ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 901

7 เม.ย.2550  เวลา 08:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

เมื่อนั้นสาธุชนชาวตรังจะได้รวมพลังทั้งแรงกายและแรงใจ

ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกคราหนึ่ง

ในภาพ พระโก๊ยเซ่งอ๋องของศาลกิวอ๋องไต่เต่ ห้วยยอด

ประทับบนเก่วเตรียมชุดหยิวออกโปรดสาธุชน

 


 ความคิดเห็นที่ 902

7 เม.ย.2550  เวลา 08:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

สำหรับงานประจำปีของศาลเจ้า

จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระโก๊ยเซ่งอ๋อง

ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เดือน 2 จีน ของทุกปี กำหนดจัดงาน 2 วัน

ในภาพ พระโก๊ยเซ่งอ๋องในศาลกิวอ่องเอี่ย

ประทับบนเก่วเตรียมชุดหยิวออกโปรดสาธุชน

 


 ความคิดเห็นที่ 903

7 เม.ย.2550  เวลา 08:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

ในคืนวันแรก ทางศาลเจ้าประกอบพิธีลุยไฟ

นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์และข้าวของเครื่องใช้พระผ่านกองไฟ

วันรุ่งขึ้นเลี้ยงโต๊ะรับประทานบะหมี่พระ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรลูกหลานเป็นธรรมเนียม

(ในภาพ พระโก๊ยเซ่งอ๋องประทับบนเก่วเตรียมชุดหยิวออกโปรดสาธุชน)

 


 ความคิดเห็นที่ 904

7 เม.ย.2550  เวลา 08:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

ข้อความเห็น เนื่องจากศาลเจ้าฮงสั้นซี้ บ้านท่าจีนถือเป็นศาลเจ้าที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ถือเป็นต้นสายธารแห่งวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผักในเมืองตรัง สมัยก่อนชาวจีนอพยพมายังเมืองตรังมักนำกิมซิ้นพระที่ตนเองนับถือมาขึ้นฝั่งบริเวณนี้ ปัจจุบันไม่ได้มีผู้เฝ้าดูแลศาลประจำ

ในภาพ พระโก๊ยเซ่งอ๋องของศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย

ประทับบนเก่วเตรียมชุดหยิวออกโปรดสาธุชน

 


 ความคิดเห็นที่ 905

7 เม.ย.2550  เวลา 08:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

เมื่อพิจารณาจากความประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่และความสำคัญของจุดยุทธศาสตร์ดังกล่าว สมควรจัดให้มีผู้ดูแลศาลประจำ ผู้ซึ่งสามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมา เพื่อให้สาธุชนผู้มาจากถิ่นใกล้ไกลได้มีโอกาสซึมซับความร่มเย็นแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำตรัง ณ บ้านท่าจีนแห่งนี้ และยังสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือเชิงอนุรักษ์ในลำน้ำตรัง ไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ผ่านไปท่าแก้มดำ หรือ กันตังเมืองเก่า ระหว่างทางทัศนาจรสามารถชมบรรยากาศป่าริมน้ำได้

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 7 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

ในภาพ หลังจากพระกิวอ๋องไต่เต่ชุดหยิวเมืองตรังแล้ว

สาธุชนนำพระโก๊ยเซ่งอ๋องลุยน้ำข้ามฟากเป็นการรำลึก

เมื่อครั้งอดีตที่บรรพชนเคยนำพระที่นับถือจากเมืองจีนขึ้นฝั่งท่าแห่งนี้

 


 ความคิดเห็นที่ 906

7 เม.ย.2550  เวลา 09:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

ศาลเจ้าฮงสั้นซี้

บ้านท่าจีน ตำบลบางรัก อ.เมือง จ.ตรัง

ขอเชิญร่วมงานบุญ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ พระโก๊ยเซ่งอ๋อง

ในวันที่ 8 ถึง 9 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 907

7 เม.ย.2550  เวลา 09:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

ศาลเจ้าโก๊ยเซ่งอ๋อง

บ้านน้ำผุดใต้ ตำบลบางรัก อ.เมือง จ.ตรัง

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ

พระโพธิสัตย์กวนอิม และ พระโก๊ยเซ่งอ๋อง

ในวันที่ 5 ถึง 9 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 908

7 เม.ย.2550  เวลา 11:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.86  

วันสำคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2550

วันสากล

วันจีน

นามพระ

ความหมาย

จ 2

15 เดือน 2

พระกิ่วเทียนเฮี่ยนลื้อ

วันเกิด

จ 2

15

พระไท้ส่องโล้กุน

วันเกิด

จ 2

15

พระหงักฮุยหง่วนโซย

วันเกิด

จ 2

15

พระซามซัวก๊กอ๋อง

วันเกิด

จ 2

15

พระตั๋นเซ่งอ๋อง

วันเกิด

อ 3

16

พระฮกฮีเซียนเต้

วันเกิด

พฤ 5

18

พระสี่เตี้ยน หง่อกวนอ๋อง

วันเกิด

ศ 6

19

พระกวนอิมผอซัด

วันเกิด

อา 8

21

พระผ่อเฮี๋ยนผอซัด

วันเกิด

จ 9

22

พระก่องเต็กจุนอ๋อง

วันเกิด

อ 17

1 เดือน 3

พระเตี่ยวจูหล่ง

วันเกิด

พฤ 19

3

พระยี่เตี้ยน ฉ่อกังอ๋อง

วันเกิด

พฤ 19

3

พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

วันเกิด

ส 21

5

พระคุยซัวเซ่งเต้

วันเกิด

อา 22

6

พระจี้กงฮั่วฮุด

สำเร็จธรรม

อ 24

8

พระหลักเตี้ยน เปี้ยนเส่งอ๋อง

วันเกิด

อา 29

13

พระเปากง

วันเกิด

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 7 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 909

7 เม.ย.2550  เวลา 18:04 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.50.86  

ขอโทษคุณบุนเต้หลางครับ ข้อความข้างบนเป็นข้อความสำคัญ ผมขอโพสรูปของพระจับซาไท้จื้อไท้โป้ เพราะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันกับพระโก้ยเซ่งอ๋อง พระหยกเท็กไต่เทียนสุ่นสิ้วหง่วนโซยหยี่ไต้กิมชือ กับ พระกิมค๊วดสุ่นเทียนจุนอ๋อง

 ความคิดเห็นที่ 910

7 เม.ย.2550  เวลา 18:06 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.50.86  

พระหง่อสองตังฮองบู่สื่อ กับ พระหลั่งปั๊กสุ่นจ่องจี่ฮุย

 ความคิดเห็นที่ 911

7 เม.ย.2550  เวลา 18:07 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.50.86  

พระไต่เทียนเห่งอี กับ พระซงตองจุนอ๋อง

 ความคิดเห็นที่ 912

7 เม.ย.2550  เวลา 18:09 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.50.86  

พระตังเทียนอ๋อง กับ พระบู่เอี๊ยนอ๋อง

 ความคิดเห็นที่ 913

7 เม.ย.2550  เวลา 18:10 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.50.86  

พระหง่อสองกุนหง่วยโซย กับ พระจาสุนเทียนแอ่

 ความคิดเห็นที่ 914

7 เม.ย.2550  เวลา 18:12 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.50.86  

พระกิมฮองสิวสื่อ กับ พระต่งหงวดอ๋อง และ สุดท้ายพระเทียนแอ่จ่องไต่สุน

 ความคิดเห็นที่ 915

8 เม.ย.2550  เวลา 08:39 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 125.25.50.86  

ขอแถมรูปสวยๆครับ พระก่องเต็กจุนอ๋อง และขุนพลข้างกาย

 ความคิดเห็นที่ 916

8 เม.ย.2550  เวลา 15:27 น.
โดย.. เก่ง 222.123.150.200  
ผมขอก๊อปรูปฮวบจู่กง

 ความคิดเห็นที่ 917

8 เม.ย.2550  เวลา 19:55 น.
โดย.. ภูไทย 124.120.6.159  

ผมขอก๊อปรูปก่องเต็กจุนอ๋อง และขุนพลข้างกาย


 ความคิดเห็นที่ 918

9 เม.ย.2550  เวลา 01:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.84.34  

สารทและวันไหว้สำคัญในรอบปีจีน

ปีพุทธศักราช 2550-2551 

วันสากล

วันจีน

กิจกรรม

อา 18 ก.พ.2550

1 เดือน 1

สารทตรุษจีน

พ 21 ก.พ.2550

4 เดือน 1

รับเจ้าเตา

จ 26 ก.พ.2550

9 เดือน 1

ไหว้เทวดา

อา 4 มี.ค.2550

15 เดือน 1

สารทหงวนเซียว

เม.ย.2550

1-15 เดือน 3

สารทเช็งเม้ง ไหว้บรรพบุรุษ

อ 19 มิ.ย.2550

5 เดือน 5

สารทเดือน 5 ไหว้ขนมจ้าง บะจ่าง

จ 27 ส.ค.2550

15 เดือน 7

(กวางตุ้ง 14 เดือน 7)

สารทเดือน 7 ไหว้บรรพบุรุษ ผีไร้ญาติ ทิ้งกระจาด

อ 25 ก.ย.2550

15 เดือน 8

สารทไหว้พระจันทร์

พ 10 - ศ 19 ต.ค.2550

30 เดือน 8 - 9 เดือน 9

ประเพณีถือศีลกินผัก

ธ.ค.2550 - ม.ค.2551

เดือน 11

สารทแก้บน ขอบคุณเทวดา

พ 31 ธ.ค.2550

24 เดือน 12

ส่งเจ้าเตา

พ 6 ก.พ.2551

30 เดือน 12

สารทสิ้นปี

เดือนละ 2 ครั้ง

1 และ 15 ของทุกเดือน

วันพระจีน

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 9 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 919

14 เม.ย.2550  เวลา 22:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

บ้านหนำควาย ตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานถือศีลกินผักประจำปี 2550

ของ พระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

ในวันที่ 10 ถึง 15 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550


 ความคิดเห็นที่ 920

14 เม.ย.2550  เวลา 22:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 125.24.152.240  

ศาลเจ้าอังไฮยี่

หัวสะพานคลองเต็ง ตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานถือศีลกินผักประจำปี 2550

ของ พระโพธิสัตย์กวนอิม และ พระอั๋งไฮยี้

ในวันที่ 15 ถึง 19 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน