ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 861

7 เม.ย.2550  เวลา 02:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ดังปรากฏศาลเจ้าในเมืองตรังที่บูชาท่านเป็นการเฉพาะ ดังนี้

1.ศาลเจ้าฮงสั้นซี้ พระโก๊ยเซ่งอ๋อง ศาลเก่า บ้านท่าจีน ตำบลบางรัก อ.เมืองตรัง

2.ศาลเจ้าฮงสั้นซี้ พระโก๊ยเซ่งอ๋อง ศาลใหม่ บ้านน้ำผุดใต้ ตำบลบางรัก อ.เมืองตรัง

3.ศาลเจ้าโก๊ยเซ่งอ๋อง ตำบลบ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 862

7 เม.ย.2550  เวลา 02:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

นอกจากนี้ยังปรากฏกิมซิ้นท่านอยู่ในหลายศาลเจ้าทั่วไปในเมืองตรัง บางศาลเจ้าก็จัดงานคล้ายวันเกิดบูชาให้ท่านเป็นการเฉพาะด้วย กล่าวว่าในบรรดาประวัติตำนานของท่านนั้น ตำนานของท่านในนาม โก๊ยอั๋งฮก หรือ โก๊ยเกี๋ยน ซึ่งมีผู้กล่าวถึง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานมากนักเท่ากับตำนานโก๊ยตองฮกดังกล่าวข้างต้น อันเป็นตำนานหลักบันทึกไว้ที่เมืองจ่วนจิวบ้านเกิดท่าน

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 17 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2549

ปรับปรุง เมื่อ 7 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 863

7 เม.ย.2550  เวลา 02:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

พระจับซาไท้จือไท้โป้

 

ปรากฎหลายตำนาน บ้างก็เชื่อว่าเป็นบุตรของพระโก๊ยเซ่งอ๋องกับเซ่งโบ้ของท่านคือ พระเบ่งเอ็งเซียนฮุย บ้างก็ว่าเป็นกลุ่มองครักษ์เพื่ออารักขาพระโก๊ยเซ่งอ๋องบ้างก็ว่าทั้งหมดเป็นกายแปลงของท่านเองได้แก่

(ในภาพ จับซาไท้จื้อไท้โป้ บุตรของพระโก๊ยเซ่งอ๋องทั้ง 13 ท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 864

7 เม.ย.2550  เวลา 02:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

1.พระหยกเท็กไต่เทียนสุ่นสิ้วหง่วนโซยหยี่ไต้กิมชือ หรือ เหล็งโป้

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยบิดา สำหรับเป็นที่ปรึกษาท่าน

พำนักถิ่น ซีซัว นาม เหล็งซัวเก๋ง

(ในภาพ จับซาไท้จื้อไท้โป้ บุตรของพระโก๊ยเซ่งอ๋องทั้ง 13 ท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 865

7 เม.ย.2550  เวลา 02:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

2.พระกิมค๊วดสุ่นเทียนจุนอ๋อง หรือ อุยโป้

ปฏิบัติหน้าที่ทำงานที่รับมอบหมาย และรักษาสุสานบรรพบุรุษ

พำนักถิ่น เช็งโคย นาม อุยติ๊นเบ้ว

(ในภาพ จับซาไท้จื้อไท้โป้ บุตรของพระโก๊ยเซ่งอ๋องทั้ง 13 ท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 866

7 เม.ย.2550  เวลา 02:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

3.พระหง่อสองตังฮองบู่สื่อ หรือ จ่อโป้

ปฏิบัติหน้าที่บทบาททางบู๊

พำนักถิ่น กื่อหมุน นาม หง่อฮองเก๋ง

(ในภาพ กิมซิ้นพระโก๊ยเซ่งอ๋องและเซ่งโบ้ พระเบ้วเอ็งเซียนฮุย)

 


 ความคิดเห็นที่ 867

7 เม.ย.2550  เวลา 02:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

4.พระหล่ำปั๊กสุ่นจ่องจี่ฮุย หรือ แชโป้

ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานทั่วไป

พำนักถิ่น โคยเถา นาม โคยเถาเก๋ง

(ในภาพ กิมซิ้น พระเบ้วเอ็งเซียนฮุย)

 


 ความคิดเห็นที่ 868

7 เม.ย.2550  เวลา 02:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

5.พระไต่เทียนเห่งอี หรือ เฮี่ยนโป้

ปฏิบัติหน้าที่บทบาททางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย

พำนักถิ่น เตี่ยนปั่น นาม เก๋งฮกเสี่ย

ในภาพ ขุนพลข้างกายเบื้องขวาของพระก่องเต็กจุนอ๋อง

 คือ อึ๋งไท้อุย นาม ไท้ฮู

 


 ความคิดเห็นที่ 869

7 เม.ย.2550  เวลา 03:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

6.พระซงตองจุนอ๋อง หรือ กุ๊ยโป้

ปฏิบัติหน้าที่บทบาททางคดีความ

พำนักถิ่น ตั่วเอี๋ยน นาม สิ่วซัวเก๋ง

ในภาพ  ขุนพลข้างกายเบื้องซ้ายของพระก่องเต็กจุนอ๋อง

คือ ตั๋นเจียงกุน ชื่อ หย่ง นาม ก๊วดชือ

 


 ความคิดเห็นที่ 870

7 เม.ย.2550  เวลา 03:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

7.พระตังเทียนอ๋อง หรือ ซุ๊นโป้

ปฏิบัติหน้าที่เสริมบทบาท และร่วมมือกับท่านที่ 6

พำนักถิ่น เกงแอ่ นาม อ่อเถาเก๋ง

(ในภาพ องครักษ์เบื้องหน้า จ่องเต็กจุนเฮี๋ยว)

 


 ความคิดเห็นที่ 871

7 เม.ย.2550  เวลา 03:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

8.พระบู่เอี๊ยนอ๋อง หรือ จิ่นโป้

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายตรวจตราให้คำแนะนำแด่ไท้จืออีก 12 ท่าน

พำนักถิ่น โคยตัง นาม โคยตังเก๋ง

(ในภาพ องครักษ์เบื้องหน้า  เฮี่ยนอิ้วจุนเฮี๋ยว)

 


 ความคิดเห็นที่ 872

7 เม.ย.2550  เวลา 03:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

9.พระหง่อสองกุนหง่วยโซย หรือ โต้ยโป้

ปฏิบัติหน้าที่บทบาทไม่แน่ชัด

พำนักถิ่น ซัวเตียว นาม เบ่งเก่งเก๋ง

(ในภาพ สถานที่ ไท้อ๋องเหลง สุสานฝังเถ้ากระดูกบิดาของท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 873

7 เม.ย.2550  เวลา 03:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

10.พระจาสุนเทียนแอ่ หรือ หลีโป้

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราโลกมนุษย์

พำนักถิ่น กังเป๊ง นาม กังเป๊งเก๋ง

(ในภาพ สถานที่ ไท้อ๋องเหลง สุสานฝังเถ้ากระดูกบิดาของท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 874

7 เม.ย.2550  เวลา 03:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

11.พระกิมฮองสิวสื่อ หรือ คุนโป้

ปฏิบัติหน้าที่งานเอกสาร การอักษร

พำนักถิ่น โหล่ปอ นาม จู๋เหล็งเก๋ง

(ในภาพ ศาลเจ้าฮ้องซานสี้ เมืองจ่วนจิว ศาลแรกต้นกำเนิด)

 


 ความคิดเห็นที่ 875

7 เม.ย.2550  เวลา 03:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

12.พระต่งหงวดอ๋อง หรือ กุ๊นโป้

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราโลกมนุษย์ ทุกที่เมฆาพาไปถึง

พำนักถิ่น ก่อเต็ก นาม เห่งสือเก๋ง

(ในภาพ ศาลเจ้าฮ้องซานสี้ เมืองจ่วนจิว ศาลแรกต้นกำเนิด)

 


 ความคิดเห็นที่ 876

7 เม.ย.2550  เวลา 03:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

13.พระเทียนแอ่จ่องไต่สุน หรือ ก่ำโป้

ปฏิบัติหน้าที่สามารถขึ้นสวรรค์ ลงนรก หรือบนโลกมนุษย์ได้ทั้งสิ้น

โดยอาศัยดาบคู่กาย โป้เกี่ยม

พำนักถิ่น เซียนเก่ง นาม เอ่งอันเก๋ง

(ในภาพ ป้ายนาม ศาลเจ้าฮ้องซานสี้)

 


 ความคิดเห็นที่ 877

7 เม.ย.2550  เวลา 03:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

บางตำนานยังกล่าวถึงพระจับซาไท้จื้อไท้โป้ในนามต่างๆกัน เช่น กล่าวถึงใน กิมกังจอซือกั๊งอวด

ชื่อ เตียวตงเอ๋ง               หรือ ไท้ต่าว        นาม บกอ๋วนเซียนซือ       สัตว์คู่กาย อ๋วน    คือ ลิง

(ในภาพ พระบกอ๋วนเซียนซือ พระจับซาไท้จือไท้โป้ท่านแรก มีสัตว์คู่กายคือ ลิง)

 


 ความคิดเห็นที่ 878

7 เม.ย.2550  เวลา 03:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ชื่อ อุนหลกเบ๋ง               หรือ บุ๋นฮ้อง        นาม แป๊ะขิมอ่องจือ          สัตว์คู่กาย ฮ้อง    คือ หงส์

ชื่อ หลิมบุ๋นกั๊ก               หรือ ชิวฮอง        นาม เบ๋งหงวดจินหยิน      สัตว์คู่กาย เสียม   คือ คางคก

ชื่อ อ๋องเต๋งเหลง             หรือ ปักสิน         นาม ปักเต้าป๊าอ๋อง           สัตว์คู่กาย เหล็ง   คือ มังกร

(ในภาพ พระแป๊ะขิมอ่องจือ พระจับซาไท้จือไท้โป้ท่านที่ 2 มีสัตว์คู่กายคือ หงส์)

 


 ความคิดเห็นที่ 879

7 เม.ย.2550  เวลา 03:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ชื่อ อ่วนเช็งเป๊ก              หรือ ตองหงี้        นาม ฮุ่นหงวนไท้โซย       สัตว์คู่กาย เป๋ง     คือ นกยักษ์

ชื่อ ซือหม่าฮุยเปี่ยว         หรือ บ่องหลอง    นาม ซือหม่าไท้โป้           สัตว์คู่กาย เปียว   คือ เสือน้อย

ชื่อ คกอีกวน                  หรือ แป๊ะบุ๋น        นาม เปียวซือจื้อ              สัตว์คู่กาย บ่อง    คือ งูเหลือม

(ในภาพ พระฮุ่นหงวนไท้โซย พระจับซาไท้จือไท้โป้ท่านที่ 5 มีสัตว์คู่กายคือ นกยักษ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 880

7 เม.ย.2550  เวลา 03:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ชื่อ ก่วนหยกเหง             หรือ หยินยี้         นาม เทียนกี๋สินอี             สัตว์คู่กาย หลิน    คือ กิเลน

ชื่อ เฮ็กหอกขิม               หรือ กอฮุ๋น         นาม เบ็กเหลียนกือสื่อ      สัตว์คู่กาย หก      คือ นกกระสา

ชื่อ บู่เต้คุย                     หรือ หลุยห่าว     นาม พุ๊นซืออ๋อง               สัตว์คู่กาย ซือ      คือ สิงโต

(ในภาพ พระจับซาไท้จือไท้โป้ท่านที่ 5)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop