ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1201

13 พ.ค.2550  เวลา 13:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านทั้งสองจึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านตังโล๋ อำเภอโป่เตี๋ยน เมืองเฮงฮั้ว หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนเกาะเหมยโจว หรือท้องถิ่นเรียก บี่จิวสื่อ ซึ่งอยู่ปากน้ำกลางทะเลตังหล่ำไฮ้ ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองจ่วนจิว บนเกาะแห่งนี้มีความอุดมสมบูณ์ ชาวบ้านสามารถเลือกทำนาหรือทำประมงได้โดยอิสระ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1202

13 พ.ค.2550  เวลา 13:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ทั้งคู่สามีภรรยามีบุตรสาว 5 คน และบุตรชาย 1 คน บุตรสาวคนโตเรียก ตั่วเหนียง บุตรสาวคนรองเรียก ยี่เหนียง บุตรสาวคนที่สามเรียก ซาเหนียง บุตรสาวคนที่สี่เรียก บู๋เหนียง และบุตรสาวคนที่ห้าเรียก ชือเหนียง ตามลำดับ ฝ่ายบุตรชายชื่อ อั่งแหง้ สุขภาพกายไม่ค่อยสมบูรณ์นัก เจ็บป่วยเป็นนิจ

 (ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1203

13 พ.ค.2550  เวลา 13:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ทั้งคู่สามีภรรยามีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบทำบุญสุนทาน เพื่อนบ้านจึงมักเรียกฝ่ายสามีว่า หลิมเสี่ยนหยิน ทั้งคู่สามีภรรยาคาดหวังอยากมีบุตรชายเพื่อสืบสกุลอีกคนหนึ่ง ครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้ไปนมัสการกราบกรานพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อขอบุตรจากท่าน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1204

13 พ.ค.2550  เวลา 13:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อกลับมายังบ้านแล้ว คืนหนึ่งฝ่ายภรรยาฝันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมเดินทางมาหาท่าน กล่าวว่าท่านจะประทานสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งให้ถือกำเนิดในกายท่าน ซึ่งต่อมาสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์นี้บารมีจะแผ่ไกล จะได้รับการนับถือบูชาทั่วไปอย่างกว้างขวาง

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1205

13 พ.ค.2550  เวลา 13:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านกล่าวเสร็จ จึงมอบเม็ดยาลูกกลอน 1 เม็ด

ให้ฝ่ายภรรยารับประทานทันที เมื่อท่านกลืนยาเม็ดนั้นลงกระเพาะแล้ว

จึงสะดุ้งตื่น ต่อมาไม่นานจึงพบว่าตนเองตั้งครรภ์

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1206

13 พ.ค.2550  เวลา 14:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

รัชสมัยพระเจ้าซ่งไท่จู่ เจี้ยนหลงปีแรก ปีพุทธศักราช 1503 วันที่ 23 เดือน 3 จีน

ชาวบ้านท้องถิ่นเห็นแสงประหลาดสาดส่องมาจากเบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ส่องตรงมายังบ้านหลังของสามีภรรยา

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1207

13 พ.ค.2550  เวลา 14:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

แสงสาดส่องสุกสกาวเรืองรองยิ่ง กลิ่นฟุ้งหอมหวลอบอวลไปทั่ว

เด็กหญิงคนหนึ่งจึงถือกำเนิด เกิดภพ

นับเป็นนิมิตรหมายอันดี มีผู้บุญญาธิการมากำเนิดเกิดขึ้น

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1208

13 พ.ค.2550  เวลา 14:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เนื่องจากบิดาของเด็กหญิงดังกล่าวแซ่ หลิม นามแรกเกิดเรียก กิ่วเหนียง จึงเรียกนามว่า หลิมกิ่วเหนียง ตั้งแต่แรกเกิดผ่านไปหนึ่งเดือนก็นิ่งเงียบไม่ร้องเสียงเลย จึงได้นามภายหลังว่า เบ็ก หรือเรียก หลิมเบ็กเหนียง ซึ่งภายหลังเป็น พระม่าจ้อโป๋ ที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วนั่นเอง

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1209

13 พ.ค.2550  เวลา 14:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 5 ขวบ ได้มีโอกาสติดตามบิดาเดินทางไปนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมที่เกาะผู่โถวซาน ครั้งแรกเมื่อท่านเห็นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่านจึงเกิดอาการประหลาด รู้สึกว่าตนเองเริ่มมีพลังวิเศษตั้งแต่บัดนั้น

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1210

13 พ.ค.2550  เวลา 14:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 8 ขวบ ท่านมีความสามารถด้านการเรียน สามารถอ่านหนังสือท่องจำได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อท่านอ่านหนังสือผ่านตาครั้งเดียว ท่านสามารถจดจำได้หมด จนชาวบ้านต่างเรียกท่าน สิ่นต๋ง หรือ ยุวเทพ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1211

13 พ.ค.2550  เวลา 14:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 10 กว่าขวบ ความสามารถด้านการเรียนรู้ของท่านค่อยๆแตกฉาน ครอบคลุมครบทั้งสามศาสนา คือศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อ ท่านเข้าใจความ สามารถท่องบทสวดมนตร์ กราบไหว้บูชาพระเป็นเนืองนิจ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1212

13 พ.ค.2550  เวลา 14:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

21ท่านจึงเป็นเด็กมีคุณธรรมและพรสวรรค์ด้านศาสนพิธีตั้งแต่เยาว์วัย

กล่าวว่าเปรียบดั่งฟ้าประทานความสามารถเป็นพิเศษในด้านคุณธรรมและศาสนาให้กับท่าน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1213

13 พ.ค.2550  เวลา 14:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านมีเวลาว่าง ท่านจึงช่วยทางบ้านทอผ้าเย็บปักถักร้อยเช่นกุลสตรีทั่วไป เนื่องจากบ้านของท่านอยู่ริมฝั่งทะเล ท่านฝึกฝนการว่ายน้ำดำน้ำ จนสามารถว่ายน้ำได้คล่องแคล่ว ให้ความช่วยเหลือผู้ตกน้ำ จมน้ำได้เป็นอย่างดี

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1214

13 พ.ค.2550  เวลา 14:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 13 ปี เต๋าซือท่านหนึ่งนามว่า เฮี่ยนทง เดิมไปมาหาสู่กับครอบครัวของท่านเป็นประจำ นับวันท่านสนิทสนมและไว้วางใจท่านหลิมเบ็กเหนียง เมื่อพิจารณาจากบุคคลิกของท่านแล้ว ท่านพอใจยิ่ง

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1215

13 พ.ค.2550  เวลา 14:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ท่านเต๋าซือจึงถ่ายทอดเคล็ดวิชาลึกลับศาสตร์แห่งเต๋าบทหนึ่งให้กับท่านหลิมเบ็กเหนียง เรียกว่า เฮี่ยนเบ้วปี่ก๊วด บ้างว่าเป็น เฮี่ยนบี๋ปี่ฮวด นับจากจุดนี้ท่านหลิมเบ็กเหนียง เริ่มมีความสามารถพิเศษด้านเวทย์มนตรา

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1216

13 พ.ค.2550  เวลา 14:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

แต่อีกตำนานกล่าวว่า ท่านหลิมเบ็กเหนียงเห็นขอทานเฒ่าผู้หนึ่งอุ้มมารดาชรานั่งขอทานอยู่ ท่านจึงให้ทานทรัพย์สินต่างๆไปมากมาย ขอทานคนนั้นจึงได้มอบหุ่นไม้สลักให้กับท่าน กล่าวว่าหากมีเรื่องคับขันอันตรายยามใด ให้ขัดถูไม้สลักนี้ แล้วจะมีคำตอบ

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1217

13 พ.ค.2550  เวลา 14:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

อยู่มามารดาของท่านหลิมเบ็กเหนียงป่วยหนักมาก ไม่มีทางใดรักษาให้หายได้

นางจึงนึกถึงคำกล่าว เมื่อขัดถูไม้สลักนี้ จึงปรากฏอักษรว่า

จงไปขอความช่วยเหลือจากนักพรตเฮี่ยนทง ณ เขาหล่ำซัว

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1218

13 พ.ค.2550  เวลา 14:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อไปถึงเขาหล่ำซัว ท่านจึงพบศิลารูปท่านนักพรต

จึงนั่งคุกเข่าอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ

นักพรตเฮี่ยนทงเมื่อทราบจึงปรากฏกายออกมา

และมอบยาลูกกลอนให้กับท่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือมารดาให้รอดชีวิต

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1219

13 พ.ค.2550  เวลา 14:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

นอกเหนือจากนั้น ภายหลังเมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงได้พบท่านนักพรตแล้ว

ท่านจึงมีความสามารถด้านศาสตร์พยากรณ์และดาราศาสตร์เพิ่มเติม

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1220

13 พ.ค.2550  เวลา 14:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อท่านหลิมเบ็กเหนียงอายุ 16 ปี ครั้งหนึ่งท่านและเพื่อนๆวัยใกล้เคียงกันนั่งเล่นอยู่ริมบ่อน้ำ เพ่งมองยังแหล่งน้ำที่ใสสะอาด ทันใดนั้นมีเทพผู้หนึ่งโผล่จากบ่อน้ำค่อยๆปรากฏกาย บ้างกล่าวว่าเทพนั้นถือพระพุทธมาด้วย

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน