ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 621

23 มี.ค.2550  เวลา 00:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

มีอยู่คราวหนึ่งโจรสองพี่น้องนั้น เพียงพอพบหน้าท่านครั้งแรก ก็ลงจากหลังม้ามากราบ และพูดคุยกับท่าน เมื่อพูดคุยแล้ว ทั้งสองถึงกับยอมบวชเรียน ซึ่งต่อมาได้มีอาชีพเป็นครู นับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)


 ความคิดเห็นที่ 622

23 มี.ค.2550  เวลา 00:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

แต่มีโจรกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเชื่อ เมื่อท่านไปขอร้องให้เลิกการเป็นโจรและทำลายป่า ทำให้หัวหน้าโจรดังกล่าวไม่สบายใจ จึงนัดพบกัน ณ ชายป่าหญ้าคาใกล้หนองขิง แต่ตกลงกันไม่ได้ จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น ปรากฏว่าหัวหน้าโจรกลุ่มนั้นถูกยิงเสียชีวิต และลูกน้องจึงยอมจำนนเมื่อปีพุทธศักราช 2475

(ในภาพ รูปเคารพเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 623

23 มี.ค.2550  เวลา 00:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เมื่อสำเร็จได้ชัยชนะแล้ว ทางราชการจึงได้สั่งยุบตำบลเขาใหญ่เสีย และให้ราษฎรทั้งหมดอพยพจากเขาใหญ่ลงสู่ที่ราบด้านล่าง ดังนั้นสภาพหมู่บ้านและที่ทำกินบนเขาใหญ่จึงแปรสภาพเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่นับหมื่นไร่ ดังที่เห็นทุกวันนี้

(ในภาพ รูปเคารพเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 624

23 มี.ค.2550  เวลา 01:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ในยุคนั้นปลัดจ่าง ท่านเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพยำเกรงเป็นอย่างมาก ท่านมีน้ำใจโอบอ้อมอารี รักญาติพี่น้อง ให้ความช่วยเหลือต่อชาวบ้านในทุกๆด้าน ท่านได้จบชีวิตลงด้วยไข้ป่า เมื่อวัย 75 ปี

(ในภาพ รูปเคารพเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 625

23 มี.ค.2550  เวลา 01:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันตั้งศาลเพียงตาไว้ที่ต้นกระบกใหญ่ บริเวณวัดหนองเคี่ยม จ.นครนายก เรียกศาลนั้นว่า ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง ซึ่งตั้งอย่างกลางป่าในพื้นที่สูง

(ในภาพ รูปเคารพเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 626

23 มี.ค.2550  เวลา 01:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้มาที่เขาใหญ่ เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้จึงเกิดความสนใจที่จะคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้

(ในภาพ กลองและฆ้องเพื่อสื่อถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 627

23 มี.ค.2550  เวลา 01:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

จึงเสนอคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย สำรวจป่าไม้ทั่วประเทศ และจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2503 หลังสำรวจป่าเขาใหญ่แล้วก็อนุมัติจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน ปีพุทธศักราช 2505 และส่ง นายบุญเรือง สายศร มาเป็นหัวหน้าอุทยานฯคนแรก และได้อนุมัติให้ตัดถนนธนะรัชต์ขึ้นสู่เขาใหญ่

(ในภาพ พวงมาลัยบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 628

23 มี.ค.2550  เวลา 01:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

หลังจากที่รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ได้เกิดนิมิตฝันถึงเจ้าผู้คุ้มครองเหล่าสรรพสัตว์และป่าเขาใหญ่

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 629

23 มี.ค.2550  เวลา 01:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ท่านจึงได้สั่งการให้มีการจัดสร้างศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง นามว่า ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ประตูด่านทางขึ้นเขาใหญ่ เขตอำเภอปากช่อง บริเวณ กิโลเมตร 23 บนถนนธนะรัชต์ เพื่อให้ชาวบ้านสักการบูชา

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 630

23 มี.ค.2550  เวลา 01:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

จากนั้นจึงได้อัญเชิญดวงวิญญานของท่านปลัดจ่างมาสถิตย์ไว้ ณ ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ ขนานนามว่า

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 631

23 มี.ค.2550  เวลา 01:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

โดยในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะมีการบวงสรวงเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่าน เนื่องเพราะวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันที่อัญเชิญดวงวิญญาณของท่านมาสถิตอยู่ที่ศาลใหม่นั่นเอง

(ในภาพ บรรยากาศภายนอกศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 632

23 มี.ค.2550  เวลา 01:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

สภาพในปัจจุบัน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นับเป็นสถานที่วิเวกเงียบสงบ รูปทรงเป็นเรือนศาลทรงไทย เบื้องหน้ามีคำกล่าวประวัติของท่าน คำกล่าวระลึกถึงท่านดังภาษาบาลีว่า ปุ นายะ ตะ วาเสจัง นะเส กล่าว 3 จบ

(ในภาพ บรรยากาศภายนอกศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ มีชาวบ้านนำตุ๊กตารูปสัตว์นำมาวางไว้เป็นจำนวนมาก)

 


 ความคิดเห็นที่ 633

23 มี.ค.2550  เวลา 01:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ภายในศาลมีรูปเคารพของท่าน ซึ่งลูกหลานรุ่นหลังนำเสื้อหม้อฮ่อมและหมวกเกษตรมาให้ท่านสวมใส่ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับส่งกระแสจิตให้ความเคารพและระลึกถึงท่าน

(ในภาพ ป้ายอนุสรณ์จารึกนามผู้เสียสละชีพจากการปกป้องป่าเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 634

23 มี.ค.2550  เวลา 01:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ภายนอกเบื้องซ้ายเป็นอนุสรณ์บันทึกรายนามบรรพบุรุษผู้เสียสละชีพเพื่อปกป้องป่าเขาใหญ่ สำหรับบรรยากาศภายนอกศาล มีรูปสิงสาราสัตว์ประดับไว้ เพิ่มความขลังให้บรรยากาศยิ่ง

(ในภาพ หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ มีประวัติจารึกไว้เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 635

23 มี.ค.2550  เวลา 01:27 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ศาลเจ้าเปิดทุกวันเพื่อให้สาธุชนกราบไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยทั่วไปหากสาธุชนคนใดต้องการเคารพสักการบูชาท่าน เพียงบอกต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการมากราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ ท่านก็จะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านด่านแต่อย่างใด

(ในภาพ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 636

23 มี.ค.2550  เวลา 01:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2550

(ในภาพ คำกลอนสดุดีเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 637

23 มี.ค.2550  เวลา 01:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

เกาะสีชัง ชลบุรี

 

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะอยู่กลางทะเล ห่างจากชายฝั่งศรีราชาประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโขดหิน มีที่ราบชายฝั่งน้อย ด้วยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว จึงนับว่าเป็นชัยภูมิที่ดีสำหรับกำบังคลื่นลมแรงกลางทะเล

(ในภาพ การเดินทางไปยังเกาะสีชังด้วยการโดยสารเรือ)

 


 ความคิดเห็นที่ 638

23 มี.ค.2550  เวลา 01:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ชาวจีนซึ่งมาค้าขายต่างทราบกิตติศัพท์เหล่านี้ดี จนเมื่อระยะหลังเมื่อมีการขุดลอกร่องน้ำปากอ่าวไทย ทำให้เรือสินค้าลำใหญ่จากต่างประเทศสามารถเข้าจอดในลำน้ำเจ้าพระยาได้ เกาะสีชังจึงถูกลดบทบาทลงด้วยเหตุดังกล่าว

(ในภาพ เมื่อถึงท่าเรือท่องเที่ยวของเกาะสีชัง มองเห็นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่บนเขา)

 


 ความคิดเห็นที่ 639

23 มี.ค.2550  เวลา 01:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ในยุคสมัยเก่าก่อน สมัยซึ่งยังใช้เรือสำเภาสำหรับการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศนั้น เกาะสีชังนับเป็นศูนย์กลางการเดินเรือสินค้า ระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยและประเทศในแถบทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะประเทศจีน

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ตั้งอยู่บนเขา)

 


 ความคิดเห็นที่ 640

23 มี.ค.2550  เวลา 01:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

เนื่องจากเกาะสีชังเป็นเกาะที่มีชัยภูมิที่ดี มีความเหมาะสมต่อการจอดพักเรือ เนื่องจากมีร่องน้ำลึก และปลอดภัยจากการที่มีโขดหินสูงกำบังเรือจากลมมรสุม พวกพ่อค้าชาวจีนจึงนิยมมาจอดพักเรือที่นี่เป็นประจำ

(ในภาพ ป้ายยินดีต้อนรับผู้มาเยือนศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop