ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 721

29 มี.ค.2550  เวลา 20:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

กล่าวว่าเจ้าพ่อหมื่นรามนั้นมีพี่น้องร่วมสาบาน 3 องค์

พระตั่วฮวดซือ หรือ เจ้าพ่อเขาใหญ่ พำนักอยู่ที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

พระยี่ฮวดซือ น่ำทีเมึ้งแปะก๋ง หรือ เจ้าพ่อเขาตก พำนักอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

พระซำฮวดซือ เจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง

(ในภาพ อดีตเมื่อครั้งเจ้าพ่อหมื่นรามเข้าศาลใหม่เมื่อ 24 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2523)


 ความคิดเห็นที่ 722

29 มี.ค.2550  เวลา 20:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

แรกเริ่มเดิมทีศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นศาลเล็กๆ ลักษณะเป็นศาลเพียงตาที่ทุ่งนาเลิ้ง ใกล้วัดสหไตรมิตร ปัจจุบันได้สร้างเป็นศาลเพียงตาถาวรที่ริมคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี

(ในภาพ สภาพศาลเจ้าพ่อหมื่นรามในปัจจุบัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 723

29 มี.ค.2550  เวลา 20:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ในปีพุทธศักราช 2493 นายย้งซึ่งเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อเขาตกในขณะนั้น ได้ทำพิธีเชิญกระถางธูปของเจ้าพ่อเขาตกมาบูชา อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของท่านได้มาพบเห็น และทราบประวัติความเป็นมาตลอดจนการประทับทรงจากนายย้ง

(ในภาพ เหนือประตูศาลจารึกคำ ซำฮวดซือเซี่ยเบี่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 724

29 มี.ค.2550  เวลา 20:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

หลังจากนั้นจึงร่วมกันทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเขาตกมาประทับทรง โดยมีนายย้งเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเขาตก เจ้าพ่อเขาตกทรงแผ่บารมีรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยจนมีผู้นับถือศรัทธาเป็นจำนวนมาก

(ในภาพ แท่นบูชาของพระไต๋ฮงโจวซือ)

 


 ความคิดเห็นที่ 725

29 มี.ค.2550  เวลา 20:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ต่อมาเจ้าพ่อหมื่นรามก็ลงมาประทับทรงนายฮวด เจ้าพ่อหมื่นรามท่านสูงด้วยบารมี เมื่อได้ลงมาประทับทรง ท่านแผ่บารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น การรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆในการสร้างศาลเจ้า บำเพ็ญทานบารมี สร้างวัด โรงเรียนและสะพาน ตลอดจนแผ่เมตาแจกน้ำและอาหาร รวมทั้งสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

(ในภาพ แท่นบูชาของพระเง็กอ้วงเซี่ยงตี่)

 


 ความคิดเห็นที่ 726

29 มี.ค.2550  เวลา 20:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ด้วยบุญบารมีมากล้นดังกล่าวดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธามอบกายถวายจิตเป็นศิษย์ เป็นลูกหลานของเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นจำนวนมาก

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าพ่อหมื่นราม)


 ความคิดเห็นที่ 727

29 มี.ค.2550  เวลา 20:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ต่อมาจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหมื่นรามให้สถิตย์อยู่ที่เมืองตรังนี้เป็นการถาวรเมื่อปีพุทธศักราช 2500 ระยะแรกจัดสร้างอาคารศาลเป็นเรือนไม้ขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ซอยกรมทางเก่า ถนนกันตัง

(ในภาพ แท่นบูชาของพระกิวอ๋องฮุดโจ้ว อยู่เบื้องหน้าหล่ายตั๋ว หรือ ตำหนักใน)

 


 ความคิดเห็นที่ 728

29 มี.ค.2550  เวลา 20:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

คณะผู้บริหารชุดแรก เช่น เต้าง้วนกี่ เป่งเส่ง บ้วนเซ่งฮง จิวเซี่ยบั้ง ฉั่วปวยกุ่ย เป็นต้น และได้จัดให้มีประเพณีถือศีลกินผักของพระกิวอ๋องฮุดโจ้ว ณ ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

(ในภาพ แท่นบูชาของพระโพธิสัตย์กวนอิม และ เทพสตรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 729

29 มี.ค.2550  เวลา 20:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ต่อมาเมื่อศาลเจ้าพ่อหมื่นรามหลังเดิมมีความแออัด ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมของสาธุชนผู้ศรัทธา ภายหลังจึงได้ขยับขยายย้ายมาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่บนถนนรัษฎา เยื้องสนามกีฬาเทศบาลตรัง เมื่อ 24 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2523 เป็นต้นมา และได้จัดตั้งเป็น มูลนิธิหมื่นราม หรือ ซำฮวดซือเซี่ยงตึ้ง วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์

(ในภาพ แท่นบูชาของพระโพธิสัตย์กวนอิม และ เทพสตรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 730

29 มี.ค.2550  เวลา 20:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ศาลเจ้าแห่งนี้นับเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาศาลหนึ่งของพี่น้องชาวตรัง ภายหลังจึงมีผู้แยกแตกออกไปเป็นศาลเจ้าต่างๆ ซึ่งล้วนดำเนินตามรอยศาลเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบทั้งสิ้น เช่น นายบู้ ร่างทรงของพระไต่เซี่ย หรือ พระเห้งเจีย จึงได้แยกไปตั้งศาลใหม่คือ ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน

(ในภาพ แท่นบูชาของเจ้าพ่อหมื่นราม พี่น้องร่วมสาบาน และ พระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 731

29 มี.ค.2550  เวลา 20:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ร่างทรงของพระองครักษ์ที่ 10 ก็ได้แยกไปจัดตั้ง ศาลเจ้าเฮี่ยนเทียนส่องเต่ หรือ ศาลเจ้าพ่อเสือ บนถนนกันตัง ซึ่งทุกศาลล้วนดำเนินการจัดให้มีประเพณีถือศีลกินผักเดือน 9 ทั้งสิ้น

(ในภาพ แท่นบูชาของพระนาจาไท้จือ พระรวม และ พระเสือ)

 


 ความคิดเห็นที่ 732

29 มี.ค.2550  เวลา 20:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นศาลเจ้า บริหารงานโดยกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วเป็นหลัก ฉะนั้นสิ่งเคารพในศาลนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีถือศีลกินผักโดยทั่วไปแล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแต้จิ๋วให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะ ตัวอย่าง เช่น พระไต๋ฮงโจวซือ เป็นต้น

(ในภาพ แท่นบูชาของพระนาจาไท้จือ และพระรวม)

 


 ความคิดเห็นที่ 733

29 มี.ค.2550  เวลา 20:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

สภาพศาลเจ้าในปัจจุบัน ประกอบด้วยอาคารศาลหลัก ซึ่งก่ออิฐถือปูน นับเป็นอาคารศาลขนาดใหญ่ชั้นเดียว ด้านหน้าอาคารศาลเป็นแท่นบูชาฟ้าดิน หรือ ทีตี่แป่บ้อ  ด้านหน้าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเสาเต็งกอ อักษรเหนือประตูศาลจารึกคำ ซำฮวดซือเซี่ยเบี่ย บ่งบอกว่าเป็นศาลของพระซำฮวดซือหรือเจ้าพ่อหมื่นราม

(ในภาพ กิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 734

29 มี.ค.2550  เวลา 20:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ภายในอาคารศาล แท่นบูชาเบื้องหน้าแบ่งเป็น 2 ตอนเมื่อสาธุชนหน้าเข้าหาศาล จะเป็นแท่นบูชาของพระไต๋ฮงโจวซือ ตอนหลังดัดแปลงเป็นแท่นบูชาชั่วคราวของพระเง็กอ้วงเซี่ยงตี่ หรือ พระหยกอ๋องส่องเต่ ใช้เมื่อประกอบพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผัก

(ในภาพ กิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 735

29 มี.ค.2550  เวลา 20:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ส่วนกลางเป็นแท่นบูชากลางของพระกิวอ๋องฮุดโจ้ว ซึ่งกั้นหล่ายตั๋วไว้เป็นเขตหวงห้าม

ภายในตำหนักในนี้เป็นที่ประดิษฐานกิมซิ้นของพระเต้าบ้อง่วนกุน

และพระกิวอ๋องฮุดโจ้วทั้ง 9 พร้อมกระถางธูป

(ในภาพ กิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 736

29 มี.ค.2550  เวลา 20:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

แท่นบูชาด้านซ้ายของแท่นบูชากลาง เป็นแท่นบูชาของพระโพธิสัตย์กวนอิม กิมท้งเง็กนึ้ง

และเทพสตรีอื่นๆ เช่น เจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น

(ในภาพ กิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 737

29 มี.ค.2550  เวลา 20:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

แท่นบูชาด้านขวาของแท่นบูชากลาง เป็นแท่นบูชาของเจ้าพ่อหมื่นราม พร้อมพี่น้องร่วมสาบานของท่าน คือ เจ้าพ่อเขาใหญ่และเจ้าพ่อเขาตก นอกจากนั้นยังมีพระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว พระกวนเซี่ยตี่กุน หรือ เจ้าพ่อกวนอู รวมทั้งพระเจียงกุนเอี๋ย หรือ เจ้าพ่อองครักษ์

(ในภาพ กิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรัง ถือดาบ)

 


 ความคิดเห็นที่ 738

29 มี.ค.2550  เวลา 20:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

แท่นบูชาฝั่งกำแพงเบื้องซ้ายเป็นแท่นบูชาพระรวม มีกิมซิ้นของพระนาจาไท้จือ พระโป๊ยเซียนโจวซือ และพระเฮี่ยนเทียนเสี่ยงตี่ หรือ พระตั่วเล่าเอี๊ย เป็นต้น เบื้องล่างเป็นแท่นบูชาของพระโฮ่วเอี๊ย หรือ พระเสือ ส่วนแท่นบูชาฝั่งกำแพงเบื้องขวาเป็นแท่นบูชาพระพุทธ และพระภูมิเจ้าที่

(ในภาพ กิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นราม)

 


 ความคิดเห็นที่ 739

29 มี.ค.2550  เวลา 20:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ภายนอกอาคารศาล เบื้องหน้าเป็นศาลาลงชื่อทำบุญและจำหน่ายธูปเทียน อาคารอำนวยการ อาคารไต้ซือเอี๊ย เพื่อประกอบพิธีทิ้งกระจาด และอาคารศาลาประทับทรงแยกชายหญิง ส่วนด้านหลังของอาคารศาลหลักเป็นเรือนนอนหญิงและชาย เบื้องขวาเป็นอาคารโรงครัวและเก็บพัสดุ

(ในภาพ กิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นราม)

 


 ความคิดเห็นที่ 740

29 มี.ค.2550  เวลา 20:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามนับเป็นศาลเจ้าที่มีชาวตรังและชาวต่างจังหวัด ให้ความเคารพนับถือและศรัทธามาก  เนื่องจากการสั่งสมบุญบารมีของเจ้าพ่อหมื่นรามมาตลอดกึ่งศตวรรษ นับจากครั้งแรกเมื่อมีสาธุชนอัญเชิญท่านมาสถิตย์อยู่ในเมืองตรัง จนกล่าวได้ว่าหลายศาลเจ้าที่กำเนิดขึ้นมาภายหลังนั้น มีหลายศาลเจ้าที่มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันอยู่กับศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

(ในภาพ ภาพบูชาของเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรัง)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop