ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1181

8 พ.ค.2550  เวลา 23:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

มุมด้านซ้ายเป็นตั่วเหรียนหามพระของเจ้าแม่ทับทิม

มีกลองใบเก่าและระฆังโบราณจำนวน 2 ใบ

(ในภาพ อุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล สํญลักษณ์แปดเซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1182

8 พ.ค.2550  เวลา 23:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

มุมด้านขวาเป็นชุดเครื่องทรงของร่างทรงยุคเก่าวางไว้

พร้อมอาวุธมีดดาบเหล็กแหลมต่างๆ

(ในภาพ ตั่วเหรียนพระของเจ้าแม่ทับทิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 1183

8 พ.ค.2550  เวลา 23:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

เนื่องจากเมืองกันตังเป็นเมืองหนึ่ง

ซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลและแม่น้ำ

ดังนั้นศาลเจ้าแห่งนี้จึงนับเป็นศาลหนึ่ง

ซึ่งบูชาพระทั้งเจ้าแม่ทับทิมและพระ 108-109

(ในภาพ ใบระฆังเก่าแก่ของศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1184

8 พ.ค.2550  เวลา 23:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ต่อมาภายหลังจึงมีกลุ่มคณะแยกศาลออกไป

จัดตั้งศาลพระ 108-109 แห่งใหม่

ที่บ้านแหลมม่วง ต้นไทร และ บ้านหาดทรายขาว อ.กันตัง

(ในภาพ ใบระฆังเก่าแก่ของศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1185

8 พ.ค.2550  เวลา 23:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ปัจจุบัน นายพิพิธ จรุงเกียรติกุล เป็นผู้จัดการปกครองศาลเจ้า

และนายวิสุทธิ์ อรุณเวชกุล เป็นผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า

(ในภาพ กระถางธูปเก่าแก่ของศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1186

8 พ.ค.2550  เวลา 23:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ปัจจุบันทางศาลเจ้าเปิดให้สาธุชนไหว้พระได้ทุกวัน

สำหรับงานประจำปีจัดเนื่องในวันเกิด พระเทียนเฮ้าเต็งหม่าย

หรือเจ้าแม่ทับทิม ในวันที่ 23 เดือน 3 จีนของทุกปี

(ในภาพ ฉนากศักด์สิทธิ์และกัลปังหาจากท้องทะเลลึก)

 


 ความคิดเห็นที่ 1187

8 พ.ค.2550  เวลา 23:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

จึงขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีไหว้พระขอพร

ถวายแพะพลีบูชาตามประเพณีดั้งเดิม

รับประทานอาหารร่วมกันในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 8 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ คำทำนายเซียมซีโบราณของศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1188

8 พ.ค.2550  เวลา 23:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน กันตัง

พระม๋าจ้อโป๋

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีโข้กุนทหารพระ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระม๋าจ้อโป๋

ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550 ช่วงบ่าย

(ในภาพ สมาคมฮกเกี้ยนกันตัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1189

8 พ.ค.2550  เวลา 23:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

(ในภาพ ศาลเจ้าม๋าจ้อโป๋ กันตัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1190

8 พ.ค.2550  เวลา 23:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.105  

ศาลเจ้าฮกเกี้ยน กันตัง

พระม๋าจ้อโป๋

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีโข้กุนทหารพระ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระม๋าจ้อโป๋

ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550 ช่วงบ่าย

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าม๋าจ้อโป๋ กันตัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1191

9 พ.ค.2550  เวลา 00:11 น.
โดย.. ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 124.120.12.116  
วันที่ 9 พ.ค. 2550 ไม่ทราบว่า เป็น วันเทียงโหวเต็งหม่าย ใช่ปะครับ

 ความคิดเห็นที่ 1192

13 พ.ค.2550  เวลา 13:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

พระเทียนห่อเซ่งโบ้

 

พระเทียนห่อเซ่งโบ้ หรือ ชาวตรังมักเรียก พระม่าจ้อโป๋ นี้

กล่าวกำเนิดว่าพระไท่เสี่ยงโล๋กุนบัญชาให้ท่านซึ่งเป็นเทพเบื้องบนลงมาจุติ

ดังคำสาบานต่อหน้าพระไท่เสี่ยงโล๋กุนความว่า

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1193

13 พ.ค.2550  เวลา 13:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

หากท่านลงมาจุติยังโลกมนุษย์แล้วไซร้ เมื่อพบผู้เจ็บป่วยต้องช่วยเหลือ พบผู้ทำดีต้องปกป้อง พบอุทกภัยต้องแก้ไข พบอัคคีภัยต้องช่วยดับ พบผู้ร้ายต้องปราบปราม หลังสิ้นคำสาบานท่านจึงลงมาจุติยังโลกมนุษย์นี้

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1194

13 พ.ค.2550  เวลา 13:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ความเชื่อถือศรัทธาพระม่าจ้อโป๋นี้กำเนิดความแรกเริ่มเมื่อยุคสมัยห้าราชวงศ์หรือหงอโต้ จนล่วงมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง ปลายสมัยราชวงศ์ซ่งคาบเกี่ยวกับต้นสมัยราชวงศ์หยวน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1195

13 พ.ค.2550  เวลา 13:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

โดยสภาพทั่วไปพื้นที่ชายฝั่งฮกเกี้ยนนั้นมีแต่โขดหินผาและภูเขา ทำเกษตรกรไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ในสมัยนั้นการเดินเรือได้รับการพัฒนาก้าวหน้ามาก ชาวบ้านหากมีโอกาสจึงมักนิยมเสี่ยงภัยโดยสารเรือเพื่อหาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1196

13 พ.ค.2550  เวลา 13:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ในการออกทะเลแต่ละครั้งล้วนต้องเผชิญชะตากรรม ไม่รู้เป็นตายร้ายดีเพียงใด ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงยึดถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเดินทางแต่ละครั้ง ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้เขาเหล่านั้นเดินทางโดยปลอดภัย

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1197

13 พ.ค.2550  เวลา 13:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ยังไม่นับชาวประมงท้องถิ่นที่ต้องเผชิญความโหดร้ายยามทะเลและลมฟ้าอากาศปรวนแปร วัฒนธรรมความเชื่อถือศรัทธาพระม่าจ้อโป๋ ซึ่งถูกเชื่อว่าเป็นท่านเป็นเทพพิทักษ์แห่งท้องทะเล จึงถือกำเนิดเกิดขึ้นและเพิ่มพูนทวีแม้นเวลาผ่านไปเพียงใดก็ตาม

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1198

13 พ.ค.2550  เวลา 13:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เมื่อปีพุทธศักราช 1486 ยุคสมัยหงอโต้หรือห้าราชวงศ์นี้ บ้านเมืองระส่ำระสายวุ่นวาย แตกแยกเป็นหลายก๊กเผ่า แม้นในท้องถิ่นฮกเกี้ยนเองนั้น ก็มีผู้อ้างตนเป็นใหญ่ ตั้งตนเป็นรัฐกึ่งอิสระต่อศูนย์กลางการปกครองของยุคนั้น หวางถิงเจิ้ง จึงตั้งตนเป็น หมิ่นอ๋อง มีกลุ่มหนานถางคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

 (ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1199

13 พ.ค.2550  เวลา 13:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

ในคราวนั้นผู้ตรวจราชการท้องถิ่น หลินหยวน หรือท้องถิ่นเรียกว่า หลิมหง้วน ท่านเบื่อหน่ายในการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและความวุ่นวายต่างๆ ท่านจึงขอลาจากชีวิตราชการกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมพร้อมกับภรรยาของท่านแซ่ อ๋อง

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 1200

13 พ.ค.2550  เวลา 13:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.207  

เหมือนดังครั้งบิดาของท่าน หลิมฮู

ข้าหลวงในราชสำนักผู้ซึ่งหลีกพ้นความสับสนวุ่นวาย

ลาจากภูมิลำเนาเดิมเหอหนานไปดำรงชีพด้วยความสงบในท้องถิ่นฮกเกี้ยน

(ในภาพ พระเทียนห่อเซ่งโบ้)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop