ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 561

19 มี.ค.2550  เวลา 21:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

แรกเริ่มงานประจำปีเจ้าพ่อเขาตกนั้นมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2487 กำหนดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 2 ของจีน ของทุกปี เนื่องจากการเดินทางโดยระยะทางจากศาลเจ้าพ่อเขาตกมายังชุมชนพระพุทธบาทนั้นไม่สะดวก สาธุชนจึงอัญเชิญเจ้าพ่อเขาตกมาจัดงานในตัวเมืองพระพุทธบาท เพื่อสะดวกต่อสาธุชนที่มากราบไหว้

(ในภาพ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)

 


 ความคิดเห็นที่ 562

19 มี.ค.2550  เวลา 21:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ครั้งแรกเริ่มจัดงานที่บริเวณห้องแถวใกล้รอยพระพุทธบาท จัดขบวนเดินเท้าเพื่ออัญเชิญเจ้าพ่อเขาตกมายังปะรำพิธีชั่วคราว วันรุ่งขึ้นจึงอัญเชิญเจ้าพ่อเขาตกแห่รอบตลาดพระพุทธบาท ต่อมาสถานที่คับแคบแออัด ไม่สะดวกด้วยเหตุนานัปประการ จึงย้ายสถานที่จัดงานไปหลายแห่ง เช่น โรงเจใหม่และโรงเจท้ายพิกุล เป็นต้นจนกระทั่งมีการจัดตั้งอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จึงได้ย้ายสถานที่จัดงานประจำปีมายังบริเวณนี้ตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา

(ในภาพ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)

 


 ความคิดเห็นที่ 563

19 มี.ค.2550  เวลา 21:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2507 นับเป็นปีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ที่ต้องจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของศาลเจ้าความผูกพันระหว่างพี่น้องชาวสระบุรีและชาวตรัง เมื่อถึงวาระงานประจำปีในปีนั้น ทางคณะกรรมการกำลังปลูกปะรำพิธีสร้างโรงงิ้วนั้น ได้มีกลุ่มคณะบุคคลจากเมืองตรังทั้งสิ้น 12 คนเดินทางมาเข้าพบกรรมการศาลเจ้า คุณเสรี อำนาจสมบูรณ์ หรือ เอี้ยวปัก แซ่อึ้ง กล่าวว่าเจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง ท่านลงประทับทรงที่เมืองตรังได้บัญชาให้ทางกลุ่มคณะ เดินทางมาช่วยงานประจำปีของเจ้าพ่อเขาตก

(ในภาพ เทวรูปเจ้าพ่อเขาตกตั้งอยู่ภายในอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)

 


 ความคิดเห็นที่ 564

19 มี.ค.2550  เวลา 21:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

รายนามกลุ่มที่มาจากเมืองตรังคณะแรกเริ่มดังกล่าว คือ

1.นายฮวด แซ่โซว ร่างทรงเจ้าพ่อหมื่นราม

2.นายเกย้ง ว่องเจริญ ร่างทรงเจ้าพ่อเขาตก

3.นายบู้ ร่างทรงพระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

(ในภาพ พ่อหนูจุ้ยตั้งอยู่ภายในอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)

 


 ความคิดเห็นที่ 565

19 มี.ค.2550  เวลา 21:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ครั้งนั้นมีผู้ติดตามร่วมคณะอีก 9 ท่าน เช่น

1.นายลิบซี แซ่ตั้ง

2.นายเบ่งเซ่ง แซ่ตั้ง

3.นายเป็งกิม แซ่ตั้ง

4.นายกิมเลี้ยง แซ่คู

5.นายฉาย แซ่ฮ้อ

6.นายก๊กเฮง แซ่อึ้ง

7.นางสาวฮั้ว บรรณวัฒน์

8.นายเฮกเซีย แซ่ปึง

9.นายสุ่นจั๊ว แซ่เจียง

(ในภาพ เทวรูปจำลองเจ้าพ่อเขาตก ภายในศาลหลังใหม่ที่วงเวียน เมื่อครั้งยังไม่สร้างศาลพระกิวอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 566

19 มี.ค.2550  เวลา 21:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ซึ่งนำความแปลกใจมายังคุณเสรีเป็นอย่างมาก เมื่อได้พบปะพูดคุยแล้ว จึงทราบว่าคณะทั้งหมดมาในนามของเจ้าพ่อหมื่นรามจากเมืองตรัง ท่านลงประทับทรง แล้วรับสั่งให้ทางคณะให้มาช่วยงานเจ้าพ่อเขาตก ก่อนหน้านั้นได้หลงไปหาศาลเจ้าพ่อเขาตกที่จ.ลพบุรีเสียเวลาอยู่ 3-4 วัน แต่หาศาลเจ้าพ่อเขาตกไม่พบ จนท้อใจ และเตรียมตัวกลับเมืองตรัง

(ในภาพ เทวรูปจำลองเจ้าพ่อเขาตก ภายในศาลหลังใหม่ที่วงเวียน เมื่อครั้งยังไม่สร้างศาลพระกิวอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 567

19 มี.ค.2550  เวลา 21:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ทางกลุ่มคณะจึงมาแวะไหว้พระที่รอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี หนึ่งในคณะนั้นได้เอ่ยปากสอบถามเจ้าหน้าที่ของวัด จึงทราบว่าศาลเจ้าพ่อเขาตกอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทนี้เอง และกำลังมีงานประจำปีของศาลเจ้าพอดี

(ในภาพ เทวรูปจำลองเจ้าพ่อเขาตก ภายในศาลหลังใหม่ที่วงเวียน เมื่อครั้งยังไม่สร้างศาลพระกิวอ๋อง)

 


 ความคิดเห็นที่ 568

19 มี.ค.2550  เวลา 21:26 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

เมื่อคุณเสรีรับทราบความดังกล่าว ใจหนึ่งก็รู้สึกยินดีปรีดา อีกใจหนึ่งก็บังเกิดความไม่แน่ใจ กลัวว่าจะเป็นกลุ่มคณะหลอกลวง เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่าง จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการของศาลเจ้า ได้ถือโอกาสนี้พูดคุยเปิดอกกัน จนรับรู้ถึงความตั้งใจดีแล้ว และทั้งหมดช่วยเหลือโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่ารถและการเงินรายรับต่างๆทางกลุ่มคณะจะไม่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาตกหลังใหม่ที่วงเวียน สภาพในปัจจุบัน ภายหลังเมื่อสร้างศาลพระกิวอ๋องแล้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 569

19 มี.ค.2550  เวลา 21:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ในปีพุทธศักราช 2507 นั้นจึงเป็นปีแรกที่มีคณะจากเจ้าพ่อหมื่นรามตรังมาร่วมงาน และมีการประทับทรงเป็นครั้งแรก ก่อให้บังเกิดความศรัทธา เป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนชาวพระพุทธบาท จ.สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอันมาก งานประจำปีในปีนั้นจึงยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จลุล่วง นับเป็นนิมิตหมายอันดีของความร่วมมือร่วมใจของทั้ง 2 ศาลเจ้าใน 2 เมือง นับเป็นปาฏิหาริย์ที่เบื้องบนสั่งการให้อนาคตต้องเป็นเช่นนั้น

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาตกหลังใหม่ แท่นบูชาหน้าศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 570

19 มี.ค.2550  เวลา 21:29 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

เมื่อถึงคืนสุดท้ายของงานประมาณตี 5 ร่างทรงเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งประทับทรงโดยนายฮวด ได้เรียกคุณเสรีไปหา ท่านดื่มน้ำเปล่า 1 แก้ว แล้วเขวี้ยงไปเบื้องหน้าอย่างสุดแรงต่อหน้าเจ้าพ่อเขาตกและพระไต่เซี่ยฮุดโจ้วที่ประทับอยู่ในร่างทรง นับเป็นปาฏิหาริย์แก้วใบนั้นกลับไม่แตก และยังเก็บหลักฐานปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

(ในภาพ ศาลเจ้าพ่อเขาตกหลังใหม่ ประตูศาลเจ้า )


 ความคิดเห็นที่ 571

19 มี.ค.2550  เวลา 21:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

เจ้าพ่อหมื่นรามท่านกล่าวว่าว่า ศาลเจ้าพ่อเขาตกต้องอยู่ตำแหน่งนี้ ท่านวาดแผนที่ย่อๆ และชี้นิ้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วบอกคุณเสรีว่า ศาลเจ้าพ่อเขาตกศาลใหม่ต้องอยู่ที่สี่แยก ตอนนั้นยังไม่ปรากฏว่าศาลต้องอยู่ ณ สี่แยกใด ทั้งที่บริเวณที่จัดงานขณะนั้นเป็นเพียงสามแยก

(ในภาพ ป้ายนามศาลระบุ หน่ำเทียนหมุนแปะก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 572

19 มี.ค.2550  เวลา 21:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

หลังจากนั้นคณะกรรมการของศาลเจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง มาช่วยงานเจ้าพ่อเขาตก พระพุทธบาท จ.สระบุรีเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้มาช่วยเหลือเพิ่มเติมในภายหลัง เช่น 

นายชัย ร่างทรงเจ้าพ่อเขาตก

นายเก้า ร่างทรงเจ้าพ่อเขาใหญ่

นายเกรียงศักดิ์(โซ้ยตี๋) แซ่คู ร่างทรงพระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

นายเปา แซ่ตั้ง ร่างทรงซินแสกง

นายสุวิทย์ อ่องสุวรรณ ร่างทรงองครักษ์ที่ 2

(ในภาพ บรรยากาศภายในศาลเจ้าพ่อเขาตกหลังใหม่)

 


 ความคิดเห็นที่ 573

19 มี.ค.2550  เวลา 21:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้สมทบซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดงานอย่างสูง เช่น

นายธวัชชัย (ฮั้ว) อมรเหมายนต์

นายเต๋า บรรณวัฒน์

นายสมธ(จั้ว)  พานิชยนิติกุล

นายพิทักษ์(เซ้ง) ลีลาสันติธรรม

นายวิวัฒน์(เก้า) จุติอมรเลิศ

นายกิมตี๋(ตี๋) เจนอัศวเมธี

นายกิมตือ แซ่โค้ว

นายท่ามก่า แซ่จิว

(ในภาพ เทวรูปจำลองเจ้าพ่อเขาตกตั้งอยู่กลางศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 574

19 มี.ค.2550  เวลา 21:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ต่อมาด้วยบารมีของเจ้าพ่อหมื่นรามและเจ้าพ่อเขาตกจึงบันดาลให้สิ่งที่เจ้าพ่อหมื่นรามกล่าวไว้นั้นได้เริ่มปรากฏชัด วันหนึ่งนายลัก แซ่ลิ้มได้ดื่มเหล้าเมาเดินมาเจอยายจุล วงศ์ประยูรผู้ครอบครองที่ดินเดิมในตำแหน่งศาลเจ้าในปัจจุบัน นายลักจึงถามยายจุลว่าสามารถขายที่เพื่อก่อสร้างศาลเจ้าได้หรือไม่ ยายจุลบอกว่าขาย

(ในภาพ เทวรูปจำลองเจ้าพ่อเขาตกตั้งอยู่กลางศาล)

 


 ความคิดเห็นที่ 575

19 มี.ค.2550  เวลา 21:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ต่อมาจึงติดต่อนายเอี่ยมเซ้ง แซ่ลี้ หรือเรียกว่า เจ็กเลี้ยง คหบดีเมืองพระพุทธบาทให้เป็นผู้ดำเนินการ แรกๆท่านบ่ายเบี่ยง แต่เมื่อเสี่ยงโปยดูเป็นสิบครั้งก็ออกมาทุกครั้งเช่นเดิม เปรียบเสมือนพระเรียกใช้ท่าน ให้ท่านเป็นเรี่ยวแรงหลักทำหน้าที่ก่อสร้างศาล

(ในภาพ เทวรูปองค์ประธานศาลเจ้า เจ้าพ่อเขาตก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2514)

 


 ความคิดเห็นที่ 576

19 มี.ค.2550  เวลา 21:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ศาลเจ้าได้จัดสร้างศาลเทวดา อัญเชิญตะเกียงเทวดา เมื่อวันที่ 17 เดือน 8 จีน ในปีพุทธศักราช 2509 ในตำแหน่งห่างจากวงเวียน 100 เมตร ตามคำบัญชาของเจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง ต่อมาจึงสร้างศาลชั่วคราวเป็นเรือนไม้หลังคาสังกะสีเมื่อวันที่ 19 มกราคม ปีพุทธศักราช 2510 และเจ๊กเลี้ยงท่านก็ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

(ในภาพ เจียงกุนเอี๋ย เจ้าพ่อองครักษ์ของเจ้าพ่อเขาตก)

 


 ความคิดเห็นที่ 577

19 มี.ค.2550  เวลา 21:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ต่อมาเจ็กเลี้ยงท่านถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน จึงเปรียบเสมือนขาดนายทุนอันเป็นหัวเรือใหญ่ คุณเสรีจึงได้ปรึกษานายเป็งลิ้ง แซ่เอี๋ยว จึงร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โดยวิธีการเสี่ยงโปยที่โรงเจท้ายพิกุล เพื่อช่วยกันร่างกฎระเบียบและคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อมา ด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนต่อเจ้าพ่อเขาตกและเจ้าพ่อหมื่นรามจึงผลักดันงานก่อสร้างให้รุดหน้า ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆด้วยดี

(ในภาพ เจียงกุนเอี๋ย เจ้าพ่อองครักษ์ของเจ้าพ่อเขาตก)

 


 ความคิดเห็นที่ 578

19 มี.ค.2550  เวลา 21:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

เมื่อมีปัญหางานสิ่งใดทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเขาตกก็ส่งจดหมายติดต่อไปยังคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตรัง จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคให้ลุล่วง คณะกรรมการศาลเจ้าได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อเทวรูปเจ้าพ่อเขาตก เจ้าพ่อหมื่นรามและเทพอื่นๆ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2514 โดยมีหลวงพ่อเจ้าคณะ จังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิสิษฐ์ ไชยพร ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

(ในภาพ เจียงกุนเอี๋ย เจ้าพ่อองครักษ์ของเจ้าพ่อเขาตก)

 


 ความคิดเห็นที่ 579

19 มี.ค.2550  เวลา 21:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

ศาลเจ้าพ่อเขาตกได้เปิดศาลแห่งใหม่ และเปิดที่ทำการมูลนิธิเจ้าพ่อเขาตก พระพุทธบาท หรือ น่ำเทียนเซี่ยงตึ้ง เมื่อวันพฤหัสบดี 16 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2515 ซึ่งนับเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง 19 รูป

 (ในภาพ ฮ่อเอี๋ย หรือ เจ้าพ่อเสือ ชาวบ้านท้องถิ่นเรียก พ่อเสือลาย)

 


 ความคิดเห็นที่ 580

19 มี.ค.2550  เวลา 21:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.237  

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธินั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ประสบภัยภิบัติอันตราย ดำเนินงานสาธารณกุศล ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี เพื่อความผาสุขของพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(ในภาพ การเตรียมงานเจ้าพ่อเขาตก เก้าอี้ตะปูรองนั่ง)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน