ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 941

19 เม.ย.2550  เวลา 15:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ปัจจุบันสภาพศาลเจ้ายังคงแข็งแรงสมบูรณ์เรียบง่าย

มองเห็นถึงความสง่างาม

ด้านหน้าของอาคารศาลมีแท่นบูชาฟ้าดิน

(ในภาพ กิมซิ้นพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 942

19 เม.ย.2550  เวลา 15:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ภายในศาลจัดให้มี 3 ตั๋วพระ มี พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ เป็นแท่นบูชากลาง

เบื้องซ้ายของแท่นบูชากลางเป็นแท่นบูชาของ พระโพธิสัตย์กวนอิม

(ในภาพ กิมซิ้นพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 943

19 เม.ย.2550  เวลา 15:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

เบื้องขวาของแท่นบูชากลางเป็นแท่นบูชาของ

พระก่องเต็กจุนอ๋อง หรือ พระโก๊ยเซ่งอ๋อง

 นับเป็นกิมซิ้นเก่าแก่ดั้งเดิม ดูจากร่องรอยชำรุดไปมากแล้ว

(ในภาพ กิมซิ้นพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 944

19 เม.ย.2550  เวลา 15:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ส่วนเบื้องล่างจัดเป็นส่วนบูชาของพระฮ่อเอี๋ยหรือพระเสือ

(ในภาพ ภาพบูชาของพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 945

19 เม.ย.2550  เวลา 15:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ต่อมาร่างทรงต่างๆที่เคยช่วยงานต่างก็แยกไปสร้างศาลใหม่

เช่น ศาลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าสะบ้า และ คลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง เป็นต้น

(ในภาพ แท่นบูชาเบื้องซ้ายของพระโพธิสัตย์กวนอิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 946

19 เม.ย.2550  เวลา 15:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

สำหรับนายภาคร่างทรงแรกนั้นถึงแก่กรรมเมื่อ  18 ปีก่อน สิริอายุรวม 46 ปี

ปัจจุบัน นายนะ สืบทอดเป็นร่างทรงของพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ประจำศาล

กำหนดลงทรงทุกวันอังคารและวันเสาร์

(ในภาพ แท่นบูชาเบื้องขวาของพระโก๊ยเซ่งอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 947

19 เม.ย.2550  เวลา 15:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

สำหรับงานประจำปีของศาลเจ้าจัดขึ้น

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

ตรงกับวันที 3 เดือน 3 ของทุกปี

โดยทั่วไปกำหนดจัดงานในวันที่ 1-3 เดือน 3 จีน

(ในภาพ พระฮ่อเอี๋ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 948

19 เม.ย.2550  เวลา 15:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ทางศาลเจ้าจัดให้มีเลี้ยงโต๊ะรับประทานบะหมี่พระ

ทางศาลเจ้าประกอบพิธีลุยไฟในวันดังกล่าวเป็นธรรมเนียม

เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับลูกหลานสืบไป

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 19 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ ดาบชิดแชเกี่ยม ประจำกายพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 949

19 เม.ย.2550  เวลา 15:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่

คลองน้ำเจ็ด ทับเที่ยง

นับเป็นศาลเจ้าซึ่งบูชา พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ เป็นการเฉพาะ

(ในภาพ ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 950

19 เม.ย.2550  เวลา 15:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2525 เมื่อ นายมอญ อายุ 15 ปี

ขณะเข้าร่วมงาน ณ ศาลเจ้าประกอบพิธีถือศีลกินผัก

(ในภาพ ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 951

19 เม.ย.2550  เวลา 15:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ครั้งนั้นได้บังเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับทรงตนเองเป็นครั้งแรก

ต่อมาจึงทราบภายหลังว่าเป็น พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

(ในภาพ นามศาล เฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่เบ้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 952

19 เม.ย.2550  เวลา 15:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

เมื่อแรกประทับทรงใหม่ๆนั้น ได้ช่วยงานอยู่ศาลเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่

บ้านหานจีนเค้า ตำบลลำภูราอยู่ระยะหนึ่งประมาณ 2-3 ปี

 (ในภาพ บรรยากาศภายในศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 953

19 เม.ย.2550  เวลา 15:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ปีพุทธศักราช 2528 จึงได้จัดสร้าง ศาลเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่ ภายในบ้านของตนเอง

ต่อมาจึงรวบรวมปัจจัย จากญาติพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธา

จัดสร้างศาลเล็กๆก่ออิฐถือปูนเป็นการถาวรเมื่อปีพุทธศักราช 2530

 (ในภาพ บรรยากาศภายในศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 954

19 เม.ย.2550  เวลา 15:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ภายในศาลจัดให้มีแท่นบูชากลางของ พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

แท่นบูชาพระเบื้องซ้ายเป็นของ พระโพธิสัตย์กวนอิม

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 955

19 เม.ย.2550  เวลา 15:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ส่วนแท่นบูชาพระเบื้องขวาเป็นของ พระเฉ่งจุ้ยจอซือ

และเทพอื่นๆ เช่น พระกวนเต้กุน และ พระโก๊ยเซ่งอ๋อง เป็นต้น

 (ในภาพ แท่นบูชากลาง พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 956

19 เม.ย.2550  เวลา 15:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

โดยทางศาลเจ้าจัดให้มีงานถือศีลกินเจประจำปี

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 เดือน 3 จีน

(ในภาพ แท่นบูชากลาง พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ กั้นม่านเป็นหล่ายตั๋ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 957

19 เม.ย.2550  เวลา 15:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

โดยจัดให้มีการยกเสาเต็งโก การรับและส่งพระ ประกอบพิธีลุยไฟ

เลื้ยงอาหารเจและบะหมี่พระเป็นธรรมเนียมนิยมสืบเรื่อยมา

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 19 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ แท่นบูชาฟ้าดิน ธรรมเนียมการวางบิดเจี่ยนและเต่าแดง)

 


 ความคิดเห็นที่ 958

19 เม.ย.2550  เวลา 15:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ศาลเจ้าหินรูปช้าง

บ้านทุ่งใหญ่ ท่าสะบ้า

นับเป็นศาลเจ้าหนึ่งซึ่งบูชา พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

(ในภาพ ประตูศาล ศาลเจ้าหินรูปช้าง)

 


 ความคิดเห็นที่ 959

19 เม.ย.2550  เวลา 15:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

เดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นป่ารกทึบ มีเจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา ประจำอยู่

เรียก ทวดคชวา และ ทวดเขาสมิง

(ในภาพ ป้ายนามศาล ศาลเจ้าหินรูปช้าง)

 


 ความคิดเห็นที่ 960

19 เม.ย.2550  เวลา 15:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

สมัยก่อนนั้นมีร่างทรงเป็นชายชราชาวบ้าน

เมื่อท่านลงประทับทรง ก็วิ่งลงมายังที่สถานที่แห่งนี้

(ในภาพ บรรยากาศภายนอกศาล)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน