ชมรม จยย จ.ตรัง ปั่นร่วมงาน เดิน – วิ่ง ร.พ.กันตัง 26ก.พ.55


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    หน้าถัดไป > 

สมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดตรัง - ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง ปั่นจักรยานไปร่วมงานที่โรงพยาบาลกันตังมา  รายละเอียดดังนี้ ครับ

... เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลกันตัง

... โครงการ  เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  โรงพยาบาลกันตัง ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 06.00 น.  ณ โรงพยาบาลกันตัง

... บางส่วนไปนอนค้างคืนที่ อำเภอกันตัง  (โกทรง Tigersong , ผอ.บรรยง , MR.Tom , บังไร)

... บางส่วนนัดพร้อมกันหน้าหอนาฬิกา หรือหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง เวลา 04.45 น. (โกหลุง) และอีกหลายคนปั่นก็ตามไปทีหลัง ครับ


โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173   


 

 ความคิดเห็นที่ 41

1 มี.ค.2555  เวลา 00:14 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (อาหารเช้าตรู่ ก่อนเดิน - วิ่ง ครับ ขอขอบคุณผู้จัดมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 42

1 มี.ค.2555  เวลา 00:15 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (อาหารเช้าตรู่ ก่อนเดิน - วิ่ง ครับ ขอขอบคุณผู้จัดมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 43

1 มี.ค.2555  เวลา 00:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (จักรยานคู่ชีพบังไร  โปรดสังเกตุอาน สังกะสี ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 44

1 มี.ค.2555  เวลา 00:17 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ใกล้ๆ ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 45

1 มี.ค.2555  เวลา 00:18 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ทยอยจุดสตาร์ ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 46

1 มี.ค.2555  เวลา 00:18 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ทยอยจุดสตาร์ ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 47

1 มี.ค.2555  เวลา 00:19 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (มาจากเมืองตรัง ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 48

1 มี.ค.2555  เวลา 00:21 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  ( ผู้กล่าวรายงาน ผอ.โรงพยาบาลกันตัง ลูกชาย ลูกศิษย์ผม จุฬาภรณฯตรัง 2 คน คัน)

 ความคิดเห็นที่ 49

1 มี.ค.2555  เวลา 00:22 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ประธานพิธีเปิด -ปล่อยตัว ท่านนายอำเภอกันตัง  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 50

1 มี.ค.2555  เวลา 00:23 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรีบมขบวน ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 51

1 มี.ค.2555  เวลา 00:23 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรียมปล่อยตัวนักวิ่ง  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 52

1 มี.ค.2555  เวลา 00:32 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรียมปล่อยตัวนักวิ่ง  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 53

1 มี.ค.2555  เวลา 00:33 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรียมปล่อยตัวนักวิ่ง  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 54

1 มี.ค.2555  เวลา 00:33 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรียมปล่อยตัวนักวิ่ง  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 55

1 มี.ค.2555  เวลา 00:34 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรียมปล่อยตัวนักวิ่ง  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 56

1 มี.ค.2555  เวลา 00:35 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรียมปล่อยตัวนักวิ่ง c]และเก็บภาพที่ระลึก ร่วมกับประธาน  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 57

1 มี.ค.2555  เวลา 00:36 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  ( ท่านประธาน ตีฆ้อง ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 58

1 มี.ค.2555  เวลา 00:37 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน เรียบร้อย ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 59

1 มี.ค.2555  เวลา 00:39 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เตรียมปล่อยตัวนักเดิน - วิ่ง ฟันรัน 3 กม.  ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 60

1 มี.ค.2555  เวลา 00:40 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  ( โกทรง , ทอม ปั่นติดตามนักวิ่ง มองเห็นริบๆ ครับ)< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน