ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 741

29 มี.ค.2550  เวลา 20:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ก่อเกิดความศรัทธาที่กระจายออกไปสู่ชุมชนต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถาวร ในปัจจุบันถึงแม้ว่าร่างทรงเดิมของเจ้าพ่อหมื่นราม ท่านถึงแก่กรรมนานแล้ว และยังไม่ปรากฏว่าเจ้าพ่อหมื่นรามท่านลงมาประทับทรงผู้ใดอีก แต่ก็หวังว่าในอนาคต จะมีร่างทรงผู้เหมาะสม ท่านจะลงมาประทับทรงเพื่อแผ่บุญบารมีให้ลูกหลานได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง

(ในภาพ ภาพบูชาของเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 742

29 มี.ค.2550  เวลา 20:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามได้เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักมานานร่วมกึ่งศตวรรษ และมีสาธุชนผู้เข้าร่วมบุญนี้มากขึ้นทุกปี จนพื้นที่อาจคับแคบไป ไม่สะดวกต่อการประกอบบุญต่างๆได้อย่างเต็มที่

(ในภาพ กิมซิ้นพระเจียงกุนเอี๋ย หรือ เจ้าพ่อองครักษ์ในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 743

29 มี.ค.2550  เวลา 21:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ในโอกาสนี้นับเป็นวโรกาสที่ดี หากเป็นไปได้ลูกหลานปรึกษาหารือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดแยกส่วนพิธีกรรมของประเพณีถือศีลกินผัก จัดตั้งอาคารศาลแห่งใหม่เพื่อให้เป็นเขตปริมณฑลถือศีลกินผักโดยเฉพาะ

(ในภาพ กิมซิ้นพระเจียงกุนเอี๋ย หรือ เจ้าพ่อองครักษ์ในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 744

29 มี.ค.2550  เวลา 21:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ดำเนินการจัดตั้งศาล เต้าบ้อเก็ง อย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ส่วนอาคารศาลปัจจุบันคงไว้ให้เป็นศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตามเจตนารมณ์ดั้งเดิม พื้นที่เหมาะสมนั้นเป็นลานว่างสำหรับจอดรถในปัจจุบัน ซึ่งกว้างขวางพอสมควร

(ในภาพ กิมซิ้นพระเจียงกุนเอี๋ย หรือ เจ้าพ่อองครักษ์ในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 745

29 มี.ค.2550  เวลา 21:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

หากริเริ่มดำเนินการเมื่อใดแล้ว เมื่อนั้นสาธุชนก็จะร่วมอนุโมทนาสาธุอย่างเต็มกำลัง

เพื่อร่วมกันพัฒนาศาลเจ้าแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่ต่อไป

 

เรียบเรียงโดย  บุนเต้หลาง เมื่อ 29 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปี)

 


 ความคิดเห็นที่ 746

31 มี.ค.2550  เวลา 12:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

ซาจับหลักกวนเจียง

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม ห่ายเต๋าหยิน

 


 ความคิดเห็นที่ 747

31 มี.ค.2550  เวลา 12:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม เอี่ยวเจี้ยน

 


 ความคิดเห็นที่ 748

31 มี.ค.2550  เวลา 12:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม บุนไท่สือ

 


 ความคิดเห็นที่ 749

31 มี.ค.2550  เวลา 12:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม หลุยจินจู๊

 


 ความคิดเห็นที่ 750

31 มี.ค.2550  เวลา 12:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม นาจา

 


 ความคิดเห็นที่ 751

31 มี.ค.2550  เวลา 12:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม ซินกงป้า

 


 ความคิดเห็นที่ 752

31 มี.ค.2550  เวลา 12:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม เตี่ยวกองเบ๋ง

 


 ความคิดเห็นที่ 753

31 มี.ค.2550  เวลา 12:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม ลิเจ้ง

 


 ความคิดเห็นที่ 754

31 มี.ค.2550  เวลา 12:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม โทเฮ่งสุน

 


 ความคิดเห็นที่ 755

31 มี.ค.2550  เวลา 12:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม ซุ่นเทียนกุน

 


 ความคิดเห็นที่ 756

31 มี.ค.2550  เวลา 12:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม กำเจ้งกวน

 


 ความคิดเห็นที่ 757

31 มี.ค.2550  เวลา 12:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม อึ๋งเทียนฮัว

 


 ความคิดเห็นที่ 758

31 มี.ค.2550  เวลา 12:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม เห้งเทียนกุน

 


 ความคิดเห็นที่ 759

31 มี.ค.2550  เวลา 12:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม คุดเซ่งจู้

 


 ความคิดเห็นที่ 760

31 มี.ค.2550  เวลา 12:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.209  

หนึ่งในสามสิบหกขุนพล นาม เจียบซัวไต่เจียง

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน