ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 841

6 เม.ย.2550  เวลา 22:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ในศาลท่านมักมีขุนพลข้างกาย เบื้องซ้ายคือ ตั๋นเจียงกุน ชื่อเดิม ตั๋นหย่ง

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 842

7 เม.ย.2550  เวลา 02:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ส่วนขุนพลเบื้องขวาคือ อึ๋งไท่อุ๊ย ชาวบ้านเรียกท่านว่า อั่วก๋ง

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 843

7 เม.ย.2550  เวลา 02:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ยังมีขุนพลเบื้องหน้าอีก 2 ท่าน เรียก จ่องเต็กจุนเฮี๋ยว และ เฮี่ยนอิ้วจุนเฮี๋ยว

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 844

7 เม.ย.2550  เวลา 02:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

จากกิตติศัพท์ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ผู้คนจึงมักบนบานท่านในเรื่องปกป้องบ้านเมืองให้อยู่ดีมีสุข หลีกเลี่ยงอัคคีภัย โรคภัยหายเจ็บ เนื่องจากมีความเขื่อว่าท่านเป็นผู้พิทักษ์พระราชวังของกษัตริย์ให้รอดพ้นจากอัคคีภัย พระเจ้าซ่งกาวจง จึงได้แต่งตั้งท่านเป็น อุยติ๊นก่องเต็กเฮี๋ยว

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 845

7 เม.ย.2550  เวลา 02:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

จากนั้นท่านได้รับการแต่งเติมสมัญญานามอีกในหลายยุคสมัย

จนกระทั่งหลังสุดสมัยศักราชพระเจ้าชิงมู่จงสถาปนาท่านเป็น

อุยติ๊นตองเอ็งฮูหุ้ยอุยบู่เอ็งเหลียดโป้อันก่องเต็กจุนอ๋อง

นาม 16 อักษร จนตราบจนปัจจุบัน

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 846

7 เม.ย.2550  เวลา 02:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

สำหรับศาลหลักของท่านนั้นสร้างขึ้นที่ย่าน ไซปักกั๊ก ตำบลซีซัว เมืองหลำอัว บริเวณเนินฮ้องซัว สร้างสมัยอู่ต้ายโห้วจิ้น เทียนฝู ปี 3 ปีพุทธศักราช 1481 แรกเริ่มเรียก โก๊ยซานเบ้ว หรือ เจียงกุนเบ้ว

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 847

7 เม.ย.2550  เวลา 02:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ต่อมาเมื่อสมัยศักราชพระเจ้าซ่งกาวจง จ้าวซิ่ง ช่วงปีพุทธศักราช 1674-1705

เนื่องจากทรงแต่งตั้งท่านเป็น อุยติ๊นก่องเต็กเฮี๋ยว

จึงเปลี่ยนนามศาลเป็น อุยติ๊นเบ้ว

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 848

7 เม.ย.2550  เวลา 02:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

สมัยศักราชพระเจ้าซ่งหนิงจง เจียติ้งปี 16 ปีพุทธศักราช 1766 ได้บูรณะซ่อมแซม ขยับขยายศาลครั้งใหญ่ ต่อมาสมัยศักราชพระเจ้าซ่งหลี่จง คายชิ่งปีแรก 1802 แต่งตั้งยศให้ท่านเป็น อุยติ๊นเอ็งเหลียดก่องเต็กจุนอ๋อง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อศาลเป็น ศาล ฮ้องซานสี้ ตามแห่งหนที่ตั้งศาล

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 849

7 เม.ย.2550  เวลา 02:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ตัวศาลนั้นกล่าวว่าสร้างอย่างวิจิตรงดงามเป็นปราสาท 3 หลัง ภายในมีครบทั้ง 3 ลัทธิศาสนา เช่น พระบุ่นชองฮูจื้อ พระพุทธ และพระโพธิสัตย์กวนอิม เป็นต้น และยังถูกพรรรณาโดยกวีต่างยุคสมัย ดังลำนำบทกวี ฮ้องซานเซ๊งหล่ำ จัดให้ที่นี่เป็นหนึ่งใน 18 สถานที่ที่ควรแก่การเยี่ยมชม และกล่าวถึงในบทกวีโบราณ

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 850

7 เม.ย.2550  เวลา 02:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ส่วนประวัติพระโก๊ยเซ่งอ๋องในนามอื่นนั้น เช่น นามเดิม โก๊ยอั๋งฮก ก็มีประวัติคล้ายกัน

ต่างกันเพียงแต่กล่าวว่าท่านกำพร้าทั้งบิดาและมารดา

ต้องมาเป็นเด็กเลี้ยงวัว เลี้ยงแกะ ในบ้านเศรษฐีตระกูลตั๋น

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 851

7 เม.ย.2550  เวลา 02:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ครั้งหนึ่งมีเต๋าซือมาพำนักที่บ้าน ท่านเก่งทางดูศาสตร์ฮวงจุ้ย ท่านทราบว่าภายในบ้านตระกูลตั๋นนี้มีทำเลฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ที่คอกเลี้ยงแกะ เนื่องจากเศรษฐีท่านเป็นคนตระหนี่ และท่านโก๊ยอั๋งฮกได้ปรณนิบัติท่านเต๋าซือเป็นอย่างดี ท่านจึงถูกชะตากับท่านโก๊ยอั๋งฮก

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 852

7 เม.ย.2550  เวลา 02:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ท่านเต๋าชือจึงถามท่านโก๊ยอั๋งฮกว่า หากบุญวาสนามาถึง

ท่านต้องการความร่ำรวยเงินทอง หรือ ชื่อเสียงปรากฏดังเทพเซียน

ให้ท่านโก๊ยอั๋งฮกเลือกว่าต้องการสิ่งใดมากกว่า

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 853

7 เม.ย.2550  เวลา 02:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ท่านโก๊ยอั๋งฮกจึงตอบว่าท่านประสงค์ต้องการเป็นเทพเซียนมากกว่า เต๋าซือท่านนั้นจึงกล่าวบอกทำเลฮวงจุ้ยดังกล่าวให้ท่านโก๊ยอั๋งฮกทราบ และให้ขุดเถ้ากระดูกของบิดาของท่านมาฝังไว้ ณ ที่แห่งนี้ แล้วท่านจะสำเร็จเป็นเซียน

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 854

7 เม.ย.2550  เวลา 02:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

เมื่อท่านโก๊ยอั๋งฮกทำตาม ภายหลังท่านจึงสำเร็จเซียนบนเนินหินในตำแหน่งดังกล่าว ด้วยกริยาท่าทางที่ปรากฏในปัจจุบัน ภายหลังจึงมีผู้สร้างศาลท่านในตำแหน่งนั้น เพื่อระลึกถึงท่านและสักการบูชาสืบมา

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 855

7 เม.ย.2550  เวลา 02:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ส่วนอีกตำนานกล่าวว่าท่านชื่อเดิม โก๊ยเกี๋ยน ในช่วงวัยเด็กท่านมีคุณธรรมมาก วันหนึ่งมีผู้พบท่านนั่งอยู่บนกิ่งสนตัวแข็งทื่อ ท่านละสังขารสำเร็จเซียนในท่าที่ปรากฏกิมซิ้นดังปัจจุบัน ต่อมามีผู้สร้างศาลให้ท่าน เมื่อชาวบ้านมีทุกข์ภัย บอกกล่าวท่าน ท่านสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ทุกราย จึงมีผู้ศรัทธามาก

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 856

7 เม.ย.2550  เวลา 02:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ต่อมาจักรพรรดิปฐมศักราชวงศ์เช็ง ในสมัยดำรงตำแหน่งไท้จือ ท่านป่วยเป็นโรคไข้ทรพิษ ท่านได้บนบานศาลกล่าวและรักษาโรคกับท่านโก๊ยเกี๋ยน ปรากฏท่านหายจากโรค ภายหลังท่านโก๊ยเกี๋ยนจึงได้รับพระราชทานยศเป็น เซ่งอ๋อง ตั้งแต่บัดนั้น

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 857

7 เม.ย.2550  เวลา 02:45 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

กล่าวว่าชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่ใด

มักจะนำเถ้าธูปของท่านมาบูชาและสร้างศาลเจ้าฮ้องซานสี้ หรือ ฮงสั้นซี้ อยู่ทั่วไป

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 858

7 เม.ย.2550  เวลา 02:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

ลักษณะกิมซิ้นของท่านที่นิยมบูชา มักสวมเครื่องแบบและสวมรองเท้าขุนนาง

ใบหน้าสีแดงเคร่งขรึม ดวงตากลมโตดุดัน ไม่มีหนวด

มีสิงโตเป็นสัตว์ประจำกาย แต่ก็มีบางกิมซิ้นที่มีลักษณะยิ้ม

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 859

7 เม.ย.2550  เวลา 02:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

สำหรับนามพระ ก่องเต็กจุนอ๋อง นั้น ยังสามารถเรียกท่านนามอื่นอีก เช่น โป้อันจุนอ๋อง เซ่งอ๋องกง โก๊ยอ๋องกง หรือ โก๊ยเซ่งอ๋อง เป็นต้น ในเมืองตรังนั้น ชาวตรังมักเรียกว่า พระโก๊ยเซ่งอ๋อง หรือ พระเซ่งอ๋อง จัดว่าเป็นพระที่มีบทบาทสำคัญในประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรัง ปรากฏมีผู้ศรัทธามาก เมื่อชาวจีนอพยพนำกิมซิ้นพระจีนจากแผ่นดินใหญ่มาเมืองตรัง มักนำมาขึ้นท่าที่บ้านท่าจีน

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 860

7 เม.ย.2550  เวลา 02:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.247  

จากจุดนี้จึงบังเกิดศาลเจ้าฮ้องซานสี้ หรือ ฮงสั้นซี้ นับจากอดีตตราบจนปัจจุบัน วันคล้ายวันเกิดท่านตรงกับ วัน 22 ค่ำ เดือน 2 จีน โดยชาวตรังมักจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและลุยไฟ ในตรงกับช่วงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนของทุกปี

(ในภาพ พระก่องเต็กจุนอ๋อง)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop