ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1061

26 เม.ย.2550  เวลา 16:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

นอกจากนั้นยังมี พระเส่งคากิม และ พระวัดจีกุง

ป้ายนาม พระหลีเซียนจ้อและป้ายเสาหลักเมืองของ พระเส่งฮ๋องเอี๋ย

(ในภาพ บรรยากาศในวันเปิดศาลในอดีต นำพระเปากงชุดหยิวรอบตลาดเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1062

26 เม.ย.2550  เวลา 16:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ด้านบนเหนือแท่นบูชากลางมีป้ายไม้สรรเสริญจารึกคำ เที่ยดบิ๋นบู่ซือ

อันแสดงถึงพระเปากงดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่เห็นแก่หน้าพวกพ้อง

เบื้องล่างเป็นแท่นบูชาพระฮ่อเอี๋ยหรือพระเสือ

(ในภาพ บรรยากาศในวันเปิดศาลในอดีต นำพระเปากงชุดหยิวรอบตลาดเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1063

26 เม.ย.2550  เวลา 16:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

แท่นบูชาเบื้องซ้ายเป็นของพระโพธิสัตย์กวนอิม พระไต่เซี่ยฮุดจ้อ และ พระหลิมกอเหนียว

ส่วนแท่นบูชาเบื้องขวาเป็นแท่นบูชาพระรวมซึ่งมีป้ายและกิมซิ้นของพระต่างๆ

เช่น พระหลีโลเฉีย พระกวนอู พระเล่าปี่ และพระข่งเบ้งเซียนซือ เป็นต้น

(ในภาพ พิธีลุยไฟธรรมเนียมชาวตรังเพื่อนำพระเปากงประดิษฐานภายในศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 1064

26 เม.ย.2550  เวลา 16:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

สำหรับงานประจำปีของศาล กำหนดจัดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเปากง

ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เดือน 3 จีนของทุกปี กำหนดจัดงาน 3 วัน

(ในภาพ การอัญเชิญพระเปากง เข้ามาประทับเป็นประธานภายในศาลเปากง ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1065

26 เม.ย.2550  เวลา 16:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ทางศาลเจ้าจัดให้มีเลี้ยงโต๊ะ รับประทานบะหมี่พระ

ประกอบพิธีลุยไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวตรัง

ขจัดทุกข์ภัยภยันตรายมิให้กล้ำกราย

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 26 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 

ในภาพ โกหมั่นไจ๋ หรือ ปักหมั่นไจ๋ ท่านเป็นตัวอย่างฮวดซูผู้หนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นลูกหลานชาวฮกเกี้ยน แต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับชาวตรัง ท่านปฏิบัติหน้าที่ฮวดซูได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผักของเมืองตรังอย่างแข็งขัน กล่าวว่าลูกหลานชาวตรังทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติและสำเนียงใดมีส่วนอย่างยิ่งในการจรรโลงวัฒนธรรมของชาวตรังให้ยั่งยืนนาน ระยะหลังสุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรงนัก ลูกหลานขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเปากงและพระหลีเซียนจ้อบันดาลให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ด้วยเทอญ

 


 ความคิดเห็นที่ 1066

26 เม.ย.2550  เวลา 16:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ศาลเจ้าเปากง

ย่านตาขาว

 

ศาลเจ้าเปากง ย่านตาขาวนี้ สร้างขึ้นภายหลังจากสร้างศาลเปากงในเมืองตรังแล้วประมาณ 24 ปี เมื่อครั้งศาลเจ้าเปากงในเมืองตรังบังเกิดความซบเซา มีกลุ่มคณะชาวย่านตาขาวกลุ่มหนึ่งดำริจัดสร้างศาลเปากงเพื่อการอนุรักษ์ขึ้น

(ในภาพ ศาลาถี่ก๋งและเทวดาจรหน้าศาลเจ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1067

26 เม.ย.2550  เวลา 16:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ประกอบกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้กับทางคณะดังกล่าวเพื่อสร้างศาลเจ้า

คือ นายมนัส ชั้นสกุล และครอบครัว

อุทิศเพื่อการกุศลและอนุรักษ์ศาลเจ้าเปากงไว้ที่ย่านตาขาวแห่งนี้

(ในภาพ ด้านหน้าศาลเจ้าเปากง ย่านตาขาว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1068

26 เม.ย.2550  เวลา 16:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม ปีพุทธศักราช 2542

สร้างสำเร็จเมื่อวันที่ 16 เดือน 9 จีน ในปีเดียวกัน

โดยรูปลักษณะ องค์ประกอบศาล และตำแหน่งที่ตั้งของศาลถูกกำหนดโดยพระเปากงเอง

(ในภาพ ป้ายนามศาล เปากงเก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1069

26 เม.ย.2550  เวลา 16:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ลักษณะเบื้องหน้าของอาคารศาลมีศาลาถี่ก๋งและเทวดาจร ภายในตัวอาคารศาลจัดมี 3 ตั๋วพระ เบื้องหน้าอยู่กลางศาลเป็นตำแหน่งกิมซิ้นของพระหลีโลเฉีย แท่นบูชากลางเป็นแท่นบูชาของพระเปากง กิมซิ้นมีขนาดสูง 36 นิ้ว

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าเปากง ย่านตาขาว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1070

26 เม.ย.2550  เวลา 16:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

แท่นบูชาพระเบื้องซ้ายของแท่นบูชากลางเป็นของพระม๋าจ้อโป๋ กิมซิ้นมีขนาดสูง 16 นิ้ว

และเบื้องขวาของแท่นบูชากลางเป็นของพระกวนอูกิมซิ้นมีขนาดสูง 12 นิ้ว

และยังมีเทพเซียนอื่นๆอีกมากมาย

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าเปากง ย่านตาขาว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1071

26 เม.ย.2550  เวลา 16:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

งานประจำปีของศาลเจ้า ตรงกันวันคล้ายวันเกิดของพระเปากง ในวันที่ 13 เดือน 3 จีน

(ในภาพ กิมซิ้นพระหลีโลเฉียด้านหน้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1072

26 เม.ย.2550  เวลา 16:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

กำหนดงานประกอบด้วยการตั้งศาลพระหยกอ๋องส่องเต่

การรับพระและส่งพระ พิธีลุยไฟ การเลี้ยงอาหารและบะหมี่พระเป็นธรรมเนียม

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 26 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ แท่นบูชากลางพระเปากง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1073

26 เม.ย.2550  เวลา 18:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

ศาลเจ้าเปากง

หน้าเขาหนองยวน ในเขตเทศบาลตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเปากง

วันที่ 27 ถึง 29 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1074

26 เม.ย.2550  เวลา 18:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

ศาลเจ้าเปากง

ย่านตาขาว ในเขตเทศบาลย่านตาขาว จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเปากง

วันที่ 28 ถึง 29 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1075

26 เม.ย.2550  เวลา 18:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

ศาลเจ้าโป้เซ้งไต่เต่

ศาลเก่าบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระโป้เซ้งไต่เต่

วันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้งไต่เต่ ศาลเก่าบางกุ้ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1076

26 เม.ย.2550  เวลา 18:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้งไต่เต่ ศาลเก่าบางกุ้ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1077

26 เม.ย.2550  เวลา 19:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้งไต่เต่ ศาลเก่าบางกุ้ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1078

26 เม.ย.2550  เวลา 19:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

ศาลเจ้าโป้เซ้งไต่เต่

ศาลเก่าบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระโป้เซ้งไต่เต่

วันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 1079

26 เม.ย.2550  เวลา 19:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

ศาลเจ้าโป้เซ้ง

โรงอบสมุนไพร หลังสนามกีฬา ถ.รัษฎา ในเขตเทศบาลตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญถือศีลกินเจเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระโป้เซ้งไต่เต่

วันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้ง ตรัง โรงอบสมุนไพร)

 


 ความคิดเห็นที่ 1080

26 เม.ย.2550  เวลา 19:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.254  

ศาลเจ้าโป้เซ้ง

โรงอบสมุนไพร หลังสนามกีฬา ถ.รัษฎา ในเขตเทศบาลตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญถือศีลกินเจเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระโป้เซ้งไต่เต่

วันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน