ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 921

14 เม.ย.2550  เวลา 22:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าลื่อธ่งปิ่น

บ้านวังห้าง ทางเข้าวัดสันติวัน ตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานถือศีลกินผักประจำปี 2550

ของ พระหลื่อต่งปิน หรือ พระลิจ้อเซียนซือ

ในวันที่ 17 ถึง 20 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 922

14 เม.ย.2550  เวลา 22:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่

บ้านหานจีนเค้า ตำบลลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีถือศีลกินผักและลุยไฟประจำปี 2550

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

ในวันที่ 17 ถึง 20 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 923

14 เม.ย.2550  เวลา 22:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่

คลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีถือศีลกินผักและลุยไฟประจำปี 2550

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

ในวันที่ 17 ถึง 19 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 924

14 เม.ย.2550  เวลา 22:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าเปากง

หน้าเขาหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลถือศีลกินผักและลุยไฟประจำปี 2550

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระเปากง

ในวันที่ 27 ถึง 29 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 925

14 เม.ย.2550  เวลา 22:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าเปากง

เทศบาลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลถือศีลกินผักและลุยไฟประจำปี 2550

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระเปากง

ในวันที่ 28 ถึง 29 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 926

14 เม.ย.2550  เวลา 22:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าโป้เซ้งไต่เต่

ศาลเก่า บ้านบางกุ้ง ตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลถือศีลกินผักและลุยไฟประจำปี 2550

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระโป้เซ้งไต่เต่

ในวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 927

14 เม.ย.2550  เวลา 22:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าโป้เซ้ง

ข้างสนามกีฬา ตำบลทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลถือศีลกินผักประจำปี 2550

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระโป้เซ้งไต่เต่

ในวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 928

18 เม.ย.2550  เวลา 08:00 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.55.217  

ขออนุญาติคุณบุนเต้หลางครับ

ขอสดุดีในคุณงามความดีของท่าน

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

ในวันที่ 3 เดือน 3 ของจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 19 เมษายน 2550 ของสากล


 ความคิดเห็นที่ 929

18 เม.ย.2550  เวลา 08:15 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.44  

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานสมโภช เจ้าแม่โต๊ะโมะ หรือ เจ้าแม่ทับทิม

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 930

18 เม.ย.2550  เวลา 08:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.44  

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานสมโภช เจ้าแม่โต๊ะโมะ หรือ เจ้าแม่ทับทิม

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 931

18 เม.ย.2550  เวลา 08:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.44  

ศาลเจ้าพระสามพี่น้อง

หมู่บ้านสวนพริก เทศบาลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

พระกวนอู เล่าปี่ เตียวหุย

พระโพธิสัตย์กวนอิม พระฉิวฉางก๋ง และ ทวดนาโต๊ะกา

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานถือศีลกินเจและลุยไฟ ประจำปี 2550

ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 14 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 932

18 เม.ย.2550  เวลา 19:46 น.
โดย.. มือใหม่ 203.156.36.77  
อยากดูกิมซิ้นพระเอี่ยวเจี้ยนครับจัดให้ที ขอบคุณครับ

 ความคิดเห็นที่ 933

19 เม.ย.2550  เวลา 14:45 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่

บ้านหานจีนเค้า ตำบลลำภูรา

(ในภาพ ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 934

19 เม.ย.2550  เวลา 14:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2509

นายภาค ชาวบ้านท้องถิ่นบ้านหานจีนเค้า ตำบลลำภูรา

เกิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่ ลงประทับทรงนายภาคเอง

(ในภาพ ศาลเจ้าเฮี่ยนเถี้ยนเซี่ยงเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 935

19 เม.ย.2550  เวลา 14:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

โดยพื้นฐานนายภาคเป็นชาวไทยพื้นบ้าน

บิดาเป็นชาวไทยพุทธ มารดาเป็นชาวไทยมุสลิม

ไม่มีความรู้ภาษาจีนเลยแม้แต่น้อย

(ในภาพ แท่นบูชาฟ้าดินหน้าศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 936

19 เม.ย.2550  เวลา 14:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ศาลแรกก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2509

ก่อสร้างอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารศาลปัจจุบัน

สร้างอย่างเรียบง่าย เป็นศาล 4 เสา หลังคามุงจาก

(ในภาพ ป้ายนามศาลระบุเป็นศาลของพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 


 ความคิดเห็นที่ 937

19 เม.ย.2550  เวลา 14:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช 2520 จึงจัดสร้างเรือนศาล 12 เสา

เป็นศาลเรือนไม้หลังคามุงสังกะสี

(ในภาพ ฮวงจุ้ยของบ่อฟ้าและมังกรบนหลังคา)

 


 ความคิดเห็นที่ 938

19 เม.ย.2550  เวลา 14:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

ต่อมาเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านลงประทับทรง

จนเลื่องลือเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมาก

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 939

19 เม.ย.2550  เวลา 14:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

คหบดีชาวกันตังหลายท่าน นำโดย คุณจรัส อมรกุล จึงได้รวบรวมปัจจัย

จัดสร้างศาลเจ้าก่ออิฐถือปูนเป็นอาคารศาลจีนดังที่เห็นในปัจจุบัน

(ในภาพ พระจ่องตั๋นหง่วนโซยและกวนจ่องเท๋า)

 


 ความคิดเห็นที่ 940

19 เม.ย.2550  เวลา 14:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.206  

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงนำพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

เข้าประทับภายในศาลเมื่อปีพุทธศักราช 2532

(ในภาพ แท่นบูชากลางของพระเฮี่ยนเทียนส่องเต่)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop