ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 801

4 เม.ย.2550  เวลา 08:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

เมื่อมีงานประจำปีจะประสบปัญหามาก เพราะสถานที่คับแคบ ไม่มีทางเดิน คนแน่นศาลเจ้าจนไม่มีที่วางของไหว้สักการบูชาและตั้งโต๊ะบูชาสวดมนต์ คณะลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้หาสถานที่เพื่อก่อสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนควนขนุน เข้าทางซอยสรรพากรตรัง

 


 ความคิดเห็นที่ 802

4 เม.ย.2550  เวลา 08:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

การก่อสร้างดำเนินด้วยดีจนกระทั่งสำเร็จภายในเวลาเพียง 2 ปี โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2538 สำเร็จเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช 2539 จนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2540 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสมัยนั้นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลเจ้าแห่งใหม่

 


 ความคิดเห็นที่ 803

4 เม.ย.2550  เวลา 08:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

ทางศาลเจ้าจัดให้มีการสวดมนต์ไทย-จีน ขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ ซึ่งจะมีลูกหลานมานั่งสวดมนต์ร่วมกันเป็นประจำ จนเป็นที่เลื่องลือและศรัทธาของคณะลูกหลาน เมื่อถึงเวลามีงานประจำปี เช่น วันคล้ายวันประสูติ วันคล้ายวันสำเร็จธรรม และวันคล้ายวันออกบวชขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม มีการจัดงานถือศีลกินผัก มีการสวดมนต์นั่งสมาธิ ทำให้สถานที่สวดมนต์คับแคบ

 


 ความคิดเห็นที่ 804

4 เม.ย.2550  เวลา 08:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

จากความร่วมมือร่วมใจและพร้อมเพรียงของคณะลูกหลานและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ประกอบด้วยความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดท่านถัดมา นายสงวน จันทรอักษร รับเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เฟื่อเป็นทุนรอนช่วยเหลือในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นมาอีกอาคารหนึ่งจนแล้วเสร็จ ได้จัดพิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรม หอสวดมนต์ศรัทธาธรรม ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2548 โดยมี นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธี

 


 ความคิดเห็นที่ 805

4 เม.ย.2550  เวลา 08:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

ภายในศาลาปฏิบัติธรรมคณะลูกหลานได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 3 ประเทศ คือ อินเดีย ธิเบต ศรีลังกา และผงธูปจากประเทศจีน นำมาจากวัดในเกาะผู่โถวซานและยอดเขาเอ่อเหมยซาน ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ธิเบต โดยพระศรีศากยมุนีเป็นพระประธาน ยังมีพระยูไลฮุดจ้อ และพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งสลักจากไม้จันทน์หอมในประเทศจีน นำมาประดิษฐ์สถาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม หอสวดมนต์ศรัทธาธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลแด่คณะลูกหลานชาวเมืองตรังและจังหวัดใกล้เคียง

 


 ความคิดเห็นที่ 806

4 เม.ย.2550  เวลา 08:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

จากการที่กรมการปกครองจัดให้มีโครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น เพื่อสนับสนุนให้ศาลเจ้าต่างๆได้พัฒนาให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม โดยมุ่งหวังให้ศาลเจ้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้เป็นที่สาธารณะของประชาชน สมสง่าราศี มีความเหมาะสมที่ประชาชนเดินทางเข้ามาสักการบูชากราบไหว้หรือประกอบพิธีกรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปีพุทธศักราช2549 ในวโรกาสนี้กรมการปกครองจึงได้คัดเลือกศาลเจ้ากวนอิมเก็งแห่งนี้เป็นศาลเจ้าบริหารดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในจำนวนศาลเจ้า 41 แห่งทั่วประเทศ

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 8 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2549

 


 ความคิดเห็นที่ 807

4 เม.ย.2550  เวลา 08:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง ทับเที่ยง

ขอเชิญสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมและถือศีลกินผัก

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระโพธิสัตย์กวนอิม

ในวันที่ 2 ถึง 7 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 808

4 เม.ย.2550  เวลา 08:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง ทับเที่ยง

ขอเชิญสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมและถือศีลกินผัก

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระโพธิสัตย์กวนอิม

ในวันที่ 2 ถึง 7 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 809

4 เม.ย.2550  เวลา 08:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง ทับเที่ยง

ขอเชิญสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมและถือศีลกินผัก

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระโพธิสัตย์กวนอิม

ในวันที่ 2 ถึง 7 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 810

4 เม.ย.2550  เวลา 09:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.202  

ศาลเจ้าโปฮกเกง วังตอ

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานประจำปีของพระบุนเท่าก๋ง

ในวันที่ 4 ถึง 5 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 811

4 เม.ย.2550  เวลา 19:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.177  

ศาลเจ้าโปฮกเกง วังตอ

ขอเชิญสาธุชนร่วมงานประจำปีของพระบุนเท่าก๋ง

ในวันที่ 4 ถึง 5 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 812

5 เม.ย.2550  เวลา 09:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.8  

ศาลเจ้าโก๊ยเซ่งอ๋อง

บ้านน้ำผุดใต้ ตำบลบางรัก อ.เมืองจ.ตรัง

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ

พระโพธิสัตย์กวนอิม และ พระโก๊ยเซ่งอ๋อง

ในวันที่ 5 ถึง 9 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 813

5 เม.ย.2550  เวลา 09:33 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  

ศาลเจ้าโก้ยเซ่งอ๋อง บ้านน้ำผุดใต้

 ความคิดเห็นที่ 814

5 เม.ย.2550  เวลา 09:34 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  

ตี่กงศาลเจ้าโก้ยเซ่งอ๋อง บ้านน้ำผุดใต้


 ความคิดเห็นที่ 815

5 เม.ย.2550  เวลา 09:35 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  

ศาลเจ้ากวนอิมผ่อสัก น้ำผุดใต้

 ความคิดเห็นที่ 816

5 เม.ย.2550  เวลา 09:39 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  

ป้ายศาลเจ้าโก้ยเซ่งอ๋อง (ฮงสันซี้) น้ำผุดใต้

 ความคิดเห็นที่ 817

5 เม.ย.2550  เวลา 09:41 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  

ภาพหน้าพระภายในศาลเจ้า โก้ยเซ่งอ๋อง

 ความคิดเห็นที่ 818

5 เม.ย.2550  เวลา 09:42 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  

ภาพหน้าพระภายในศาลกวนอิมผ่อสัก

 ความคิดเห็นที่ 819

5 เม.ย.2550  เวลา 09:43 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  

ป้ายหน้าศาลเจ้ากวนอิมผ่อสัก

 ความคิดเห็นที่ 820

5 เม.ย.2550  เวลา 09:45 น.
โดย.. DJ_PaTZaA 61.7.160.26  
ขอบคุณ คุณบุนเต้หลาง ครับ ขออนุญาตนำภาพศาลเจ้าโก้ยเซ่งอ๋อง น้ำผุดใต้ มาให้ดูกัน
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน