ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 641

23 มี.ค.2550  เวลา 01:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

พอตกค่ำคืนก็จะมีคนเห็นแสงสว่างวูบวาบเกิดขึ้นบริเวณหัวเกาะเป็นประจำ ต่อมามีคนขึ้นไปสำรวจกลับพบว่าที่แห่งนั้นเป็นเพียงถ้ำ ภายในมีหินหรือศิลารูปร่างคล้ายคนนั่งตั้งตระหง่านอยู่

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เดินขึ้นบันไดศาลไม่ไกลมากนัก)

 


 ความคิดเห็นที่ 642

23 มี.ค.2550  เวลา 01:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ชาวบ้านจึงเรียกขานกันต่อมาว่า เจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาชาวจีนทั้งในไทยและต่างประเทศให้ความเคารพเป็นอย่างมาก

(ในภาพ โถงวิหารจีนมีพระพุทธประทับนั่ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 643

23 มี.ค.2550  เวลา 01:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยสุโขทัย มีพ่อค้าเรือสำเภาจากเมืองจีนมาค้าขายในแถบนี้ ขณะที่เรือแล่นผ่านเกาะ เรือเกิดรั่ว และได้เห็นแสงสว่างที่ปากถ้ำเจ้าพ่อ จึงขึ้นจากเรือไปสำรวจถ้ำนั้น ก็พบศิลารูปหินปูนคล้ายคนของเจ้าพ่อ

(ในภาพ แท่นบูชาฟ้าดินหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 644

23 มี.ค.2550  เวลา 01:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เมื่อได้บนบานศาลกล่าว เซ่นไหว้ตามประเพณีจีน ขอให้เจ้าพ่อช่วยให้เรือหยุดรั่ว ก็ปรากฎว่าได้ผลตามที่บนบานทุกประการ จึงกลายเป็นที่มาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยให้ความเคารพนับถือกันสืบมา

(ในภาพ ประตูถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 645

23 มี.ค.2550  เวลา 01:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

รูปศิลาเจ้าพ่อเขาใหญ่เกิดจากหินธรรมชาติ จากจารึกภาษาจีนโบราณ ซึ่งมีผู้จารึกไว้ในไม้สักเมื่อประมาณ 160 ปีก่อนนั้น ปรากฏว่าข้อความว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสี่ของโลกที่พบนั้น เป็นรูปเจ้าพ่อในถ้ำบนเขากลางทะเล หันหน้าไปทิศตะวันออก ซึ่งจารึกภาษาจีนโบราณดังกล่าว ปัจจุบันยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แห่งนี้

(ในภาพ ป้ายนามถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 646

23 มี.ค.2550  เวลา 01:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพักผ่อนพระอิริยาบถบนเกาะสีชังนั้น มีผู้พบเห็นเทวรูปคล้ายคนในโถงถ้ำ เมื่อนอนหลับคราใด ก็ฝันเห็นทุกครั้งไป จนคืนสุดท้ายจึงได้ความกระจ่างว่า เป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ประดิษฐานภายในถ้ำนั่นเอง

(ในภาพ บรรยากาศภายในถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 647

23 มี.ค.2550  เวลา 01:45 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ชายคนนั้นจึงนำความไปกราบทูลสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งตามเสด็จพระราชดำเนินมาด้วย พระองค์ท่านจึงเสด็จไปชมศิลาหินปูนที่มีรูปร่างคล้ายเทวรูปนี้ด้วยตนเอง

(ในภาพ บรรยากาศภายในถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 648

23 มี.ค.2550  เวลา 01:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เมื่อประจักษ์ด้วยสายตาตนเองแล้ว จึงรับสั่งให้ช่างชาวจีนผู้หนึ่ง ตบแต่งหินรูปนูนนั้น ให้มีรูปร่างหน้าตาชัดเจนยิ่งขึ้น ดังปรากฏเห็นในสภาพปัจจุบัน

(ในภาพ รูปศิลาเป็นคนท่านั่ง เจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 649

23 มี.ค.2550  เวลา 01:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

นอกจากนั้นสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนำรอยพระพุทธบาทจำลองมาด้วย ..อันสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช 500 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดียโบราณ

(ในภาพ รูปศิลาเป็นคนท่านั่ง เจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 650

23 มี.ค.2550  เวลา 01:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

กล่าวว่ารอยพระพุทธบาทจำลองนี้ ท่านได้นำมาจากวัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำมาประดิษฐานบนยอดเขาเหนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่งการเดินขึ้นไปนมัสการผ่านเส้นทางบันไดปูน ระยะทางไม่ไกลนัก

(ในภาพ รูปศิลาเป็นคนท่านั่ง เจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 651

23 มี.ค.2550  เวลา 01:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

นับตั้งแต่มีการค้นพบศิลารูปคนนี้ มีสาธุชนไปสักการบูชาเจ้าพ่อมากขึ้นทุกวัน ต่างไปขอท่านในเรื่องกิจการงาน การค้าขาย การเรียน และโชคลาภ เมื่อสำเร็จดังประสงค์ จึงได้ช่วยกันบริจาคปัจจัยเงินทองคนละเล็กละน้อย จนศาลเล็กๆแห่งนี้กลับกลายเป็นศาลที่ใหญ่โต ดังที่เห็นในปัจจุบัน จนกล่าวว่าศาลเจ้าแห่งนี้ นับเป็นถาวรวัตถุที่งดงามและสง่าที่สุดในเกาะสีชัง

(ในภาพ รูปศิลาเป็นคนท่านั่ง เจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 652

23 มี.ค.2550  เวลา 01:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เคยมีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต่างประชุมปรึกษาหารือกันว่า สมควรที่จะขยายปากถ้ำให้กว้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้สาธุชนจำนวนมาก ที่เดินทางมาสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ในแต่ละวัน

(ในภาพ ภายในถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่มีเจ้าที่ พระคายซัวโจวซือ)

 


 ความคิดเห็นที่ 653

23 มี.ค.2550  เวลา 01:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

แต่เจ้าพ่อเขาใหญ่ท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์ ลงประทับทรงผ่านชายผู้หนึ่งกล่าวว่า ท่านประสงค์ให้คงรูปแบบเดิม ไม่ต้องการให้ขยายปากถ้ำให้กว้างกว่าเดิม ให้คงไว้เป็นธรรมชาติ จึงไม่มีผู้ใดกล้าดำเนินการเจาะขยายปากถ้ำให้กว้างขึ้นดังดำริไว้

(ในภาพ ภายในถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่มีเจ้าแม่ทับทิมประดิษฐานด้วย)

 


 ความคิดเห็นที่ 654

23 มี.ค.2550  เวลา 01:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

โดยทั่วไปชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนต่างให้ความเคารพศรัทธาต่อเจ้าพ่อเขาใหญ่มาก สาธุชนจะข้ามเกาะไปสักการบูชาท่านอย่างเนืองแน่นทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้คนมักนิยมไปมากที่สุดคือ ช่วงหลังตรุษจีน

(ในภาพ ภายในถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่ อึกทึกด้วยเสียงล่อโก๊ะสนั่นเพิ่มแรงศรัทธาของสาธุชน)

 


 ความคิดเห็นที่ 655

23 มี.ค.2550  เวลา 01:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

โดยทั่วไปสาธุชนมักขอพรท่านในเรื่องการดำเนินชีวิต ธุรกิจการค้าขาย ชาวประมงมักบนบานท่าน ในเรื่องความปลอดภัยกลางทะเล และการออกจับหาปลา เป็นต้น

(ในภาพ สาธุชนทำบุญและอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์)

 


 ความคิดเห็นที่ 656

23 มี.ค.2550  เวลา 01:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

นอกจากชาวจีนในไทยแล้ว ยังมีชาวจีนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ ต่างเดินทางมาเพื่อสักการบูชากราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

(ในภาพ ด้านบนมีเสามังกรสำหรับแขวนประทัด จุดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา)

 


 ความคิดเห็นที่ 657

23 มี.ค.2550  เวลา 01:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ชาวเกาะสีชังได้จัดประเพณีสักการบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่มาเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้ว โดยมีงานแก้บนเจ้าพ่อเขาใหญ่ในเดือนเก้า สิ่งที่ท่านโปรดและขาดไม่ได้ คือ การแสดงลิเก และการจุดประทัดถวายต่อท่าน

(ในภาพ บรรยากาศด้านบนที่เผากระดาษเงินกระดาษทองอยู่ริมผา)

 


 ความคิดเห็นที่ 658

23 มี.ค.2550  เวลา 01:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

สภาพของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ในปัจจุบัน กล่าวว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชังนี้ นับเป็นศาลเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนมาก เมื่อนั่งเรือโดยสารข้ามเกาะจากเกาะลอย บนฝั่งศรีราชา มาถึงท่าเรือภาณุรังสี เกาะสีชัง มุ่งขึ้นสู่เขาธงนั้น ทางเดินขึ้นศาลเป็นบันไดทางขึ้นซึ่งไม่ชันมากนัก

(ในภาพ เมื่อมองลงมาจากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ จะเห็นหมู่บ้านบนเกาะสีชัง ทะเลและท่าเรือท่องเที่ยว)

 


 ความคิดเห็นที่ 659

23 มี.ค.2550  เวลา 02:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ระหว่างทางเดิน ผ่านสถานสงเคราะห์คนชรา ศาลาเจ้าแม่กวนอิม ศาลาพระสังขจาย ศาลาแปดเซียน เมื่อถึงลานกว้างหน้าปากถ้ำ เป็นวิหารจีนประกอบด้วยศาลาพระพุทธ โรงทาน ก่อนเข้าสู่ภายในโถงถ้ำ เป็นแท่นบูชาฟ้าดิน ปากถ้ำจารึก เส็กบุนเท่าก๋ง หรือ ถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่

(ในภาพ บริเวณใกล้เคียงมีถ้ำพระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 660

23 มี.ค.2550  เวลา 02:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ภายในโพรงถ้ำศิลาขนาดเล็ก มีหินงอกหินย้อยอยู่บ้าง แต่จุดที่น่าสนใจคือ รูปศิลาหินปูนซึ่งก่อตัวคล้ายกับคนนั่ง นั่นคือ เจ้าพ่อเขาใหญ่ ลักษณะของท่านเป็นศิลาเหลืองอร่ามขนาดใหญ่ ดูเปล่งปลั่งด้วยทองคำเปลว

(ในภาพ บริเวณใกล้เคียงมีถ้ำพระสังขจาย)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop