ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 1041

26 เม.ย.2550  เวลา 15:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

สภาพบริเวณนั้นนั้นเป็นที่รกร้างพื้นที่ลุ่มต่ำ อุดมด้วยวัชพืช

บางส่วนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังอยู่ตลอด จึงเป็นที่มาของคำว่า หนองยวน

อันหมายถึงพื้นที่ลุ่มรับน้ำ ต่างยวนไหลมาลงแอ่งนี้

(ในภาพ แท่นบูชาพระตั่วแปะก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1042

26 เม.ย.2550  เวลา 15:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

เริ่มแรกสร้างเป็นเพิงเรือนหลังคาตับจากตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช 2515

ต่อมา พระหลีเซียนจ้อ หรือ พระซาก๋ง ลงประทับทรง

ด้วยบุญบารมีของท่าน ชาวบ้านจึงบังเกิดความศรัทธามากยิ่งขึ้น

(ในภาพ ศาลเจ้าเปากง ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1043

26 เม.ย.2550  เวลา 15:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช 2517 นายกังฉายฮั้ว คหบดีชาวอำเภอควนเนียง จ.สงขลา

ได้เข้าพบพระหลีเซียนจ้อหลังเข้าพบแล้วจึงบังเกิดความศรัทธาเป็นอันมาก

(ในภาพ ป้ายนามศาล เปากงเก๋ง บูชาพระเปากง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1044

26 เม.ย.2550  เวลา 15:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

พระหลีเซียนจ้อได้ให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตแด่ท่านหลายอย่าง

ทั้งเรื่องเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงาน เช่น ชี้ช่องทางให้ท่านย้ายไปประกอบอาชีพหลักที่เมืองสตูล

ท่านก็ปฏิบัติตาม จนท่านประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

(ในภาพ แท่นบูชาพระหนีเหล็กฮุด หรือพระสังขจาย)

 


 ความคิดเห็นที่ 1045

26 เม.ย.2550  เวลา 15:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ครั้งหนึ่งบริษัทของท่านซึ่งประกอบกิจการรับส่งสินค้าทางทะเล

ประสบภัยเรือสินค้าเกยตื้นนอกฝั่งที่ประเทศสิงคโปร์

หากไม่สามารถกู้ได้ทัน จะเกิดความเสียหายต่อสินค้าและบริษัทเป็นอย่างมาก

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาล ส่วนกลางเป็นบ่อน้ำโยนเหรียญสะเดาะเคราะห์)

 


 ความคิดเห็นที่ 1046

26 เม.ย.2550  เวลา 16:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ท่านจึงกล่าวบนบานต่อพระหลีเซียนจ้อว่า

ถ้าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยท่านและบริษัทของท่าน

ให้กู้เรือได้ทันส่งมอบสินค้าครั้งนั้นแล้วท่านจะกลับมาสร้างศาลเจ้าที่เมืองตรัง

โดยคำแนะนำของพระหลีเซียนจ้อก่อนนั้นกล่าวให้ท่านสร้างศาลพระเปากง

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 1047

26 เม.ย.2550  เวลา 16:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลหรือไม่ ก็ไม่มีผู้ใดสามารถทราบได้

ท่านและบริษัทของท่านสามารถกู้เรือได้ จัดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันกำหนด

นำความปิติปลาบปลื้มใจแก่ท่านและครอบครัวเป็นอันมาก

(ในภาพ แท่นบูชากลางพระเปากง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1048

26 เม.ย.2550  เวลา 16:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ท่านจึงปรึกษาครอบครัวและ ภรรยาของท่าน นางตันเลี่ยนหิ้น

ทั้งคู่สามีภรรยามีความเห็นสอดคล้องกัน

จึงกลับมาสร้างศาลเจ้าเปากงตามคำแนะนำของพระหลีเซียนจ้อจนสำเร็จเสร็จสิ้น

(ในภาพ แท่นบูชาพระโพธิสัตย์กวนอิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 1049

26 เม.ย.2550  เวลา 16:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ครั้งนั้นกระทำพิธีสมโภชเปิดศาลเจ้าอย่างยิ่งใหญ่

โดยส่งเทียบเชิญหลายศาลเจ้าในเมืองตรังให้มาร่วมพิธี

จัดขบวนแห่พระเปากงรอบตลาดเมืองตรัง

(ในภาพ แท่นบูชาพระกวนอูและพระรวม)

 


 ความคิดเห็นที่ 1050

26 เม.ย.2550  เวลา 16:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

พร้อมประกอบพิธีลุยไฟ นำกิมซิ้นพระเปากงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

เข้าประดิษฐานไว้ภายในศาลเจ้าเปากงเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช 2518

(ในภาพ แท่นบูชากลางพระเปากง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1051

26 เม.ย.2550  เวลา 16:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

นับจากนั้นกิจการศาลเจ้าก็เจริญรุ่งเรืองเป็นที่นับถือของสาธุชนเป็นอย่างมาก

ศาลเจ้ามีร่างทรงพระเปากงแล้ว 4 ท่านร่างทรงคนแรกชื่อ เกี่ยมโบ้ย

ต่อมาจึงเป็น ท่ามสร้าง แปะไขดำ และ นิวฮีดตัน ตามลำดับ

(ในภาพ เที่ยดบิ๋นบู่ซือ คติความความยุติธรรมของพระเปากง)

 


 ความคิดเห็นที่ 1052

26 เม.ย.2550  เวลา 16:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ต่อมาเมื่อราว 10 ปีก่อน กิจการศาลเจ้าบังเกิดซบเซา

ไม่ดำเนินการจัดงานประจำปีเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน

และกรรมการศาลเจ้าหลายท่านต่างทยอยลาออก

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลและบ่อฟ้า)

 


 ความคิดเห็นที่ 1053

26 เม.ย.2550  เวลา 16:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

จวบถึงนายกเทศมนตรีนครตรังคนปัจจุบัน คุณชาลี กางอิ่ม

ท่านมีดำริฟื้นฟูกิจกรรมของศาลเจ้าเปากงขึ้นมาใหม่

ตามโครงการพัฒนาเมืองตรัง 4 ศาลเจ้าเก่าแก่

(ในภาพ บ่อฟ้าฮวงจุ้ยของศาล รับแสงสว่างและสิ่งดี)

 


 ความคิดเห็นที่ 1054

26 เม.ย.2550  เวลา 16:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

เนื่องจากทำเลที่ตั้งของศาลเจ้าเปากงนั้นตั้งเด่นเป็นสง่า

ถ้าหากนั่งรถไฟถึงเมืองตรังแล้ว สามารถมองเห็นศาลเจ้าได้อย่างชัดเจน

จึงเปรียบเสมือนประตูบ้านหลังใหญ่ของเมืองตรัง

(ในภาพ ภาพถ่าย ผู้ก่อตั้งศาลเจ้า นายกังฉายฮั้ว ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 1055

26 เม.ย.2550  เวลา 16:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ปัจจุบันศาลเจ้าเปากงตั้งอยู่เชิงเขาหนองยวน

ทำเลชิดติดกับวัดมัชฌิมภูมิหรือชาวบ้านเรียก วัดหน้าเขา

ภายในรั้วด้านหน้ามีโรงลิเก สระน้ำสำหรับเลี้ยงปลา และแท่นบูชาฟ้าดิน

(ในภาพ ภาพถ่าย นางตันเลี่ยนหิ้น ภรรยาของนายกังฉายฮั้ว ให้ลูกหลานระลึกความดีของท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1056

26 เม.ย.2550  เวลา 16:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ด้านข้างเบื้องซ้ายของอาคารศาลเป็นศาลฮกเต็กบูชาพระตั่วแปะก๋ง

ศาลเจ้าที่ฝ่ายไทย และอาคารที่พักผู้ดูแลศาล

ด้านข้างเบื้องขวาของอาคารศาลเป็นอาคารโรงทาน

(ในภาพ ภาพเก่าเมื่อครั้งก่อสร้างศาลประมาณ 35 ปีก่อน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1057

26 เม.ย.2550  เวลา 16:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ตัวอาคารศาลเจ้าเป็นศิลปะก่อสร้างโดยช่างชาวจีนในประเทศสิงคโปร์

ในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟู ทาสีใหม่ วาดรูปศิลปะในพงศาวดารจีน

เช่น เปาเล่งถูกงอั้น สามก๊ก ไซอิ๋ว ซิยิ่นกุ้ย เป็นต้น

(ในภาพ ศาลเจ้าตั้งอยู่ในที่ลุ่มเป็นที่น้ำมายวนเจอกัน เป็นที่มาคำว่า หนองยวน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1058

26 เม.ย.2550  เวลา 16:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ด้านหน้ามีประตูทางเข้าศาล 3 ช่องทาง

เหนือประตูบานใหญ่ด้านหน้ามีป้ายนามศาล

จารึกคำ เปากงเก๋ง ซึ่งระบุว่าเป็นศาลของพระเปากง

(ในภาพ อดีตผู้ก่อตั้งศาลเจ้าและกรรมการศาลในวันเปิดศาลเจ้าเมื่อ 32 ปีก่อน)

 


 ความคิดเห็นที่ 1059

26 เม.ย.2550  เวลา 16:15 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ภายในศาลด้านหน้ามีรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระหนีเหล็กฮุดหรือพระสังขจาย

ตรงกลางศาลเป็นบ่อฟ้าหรือช่องเปิดโล่งระบายอากาศ

ด้านข้างฝาผนังทั้งสองมีบ่อเสือและบ่อมังกร

ตรงกลางศาลส่วนกลางเป็นบ่อน้ำสำหรับโปรยเหรียญสะเดาะเคราะห์

(ในภาพ บรรยากาศความคึกคักในวันเปิดศาลในอดีต)

 


 ความคิดเห็นที่ 1060

26 เม.ย.2550  เวลา 16:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.85.81  

ถัดไปเบื้องบนต่างระดับ ประกอบด้วยตั๋วพระ 3 แท่นบูชา

ได้แก่ แท่นบูชาส่วนกลางของพระเปากงมีรูปกิมซิ้นขนาดใหญ่

พร้อมองครักษ์บุ๋นและบู๊ อยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาตามลำดับ

(ในภาพ บรรยากาศในวันเปิดศาลในอดีต มีการส่งเทียบเชิญพระมาจากที่ต่างๆมากมาย)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน