ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1341

14 พ.ค.2550  เวลา 00:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ทันใดมีชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาปลอบโยนท่าน

ชายชราผู้นั้นไต่ถามสาเหตุที่นั่งร้องไห้

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1342

14 พ.ค.2550  เวลา 00:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

เมื่อท่านเล่าความไป ชายชราผู้นั้นจึงกล่าวว่าท่านเป็นพญามังกรหรือ เหล่งอ๋อง

เมื่อสักครู่ท่านได้ช่วยเหลือปล่อยงูเขียวตัวหนึ่งซึ่งกำลังแห้งตาย

 งูเขียวตัวนั้นเป็นบุตรสุดท้องของท่าน

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1343

14 พ.ค.2550  เวลา 00:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ชายชรากล่าวขอบใจ และกล่าวว่าหากท่านมีสิ่งใดให้ช่วยขอให้บอก

แต่ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรให้ช่วย เพียงแต่ท่านต้องขอตัวรีบไปตักน้ำใหม่

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1344

14 พ.ค.2550  เวลา 00:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ชายชรากล่าวขอบใจ และกล่าวว่าหากท่านมีสิ่งใดให้ช่วยขอให้บอก

แต่ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรให้ช่วย เพียงแต่ท่านต้องขอตัวรีบไปตักน้ำใหม่

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1345

14 พ.ค.2550  เวลา 00:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

เพราะต้องหาบน้ำขึ้นภูเขาซึ่งเป็นระยะทางไกล

ถ้าหากชักช้ามารดาเลี้ยงจะโกรธและทำโทษท่านอีก

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1346

14 พ.ค.2550  เวลา 00:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ชายชราจึงกล่าวว่าท่านจะให้เชือกวิเศษเส้นหนึ่ง

หากแกว่งไปทางซ้ายสามรอบจะมีน้ำไหลออกมา

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1347

14 พ.ค.2550  เวลา 00:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

หากแกว่งไปทางขวาสามรอบ น้ำก็จะหยุดไหลทันที

ให้ท่านจดจำไว้ เมื่อท่านลองทำดูเป็นตามนั้นน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1348

14 พ.ค.2550  เวลา 00:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านจึงไม่ต้องเดินทางไกล

เพื่อไปหาบน้ำอีกต่อไป งานบ้านของท่านจึงเบาแรงลงไปมาก

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1349

14 พ.ค.2550  เวลา 00:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ผ่านไปหลายวันมารดาเลี้ยงของท่านบังเกิดความสงสัยว่าน้ำเต็มโอ่งทุกวัน

โดยท่านไม่ต้องหาบน้ำได้อย่างไรจึงเฝ้าหาสาเหตุ ต่อมาจึงล่วงรู้สาเหตุ

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1350

14 พ.ค.2550  เวลา 00:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ครั้งหนึ่งเมื่อท่านออกไปทำงานนอกบ้าน

มารดาเลี้ยงจึงลอบโขมยเชือกเส้นนั้นลองแกว่งดูบ้าง

เมื่อแกว่งไปซ้ายสามรอบ น้ำก็ไหลออกมา

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1351

14 พ.ค.2550  เวลา 00:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

แต่นางไม่ทราบขั้นตอนหยุดน้ำ เมื่อน้ำเต็มโอ่งแล้วจึงล้นท่วมเจิ่งนอง

เมื่อน้ำไหลออกเรื่อยๆจนกลายเป็นท่วมบ้านเรือน ระดับน้ำสูงขึ้นทุกที

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1352

14 พ.ค.2550  เวลา 00:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

เมื่อท่านกลับมาถึงบ้านแลเห็นสภาพน้ำท่วม

ท่านจึงมองหาเชือกเส้นนั้นเพื่อนำมาแกว่งให้น้ำหยุดไหล

แต่เชือกเส้นนั้นหลุดลอยตามน้ำไปไกลแสนไกลแล้ว

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1353

14 พ.ค.2550  เวลา 00:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ท่านจึงหมดปัญญาที่จะทำให้น้ำหยุดไหล

ท่านจึงนั่งทับบนโอ่งเพื่อหวังให้น้ำหยุดไหล

แต่ท่านไม่สามารถต้านทานแรงดันที่มีพลังมหาศาลได้

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1354

14 พ.ค.2550  เวลา 00:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

แรงดันน้ำได้พัดพาท่านไหลตามกระแสน้ำตกเขาไปไกลโพ้น

ชาวบ้านเมื่อทราบข่าวนี้ ต่างซึ้งใจรำลึกถึงคุณงามความดี

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1355

14 พ.ค.2550  เวลา 00:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ที่ท่านมีจิตบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือผู้อื่น จึงนับถือท่านเป็นเทพแห่งสายน้ำ

สร้างศาลให้เพื่อท่านสถิตย์ตั้งแต่บัดนั้น

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 14 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1356

14 พ.ค.2550  เวลา 00:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

พระเทียนห่อเซ่งโบ้

ตำนานเบิกไพร

 

ในตำนานพื้นบ้านแต้จิ๋วอีกบทนั้น มีตำนานหนึ่งของพระม่าจ้อโป๋

หรือสำเนียงแต่จิ๋วว่า พระเทียนโฮ่วเซี่ยบ้อ

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1357

14 พ.ค.2550  เวลา 00:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ซึ่งเกี่ยวกับบารมีของท่านในการช่วยสร้างบ้านสร้างเมือง

ชาวฮกเกี้ยนและชาวแต้จิ๋วพื้นเมืองตั้งแต่ยุคเก่าก่อน

ต่างให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1358

14 พ.ค.2550  เวลา 00:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้นคือ พระม่าจ้อโป๋

เมื่อถึงคราวงานบุญหรือชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1359

14 พ.ค.2550  เวลา 00:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ไม่ว่าศาลนั้นอยู่ไกลแสนไกล เดินทางยากลำบากเพียงใด

ก็จะพยายามเดินทางไปให้ถึง เพียงเพื่อให้ได้สักการบูชาสักครั้งในรอบปี

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1360

14 พ.ค.2550  เวลา 00:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.194  

ราวประมาณเกือบร้อยปีก่อนสมัยเพิ่งสิ้นราชวงศ์ชิง

บ้านเมืองระส่ำระสาย เกิดกลุ่มโจรมากมาย

(ในภาพ เทพองครักษ์)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop