ปั่นทัศนศึกษา – พืชสวนโลก 54 เชียงใหม่ 10-18 ธ.ค. 2554


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7    หน้าถัดไป >...ในช่วงวันที่ 10 – 18 ธันวาคม 2554  ทางหน่วยงานต้นสังกัด (จุฬาภรณฯตรัง) ได้นำบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานภาคเหนือ  งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 54 จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายๆจังหวัด 

... ผมได้นำรถยนต์ส่วนตัวตามไป (ตามรถทัวร์...555)  พร้อมครอบครัว  โดยบรรทุกจักรยานคันโปรดไปด้วย  เพื่อปั่นทัศนศึกษา - ชม – ท่องเที่ยว และ เพื่อสุขภาพ ครับ   (คนบ้า...จักรยาน ครับ)

... เคยตั้งความหวังไว้นานแล้วว่า  ถ้าหากมีโอกาสอยากไปปั่นจักรยานที่ไหนมากที่สุด  นั้นคือปั่นชมท่องเที่ยว ภูเขาในภาคเหนือมากที่สุด  มาวันนี้ความหวังก็เป็นจริงบ้างแล้วครับ

... จึงขอนำภาพที่ได้ปั่นเพื่อสุขภาพ , ชมเมืองต่างๆ มาฝากกันเช่นเคย (เผื่อใครอยากนำจักรยานไปปั่นบ้างนะครับ)


โดย.. เปิ้ล 118.173.138.162   


 

 ความคิดเห็นที่ 101

25 ธ.ค.2554  เวลา 01:30 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.139.188  

 

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

  ... รอบเมืองเชียงใหม่ , บ่อสร้าง ชมอุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ , ตลาดวโรรสอาหารพื้นเมืองชาวเชียงใหม่ , และโบราณสถาน เมืองเชียงใหม่
 ความคิดเห็นที่ 102

25 ธ.ค.2554  เวลา 01:30 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.139.188  

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

  ... รอบเมืองเชียงใหม่ , บ่อสร้าง ชมอุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ , ตลาดวโรรสอาหารพื้นเมืองชาวเชียงใหม่ , และโบราณสถาน เมืองเชียงใหม่


 ความคิดเห็นที่ 103

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:21 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

 

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

  ... รอบเมืองเชียงใหม่ , บ่อสร้าง ชมอุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ , ตลาดวโรรสอาหารพื้นเมืองชาวเชียงใหม่ , และโบราณสถาน เมืองเชียงใหม่


 ความคิดเห็นที่ 104

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:22 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

 เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

  ... ชวนคนที่บ้านปั่น , รอบเมืองเชียงใหม่ , บ่อสร้าง ชมอุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ , ตลาดวโรรสอาหารพื้นเมืองชาวเชียงใหม่ , และโบราณสถาน เมืองเชียงใหม่


 ความคิดเห็นที่ 105

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:27 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

  ... ชวนคนที่บ้านปั่น , รอบเมืองเชียงใหม่ , บ่อสร้าง ชมศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ


 ความคิดเห็นที่ 106

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:27 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

  ... ชวนคนที่บ้านปั่น , รอบเมืองเชียงใหม่ , บ่อสร้าง ชมศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ


 ความคิดเห็นที่ 107

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:28 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

  ... ชวนคนที่บ้านปั่น , รอบเมืองเชียงใหม่ , บ่อสร้าง ชมศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ


 ความคิดเห็นที่ 108

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:29 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

บ้านบ่อสร้าง ชมศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มกระดาษ (ภาพตามขั้นตอนการทำร่ม นะครับ)


 ความคิดเห็นที่ 109

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:32 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง)

 ... ปั่นกลับเส้นทางเดิมโปรดสังเกตุ ถนนสำหรับจักรยานที่มีให้พบเห็นตลอดเส้นทาง นะครับ


 ความคิดเห็นที่ 110

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:34 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง) 

... ผ่านสะพานนวรัฐ เลี้ยวขวาแวะตลาดวโวรส หรือที่ชาวเชียงใหม่ เรียกว่า กาดหลวง ครับ


 ความคิดเห็นที่ 111

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:36 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

 เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง)

 ... ออกจากตลาดวโรรส โปรดสังเกตุ ถนนสำหรับจักรยานที่มีให้พบเห็นตลอดเส้นทาง นะครับ ความคิดเห็นที่ 112

25 ธ.ค.2554  เวลา 22:38 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

 เช้าวันนี้ 16 ธ.ค.2554  (ปั่นชมเมือง เส้นทาง ถนนรอบคูเมือง - ตลาดวโรรส - สะพานนวรัฐ - บ่อสร้าง)

 ... ปั่นเส้นทางผ่าน วัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่มีหลายแห่ง หากมีเวลาคราวต่อไปจะไปชมและค่อยฝากภาพนะครับ


 ความคิดเห็นที่ 113

25 ธ.ค.2554  เวลา 23:10 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

 

เช้าวันนี้ 17 ธ.ค.2554  (ก่อนเดินทางกลับ)

... ขอขอบคุณ จุฬาภรณฯตรัง - วัฒนาคลังจันทร์ทัวร์ จัดที่พักตลอดการเดินทางไปทัศนศึกษา ครับ

... เชียงใหม่ พักที่ กาดสวนแก้ว , ฟูราม่า  รถยนต์จอดถึงหน้าประตูโรงแรมเลย ครับ (สะกวดมากๆ) 


 ความคิดเห็นที่ 114

25 ธ.ค.2554  เวลา 23:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 17 ธ.ค.2554  (ก่อนเดินทางกลับ) ... รับประทานอาหารเช้า ตามที่โรงแรมจัดครับ


 ความคิดเห็นที่ 115

25 ธ.ค.2554  เวลา 23:13 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 17 ธ.ค.2554  (เดินทางกลับจากเชียงใหม่) ... แวะตลาดทุ่งเกวียนลำปาง


 ความคิดเห็นที่ 116

25 ธ.ค.2554  เวลา 23:15 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เที่ยงวันนี้ 17 ธ.ค.2554  (ถึง จ.นครสวรรค์) ... แวะร้านจ่าหมูจุ่ม ชื่อดัง  ... ( 21.00น. คืนนี้เข้าที่พัก อ.ชะอำ) 


 ความคิดเห็นที่ 117

25 ธ.ค.2554  เวลา 23:19 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 18 ธ.ค.2554  (จากที่พัก อ.ชะอำ  รับประทานอาหารเช้า ตลาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)

...


 ความคิดเห็นที่ 118

25 ธ.ค.2554  เวลา 23:19 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 18 ธ.ค.2554  (จากที่พัก อ.ชะอำ  รับประทานอาหารเช้า ตลาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)


 ความคิดเห็นที่ 119

25 ธ.ค.2554  เวลา 23:22 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.140.94  

เช้าวันนี้ 18 ธ.ค.2554  (จากที่พัก อ.ชะอำ  - อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  และกลับถึง จ.ตรัง บ่าย 15.30 น. โดยสวัสดิภาพ ครับ)

... ปั่นจักรยานเพื่อให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่าง นะครับ  ... สวัสดี ครับผม


 ความคิดเห็นที่ 120

26 ธ.ค.2554  เวลา 15:54 น.
โดย.. ซี ตานี 202.12.74.161  
ภาพสวย บรรยากาศดีมากครับพี่เปิ้ล เห็นแล้วรู้สึกอยากผจญภัยบ้างจังเลย (หากมีโอกาสจะไปแบบนี้สักครั้ง) **ผมพึ่งกลับมาจากเชียงราย เชียงใหม่ มาเมื่อคืนที่ผ่านนี้เหมือนกันครับ แต่ไปกับหลายคน ไม่มีโอกาศปั่นจักรยานเหมือนพี่ ขอบอกว่าพี่สุดยอดมากครับที่ได้ปั่นขึ้นดอยเนี๊ยะ.. อิ อิ


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน