ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1241

13 พ.ค.2550  เวลา 14:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

จึงเชิญท่านหลิมเบ็กเหนียงประกอบพิธีกรรม

บำบัดฟ้าฝนให้ตกลงมาช่วยเยียวยาความแห้งแล้ง

ฝนจึงตกลงมาห่าใหญ่ นำความยินดีปรีดาทั่วหน้า

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1242

13 พ.ค.2550  เวลา 15:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อครั้งบ้านเมืองบังเกิดจลาจล

ราชการส่งกองกำลังปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านอำนาจรัฐ

มีผู้อพยพหนีตายมายังท้องถิ่นฮกเกี้ยนจำนวนมาก

ท่านได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านที่อพยพหนีภัยมา

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1243

13 พ.ค.2550  เวลา 15:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านช่วยต่อเรือแพนำพาผู้หนีภัยเหล่านั้นมุ่งไปสู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์

กล่าวว่าแผ่นดินนั้นคือเกาะไต้หวัน

ท่านนำขึ้นฝั่งเจ็งหลัว หรือเจี๋ยอี๋ในปัจจุบัน บ้างว่าเป็นเกาะเผิงหู

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1244

13 พ.ค.2550  เวลา 15:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

จากคุณความดีและความกรุณาดังกล่าวจึงเป็นที่ประจักษ์ ชาวบ้านต่างทราบกันกันทั่ว

นำความซาบซึ้งใจของชาวบ้านย่านถิ่นในตัวท่านเป็นอันมาก โดยเฉพาะชาวบ้านแถบมณฑลฮกเกี้ยนนั้น

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1245

13 พ.ค.2550  เวลา 15:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 23 ปี ณ หุบเขาดอกท้อ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั้น ปรากฏปีศาจร้าย 2 ตน เรียก เชียนหลีหง่าน หรือตาทิพย์ และ สุ่นฮองหงี่ หรือหูทิพย์ ปีศาจทั้งสองก่อความเดือดร้อน สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอันมาก

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1246

13 พ.ค.2550  เวลา 15:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านเดินทางไปที่นั่น ท่านได้แสดงความสามารถให้ทั้งสองนั้นประจักษ์ด้วยสายตาตนเอง จนปีศาจทั้งสองยินยอมพร้อมใจเป็นสานุศิษย์ติดตามท่านเป็นองครักษ์ประจำกายเบื้องซ้ายและขวา เป็นผู้ช่วยเหลือท่านให้ข้อมูลและข่าวสารยามชาวบ้านประสบภัยพิบัติที่ต้องการความช่วยเหลือ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1247

13 พ.ค.2550  เวลา 15:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ปกติท้องทะเลมีปีศาจมังกรพ่นน้ำตัวหนึ่งชื่อ อั๋นกง มักทำตัวสร้างความเดือดร้อน ก่อคลื่นยักษ์ หมุนพายุคว่ำเรือโดยสารกลางท้องทะเลอยู่เนืองๆ ครั้งหนึ่งท่านหลิมเบ็กเหนียงตรวจตราลาดตระเวณในท้องทะเล เมื่อไปพบเจอ จึงเกิดการต่อสู้ฝ่ายปีศาจมังกรสู้ไม่ได้จึงทำทีขอยอมแพ้

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1248

13 พ.ค.2550  เวลา 15:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

แต่เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงเผลอ  จึงแปลงกายเป็นมังกรยักษ์จะทำร้ายท่าน ท่านจึงใช้วิชาอาคม นำเชือกมารัดเจ้ามังกรจนแน่นดิ้นไม่หลุด  ท่านดึงลากครูดไปกับผิวน้ำของท้องทะเล เจ้ามังกรกลัวมากร้องขอชีวิต ท่านจึงอบรมสั่งสอน ตั้งแต่นั้นมาเจ้ามังกรตัวนั้นจึงยอมสามิภักดิ์เป็นผู้ช่วยของท่านในการตรวจตราท้องทะเล

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1249

13 พ.ค.2550  เวลา 15:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 26 ปี บ้านเมืองประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่

ฟ้าฝนตกลงมาหลายวันติดต่อกัน ประหนึ่งฟ้ารั่ว ไม่มีแนวโน้มทีท่าฝนหยุดตก

ท่านจึงถูกเชื้อเชิญให้ทำพิธีหยุดฟ้าฝน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1250

13 พ.ค.2550  เวลา 15:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านทำพิธีเสร็จฉับพลันทันใด ท้องฟ้าที่มืดครึ้มกลับเปิดโล่ง ฟ้าฝนหยุดตก

กิตติศัพท์ความสามารถและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงระบือกว้างไกล

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1251

13 พ.ค.2550  เวลา 15:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งไท่จง ยงซีปี 4 ปีพุทธศักราช 1530

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 28 ปี

วันรุ่งขึ้นตรงกับวัน ฉงหยาง คือวันที่ 9 เดือน 9 บางตำนานว่าวันที่ 29 เดือน 4

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1252

13 พ.ค.2550  เวลา 15:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านกำหนดรู้ถึงการละสังขาร ท่านจึงกล่าวอำลาบิดามารดาและชาวบ้านว่า

วันพรุ่งนี้ท่านจะขึ้นไปสู่ที่สูง โดยกล่าวเป็นนัยว่าเป็นวันสำเร็จธรรมของท่าน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1253

13 พ.ค.2550  เวลา 15:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ตามประเพณีในวันฉงหยางนั้นชาวบ้านนิยมเดินทางขึ้นไปที่สูง เช่นเนินเขา

ทางครอบครัวของท่านขอเดินทางขึ้นไปด้วย แต่ท่านไม่อนุญาติ

ท่านต้องการเดินทางไปโดยลำพัง บรรดาญาตินึกว่าท่านเดินทางเที่ยวเล่นปกติ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1254

13 พ.ค.2550  เวลา 15:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อถึงวันดังกล่าว ท่านจึงอาบน้ำชำระกายให้สะอาด

แต่งกายให้สวยงาม เดินมุ่งสู่ยอดเขา บี่ฮง

ท่ามกลางแว่วเสียงประโคมดนตรีตลอดรายทาง

ท่านสวดมนต์และกำหนดจิตภาวนาอย่างแน่วแน่

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1255

13 พ.ค.2550  เวลา 15:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อถึงสถานที่ดังกล่าว ปรากฏเมฆฉาย 5 สี รายรอบทั้ง 4 ทิศทาง

โอบอุ้มห่อร่างกายของท่านหลิมบกเหนียงกลับลับหายไปในท้องฟ้า

ท่านสำเร็จธรรม กำเนิดเซียนในวันนั้น วันที่ 9 เดือน 9 จีนช่วงเวลากลางวัน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1256

13 พ.ค.2550  เวลา 15:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

บรรดาชาวบ้านเมื่อทราบข่าวต่างพากันตื้นตันใจในความเมตตาและความกรุณา

จึงรวมใจกันจัดสร้างศาลบูชาท่าน ณ ที่แห่งนั้น แรกเริ่มเรียกท่านว่า ทงเฮี๋ยนเหล่งลื้อ

ต่อมาจึงยกย่องท่านว่า พระม่าจ้อโป๋

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1257

13 พ.ค.2550  เวลา 15:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

นอกจากนั้นยังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวเสริมว่า

ท่านหลิมเบ็กเหนียงนั้นมีคู่หมั้นหมายตั้งแต่ยังเล็ก

เมื่อเข้าสู่วัยสาว ท่านไม่ต้องการแต่งงานมีครอบครัว

จนเมื่อถึงวัยอันควร  ทางฝ่ายชายจึงมารับตัวท่านไปยังบ้านว่าที่สามี

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1258

13 พ.ค.2550  เวลา 15:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา ครั้งสุดท้ายเมื่อสุดจะบ่ายเบี่ยงแล้ว

ท่านจึงยอมแต่งงาน และไปยังบ้านสามีทำงานบ้าน

เมื่อทำงานบ้านเสร็จแล้วรีบกลับบ้านของตนเอง

เป็นเช่นนี้ทุกวัน โดยไม่ยอมนอนค้างบ้านว่าสามี

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1259

13 พ.ค.2550  เวลา 15:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ทางฝ่ายสามีเองพยายามออกอุบายต่างๆเพื่อถ่วงเวลาให้ท่านกลับบ้านไม่ทัน

เป็นเหตุให้ต้องนอนค้างบ้านสามี แต่ท่านก็แก้ปัญหาเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง

จนฝ่ายเจ้าบ่าวอดทนไม่ไหวสั่งจับตัวท่านไว้

เมื่อจวนตัวท่านจึงเหิรลอยขึ้นสู่เวหาจากไปสู่สวรรค์เบื้องบน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1260

13 พ.ค.2550  เวลา 15:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

กล่าวว่าเมื่อท่านสำเร็จเซียนไปแล้ว

บ่อยครั้งมีผู้เห็นโคมไฟระยิบระยับอยู่ระยะไกลเสมอ

ต่างเชื่อว่าท่านหลิมเบ็กเหนียง หรือพระมาจ้อโป๋

กำลังออกตรวจตราท้องทะเล เพื่อปกป้องคุ้มภัยให้กับชาวบ้าน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน