ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1281

13 พ.ค.2550  เวลา 16:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งเว่ยจง เซวียนเหอปี 2 ปีพุทธศักราช 1663

พ่อค้าวานิชเจอภัยพิบัติทางทะเล อ้อนวอนพระม่าจ้อโป๋ จนตนเองรอดพ้นจากอันตราย

ต่อมาจึงสร้างศาลและสร้างรูปเคารพกราบไหว้บูชา พร้อมเรียกท่านว่า สิ่นลื้อ

(ในภาพ แผนที่เกาะบี่จิว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1282

13 พ.ค.2550  เวลา 16:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งเว่ยจง เซวียนเหอปี 4 ปีพุทธศักราช 1665

ราชทูต ลู่ยวิ่นตี๋ ไปเจริญส้มพันธ์กับราชอาณาจักรเกาหลี

ประสบภัยพิบัติเรือล่มอับปาง 7 ลำ แต่ตนเองรอดชีวิตมาได้

(ในภาพ รูปปั้นพระมาจ้อโป๋ที่เกาะบี่จิว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1283

13 พ.ค.2550  เวลา 16:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ลูกเรือบอกเพราะ สิ่นลื้อ แห่งเกาะบี่จิว

ท่านจึงให้ใช้นาม สุ่นเจ้ ติดไว้เหนือศาล

เป็นครั้งแรกที่ได้นามพระราชทานจากราชสำนัก

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋ที่เกาะเหมยโจวหรือ เกาะบี่จิว ศาลแรกต้นกำเนิด)

 


 ความคิดเห็นที่ 1284

13 พ.ค.2550  เวลา 16:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งกาวจง จ้าวซิ่งปี 20 ปี 1693

คหบดีแซ่อึ๋งผู้หนึ่ง มาเยี่ยมสักการะพระม่าจ้อโป๋ที่ศาลสุ่นเจ้เบ้ว

ท่านเขียนป้ายสรรเสริญขนานนามพระม่าจ้อโป๋ว่า บู่ลื้อ เจ้าแห่งท้องทะเล

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋ที่เกาะบี่จิว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1285

13 พ.ค.2550  เวลา 16:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งกาวจง จ้าวซิ่งปี 25 ปีพุทธศักราช 1698

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น จ่องฮกฮูหยิน

ในปีถัดมา เปลี่ยนนามพระราชทานเรียกท่านเป็น เหล่งหุ้ยฮูหยิน

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋ที่เกาะบี่จิว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1286

13 พ.ค.2550  เวลา 16:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งเสี้ยวจง ฉุนซีปี 10 ปีพุทธศักราช 1726

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋สามารถสู้รบชนะผู้รุกรานได้

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

เหล่งจื๋อเจียวเอ็งจ่องเสี่ยนฮกหลี้ฮูหยิน

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋ที่เกาะบี่จิว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1287

13 พ.ค.2550  เวลา 16:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งกวังจง ส้าวซีปีแรก ปีพุทธศักราช 1733

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋สามารถช่วยเหลือภัยพิบัติแห้งแล้งได้

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

เหล่งหุ้ยฮุย เริ่มใช้นามฮุยหรือสนม

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋ที่เกาะบี่จิว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1288

13 พ.ค.2550  เวลา 16:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งหนิงจง ชิ่งหยวนปี 4 ปีพุทธศักราช 1741

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น จ่อสุ้นเทียนฮุย

ต่อมาอีก 2 ปี พระราชทานนามเรียกบิดาและมารดาของพระม่าจ้อโป๋เป็น

เจ็กเค๊งก๋งและ เจ็กเค๊งฮูหยิน หรือเรียกรวมว่า เซ่งเป๋โบ้

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋ที่เกาะบี่จิว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1289

13 พ.ค.2550  เวลา 17:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าหยวนซื่อจู่ จื้อหยวนปี 18 ปีพุทธศักราช 1824

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋คุ้มครองผู้โดยสารทางน้ำให้ปลอดภัย

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

ห่อก๊กเบ่งตื๊อเทียนฮุย

(ในภาพ ศาล พระมาจ้อโป๋เก่าแก่ ปักกั่งเตียวเทียนเกง บนเกาะไต้หวัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1290

13 พ.ค.2550  เวลา 17:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าหยวนเฉิงจง ต้าเต๋อปี 3 ปีพุทธศักราช 1842

พระราชทานเติมนามเรียกท่านเป็น หูเซ่งปี่บิ๋น

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ ปักกั่งเตียวเทียนเกง บนเกาะไต้หวัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1291

13 พ.ค.2550  เวลา 17:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าหยวนเหวินจง เทียนลี่ปี 2 ปีพุทธศักราช 1872

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋ช่วยภัยพิบัติทางทะเลให้แคล้วคลาด

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

ห่อก๊กหูเซ่งปี่บิ๋นเฮี๋ยนอิ้วก๋องเจ้เหล่งก่ามจ่อสุ้นฮกหุ้ยฮุยเหลียดเบ่งตื๊อเทียนฮุย

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ ปักกั่งเตียวเทียนเกง บนเกาะไต้หวัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1292

13 พ.ค.2550  เวลา 17:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าหมิงไท่จู่ หงอู่ปี 5 ปีพุทธศักราช 1915

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋ช่วยเหลือเรือบรรทุกข้าวสารหนักให้รอดพ้นจากอับปาง

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

เจียวฮ๊าวสุ่นเจ๊งฮูเจ้ก๋ามเอ็งเซ่งฮุย

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ หลกกั่งเทียนห่อเกง บนเกาะไต้หวัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1293

13 พ.ค.2550  เวลา 17:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าหมิงเฉิงจู่ หย่งเล่อปี 7 ปีพุทธศักราช 1952

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋ช่วยเหลือขันทีเจิ้งเหอให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทางเรือ

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ หลกกั่งเทียนห่อเกง บนเกาะไต้หวัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1294

13 พ.ค.2550  เวลา 17:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

ห่อก๊กปี่บิ๋นเบ่วเหล็งเจียวเอ็งเห่งหยินผอเจ้เทียนฮุย

พร้อมสร้างศาล เห่งหยินผอเจ้เทียนฮุยเก๋ง ให้กับท่าน

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ หลกกั่งเทียนห่อเก๋ง บนเกาะไต้หวัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1295

13 พ.ค.2550  เวลา 17:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าชิงเสิ้งจู่ คังซีปี 23 ปีพุทธศักราช 2227

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋เจรจาการฑูตกับญี่ปุ่นที่เกาะริวกิวเป็นผลสำเร็จ

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

ห่อก๊กปี่บิ๋นเบ่วเหล็งเจียวเอ็งหยิ่นฉือเทียนห่อ

(ในภาพ พระมาจ้อโป๋เก่าแก่ หลกกั่งเทียนห่อเกง บนเกาะไต้หวัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1296

13 พ.ค.2550  เวลา 17:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าชิงซื่อจง ยงเจิ้งปี 4 ปีพุทธศักราช 2269

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋พระราชวังรอดพ้นจากอัคคีภัย

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น เทียนส่องเซ่งโบ้

บ้างว่านามนี้ได้รับพระราชทานภายหลังเมื่อ

รัชสมัยชิงกาวจง เฉียนหลงปี 51 ปีพุทธศักราช 2328

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ มาสือเทียนห่อเก๋ง บนเกาะมาสือ เมืองซัวเถา)

 


 ความคิดเห็นที่ 1297

13 พ.ค.2550  เวลา 17:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

จนเมื่อรัชสมัยพระเจ้าชิงเหวินจง เสียนเฟิง ปี 7 ปีพุทธศักราช 2400

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋บำบัดโรคอหิวาต์ระบาดครั้งใหญ่

พระราชทานนามเรียกท่านเป็น

ห่อก๊กปี่บิ๋นเบ่วเหล็งเจียวเอ็งเห่งหยินผอเจ้ฮกอิ้วกุ่นแซเส่งก่ามห่ามฮูเฮี๋ยนสินจ่านสุ้น

สุ่ยจื๋อตกห่ออ่านหลานหลี่อุ้นเต็กท๋ามหายอู่เตี่ยมโปซวนหุ้ย

ต่อหลิวเอี๋ยนเค๊งเจ่งหยองเส็กถี่อุนจิวเต็กผ่ออ่วยโจ๋โป๋ท๊ายจิ๋นบู่ซุยเกียงเทียนห่อจือสิน

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ ม่าจ้อเกง บนเกาะมาเก๊า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1298

13 พ.ค.2550  เวลา 17:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าชิงมู่จง ถงจื้อปี 11 ปีพุทธศักราช 2415

เดิมตั้งพระทัยเติมนามพระราชทานนามเรียกท่านอีกหลายคำ

แต่ถูกทัดทานจากส่วนราชการภายใน เนื่องจากเห็นว่ายาวมากเกินไป

ในที่สุดจึงพระราชทานนามเติมนามเรียกท่าน กาอิ้ว อีกเพียงสองคำ

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ ม่าจ้อเกง บนเกาะมาเก๊า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1299

13 พ.ค.2550  เวลา 17:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าชิงเต๋อจง กวางสูปี 13 ปีพุทธศักราช 2430

ด้วยบารมีพระม่าจ้อโป๋ บำบัดภัยแล้ง

พระราชทานนามเติมนามเรียกท่าน จื่อฮุ๋นสาหลุ้น อีก 4 คำ

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ เป่งอ๋อเทียนห่อเก๋ง เมืองเผิงหู)

 


 ความคิดเห็นที่ 1300

13 พ.ค.2550  เวลา 17:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ในคัมภีร์แห่งเต๋าที่บัญญัติไว้สมัยราชวงศ์หมิง

ไท่เสี่ยงโล๋กุนซวดเทียนฮุยกิ่วข่อเหลงเหงี่ยมเกง

กล่าวว่าพระม่าจ้อโป๋ท่านได้รับแต่งตั้งนามเป็น

หูต้าวเจียวห่าวสุ่นเจ็งเหล่งเองฮูเจ้ห่อก๊กปี่บิ๋นเบ่วเหล็งเจียวเอ่งเห่งหยินผ่อเจ้เทียนฮุย

(ในภาพ ศาลพระมาจ้อโป๋เก่าแก่ เทียนห่อเบ้ว บนเกาะฮ่องกง)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน