ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 661

23 มี.ค.2550  เวลา 02:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

การเดินเข้าโถงถ้ำอาจต้องค่อยๆเดินเข้าโดยเรียงกันไป เหตุเพราะทางแคบ สาธุชนเข้าไปไหว้พระ ถวายพวงมาลัย และปิดทองคำเปลว ภายในโถงถ้ำยังมีรูปเคารพของเจ้าแม่ทับทิม ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ตีล่อโก๊ะประโคมถวายความอึกทึก เพิ่มความขลังอยู่ตลอดเวลา

(ในภาพ บริเวณใกล้เคียงมีศาลาแปดเซียน)

 


 ความคิดเห็นที่ 662

23 มี.ค.2550  เวลา 02:15 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เสร็จจากการไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้ว เมื่อออกมาสู่ภายนอกโถงถ้ำ เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เป็นถ้ำพระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว ศาลาม้าเซ็กเทา ภายนอกเป็นจุดชมวิว มองลงไปเบื้องล่างเป็นหมู่บ้านและท่าเรือท่องเที่ยว

(ในภาพ บรรยากาศหมู่บ้านบนเกาะสีชัง หน้าท่าเรือท่องเที่ยว)

 


 ความคิดเห็นที่ 663

23 มี.ค.2550  เวลา 18:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

เหนือขึ้นไปเป็นสถานที่จุดประทัด ดูการจุดประทัดอย่างสนั่นหวั่นไหวซึ่งดำเนินอยู่เกือบตลอดเวลา ทำให้รับรู้ถึงความศรัทธาอย่างแรงกล้าของลูกหลานจากทั่วทุกสารทิศ ความศรัทธาอันมั่นคง อย่างไม่เสื่อมคลาย แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเพียงใดก็ตาม

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2550

(ในภาพ ศาลาเจ้าแม่กวนอิม ที่เกาะลอย สัญลักษณ์เมื่อถึงฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยสวัสดิภาพ)

 


 ความคิดเห็นที่ 664

23 มี.ค.2550  เวลา 18:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

พระตั่วฮวดซือ

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ตรัง

 

เมื่อราวประมาณ 50 กว่าปีก่อน ก๋งขุ๊ก แซ่หลี่ ชาวจีนกวางตุ้งซึ่งเป็นชาวจีนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นตำบลนาตาล่วง บ้านเดิมของท่านอยู่บริเวณสี่แยกท่าจีน อยู่ใกล้สมาคมจีนกว๋องสิว

(ในภาพ หน้าอาคารศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 665

23 มี.ค.2550  เวลา 18:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

โดยพื้นฐานท่านนับถือบูชาเจ้าพ่อหมื่นราม ตั้งแต่เมื่อครั้งศาลเดิมตั้งอยู่กรมทางเก่า บนถนนกันตัง เนื่องจากพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่ นับเป็นพี่ร่วมสาบานของพระซำฮวดซือหรือเจ้าพ่อหมื่นราม

(ในภาพ หน้าอาคารศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 666

23 มี.ค.2550  เวลา 18:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

ท่านและคณะจึงเดินทางไปอัญเชิญเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ศาลเชิงเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นำมาประดิษฐานที่เมืองตรัง

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรัง ประตูศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 667

23 มี.ค.2550  เวลา 18:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

ในครั้งนั้นท่านก่อสร้างศาลเจ้าบนพื้นที่ของท่านเอง ในท้องถิ่น ตำบลนาตาล่วงซึ่งเป็นบริเวณโรงหล่อเหล็ก โดยจัดสร้างเป็นอาคารทรงจีนสมบูรณ์ ประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 30,000 บาท ซึ่งนับว่ามูลค่าสูงมากในเวลานั้น ท่านนำพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่เข้าประทับในศาลเจ้าเมื่อปีพุทธศักราช 2508

(ในภาพ เหนือประตูศาลจารึกนาม พระตั่วฮวดซือ )

 


 ความคิดเห็นที่ 668

23 มี.ค.2550  เวลา 18:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

ในครั้งแรกมีร่างทรงชื่อ เอียด ทรงนานประมาณ 10 ปีจึงถึงแก่กรรม ร่างทรงต่อมาเป็นพนักงานภายในโรงกลึงเหล็กของผู้สร้างเอง ชื่อ เษม ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 669

23 มี.ค.2550  เวลา 18:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

จวบจนปัจจุบันนับเป็นระยะเวลาที่ศาลเจ้าปราศจากร่างทรงนานกว่า 20 ปี กล่าวว่าเอกลักษณ์ของร่างทรงพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้น ท่านมักสวมชุดสีเหลือง และปิดตาเดิน

(ในภาพ แท่นบูชากลางพระพุทธยูไล)

 


 ความคิดเห็นที่ 670

23 มี.ค.2550  เวลา 18:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

สภาพศาลเจ้าในปัจจุบัน ภายนอกด้านหน้าศาลเจ้ามีแท่นบูชาฟ้าดิน ภายในมีแท่นบูชากลางของพระพุทธยูไล เบื้องซ้ายของแท่นบูชากลางคือ แท่นบูชาของพระกวนอิม และพระจ่องตั๋นหง่วนโซย หรือพระหลีโลเฉีย

(ในภาพ แท่นบูชาพระโพธิสัตย์กวนอิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 671

23 มี.ค.2550  เวลา 18:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.7  

ส่วนเบื้องขวาของแท่นบูชากลางคือ แท่นบูชาของ พระตั่วฮวดซือ หรือ เจ้าพ่อเขาใหญ่

จัดวางชุดประทับทรง ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการประทับทรงอยู่เสมอ

(ในภาพ แท่นบูชาพระโพธิสัตย์กวนอิม)

 


 ความคิดเห็นที่ 672

25 มี.ค.2550  เวลา 21:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

ปัจจุบันทายาทผู้บุตรคือ คุณเสริม พันธุ์พิเชษฐ์ หรือ หลี่ท่ามเส่ง เป็นผู้ดูแลศาลเจ้า

ร่วมกับคหบดีชาวทุ่งสงเป็นผู้อุปถัมภ์ศาลเจ้า

(ในภาพ แท่นบูชาพระโพธิสัตย์กวนอิมและพระหลีโลเฉีย)

 


 ความคิดเห็นที่ 673

25 มี.ค.2550  เวลา 21:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

ทางศาลเจ้าจัดพิธีโข้กุนให้กับพระในศาลเป็นงานประจำปี จัดเลี้ยงอาหารรับประทานร่วมกัน

และมีมหรสพแสดง สำหรับการกำหนดวันจัดงานแล้วแต่ความเหมาะสม ไม่กำหนดแน่นอน

(ในภาพ แท่นบูชาพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 674

25 มี.ค.2550  เวลา 21:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

ปัจจุบันทางศาลเจ้ากำหนดเปิดศาลให้ชาวบ้านทั่วไปเข้าไปสักการบูชากราบไหว้

กำหนดทุกวันพระจีน คือ ทุกวันที่ 1 และ 15 ค่ำจีน

(ในภาพ แท่นบูชาพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 675

25 มี.ค.2550  เวลา 21:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

ในส่วนที่ตั้งศาลเจ้าในปัจจุบัน ยังเป็นที่ทำการชุมชนนาตาล่วง และสมาคมจีนจุงหว่าหวุยกุ๋น หรือ ตรังสหสมาคม นับเป็นสมาคมจีนกวางตุ้งเก่าแก่มีอายุยาวนานราว  70- 80 ปี ซึ่งเดิมอยู่อาคารพาณิชย์ 2 คูหา ด้านหน้าริมถนนสี่เลน โดยย้ายมาตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวในรั้วเดียวกัน

(ในภาพ แท่นบูชาพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 676

25 มี.ค.2550  เวลา 21:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

ข้อความเห็น

1.เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาลเจ้า ชาวบ้านนอกเขตตำบลนาตาล่วง ต่างไม่ทราบว่ามีศาลเจ้าเก่าแก่อยู่ในท้องที่ เนื่องจากเข้าถึงเพื่อสักการบูชาค่อนข้างลำบาก ต่างไม่ทราบว่าศาลเจ้ายังเปิดเพื่อให้สาธุชนได้เข้าสักการบูชา

(ในภาพ กิมซิ้นของพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 677

25 มี.ค.2550  เวลา 21:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

การประชาสัมพันธ์ศาลเจ้า ในเบื้องต้นทำได้โดยการเปิดศาลทุกวันในเวลา เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าสักการบูชา หรือหากต้องการเปิดเฉพาะวันพระจีน โดยทำเป็นกระดานประชาสัมพันธ์ ประกาศหน้ารั้วภายนอกว่าภายในเดือนนี้ศาลเจ้ากำหนดเปิดวันใดบ้างตามปฏิทินสากล เพื่อให้สาธุชนเตรียมตัวเพื่อเข้าไปสักการบูชา ซึ่งน่าจะเป็นการดี

(ในภาพ กิมซิ้นของพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 678

25 มี.ค.2550  เวลา 21:15 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

2.เนื่องจากชาวตรังต่างให้การนับถือเจ้าพ่อหมื่นรามและเจ้าพ่อเขาตกเป็นอันมาก หากทางศาลเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกับศาลดังกล่าวให้บ่อยขึ้น ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าภายในตัวได้อย่างดียิ่ง

(ในภาพ กิมซิ้นของพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่ในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 679

25 มี.ค.2550  เวลา 21:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

3.ด้วยปรากฏว่าท่านด้านหน้าของศาลมีต้นไม้และศาลาค่อนข้างใหญ่ บดบังทัศนียภาพที่สวยงามของศาลเจ้า หากสามารถเปิดทางเคลื่อนย้ายสิ่งบดบังดังกล่าว นับเป็นการดี เนื่องจากรูปลักษณ์ศาลเจ้าค่อนข้างสง่างาม สมเป็นอาคารจีนรูปทรงสมบูรณ์ เก่าแก่ ซึ่งในเมืองตรังปัจจุบันค่อนข้างหาชมได้ยากยิ่ง

(ในภาพ กิมซิ้นของพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่ในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 680

25 มี.ค.2550  เวลา 21:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.82.137  

ขอขอบคุณ

คุณเสริม พันธุ์พิเชษฐ์ หรือ หลี่ท่ามเส่ง ทายาทผู้ดูแลศาลเจ้า

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2550

(ในภาพ กิมซิ้นของพระตั่วฮวดซือหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่ในเมืองตรัง)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop