ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 601

19 มี.ค.2550  เวลา 22:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ข้อมูลบันทึกไว้เมื่อคราวเปิดศาลพระกิวอ๋องในปีพุทธศักราช 2543 วัตถุประสงค์เพื่อให้สาธุชนและลูกหลานได้ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมาของเจ้าพ่อเขาตก และศาลที่ประดิษฐานเจ้าพ่อเขาตก คำปรารภความว่า หากไม่จัดทำการบันทึกไว้ในวันนี้ วันข้างหน้ามีแต่จะเลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย

(ในภาพ กิมซิ้นของเจ้าพ่อเขาตกในเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 602

19 มี.ค.2550  เวลา 22:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนซึ่งถือปฏิบัติมาแต่บรรพบุรุษนั้น เป็นเรื่องดีงาม ส่งเสริมให้คนรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติสืบไปในอนาคต

(ในภาพ แปะย้งร่างทรงเจ้าพ่อเขาตกเมืองตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 603

19 มี.ค.2550  เวลา 22:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

จากความดังกล่าวข้างต้น จึงรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อเขาตกและศาลบูชาหลักของท่าน ดีใจที่ครั้งหนึ่งชาวตรังได้กระทำในสิ่งที่มีประโยชน์ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีในประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของศาลเจ้า

(ในภาพ วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อเขาตก วันที่ 15 เดือน 2 จีน)

 


 ความคิดเห็นที่ 604

19 มี.ค.2550  เวลา 22:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

นับเป็นการจารึกร่วมถึงคุณความดีของท่านเหล่านั้น ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ผู้นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเสมอเหมือนกัน ยังความสมัครสมานสามัคคีของลูกหลานในกาลเวลาต่อมา มิตรภาพความกลมเกลียวของลูกหลานเหล่านั้นและภายภาคหน้า คงมั่นคงยืนยาวสืบไปชั่วกาลนาน

 

เรียบเรียงและคัดย่อโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2550

(ในภาพ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 605

19 มี.ค.2550  เวลา 22:43 น.
โดย.. สมโภช 58.9.76.237  

ขอขอบคุณ คุณบุนเต้หลาง อย่างมากที่ได้นำประวัติ ของศาลเจ้าพ่อเขาตกมา

เรียบเรียง ให้พวกเราชาวตรังโซนได้ศึกษา และเป็นการจารึกไว้ว่า

ชาวตรังกับชาวสระบุรีเป็นพี่น้องกันมานานแล้วเคยช่วยเหลือกัน

ถ้าคุณบุนเต้หลางไม่สละเวลาของท่าน

พวกเราชาวตรังโซนคงจะไม่รู้เป็นแน่แท้

ด้วยความนับถือในการเสียสละ

โดย..สมโภช 17 มีนาคม - 14.49


 ความคิดเห็นที่ 606

19 มี.ค.2550  เวลา 22:49 น.
โดย.. ไท้เฉวียน 58.9.76.237  

ผมสงสัยมากครับว่าองค์หน่ำเทียนมึ๊งแป๊ะกง ทำไมถึงเรียกว่าเจ้าพ่อเขาตก วันนี้เพิ่งได้รัยทราบข้อมูลอย่างถ่องแท้จาก คุณบุนเต้หลาง ครับ ขอบคุณมากครับ

โดยไท้เฉวียน 17 มี.ค.2550 - 17.30 น


 ความคิดเห็นที่ 607

19 มี.ค.2550  เวลา 22:54 น.
โดย.. ลูกเจ้าพ่อเขาตก 58.9.76.237  

นับถือคุณบุนเต้หลวงมากๆครับ ผมเองนับถือองค์พ่อเขาตกเป็นอย่างมาก ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าวได้เท่าคุณบุนเต้หลวงได้ให้ความรู้มา ทั้งนี้ขอให้องค์พ่อเขาตกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้คุ้มครองคุณบุนเต้หลวงให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับ

โดย..ลูกเจ้าพ่อเขาตก 19 มี.ค.2550 - 10.55 น

 


 ความคิดเห็นที่ 608

22 มี.ค.2550  เวลา 07:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.123  

ขอเชิญร่วมงานประจำปี

ศาลเจ้าแปะก๋ง 109

ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

วันที่ 20-26 มีนาคม 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 609

22 มี.ค.2550  เวลา 07:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.123  

ขอเชิญร่วมงานประจำปี

ศาลเจ้าแปะก๋ง 109

ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

วันที่ 20-26 มีนาคม 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 610

22 มี.ค.2550  เวลา 07:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.123  

ขอเชิญร่วมงานประจำปี

ศาลเจ้าแปะก๋ง 109

ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

วันที่ 20-26 มีนาคม 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 611

22 มี.ค.2550  เวลา 21:02 น.
โดย.. ศิษย์เซี้ยโจ้ว 203.152.2.65  

ขอเชิญร่วมงานแห่จ้าว-ลุยไฟประจำปี ของมูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี (เอี่ยงเต็กเซี่ยงตึ๊ง)

โดยมีกำหนดการดังนี้ 30มี.ค.-4เม.ย.50

วันที่30 มี.ค.50  เวลา 10.00น.  เปิดประรำพิธี

                         เวลา  20.00น.   สวดมนต์ตามลัทธิมหายาน

วันที่31มี.ค.50   เวลา 20.00น.   สวดมนต์ตามลัทธิมหายาน

วันที่1 เม.ย.50   เวลา18.00น.    มังกรทอง-สิงโต-เอ็งกอ-ล่อโก้ว  แห่รอบตลาด

                          เวลา19.30น.    มังกรทอง-สิงโต-เอ็งกอ-ล่อโก้ว  แสดงหน้ามูลนิธิฯ

วันที่2  เม.ย.50  เวลา07.00น.     เชิญองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ออกอำนวยพรให้แก่ประชาชนใน

                                                   จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยขบวนล่อโก้ว-ธงทิว นางฟ้า-มังกรทอง เอ็งกอพะบู๊-สิงโต

                          เวลา19.00น.    พิธีลุยไฟ

วันที่3-4เม.ย.50  เวลา20.00น.    ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ตามลัทธิมหายาน

http://host.psu.ac.th/~theraphat.a/rescue1/  นี่เป็นไฟล์รูปงานแห่เจ้า-ลุยไฟในปีที่ผ่านมา

ขอบคุณมากครับ


 ความคิดเห็นที่ 612

22 มี.ค.2550  เวลา 21:06 น.
โดย.. ศิษย์เซี้ยโจ้ว 203.152.2.65  
http://www.rescuesurat.org/   ถ้าดูจากไฟล์ที่ให้ไปไม่ได้นะครับให้เข้าไปดูในเวบไซด์นี้เลยครับ

 ความคิดเห็นที่ 613

23 มี.ค.2550  เวลา 00:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

พระตั่วฮวดซือ

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ปากช่อง นครราชสีมา

 

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อันเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนั้น  ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อยู่บนถนนธนะรัชต์ก่อนชึ้นเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 614

23 มี.ค.2550  เวลา 00:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

แต่เดิมสภาพเขาใหญ่ มิได้เป็นอุทยานแห่งชาติเหมือนในปัจจุบัน ในอดีตนับจากปีพุทธศักราช 2445 เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา มีราษฎรจากบ้านท่าด่านและบ้านท่าชัย ในเขตจังหวัดนครนายก ได้พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนที่ใจกลางป่าเขาใหญ่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก และส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็น

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

 


 ความคิดเห็นที่ 615

23 มี.ค.2550  เวลา 00:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ซึ่งนับวันเพิ่มปริมาณมากขึ้น บ้างก็ทำไร่ บ้างก็ปลูกพริก บ้างก็ล่าสัตว์ บ้างก็เก็บหาของป่าขายเป็นอาชีพ ทุกพื้นที่ล้วนมีการมีการแผ้วถางป่า ภายหลังรัฐบาลจึงยกฐานะชุมชนพื้นที่ที่มีการบุกรุกนั้นขึ้นเป็นตำบลเขาใหญ่ ขึ้นกับอำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก

(ในภาพ หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ มีรูปสิงสาราสัตว์มากมาย)

 


 ความคิดเห็นที่ 616

23 มี.ค.2550  เวลา 00:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ที่สำคัญบริเวณเขาใหญ่นั้น ยังเป็นที่หลบซ่อนกำบังของพวกโจรผู้ร้ายในคดีสำคัญ เป็นที่ซ่องสุมกำลังบรรดากบฏ เพื่อต่อต้านรัฐบาลไทย โดยแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า ปกครองดูแลกันเอง ทำให้ชาวบ้านทั้งพื้นราบและอยู่บนเขาต่างได้รับความเดือดร้อน โดนกลุ่มโจรปล้นจี้อยู่เนืองนิจ

(ในภาพ หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ มีรูปสิงสาราสัตว์มากมาย)

 


 ความคิดเห็นที่ 617

23 มี.ค.2550  เวลา 00:48 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ในช่วงเวลานั้น นายจ่าง นิสัยสัตย์ บ้านเกิดอยู่จังหวัดนครนายก ท่านรับราชการเป็นปลัดกองทัพไทย และได้ผ่านศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงมาอย่างโชกโชน ท่านมีบุคลิกสง่างามสมชายชาตินักรบไทย เมื่อหลังว่างจากศึกสงคราม ท่านมักขี่ม้าออกเยี่ยมเยียนนักรบไทยที่เป็นลูกน้องเก่าของท่าน

(ในภาพ บรรยากาศหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 618

23 มี.ค.2550  เวลา 00:49 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

จวบจน เมื่อท่านเกษียณอายุราชการ ทางการจึงได้ขอความร่วมมือให้ท่านช่วยบ้านเมืองต่อ ในการทำลายล้างซ่องโจรบนเขาใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีอยู่ 5 ก๊กที่สำคัญ คือ 1. ก๊กเสือจัน 2. ก๊กเสือไทร 3. ก๊กเสือบุญมี 4. ก๊กเสือสำอางค์ และ 5.ก๊กเสือสองพี่น้อง คือ เสือเย็นกับเสือหล้า

(ในภาพ บรรยากาศหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่)

 


 ความคิดเห็นที่ 619

23 มี.ค.2550  เวลา 00:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

หนึ่งในบรรดาก๊กเหล่านั้นเป็นลูกน้องเก่าของท่าน ซึ่งได้ตั้งตัวขึ้นเป็นโจรบนเขาใหญ่ เมื่อท่านพบเห็นลูกน้องเก่าของท่าน แพ้วถางป่าบนเขาใหญ่จนเตียนโล่ง ท่านรู้สึกเสียใจมาก ท่านจึงขอให้ลูกน้องเลิกทำลายป่า และรีบอพยพกันลงไปอยู่ข้างล่าง

(ในภาพ ป้ายศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เหนือประตูศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 620

23 มี.ค.2550  เวลา 00:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.81.234  

ปลัดจ่างท่านนับเป็นผู้ที่มีวิธีการและนโยบายที่แยบยล ท่านออกอุบายจนทำให้หัวหน้าซ่องโจรต่าง ๆ ยอมรับนับถือ พร้อมกันปฏิบัติตามแนวคิดของท่าน จนเลิกราจากการเป็นโจร กลับลงสู่พื้นราบ

 (ในภาพ บรรยากาศภายในศาล มีคำบูชาเป็นภาษาบาลีเพื่อระลึกถึงท่าน)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน