ

25 ตุลาคม 2549              20.29 น พิธีลุยหนาม

26 ตุลาคม 2549              14.00 น พระออกเที่ยวตลาดสิเกา

27 ตุลาคม 2549              20.29 น พิธีลุยกระเบื้อง

28 ตุลาคม 2549              13.00 น พระออกเที่ยวตลาดควนกุน

                                    20.00 น พิธีอาบน้ำร้อน

29 ตุลาคม 2549              21.00 น พิธีขึ้นบันไดมีด

30 ตุลาคม 2549              21.00 น พิธีลุยไฟ/พิธีส่งพระ

 


 ความคิดเห็นที่ 127

18 ต.ค.2549  เวลา 19:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

กำหนดการ          ศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยจ้อซูก๋ง บ้านเคี่ยมงาม ม.8  ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง

21 ตุลาคม 2549              09.36 น ยกเสาเต็งโก

                                    21.39 น พิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่

                                    22.00 น พิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)

22 ตุลาคม 2549              20.00 น พิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)/พระประทับทรง

23 ตุลาคม 2549              20.00 น พิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)/พระประทับทรง

 

                             24.39 น พิธีอัญเชิญพระหล่ำเต้า/ปักเต้าแชกุน

 

24 ตุลาคม 2549              15.00 น พิธีโข้กุน(เลี้ยงทหารพระ)

                                   

                                    19.00 น พิธีถักซ่อ

 

25 ตุลาคม 2549              20.00 น พิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)/พระประทับทรง

 

26 ตุลาคม 2549              17.36 น พิธีลงหลักไฟ

 

                                    20.00 น พิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)/พระประทับทรง

 

                                    21.00 น พิธีลุยไฟ

 

27 ตุลาคม 2549              15.00 น พิธีโข้กุน(เลี้ยงทหารพระ)

 

                                    18.00 น พิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว

 

                                    19.00 น พิธีถักซ่อ/พระประทับทรง

 

28 ตุลาคม 2549              19.07 น พิธีป้ายชิดแช้ต่าย

 

                                    20.00 น พิธีซ่งเก้ง(สวดมนต์)/พระประทับทรง

 

29 ตุลาคม 2549              19.00 น พิธีโก้ยหั่น(เดินสะพานสะเดาะเคราะห์)

 

                                    21.00 น พิธีถักซ่อ

                                   

                                    24.00 น พิธีส่งพระยกอ๋องส่งเต่

 

30 ตุลาคม 2549              15.00 น พิธีโข้กุน(เลี้ยงทหารพระ)

 

                                    18.00 น พิธีถักซ่อ

 

                                    21.36 น พิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่ ที่ทะเลบ้านหาดยาว

 

31 ตุลาคม 2549              16.00 น พิธีห่าวเจี้ยง

 

                                    17.00 น พิธีลงเสาเต็งโก

 


 ความคิดเห็นที่ 128

18 ต.ค.2549  เวลา 20:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.112.55  

พิธีรับพระ(จิบสิน หยิบสิน)

เมื่อถึงเวลายามค่ำของวัน 30 ค่ำ เดือน 8 (วันสุดท้ายของเดือน) ชาวบ้านในชุดขาวและพระที่ลงทรงแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อถึงกำหนดเวลาทางพระ(ก้าวเตี่ยมเฉี้ย) เก้งจู้ก็จะเริ่มบทสวดไท้ส่งเฮี่ยนเหล้งปักเต้าบุนเบ๋งเอี๋ยนเส่งจิ้นเก้ง ที่หน้าแท่นบูชาฟ้าดิน(เที้ยนเต่เป่โบ้) พร้อมประกอบพิธีจุดไฟพระฤกษ์(เอี่ยวโห้ย)โดยใช้ไม้จันทร์เครื่องหอมในเอี่ยวหลอ ระหว่างนั้นก็จะเสี่ยงทาย(โปวะโป้ย)ถ้าเสี่ยงทายแล้วแสดงถึงพระยกอ๋องส่งเต่และพระกิวอ๋องไต่เต่เสด็จลงมาแล้ว ถ่าวเกหล่อจู้จึงยกเอี่ยวหลอเข้ามายังศาลโดยมีธงดำ(อ่อเหล็ง)ปิดขนาบข้าง พร้อมจุดประทัดรับเสด็จอย่างเอิกเกริก เมื่อไฟพระฤกษ์ผ่านไปยังตั๋วพระใด ตั๋วพระนั้นก็จะถูกจุดไฟน้ำมันมะพร้าวสุกสกาวอย่างมลังเมลือง และไฟพระฤกษ์นี้ก็จะจัดวางไว้ในหล่ายตั๋วหน้าแท่นบูชาของพระเต้าโบ้เทียนจุนและพระกิวอ๋องไต่เต่ ผู้สมาทานถือศีลกินผัก(ฉ้ายอิ้ว)จึงเริ่มลงทะเบียนกินผัก(เปิดตรา) เข้าไปบูชาในศาลเจ้าคำนับต่อหน้าพระกิวอ๋องเก้าครั้ง(กุ่ยเก้าป๋าย)แล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตราค้ำหยิ่นนามพระกิวอ๋องไต่เต่กลางหลัง เมื่อรับไฟพระฤกษ์แล้วเจ้าหน้าที่จึงจุดตะเกียงเก้าดวงขึ้นสู่ยอดเสา อันแสดงถึงประเพณีถือศีลกินผักได้เริ่มแล้วอย่างสมบูรณ์ และประชาชนสามารถนำปิ่นโตติดสติกเกอร์มารับอาหารได้ทั้ง 9 วัน

อนึ่งพิธีรับพระโดยการจุดไฟพระฤกษ์นี้กลายเป็นต้นแบบให้ศาลเจ้าส่วนใหญ่ในเมืองตรังถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติในวาระโอกาสงานบุญต่างๆของแต่ละศาลเจ้าในรอบปี

พิธีซ้องเก็ง ตักส้อ(ตักเก็ง)

นับตั้งแต่รับพระกิวอ๋องไต่เต่เข้ามาประทับในศาลเจ้าแล้วทุกย่ำรุ่ง(ตีห้า)และยามพลบค่ำ(หนึ่งทุ่ม)จะมีการสวดมนต์บูชาดาวสรรเสริญดาวนพเคราะห์ในบทสวดปักเต้าเก้ง(ซ้องเก็ง) และอ่านรายชื่อผู้ร่วมบุญลงรายชื่อกินผัก(ตักส้อ) เป็นการเบิกตัวเข้าเฝ้าพระกิวอ๋องไต่เต่ เพื่อทรงทราบ และรายชื่อเหล่านี้(อึ่งปึ๋ง)หลังจากอ่านเสร็จก็จะถูกเผาเพื่อส่งรายชื่อไปยังเบื้องบน

พิธีโข้กุ้น

เมื่อถึงวันขึ้น 3, 6 และ 9 ค่ำ ช่วงบ่าย จะมีพิธีเลี้ยงทหารพระ อาหารจัดวางบนเสื่อเหนือพื้นลาน ถ้วยสำรับ 36 ที่ อาหารทั้ง 4 อย่างได้แก่ ข้าว บะหมี่(ความยั่งยืน) แกงจืด ขนมโกต้าวเป็นขนมแป้งมันสำปะหลังโรยหน้าด้วยถั่วและเผือก(ความสมานฉันท์) บ้างก็เพิ่มผัดผักเน้นผักทอดยอด(กว้างแผ่ไพศาล) ในพิธีนี้พระต่องตั้นหง่วนโส่ย(โหลเฉี้ย)เป็นประธาน ฮวดซูร่ายคาถาพร้อมพระที่ลงทรงเรียกพลทหารตามทิศต่างๆมารับอาหารที่จัดเลี้ยงไว้แล้ว โดยมีธงพระโหลเฉี้ยขนาบข้าง เมื่อครบทั้ง 5 ทิศ ก็จะเสี่ยงโพยเพื่อรับทราบว่าเป็นที่พึงพอใจแล้ว หลังจากนั้นจึงได้ให้หญ้าและน้ำแก่พลม้า โดยวิ่งเป็นวงรอบแล้วคว่ำถัง จุดประทัดเป็นอันรับทราบและเสร็จพิธี ในวันนี้ผู้คนจะหิ้วปิ่นโตมารับบะหมี่พระซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศิริมงคล

 


 ความคิดเห็นที่ 129

19 ต.ค.2549  เวลา 09:01 น.
โดย.. ลูกเจ้าพ่อเขาตก 203.130.145.67  
สุดยอดจริงๆคุณบุนเต้หลวง  ผมว่าประเพณีกินเจที่ดีงามของจังหวัดตรังน่าจะมีอนาคตที่สดใสและสามารถสืบทอดได้อีกยาวนาน  ถ้ามีคนอย่างคุณซึ่งมีองค์ภูมิความรู้ดีมากๆ    รวมถึงยังเป็นสื่อสารบุคลลากรที่ดีของจังหวัดตรังได้ด้วย       ไม่ทราบจะเป็นการรบกวนสอบถามหรือไม่ครับว่าคุณประกอบอาชีพอะไรและมีอายุอยู่ในวัยไหน เพราะผมดูจากสิ่งที่คุณถ่ายทอดให้ความรู้มานั้น  ต้องเป็นคนที่สนใจพิธีนี้จริงๆ ถึงจะสามารถค้นหาถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ดีมากๆ      จริงมั๊ยครับ   "ท่านผู้รอบรู้แห่งจังหวัตรัง"

 ความคิดเห็นที่ 130

19 ต.ค.2549  เวลา 10:08 น.
โดย.. เท็กเหล็ง 61.90.184.202  

เรียนถามท่านผู้มีความรู้ด้านพิธีกรรมเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินเจ

อยากทราบว่าในวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 9 ซึ่งจัดให้มีพิธีป้ายชิดแช (บวงสรวงดาวนพเคราะห์ทั้ง 7) นั้น องค์ชิดแชเป็นองค์เดียวกันกับปักเต้า 北斗星君 ทั้ง 7 พระองค์หรือเปล่าครับ

ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับความกรุณา

北鬥七星君

北鬥第一陽明貪狼星君

  北鬥第二陰精巨門星君

  北鬥第三真人祿存星君

  北鬥第四玄冥文曲星君

  北鬥第五丹元廉貞星君

  北鬥第六北極武曲星君

北鬥第七天關破軍星君

 


 ความคิดเห็นที่ 131

19 ต.ค.2549  เวลา 10:22 น.
โดย.. เท็กเหล็ง 61.90.184.202  

เรียน คุณบุนเต้หลาง และท่านผู้รู้พิธีกรรมและภาษาจีนทุกท่าน

ต้องขอบคุณมากนะครับที่โพสต์รายละเอียดของกำหนดการเป็นภาษาจีน ซึ่งผมเห็นว่าในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้คงจะค่อยๆ หายไปพร้อมๆ กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้พิธีกรรมและภาษาจีน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของงานศาลเจ้า

อีกสิ่งหนึ่งที่จะขอความกรุณาก็คือ ในส่วนของการอ่านรายชื่อผู้ร่วมบุญลงรายชื่อกินผัก(ตักส้อ) นั้น จะมีการเขียนภาษาจีนลงบนกระดาษเหลืองในลักษณะของการทูลถวายก่อนเข้าเฝ้าพระกิวอ๋อง และอ่านรายชื่อผู้ร่วมบุญกินผัก ซึ่งในส่วนของรายละเอียดที่เขียนเป็นภาษาจีนนั้นผมลองหาข้อมูลใน internet หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีข้อมูลครับ ดังนั้น หากคุณบุนเต้หลางหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายมีข้อมูลดังกล่าวจะกรุณาส่งให้ (เป็นภาษาจีน) ก็จะเป็นความกรุณาและถือเป็นการอนุรักษ์ธรรมเนียมด้านภาษาจีนเกี่ยวกับงานพิธีการกินเจให้มั่นคงสืบต่อไปได้ ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ขอความกรุณาพิมพ์เป็นตัวเต็มนะครับ เพราะตัวย่อผมไม่สามารถแปลง front ให้เป็นตัวเต็มได้ อีกอย่างผมเห็นว่าตัวเต็มมีเอกลักษณ์และความสวยงามมากกว่าตัวย่อ และน่าจะอนุรักษ์ไว้อีกส่วนหนึ่งสำหรับการทำงานศาลเจ้า

ทั้งนี้ หากท่านจะกรุณาก็โพสต์ใน webboard หรือจะกรุณาส่งมาที่ www.j_nara23@yahoo.com ก็ได้นะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเจตนาที่จะร่วมกันอนุรักษ์ธรรมเนียมโดยเฉพาะภาษาจีนจะได้มั่นคงสืบไปครับ ขอขอบคุณ


 ความคิดเห็นที่ 132

19 ต.ค.2549  เวลา 12:33 น.
โดย.. บ่านเหลง 222.123.97.25  
ผมทึ่งจริงๆคับ คนจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประวัติการกินเจที่ยาวนานไม่แพ้ทางภูเก็ตและพังงาเลย  แล้วอีกอย่าง คนตรังไม่เคยห่วงวิชาความรู้ สมแล้วที่เค้าว่ากันว่า" คนตรังใจกว้าง"

 ความคิดเห็นที่ 133

19 ต.ค.2549  เวลา 13:59 น.
โดย.. เท็กเหล็ง 61.90.184.202  

เห็นด้วยกับคุณบ่านเหลงที่ว่าคนตรังใจกว้าง  เพราะในด้านของความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพระหรืองานถือศีลกินเจไม่ว่าจะเป็นด้านพิธีกรรมหรือประวัติพระต่างๆ หลายๆ คนที่ทราบมักไม่ยอมเปิดเผยหรือถ่ายทอดให้ใคร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีเหตุผลหลายประการ อาทิ หาผู้สืบทอดที่แท้จริงไม่ได้  ไร้ผู้สนใจจะสืบทอด หรือที่ร้ายกว่าคือเก็บเอาไว้ไม่ยอมสืบทอดให้ไครด้วยเกรงว่า...... เป็นต้น เหล่านี้ล้วนมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้น แต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราเห็นวิวัฒนาการมาโดยตลอดก็คือ พิธีกรรมต่างๆ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากผู้รู้เก็บงำเอาไว้และมากต่อมากคือ “พาตาย” ไปด้วย ซึ่งผมก็เห็นมาหลายคน จนสุดท้ายพิธีกรรมต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ไปรับเอาพิธีกรรมบางส่วนมาจากที่อื่นเพื่อเติมเต็ม จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ส่งผลให้ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไป หากมองในแง่ดีก็อาจจะว่าดีมีประโยชน์ แต่หากมองในแง่ของความหดหายไปของวัฒนธรรมท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับกัน  ในส่วนของจังหวัดตรังนั้นโดยส่วนตัวผมก็ไม่เคยทราบประเพณีกินเจสักเท่าไหร่ เพราะโดยมากก็ได้ยินแต่ของภูเก็ต ปีนี้ถือเป็นโอกาสดีที่มาเจอกับท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ต่างมีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมในการกินเจให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป จึงนับเป็นโอกาสดี  ยิ่งต่อมาได้ท่านผู้มีความรู้ทั้งหลายมาเผยแพร่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับงานถือศีลกินผัก คงไม่จำเพาะว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไร ก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยมองว่าผู้รู้หลายท่านไม่เปิดกว้างก็ต้องเปลี่ยนความคิดไป เพราะวันนี้เราได้พบกับคนที่ใจกว้างและคงจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการศึกษาและจารึกไว้เป็นหลักฐานถึงประเพณีกินเจให้ยั่งยืนสืบไป  ขอบคุณจริงๆ ครับท่านผู้รู้ทั้งหลาย


 ความคิดเห็นที่ 134

19 ต.ค.2549  เวลา 15:52 น.
โดย.. ลูกเจ้าพ่อเขาตก 203.130.145.67  

เรียนคุณบุนเต้หลาง/คณต๊ะ หรือเจ้าบ้านจังหวัดตรังทุกท่านครับ

ผมอยากจะเรียนถามว่าถ้าสัปดาห์หน้าช่วงวันที่ 24-27 ตค.49 ผมจะต้องเดินไปดูสินค้านำเข้าของบริษัท ที่ท่าเรือตรังฮาร์เบอร์นั้น ซึ่งมีกำหนดค้างคืน 1คืนนั้น( พักที่โรงแรมในพื้นบริเวณใกล้ท่าเรือตรังฮาร์เบอร์นั้น)  ผมควรจะไปวันไหนดีเนื่องจากสินค้าที่บริษัทมีเข้าท่าเรือดังกล่าวแทบทุกวัน       ทั้งนี้เพื่อที่ผมจะได้ดูพิธีกรรมกินเจของจังหวัดตรังครั้งแรกในชีวิตและควรเป็นศาลเจ้าไหนที่อยู่ในเขตบริเวณที่ใกล้กับท่าเรือตรังฮาร์เบอร์    เนื่องจากผมยังไม่เคยไปเที่ยวที่จังหวัดตรังเลย   

 

 


 ความคิดเห็นที่ 135

19 ต.ค.2549  เวลา 19:16 น.
โดย.. บ่านเหลง 124.157.176.160  

ขอคำนับ คุณบุนเต้หลาง , คุณเท็กเหลง และทุกๆท่านในบอร์ดนี้ครับ

มี คนบอกว่าถ้าหากอยากรู้ ถึงระวัติพระให้เราอ่าน หนังสือ "" จีน ในสามเล่ม คือ ห้องสิน , ไคเพพ็ก และเลียดก๊ก โดยส่วนตัวผมแล้วนะคับ ผมก็อย่ากจะมีไว้ แต่มีปัญหาก็คือ พงศาวดาร หายากมากๆคับ คนที่มีก็ไม่ยอมจะให้หยิบยืม (อาจเป็นเพราะว่าห่วง และเสียดายกลัวจะหายก็ว่าได้) และทีสำคัญไม่ค่อยจะพิมพ์จำหน่ายกัน โดยส่วนตัวผมแล้วมีความสนใจ และเอื้อมไม่ถึง   ถือเป็นบุญของตัวผมแล้วคับที่ได้ เจอทุกๆท่านในบอร์ดนี้ โดย เฉพาะ คุณ บุนเต้หลาง และคุณเท็กเหลง  ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคับ


 ความคิดเห็นที่ 136

19 ต.ค.2549  เวลา 22:36 น.
โดย.. คนภูเก็ต 203.113.71.105  

ขอทราบประวัติ พระจอซูกง (เฉ่งจุ้ยจ้อซือ)

ท่านที่ทราบโปรดเล่าให้ฟังหน่อย


 ความคิดเห็นที่ 137

20 ต.ค.2549  เวลา 10:22 น.
โดย.. เท็กเหล็ง 61.90.184.202  

เรียนคุณบ่านเหลง/บุนเต้หลาง

ตามที่คุณบ่านเหลงบอกว่าหากจะทราบประวัติพระต้องอ่านหนังสือจีนสามเล่ม คือ ห้องสิน , ไคเพพ็ก และเลียดก๊ก นั้น ผมใคร่ขอทราบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้นะครับ

  1. ไม่ทราบว่าคุณบ่านเหลง/บุนเต้หลาง สามารถพิมพ์ชื่อหนังสือเป็นภาษาจีนทั้ง 3 เล่ม โพสต์ใน webboard  ให้หน่อยได้ไหมครับ เพราะหากมีเวลา/โอกาสผมจะได้ไปหาดูที่ร้านหนังสือนานมีแถวเยาวราชครับ หากมีจะได้นำมาสำเนาให้เพื่อเผยแพร่ศึกษาร่วมกันครับ
  2. หนังสือทั้ง 3 เล่ม มีรายละเอียดสำคัญอย่างไรบ้างครับ บ่งบอกถึงประวัติพระมากน้อยแค่ไหน/มีพระอะไรบ้างคร่าวๆ ครับ
  3. ผมมีหนังสือเกี่ยวกับประวัติพระ (ภาษาจีน) อยู่บ้างครับแต่ไม่ใช่หนังสือทั้ง 3 เล่มข้างต้น
  4. ติดต่อที่ j_nara23@yahoo.com  ครับ เผื่อว่าจะมีประโยชน์ในการช่วยกันแปลและเผยแพร่เพื่อสืบทอดให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ต่อไปครับ

ขอบคุณครับ


 ความคิดเห็นที่ 138

20 ต.ค.2549  เวลา 15:14 น.
โดย.. ATTA 58.10.93.75  

พงศวดารจีน ห้องสิน ไคเภ็ก เลียดก๊ก ฉบับแปลภาษาไทยมีจำหน่ายที่ร้านศึกษาภัณฑ์พานิชย์ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพ ครับ(บางเล่ม)  สำหรับ ห้องสิน พิมพ์ใหม่ คนขายบอกมี 2 เล่ม แต่ตอนนี้มีเฉพาะเล่ม 1 เล่ม 2 ยังไม่ออก ผมซื้อมาเล่ม1มาเล่มละ 180 บ.เมื่อเดือนที่แล้ว หนังสือจะพิมพ์ขาวดำ มีภาพเขียนบางรูป  ส่วนร้านนานมี เยาวราชมีคนบอกว่าพอมีเหมือนกัน เป็นภาษาจีน

ส่วนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวไว้เพื่อพิจารณาครับ

  เท่าที่อ่านจบเล่ม1 ประวัติพระจะมีไม่มาก(เหมือนที่ผมคิด)เขียนเหมือนนิยายโดยเล่าถึงยุคพระเจ้าติ_อ๋อง ส่วนประวัติพระ เท่าที่รู้จักในเล่ม ก็มี โลเฉีย กิมเฉีย บกเฉีย ไท้อิดจินหยิน(อาจารย์ของโลเฉีย) และหลุยจินจู๊ บางคนว่าก็คืออัสนีเทพ หลุยฮู้อ๋องเอี่ย 雷府王 雷公 หนึ่งในส่ามอ๋องฮู้ 三王府 ปากเป็นนก  มีปีก ตัวเขียวหนวดแดง มีเขี้ยว ซึ่งผมว่าน่าจะใช่องค์เดียวกับ หนึ่งในห้าแม่ทัพสวรรค์ เช่นเดียวกับ โลเฉีย, เทพสามตาเอียวเจี้ยง, ส่วนอีก 2 องค์ไม่รู้จักครับ(แต่เคยเห็นกิมซิ้นแกะไม้เต็มตัวทั้งห้าองค์ มีโลเฉียเป็นทัพกลางธงเหลืองดังที่คห.108ของคุณบุนเต้หลางกล่าวไว้ครับ  ซึ่งปรกติจะเห็นแต่หัวทหาร )

หนังสือประวัติพระ ถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์มีหลายๆองค์ ผมว่าหายากมากๆ ต้องค้นคว้าและรวบรวม แลกเปลี่ยนกันเองนะครับ

 

ATTA(Trang) 


 ความคิดเห็นที่ 139

21 ต.ค.2549  เวลา 02:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 203.118.105.247  

--ถึงกัลยาณมิตรคุณต๊ะและผู้สนใจ/ข้อแนะนำการเก็บภาพถ่าย

1.เน้นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตรังจริงๆ เช่น

พิธีป้ายตั๋ว           การจัดโต๊ะบูชาป้ายตั๋วที่ถูกต้อง

พิธีป้างเอี๋ย-ซิวเอี๋ย            โจ้จับยี่กี๋เต็กฮู๋(คุณซุ้ยเอ็กกล่าวถึง)

ประเพณีขึ้นเสาเต็งโก         ขึ้นเสาไม้ไผ่อย่างไร ติดธงอะไรบนนั้น

ประเพณีรับพระ      ความขลังขณะสวดปักเต้าเก็ง(แนะนำศาลเจ้ากิวอ๋องและห้วยยอด) ระวังประทัด

พิธีโข้กุ้น ความเรียบง่าย การให้อาหารม้าตอนท้ายสุด ขนมโกต้าวเป็นอย่างไร

พิธีล้างเก่ว การรำทวนแทงเก่ว(แนะนำ ศาลเจ้าห้วยยอด)

พิธีเดินธูปสะเดาะเคราะห์    ศาลเจ้าหมื่นราม

ประเพณีพระออกเที่ยว ลำดับขบวน ความสวยงามของคนชุดขาวยาวเหยียด ตั่วเหรียนพระทั้ง 6 ภาพของ 3 ศาล พระกิมซิ้นบนเก่ว ภาพเด็กฟัดเก่ว(ศาลเจ้าหมื่นรามหลังตลาดและที่กันตัง) พระทรงไม่เน้นความหวาดเสียว เน้นมุมมองศิลปะและเรียกความศรัทธา(ภาพความหวาดเสียวดูแล้วหดหู่ใจ) เช่น ภาพคนหมอบกราบ ศีรษะจรดพื้นบนท้องถนนเมืองตรัง แบ่งกำลังไปถ่ายที่ตลาดห้วยยอดบ้างตอนช่วงแรก เพราะออกเที่ยววันเดียว เวลาเดียวกัน แต่จะกลับเข้าศาลเร็วกว่า การนำเก่วข้ามแม่น้ำตรังหลังพระออกเที่ยว ส่วนการหามตั่วเหรียนลุยไฟ ต้องสอบถามศาลเจ้าห้วยยอดก่อนว่ามีหรือไม่

ประเพณีส่งพระ ภาพการส่งเทวดา(ยกอ๋องส่งเต่)ช่วงกลางวัน ภาพคนหมอบขณะฟังสวดปักเต้าเกงก่อนส่งพระกลางคืน(ศาลเจ้าห้วยยอด) การหามตั่วเหรียนผ่านตลาด ชาวบ้านหน้าร้านค้าฝากธูปไปกับขบวน

2.ภาพความสวยงามของสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เช่น อาคาร ป้ายคำจีน บรรยากาศ

ตั๋วพระภายใน พระรวม(จ้งสิน) โดยเฉพาะปักเต้า-หน่ำเต้าแชกุน หล่งกวนไต่เต่ และห้องพระยกอ๋องส่งเต่ เป็นลักษณะเฉพาะแบบตรัง(เมื่อถึงวันงานไม่แน่ใจว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ อาจต้องขอกันเป็นกรณีพิเศษ) ภาพของไต้โป้ยซาอี่ผู้นำกระถางธูปมายังเมืองตรังที่ศาลเจ้าห้วยยอด ภาพไต้โป้ยซาอี่และภาพโบราณในศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ภาพขณะประทับตราค้ำหยิ่นกลางหลัง

องค์ประกอบแวดล้อม เช่น ภาพไต้ซือเอี๋ย ป้ายบูชาอดีตผู้เข้าร่วมกินผักจำนวนมาก การทิ้งกระจาดแบบโบราณบนแคร่ไม้

คำแนะนำนี้พอเป็นสังเขปเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีส่วนใดสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตรัง หรือชาวตรังส่วนใหญ่ที่กินผักไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน จะสามารถวางแผนโดยกระชับและรัดกุม หากต้องการถ่ายทอดประเพณีให้ครบถ้วนนั้นต้องบริหารคนมาที่ศาลเจ้าห้วยยอดด้วยจะดียิ่ง

--ข้อแนะนำคุณกิตติ ยินดีต้อนรับสู่ประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรัง  ถ้าหากมีเวลาน้อย แนะนำมาวันที่ 26 ตค. เพื่อดูขบวนพระออกเที่ยวของศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ที่ตัวเมืองตรัง ในช่วงเช้าของวันที่ 27 ตค. และดูขบวนพระออกเที่ยวของศาลเจ้าหมื่นรามในช่วงเย็น/ค่ำที่ท่าเรือกันตัง วันรุ่งขึ้นไปไหว้พระศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย ศาลเจ้าคู่บ้านคู่เมืองตรัง

--ช่วงนี้คุณซุ้ยเอ็กคงลงพื้นที่ในงาน ถ้าหากมีเวลาว่างคงจะโพสต์ข้อมูลให้ชาวคณะได้รับทราบความเป็นไปในงานตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

--ส่วนคุณสมโภชน์ ความก้าวหน้าในเรื่องการรณรงค์ชุดแต่งกายดั้งเดิม น่าจะมีป้ายเชิญชวนให้ร่วมอนุรักษ์การแต่งกายดั้งเดิม นอกจากตัดแจกผ้าเหลืองแล้ว โดยมีลักษณะเป็นโปสเตอร์หรือภาพการแต่งกายที่ถูกต้องติดไว้ที่บอร์ดของศาลเจ้าและร้านขายเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะ

 

迎神賜福 合境平

 


 ความคิดเห็นที่ 140

21 ต.ค.2549  เวลา 19:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 61.7.156.19  

กำหนดการ            ศาลเจ้ากิวอ๋องไต่เต่ห้วยยอด(เตาโบ้เก้ง) ตลาดเทศบาลตำบลห้วยยอด

21 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พิธียกเสาเต็งโก

                                                กลางคืน พิธีรับพระยกอ๋องส่งเต่/พระกิวอ๋องไต่เต่

26 ตุลาคม 2549              กลางคืน พิธีล้างเก่ว(แต่งเหรียน/แต่งเกี้ยว)

27 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พระออกเที่ยวตลาดเทศบาลห้วยยอด

30 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พิธีส่งพระยกอ๋องส่งเต่

                                                กลางคืน พิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่

30 ตุลาคม 2549              กลางวัน/เช้า พิธีลงเสาเต็งโก

สวดมนต์บูชาดาว 5.00 น และ 19.00 น ทุกวัน

 

通告

 

- 公元 2006年 十月二十二日 至 三十日/農曆丙戌年 九月初一日 至 初九日 -

 

火律 斗母宫九皇大帝千秋     得道吉辰    

 

本宫理事人及各善男信女虔齊戒晝夜十月二十七日早出巡本埠  合境平安 

 

下善男信女  敬希踴躍参加自能吉人天佑福有攸   

 

此布                                     

 

火律斗母宫理事 

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน