ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 701

29 มี.ค.2550  เวลา 19:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

กล่าวว่าเวลาประทับทรงเจ้าพ่อหมื่นรามท่านพูดได้หลายภาษา เมื่อท่านเขียนอักษรท่านมักเขียนอักษรเป็นขอมโบราณ ชุดที่ท่านสวมใส่เป็นชุดไทย นุ่งโจงกระเบน โพกศรีษะ มือถือดาบ

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม มีตุ้กตาปูนปั้น ส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ)

 


 ความคิดเห็นที่ 702

29 มี.ค.2550  เวลา 19:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

เจ้าพ่อหมื่นรามท่านได้ชื่อว่าช่วยคนด้อยโอกาสได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชการและคดีความ เนื่องจากในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านไม่ถูกกับข้าราชการ แต่มีบางท่านก็มีความเห็นว่า คำว่าหมื่นรามนั้น เนื่องด้วยท่านรับราชการมียศเป็นหมื่น บ้างก็กล่าวว่า คำว่าหมื่นรามนั้น เป็นคำกล่าวมีนัยยะว่าท่านมีกายแปลงมากมายนับเป็นเรือนหมื่น

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม มีตุ้กตาปูนปั้นรูปควาย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ท่านโปรดปราน)

 


 ความคิดเห็นที่ 703

29 มี.ค.2550  เวลา 19:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ในส่วนของชาวบ้านท้องถิ่นต่างเชื่อว่า เจ้าพ่อหมื่นรามท่านมีภรรยายชื่อ เจ้าแม่สีนวล ดังคำกล่าวคู่กันของชาวบ้านว่า ปู่หมื่นราม ย่าสีนวล ชาวบ้านมักถวายขนมปรากริมต่อเจ้าแม่ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นที่โปรดปรานของท่าน

(ในภาพ เจ้าพ่อหมื่นรามกำลังลงประทับทรงโดยอดีตร่างทรง คุณเฉลิม น้อยแก้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 704

29 มี.ค.2550  เวลา 19:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ร่างทรงโดยคุณเฉลิมท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุไม่มากนักเพียง 37 ปีเท่านั้น ขณะนั้นบุตรชายของท่านอายุเพียง 4 ขวบ นับจากบัดนั้น ณ ศาลเพียงตาแห่งนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีร่างทรงใหม่มาสืบทอดการประทับทรงเจ้าพ่อหมื่นรามอีกเลย

(ในภาพ ภาพจากเทวรูปเจ้าพ่อหมื่นราม)

 


 ความคิดเห็นที่ 705

29 มี.ค.2550  เวลา 19:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ปัจจุบันยังมีภรรยา บุตรชาย ญาติพี่น้อง และชาวบ้านที่ยังคงนับถือเจ้าพ่อหมื่นราม มาบูชาและบำรุงศาลอยู่เสมอ โดยร่วมกันปรับปรุงศาลครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช 2549

(ในภาพ ภาพจากเทวรูปเจ้าพ่อหมื่นรามของชาวบ้านที่นำมาเข้ากรอบพระจัดทำเป็นเครื่องราง)

 


 ความคิดเห็นที่ 706

29 มี.ค.2550  เวลา 19:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

โดยทั่วไปทางศาลจะจัดงานใหญ่ให้เจ้าพ่อหมื่นรามในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ตามจันทรคติไทย เนื่องจากถือว่าเป็นวันไหว้ครูของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งตรงกันทั่วทุกศาลในอำเภอหนองแคแห่งนี้ ตอนเช้าของวันดังกล่าวชาวบ้านต่างนำหัวหมูมาถวายกราบไหว้เจ้าพ่อหมื่นราม และจัดให้มีมหรสพสมโภช 2 คืน

(ในภาพ ภาพจากเทวรูปเจ้าพ่อหมื่นราม วาดยันต์โดยเจ้าพ่อหมื่นราม ในอดีตร่างทรงคุณเฉลิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 707

29 มี.ค.2550  เวลา 19:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

นอกจากนี้ยังมีร่างทรงเจ้าพ่อหมื่นราม ณ ศาลแห่งอื่นอีก แต่ไม่ใช่เป็นศาลของเจ้าพ่อหมื่นรามโดยเฉพาะ นายเลี่ยง ย่งไฮ้ ชายชาวจีนแต้จิ๋วผู้หนึ่ง ท่านเป็นร่างทรงหนึ่งของเจ้าพ่อหมื่นราม ท่านประทับทรงนานราวประมาณ 20 กว่าปีก่อนถึงแก่กรรม นอกจากท่านเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นรามแล้ว ในขณะเดียวกันท่านยังประทับทรงเทพจีนอย่างอื่นด้วย

(ในภาพ ภาพจากเทวรูปเจ้าพ่อหมื่นราม วาดยันต์โดยเจ้าพ่อหมื่นราม ในอดีตร่างทรงคุณเฉลิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 708

29 มี.ค.2550  เวลา 19:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

นายเลี่ยงท่านสร้างศาลเจ้า กิมเหล็งเซ่งเก๋ง หรือ ชาวบ้านเรียก ศาลเจ้าพ่อมังกรทอง ตั้งอยู่ในตลาดหนองแค ภายหลังจากท่านถึงแก่กรรม บุตรชายของท่าน คิอ คุณศิริรัตน์ ได้สืบทอดการเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นรามต่อจากบิดาของท่าน

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อมังกรทอง ตลาดหนองแค จ.สระบุรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 709

29 มี.ค.2550  เวลา 19:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

นอกจากนั้นกล่าวว่ายังมีร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นรามอยู่ที่อื่นอีก เพียงเป็นการประทับทรงอยู่ตามอยู่บ้าน เช่น ในท้องที่ อำเภอวังน้อย จ.อยุธยา ในอดีตก็เคยมีร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นราม แต่ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วเช่นเดียวกัน

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อมังกรทอง ตลาดหนองแค จ.สระบุรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 710

29 มี.ค.2550  เวลา 19:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ร่างทรงทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้น นับเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นรามในภาคไทยทั้งสิ้น คุณศิริรัตน์เองนั้นก็เป็นร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นราม โดยประทับทรงภาคไทย ชุดที่สวมใส่ก็เป็นชุดคลุมขาวคล้ายนาค

(ในภาพ รูปปั้นผู้ก่อตั้งศาลเจ้าพ่อมังกรทอง และเป็นอดีตร่างทรงเจ้าพ่อหมื่นราม นายเลี่ยง ย่งไฮ้)

 


 ความคิดเห็นที่ 711

29 มี.ค.2550  เวลา 19:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ปัจจุบันชาวบ้านต่างทราบดีว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นราม โดยเจ้าพ่อหมื่นรามท่านลงมาประทับทรง ชาวบ้านที่มีศรัทธา เมื่อต้องการบูชาเจ้าพ่อหมื่นรามจึงมักเดินทางมายังศาลแห่งนี้

(ในภาพ บรรยากาศหน้าศาลเจ้าพ่อมังกรทอง)

 


 ความคิดเห็นที่ 712

29 มี.ค.2550  เวลา 19:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ภายในศาลเจ้า ปัจจุบันมีเจ้าแม่ทับทิมเป็นพระประธานศาล มีรูปเคารพของเจ้าพ่อหมื่นรามทรงไทยอยู่เบื้องขวา เจ้าพ่อขุนรามอยู่เบื้องซ้ายของแท่นบูชากลาง นอกจากนั้นยังมีกิมซิ้นเทพจีนอื่นอีกมากมาย

(ในภาพ ป้ายนามศาลเจ้าพ่อมังกรทอง จารึกว่า กิมเล้งเซี่ยเก๋ง หรือ กิมเหล็งเซ่งเก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 713

29 มี.ค.2550  เวลา 19:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

รูปเคารพเจ้าพ่อหมื่นรามในศาลนั้น จัดสร้างขึ้นโดยคำบัญชาของเจ้าพ่อหมื่นรามเอง ท่านสวมชุดไทย แขนเสื้อยาวถึงข้อมือ ไว้หนวด ผ้าโพกศรีษะ มีดดาบวางอยู่บนตัก วันสำคัญของท่านเป็นวันไหว้ครู วันที่ 6 เดือน 6 ตามจันทรคติไทย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ 22 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ โต๊ะทรงงานเวลาประทับทรง ชุดประทับทรงของเจ้าพ่อหมื่นรามทรงไทย คล้ายชุดนาค)

 


 ความคิดเห็นที่ 714

29 มี.ค.2550  เวลา 19:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

จากประวัติดังกล่าวซึ่งพอรวบรวมได้นั้น นับว่ายังน้อยมาก เนื่องจากปรากฏผู้รู้เรื่องราวค่อนข้างน้อย จากการสอบถาม การค้นคว้าต่างๆ เมื่อตรวจสอบข้อมูลจึงได้เพียงแค่ประวัติโดยย่อ กระทั่งร่างทรงของเจ้าพ่อหมื่นรามเอง ยังกล่าวว่าแท้จริงประวัติของท่านไม่แน่ชัด

(ในภาพ รูปกิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นราม)

 


 ความคิดเห็นที่ 715

29 มี.ค.2550  เวลา 19:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

เนื่องจากเดิมอาศัยเพียงการบอกเล่าและไม่ได้จดบันทึกไว้ จนรุ่นปัจจุบันจึงเลอะเลือนไปสิ้น ที่ปรากฏอยู่บ้างนั้นเข้าใจว่าอาจมีการดัดแปลงเพิ่มเติมกันภายหลัง ท่านเองก็ไม่ทราบเรื่องมากนัก รู้แต่เพียงว่าตั้งแต่เกิดมาก็มีการนับถือบูชาเจ้าพ่อหมื่นรามในท้องถิ่นอยู่แล้ว

(ในภาพ รูปกิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นราม)

 


 ความคิดเห็นที่ 716

29 มี.ค.2550  เวลา 19:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

เข้าใจว่าเมื่อชาวไทยภาคกลางกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจมีถิ่นภูมิลำเนาใน จ.สระบุรีหรือใกล้เคียง และมีเชื้อสายจีนย้ายถิ่นฐานลงไปอยู่เมืองตรัง จึงได้นำความเชื่อการนับถือบูชาเจ้าพ่อหมื่นรามนี้ไปด้วย

(ในภาพ รูปกิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นราม)

 


 ความคิดเห็นที่ 717

29 มี.ค.2550  เวลา 19:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

เนื่องจากเมืองตรัง เป็นเมืองที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มาก รูปแบบต่างๆทั้งคำเรียกขานนามพระ การประทับทรง และการก่อกำเนิดศาลเจ้า จึงลงตัวที่วัฒนธรรมจีน ซึ่งชาวตรังเปิดกว้างพร้อมสำหรับการนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว

(ในภาพ รูปกิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นราม แต่งชุดไทย โพกศีรษะ วางดาบบนหน้าตัก)

 


 ความคิดเห็นที่ 718

29 มี.ค.2550  เวลา 19:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ภายหลังด้วยบุญญาธิการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จึงก่อให้เกิดความศรัทธาแรงกล้าจนสามารถปักธงชัยแห่งการนับถือบูชาเจ้าพ่อหมื่นรามในเมืองตรังได้อย่างมั่นคง และแผ่บารมีขจรขจายอย่างกว้างขวางสุดคะเนในกาลเวลาต่อมา

(ในภาพ รูปกิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นรามทรงจีน สวมชุดปัดกั้ว มือถือแส้พู่)

 


 ความคิดเห็นที่ 719

29 มี.ค.2550  เวลา 20:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ขอขอบคุณ

ครอบครัวของคุณเฉลิม ภรรยาและบุตร รวมทั้งชาวบ้านริมคลองระพีพัฒน์

คุณศิริรัตน์และภรรยา ศาลเจ้าพ่อมังกรทอง

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 29 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2550

 

หมายเหตุ เนื่องจากประวัติเจ้าพ่อหมื่นรามในภาคจีนนั้นปัจจุบันยังไม่สามารถค้นคว้าได้ ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ หากเมื่อใดพร้อมด้วยข้อมูลและได้ศึกษาแล้ว จึงจะนำมาปรับปรุงและจดบันทึกไว้ต่อไป

(ในภาพ รูปกิมซิ้นเจ้าพ่อหมื่นรามทรงจีน สวมชุดปัดกั้ว มือถือแส้พู่)

 


 ความคิดเห็นที่ 720

29 มี.ค.2550  เวลา 20:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.10  

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

ตรัง

ศาลเจ้าหมื่นรามโดยปกติมีเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นประธานศาลเจ้า

แต่เมื่อถึงประเพณีถือศีลกินผักแล้วได้ทำพิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องฮุดโจ้ว มาเป็นประธานในพิธี

(ในภาพ ป้ายประตูมูลนิธิหมื่นราม ถนนรัษฎา)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน