ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1261

13 พ.ค.2550  เวลา 15:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ดวงไฟนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่า ม่าจ้อโห่ย นับจากอดีตสู่ปัจจุบันกล่าวว่า

ท่านเป็นเทพพิทักษ์คุ้มภัยทางน้ำที่สำคัญ ที่ควรแก่การสักการบูชาและระลึกถึง

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1262

13 พ.ค.2550  เวลา 15:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ชาวเรือในยุคเก่าก่อนเล่าต่อๆกันมาว่า ยามค่ำคืนจะเห็นท่านสวมชุดสีแดงตรวจตราท้องน้ำ

เมื่อถึงภัยพิบัติคราใดสามารถพบเห็นท่านและขอความช่วยเหลือจากท่านได้

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1263

13 พ.ค.2550  เวลา 15:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ชาวเรือจึงออกปากอ้อนวอนเป็นกลอนว่า

ฮวนฮกจิวจุ๋น สุนหยินเส่งเหมี้ย เห่งปี่ซองซัด บู่อิ๋วก๋ายโท๊ย

เป็นคำกล่าวของชาวบ้านเมื่อมีภัยจวนตัว ขอความช่วยเหลืออัญเชิญท่านมา

ช่วยกู้เรือ ช่วยชีวิต อย่าให้เกิดความเสียหาย แก้ไขวิกฤติ ผ่อนหนักเป็นเบา

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1264

13 พ.ค.2550  เวลา 15:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

นับตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ซ่งจนกระทั่งถึงยุคสมัยราชวงศ์ชิง

มีตำนานการบันทึกหลายกรณีที่ทำให้ก่อเกิดความศรัทธา

ขยายจากชนชั้นระดับชาวบ้าน กระทั่งเข้าไปสู่ราชวงศ์และราชสำนัก

ผ่านการบันทึกหมายเหตุและข้อรายงานจากขุนนางต่างที่เคยประสบเหตุ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1265

13 พ.ค.2550  เวลา 15:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งพระราชทานนามจากกษัตริย์ในยุคสมัยต่างๆ

ตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งจนถึงราชวงศ์ชิงรวมทั้งสิ้น 14 พระองค์ ในวโรกาสต่างๆถึง 36 ครั้ง

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1266

13 พ.ค.2550  เวลา 15:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อครั้งรัชสมัยพระเจ้าซ่งเว่ยจง เซวียนเหอปี 4 ปีพุทธศักราช 1666

ท่านราชทูตของราชสำนักลู่ยวิ่นตี๋ หรือ หลออุ่นเต็ก ไปดำเนินพิธีการฑูตกับราชอาณาจักรเกาหลี

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1267

13 พ.ค.2550  เวลา 15:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เรือทั้ง 8 ลำของราชสำนักประสบเหตุพายุกระหน่ำ เรือล่มไป 7 ลำ

กลับรอดมาได้เพียง 1 ลำ คือเรือของท่านราชทูตเอง นับเป็นที่อัศจรรย์ใจมาก

ท่านจึงกล่าวว่าเป็นเทพใดบันดาลความกรุณาที่ช่วยเหลือท่านให้รอดชีวิตเยี่ยงนี้

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1268

13 พ.ค.2550  เวลา 15:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ชาวเรือผู้หนึ่งบอกด้วยเสียงอันดังว่าเป็นเพราะบารมีพระม่าจ้อโป๋เป็นแน่แท้

เมื่อท่านราชทูตกลับมายังราชสำนัก เล่าความเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาให้กษัตริย์ทรงทราบ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1269

13 พ.ค.2550  เวลา 15:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

พระเจ้าซ่งเว่ยจงท่านจึงรับสั่งจารึกคำ สุ่นเจ้

พระราชทานไว้เป็นคำในป้ายนามศาล

ความเชื่อถือศรัทธาในพระม่าจ้อโป๋จึงได้รับการยอมรับ

และถือกำเนิดก่อเกิดในราชสำนักนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1270

13 พ.ค.2550  เวลา 15:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ชาวเรือนิยมสลักรูปเคารพพระม่าจ้อโป๋ไว้เพื่อสักการะบูชาในลำเรือ

เริ่มจากขุนนางชื่อ เฉินสวิน ชาวเมืองหางโจวเป็นราชฑูตเดินทางเรือไปยังญี่ปุ่น

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1271

13 พ.ค.2550  เวลา 15:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ระหว่างทางกลางทะเลประสบพายุฝนกระหน่ำ

ฟ้ามืดมิดตลอดการเดินทาง มองไม่เห็นแสงสว่าง จนเรือใกล้อับปาง

ชาวเรือร้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำอย่างไรดี

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1272

13 พ.ค.2550  เวลา 15:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ฉับพลันมีเสียงดังแว่ว ช่วยคนไม่ช่วยเรือ เมื่อมีเรือประมงผ่านมา

จึงสามารถช่วยเหลือคนและชาวเรือล้วนปลอดภัยทั้งสิ้น

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1273

13 พ.ค.2550  เวลา 15:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ต่อมาท่านต้องเดินทางไปที่เดิมอีก

ก่อนออกเดินทางท่านฝันว่าพระม่าจ้อโป๋มอบไม้หอมให้ท่านท่อนหนึ่ง

กำชับให้แกะสลักเป็นรูปของท่านไว้บูชาป้องกันภัย

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1274

13 พ.ค.2550  เวลา 16:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อเรือออกเดินทางอยู่กลางทะเล ท่านจึงพบขอนไม้ท่อนหนึ่ง

ท่านให้ชาวเรือเก็บขึ้นมาพิจารณา ไม้นั้นเป็นไม้จันทร์หอม

ท่านจึงสั่งให้ช่างแกะสลักรูปเคารพของพระม่าจ้อโป๋ไว้บูชา

นับจากนั้นการเดินทางคราใดล้วนปลอดภัยตลอด

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1275

13 พ.ค.2550  เวลา 16:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าหมิงเฉิงจู่ ปีพุทธศักราช 1956

ขันทีเจิ้งเหอนำกองทัพเรือใหญ่จากราชอาณาจักรจีน ยาตราทัพครั้งยิ่งใหญ่

ขบวนเรือประสบภัยพายุหนักลมแรงบริเวณน่านน้ำแถบกวางตุ้ง

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1276

13 พ.ค.2550  เวลา 16:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านจึงขอความช่วยเหลือจากพระม่าจ้อโป๋

ขบวนเรือจึงแคล้วคลาดจากอับปาง ทุกคนอยู่รอดปลอดภัย

หลังจากกลับมาแล้ว ท่านจึงเขียนรายงานถวายแด่กษัตริย์

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1277

13 พ.ค.2550  เวลา 16:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

พระเจ้าหมิงเฉิงจู่จึงแต่งตั้งนามพระม่าจ้อโป๋เป็น เทียนห่อ

พร้อมสร้างตำหนักศาลท่านที่เขาซือจื่อซาน

ภายหลังเติมนามท่านอีกครั้งเป็น เทียนส่องเซ่งโบ้

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1278

13 พ.ค.2550  เวลา 16:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อศักราชราชวงศ์หมิงล่มสลายนั้น ขุนนางเจิ้งเฉิงกงนำทัพต่อสู้พวกแมนจู ประสบความพ่ายแพ้ หมดหนทางต่อสู้ จึงต้องบุกยึดเกาะไต้หวันไว้เป็นฐานที่มั่นเพื่อต่อต้านแมนจู แต่เดิมทีเกาะนั้นฝรั่งฮอลันดายึดครองอยู่

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1279

13 พ.ค.2550  เวลา 16:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านจึงบอกกล่าวพระม่าจ้อโป๋แล้วนำทัพยาตรา ร่องน้ำเปิดขึ้นโดยอัศจรรย์

ท่านสามารถขับไล่กองทหารฝรั่งฮอลันดาได้สำเร็จ

ท่านจึงสำนึกบุญคุณสร้างศาลเจ้าให้กับพระม่าจ้อโป๋อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นที่นั่น

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1280

13 พ.ค.2550  เวลา 16:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

การถวายนามและพระราชทานของพระม่าจ้อโป๋นั้นมีมาโดยลำดับ

เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าทางราชสำนักนั้นให้ความสำคัญกับพระม่าจ้อจ้อโป๋ยิ่ง

ดังสรุปเป็นเบื้องต้นดังนี้

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop