ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 961

19 เม.ย.2550  เวลา 15:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ท่านนั่งประทับทรงอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่ง

ซึ่งมีรูปร่างคล้ายช้างหมอบ ชาวบ้านเรียก หินรูปช้าง

 (ในภาพ บรรยากาศภายนอกศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 962

19 เม.ย.2550  เวลา 15:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ต่อมา นายวรรณ ชาวบ้านพื้นเมืองบ้านทุ่งใหญ่แห่งนี้

เกิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงประทับทรง

ในครั้งแรกนั้นเป็น ทวดเขาแดง แห่งเมืองสงขลา

ท่านประทับทรงอยู่นานประมาณ 8 ปี

(ในภาพ ศาลทวดคชวา และ หินรูปช้าง)

 


 ความคิดเห็นที่ 963

19 เม.ย.2550  เวลา 15:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ในปีพุทธศักราช 2535 ทวดเขาแดงจึงสั่งให้ก่อสร้างศาลเจ้าแห่งนี้

บนที่ดินสาธารณะดังปรากฏในปัจจุบัน

เรียกนามศาลว่า ศาลเจ้าหินรูปช้าง

 (ในภาพ ก้อนหินรูปช้างนอนหมอบ)

 


 ความคิดเห็นที่ 964

19 เม.ย.2550  เวลา 15:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

เมื่อก่อสร้างเสร็จไม่นานท่านก็ค่อยๆอำลา ไม่ค่อยลงมาประทับทรง

ภายหลังจึงได้มี พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ ลงประทับทรงนายวรรณแทน

ท่านลงประทับทรงเรื่อยมาตราบจนปัจจุบัน

(ในภาพ ศาลทวดเขาสมิง)

 


 ความคิดเห็นที่ 965

19 เม.ย.2550  เวลา 15:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ท่านกำชับให้ใช้นามเดิมศาล

ให้เป็น ศาลเจ้าหินรูปช้าง โดยไม่เปลี่ยนแปลง

(ในภาพ ศาลาถี่ก๋งและเทวดาจร)

 


 ความคิดเห็นที่ 966

19 เม.ย.2550  เวลา 15:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

แต่เป็นที่รับทราบของชาวบ้านว่าสถานที่แห่งนี้

เป็นศาลเจ้าที่นับถือบูชา พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

(ในภาพ ด้านหน้าประตูอาคารศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 967

19 เม.ย.2550  เวลา 15:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ศาลเจ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภายนอกศาลมีแท่นบูชาฟ้าดินหรือศาลพระถี่ก๋ง

ในรูปแบบทรงไทยประยุกต์

พร้อม ศาลทวดคชวา และ ศาลเสือสมิง

(ในภาพ แท่นบูชาเบื้องซ้ายของพระพุทธและพระโพธิสัตย์กวนอิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 968

19 เม.ย.2550  เวลา 15:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ภายในอาคารศาลแท่นบูชากลางเบื้องหน้าเป็นพระสามพี่น้อง

คือ พระหลีโลเฉีย พระหลีกิมเฉีย และ พระหลีบกเฉีย

แท่นบูชากลางเบื้องหลังเป็นแท่นบูชา พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

 (ในภาพ แท่นบูชาเบื้องขวาของพระพิฆเนศวร์และครูหมอฝั่งไทย)

 


 ความคิดเห็นที่ 969

19 เม.ย.2550  เวลา 15:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

แท่นบูชาเบื้องซ้ายเป็น พระพุทธ และ พระโพธิสัตย์กวนอิม

แท่นบูชาเบื้องขวาเป็นพระพิฆเนศวร์ ครูหมอฝั่งไทย

(ในภาพ แท่นบูชากลางของ พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 970

19 เม.ย.2550  เวลา 15:45 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ทางศาลจัดให้มีงานถือศีลกินเจและลุยไฟเป็นงานประจำปี

กำหนดจัดงานวันที่ 3 เดือน 4 ตามจันทรคติไทยของทุกปี

กำหนดระยะเวลาจัดงานนาน 5 วัน

จัดให้มีพิธีลุยไฟในวันสุดท้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมา

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 19 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ แท่นบูชากลางของ พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 971

20 เม.ย.2550  เวลา 00:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.145  

วันสำคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(1)

วันสากล

วันจีน

นามพระ

ความหมาย

อ 1

15 เดือน 3

พระโป้เซ้งไต่เต่

วันเกิด

อ 1

15

พระเตี่ยวหง่วนโซย บู๊จ๋ายสิน

วันเกิด

พ 2

15

พระจุ๋นเถผ่อซัด

วันเกิด

ศ 4

18

พระซามเหมาจินกุน

วันเกิด

ศ 4

18

พระตองหงักไต่เต่

วันเกิด

ส 5

19

พระไท้หยองก๋อง

วันเกิด

อา 6

20

พระจู๊แซเหนียว

วันเกิด

พ 9

23

พระม๋าจ้อโป๋

วันเกิด

ส 12

26

พระกุ่ยก๊กเซียนซือ

วันเกิด

อา 13

27

พระชิดเตี้ยน จิ๋นซัวอ๋อง

วันเกิด

จ 14

28

พระชองกั๊ดเซียนซือ

วันเกิด

จ 14

28

พระตั่งหงักไต่เต่

วันเกิด

อ 15

29

พระถอตี้ก๋ง

วันเกิด

 


 ความคิดเห็นที่ 972

20 เม.ย.2550  เวลา 00:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.145  

วันสำคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

(2)

วันสากล

วันจีน

นามพระ

ความหมาย

พฤ 17

1 เดือน 4

พระโป๊ยเตี้ยน ตอฉื่ออ๋อง

วันเกิด

พฤ 17

1

พระไต้สื่อเอี๋ย

วันเกิด

อา 20

4

พระบุ่นสูผ่อซัด

วันเกิด

อา 20

4

พระหลิมไท้ซือกง

วันเกิด

พฤ 24

8

พระเซกเกียกู๋ฮุด

วันประสูติ

พฤ 24

8

พระท่ามกงเยี่ย

วันเกิด

พฤ 24

8

พระหลีบกเฉีย

วันเกิด

พฤ 24

8

พระกิ่วเตี้ยน เป่งตึ่งอ๋อง

วันเกิด

อา 27

11

พระไท้แปะกิมแช

วันเกิด

จ 28

12

พระซออ่องเอี๋ย

วันเกิด

พ 30

14

พระลิจ้อเซียนซือ

วันเกิด

พฤ 31

15

พระฮั่นเจ็งหลี

วันเกิด

พฤ 31

15

พระหลีเซียนจ้อ

สำเร็จธรรม

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ  20 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 973

23 เม.ย.2550  เวลา 13:04 น.
โดย.. boonsong 222.123.136.187  
ผมขอก๊อปรูปเ***ยนเทียนหน่อยครับเจ้าของภาพ

 ความคิดเห็นที่ 974

23 เม.ย.2550  เวลา 14:52 น.
โดย.. กิ้วอ๋องตี่จื้อ 203.188.4.5  

อยากรู้ครับ

ว่า  บิดเจี้ยนเขาทำยังไงมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างครับ

ใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยครับ


 ความคิดเห็นที่ 975

23 เม.ย.2550  เวลา 17:50 น.
โดย.. เดกอ๋อง(ศิษย์เส้งอ๋อง) 58.136.73.219  

คุณกิ้วอ๋องตี่จื้อครับ........
   คุณลองไปสอบถามกับเจ้าของร้านเจี่ยหล่นติ่นดูสิครับ เพราะร้านนั้เป็นร้านที่รับจ้างทำบิดเจี้ยนมานานเเล้วเเละเมื่อศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ยจัดงานก็จะสั่งทำจากร้านนี้ครับ


 ความคิดเห็นที่ 976

23 เม.ย.2550  เวลา 18:09 น.
โดย.. กิ้วอ๋องตี่จื้อ 203.188.31.104  

พอดีผมอยู่สุราดครับไม่ได้อยู่ตรัง

และผมก็อยากรู้ว่าของไหว้เวลากินเจมีอะไรบ้างมีการตั้งอย่างไรใช้จำนวนเท่าไหร่

ขอบคุณมากๆครับ


 ความคิดเห็นที่ 977

23 เม.ย.2550  เวลา 20:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.51  

บิดเจี่ยน

 

บิดเจี่ยนเป็นธรรมเนียมการวางบายศรีพระของชาวจีน ใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองตรัง โดยนำรูปแบบวัฒนธรรมฮกเกี้ยนดั้งเดิมจากท้องถิ่นชนบทในจีนแผ่นดินใหญ่ บิดเจี่ยนเปรียบเสมือนบายศรี หรือ แจกันดอกไม้ของพระ มีสีสันสวยงามแฝงด้วยความศรัทธา

(ในภาพ บิดเจี่ยน และเต่าแดง)

 


 ความคิดเห็นที่ 978

23 เม.ย.2550  เวลา 20:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.51  

องค์ประกอบเป็นก้านไม้ไผ่ และกระดาษสี ทำเป็นดอกไม้และใบไม้ ยึดติดกันไว้ด้วยแป้งขนมโก๋ ในธรรมเนียมชาวตรังนิยมวางบิดเจี่ยนไว้หน้ากระถางธูปหากมองในฐานะผู้กราบไว้ มักวางพร้อมด้วย อั่งกู หรือเต่าแดงขนาบข้าง ถือเป็นสิ่งมงคลเคียงคู่กัน

(ในภาพ บิดเจี่ยน บายศรีพระ)

 


 ความคิดเห็นที่ 979

23 เม.ย.2550  เวลา 20:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.51  

โดยทั่วไปบิดเจี่ยนมักนำมาใช้ในงานมงคลทางพระจีน เช่น งานถือศีลกินผัก งานแซยิดฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระ และงานฉลองวันคล้ายวันสำเร็จธรรมของพระ โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้ามักวางไว้ทันทีเมื่อรับพระเข้าศาล โดยวางพร้อมอามิสบูชาอื่นๆ แต่บางศาลเจ้าอาจวางไว้ล่วงหน้าก่อนรับพระ และมีการปรับเปลี่ยนบิดเจี่ยนในวันเวลาที่แน่นอนจนเสร็จสิ้นงานมงคลนั้น

(ในภาพ บิดเจี่ยน บายศรีพระ)

 


 ความคิดเห็นที่ 980

23 เม.ย.2550  เวลา 21:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.51  

ที่ฐานโต๊ะบิดเจี่ยนจะเสียบไว้ด้วยขนม โก๊สี้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความเป็นสิริมงคล แต่บางกรณี บิดเจี่ยนนี้อาจนำไปใช้ในงานอวมงคลได้ เช่น งานศพของผู้มีฐานะและบารมีสูงมากในสังคม หากแต่ไม่มีขนมโก๊สี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของสิริมงคลเสียบไว้แสดง/บุนเต้หลาง

(ในภาพ บิดเจี่ยน บายศรีพระ)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน