ปั่นเยี่ยมชม เส้นทางกำลังก่อสร้าง-เขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง 12,1


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    หน้าถัดไป >ผ่านไป-ผ่านมา หลายครั้งแล้วมองเห็นเส้นทางที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพื่อสร้างความเจริญให้กับผู้คนสัญจร ชาวตรัง-พัทลุง หรือชาวจังหวัดอื่นๆที่ใช้เส้นทางผ่านไป-มา กับถนนแนวใหม่ 4 ช่องจราจร ครับ  (รอช่วงอากาศดีๆ...ปั่น ครับ)

... รอบแรกที่ปั่นไปเยี่ยมชมการทำงานของช่าง 12 มี.ค.55 เวลาประมาณบ่าย 3 โมงครึ่ง ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป (ขากลับ ภาพทวนแสง ประกอบกับเวลาน้อย  จึง... ค่อย

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชมการทำงานของช่าง 17 มี.ค.55 คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป-ขากลับ  (ภาพตามแสง มีเวลาแวะชม สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง – ถนนเขาพับผ้าสายเก่า-น้ำราบ บางส่วน ครับ)

   (ชมภาพบรรยายกาศเขาพับผ้า เทือกเขาบรรทัด(เดิม) สัปดาห์นี้อากาศดีทั้งสัปดาห์ ครับ)

 


โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213   


 

 ความคิดเห็นที่ 81

17 มี.ค.2555  เวลา 20:05 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 82

17 มี.ค.2555  เวลา 20:06 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 83

17 มี.ค.2555  เวลา 20:06 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 84

17 มี.ค.2555  เวลา 20:07 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 85

17 มี.ค.2555  เวลา 20:07 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 86

17 มี.ค.2555  เวลา 20:08 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 87

17 มี.ค.2555  เวลา 20:08 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 88

17 มี.ค.2555  เวลา 20:09 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นขึ้นยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ซ้าย-ขวา เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 89

17 มี.ค.2555  เวลา 20:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นถึงแล้วยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง

 ความคิดเห็นที่ 90

17 มี.ค.2555  เวลา 20:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นถึงแล้วยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง

 ความคิดเห็นที่ 91

17 มี.ค.2555  เวลา 20:12 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )    ปั่นถึงแล้วยอดเขาสุดท้าย (ทวดหลักเขต)   ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง

 ความคิดเห็นที่ 92

17 มี.ค.2555  เวลา 20:14 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  บางพื้นที่ยังไม่ได้เริ่มเคลียพื้นที่.. 

 ความคิดเห็นที่ 93

17 มี.ค.2555  เวลา 20:14 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  บางพื้นที่ยังไม่ได้เริ่มเคลียพื้นที่.. 

 ความคิดเห็นที่ 94

17 มี.ค.2555  เวลา 20:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  ปั่นร่อนลงระมัดระวัง ถนนตามที่เห็น ...

 ความคิดเห็นที่ 95

17 มี.ค.2555  เวลา 20:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  ปั่นร่อนลงระมัดระวัง ถนนตามที่เห็น ...

 ความคิดเห็นที่ 96

17 มี.ค.2555  เวลา 20:18 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  ประมาณ 300 เมตร  เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...

 ความคิดเห็นที่ 97

17 มี.ค.2555  เวลา 20:19 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  ประมาณ 300 เมตร  เริ่มเคลียพื้นที่ -  ขุดดินเชิงเขาด้านข้าง เพื่อขยายถนน...


 ความคิดเห็นที่ 98

17 มี.ค.2555  เวลา 20:21 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง บางตอนยังไม่เริ่ม...   แต่ต้องระมัดระวังรถยนต์เยอะมาก วิ่งขึ้นภูเขามาด้วยความเร็ว - ถนนแคบ ...

 ความคิดเห็นที่ 99

17 มี.ค.2555  เวลา 20:23 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  พอมีช่องทางให้จักรยานปั่นบ้าง บางตอน...

 ความคิดเห็นที่ 100

17 มี.ค.2555  เวลา 20:23 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบแรก ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป ([เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง )     ...ปั่นลงไปฝั่ง จ.พัทลุง  พอมีช่องทางให้จักรยานปั่นบ้าง บางตอน...


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน