ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 521

9 มี.ค.2550  เวลา 22:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.226  

ขอเชิญร่วมงานประจำปี 2550

ศาลเจ้าพ่อเขาตก

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 


 ความคิดเห็นที่ 522

9 มี.ค.2550  เวลา 22:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.226  

ขอเชิญร่วมงานประจำปี 2550

ศาลเจ้าพ่อเขาตก

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 


 ความคิดเห็นที่ 523

9 มี.ค.2550  เวลา 22:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.226  

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

พระหลีเซียนจ้อ

ศาลเจ้าหลีเซียนจ้อ หลังวัดช่อง

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 


 ความคิดเห็นที่ 524

10 มี.ค.2550  เวลา 01:36 น.
โดย.. อ๋องเหลงยี้ 124.121.6.152  

ขอขอบคุณ ลุงบุ่นเต้หลางครับ ที่ช่วยประกาศงานศาลเจ้าของจ.ชุมพร(บ้านเกิด)ซึ่งเป็นของมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านครับ

(อ๋องเหลงยี้)


 ความคิดเห็นที่ 525

10 มี.ค.2550  เวลา 09:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.62  

มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์

ลิบเต็กเซี่ยงตึ้ง

จังหวัดชุมพร

ฝากน้องอ๋องหรือชาวชุมพรท่านใดแนะนำมูลนิธิตามสมควร/บุนเต้หลาง

 


 ความคิดเห็นที่ 526

10 มี.ค.2550  เวลา 13:25 น.
โดย.. อ๋องเหลงยี้ 124.121.8.219  

มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ เป็นศาลเจ้าของชาวจีนแต้จิ๋ว โดยมีหลวงปู่ไต่ฮงจอซู เป็นจู่ตั๋ว และอยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิปอ

เต็กตึ้ง ส่วนรายละเอียดไม่ทราบชัดเจนครับ เพราะคนละภาษากัน เพราะผมเองเป็นชาวฮกเกี้ยนครับ แต่ได้เคยเข้าไปดูพิธีกรรม

บ้าง ซึ่งจะมีการทำพิธีโดยใช้ไม้กีเป็นสื่อกลางในการประกอบพิธี ดังนั้นจึงแตกต่างกับของชาวฮกเกี้ยน.

ในจ.ชุมพรมีศาลเจ้าของชาวฮกเกี้ยนอยู่เพียงศาลเดียวครับ อยู่ในอ.พะโต๊ะ ซึ่งคนก่อตั้งศาลเจ้าเป็นคน อ.เมืองตรัง โดยย้ายถิ่น

ฐานมาทำงานที่อ.พะโต๊ะ ชื่ออ๊ามคือ เทียนหง่วนเก้ง เป็นศาลเจ้าขนาดย่อมโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้

ก่อตั้งเป็นผู้ดูแล การประกอบพิธีกรรมทำเฉกเช่นเดียวกันกับศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ยทุกประการ เพราะได้ซึมซาบประเพณีจากจ.ตรัง

โดยแท้จริงครับ เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มาก โดยศาลเจ้าตั้งอยู่บนภูเขาครับ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม

ของสาธุชนกินเจ.

ในฐานะชาวชุมพร ขอขอบคุณลุงบุนเต้หลางที่ช่วยประกาศข่าวผ่านสื่อครับ

อ๋องเหลงยี้

 

 

 


 ความคิดเห็นที่ 527

11 มี.ค.2550  เวลา 22:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองตรังและวันสำคัญ

(1)

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระหยกอ๋องส่องเต่

วันเกิด

9  เดือน 1

ศ 15 ก.พ.2551

พระเตาโบ้เทียนจุน

วันเกิด

9  เดือน 9

ศ 19 ต.ค.2550

พระกิวอ๋องไต่เต่

งานประจำปี

1-9  เดือน 9

พฤ 11- ศ 19 ต.ค.2550

พระปักเต้าแชกุน

วันเกิด

29 เดือน 12

 5 ก.พ.2551

พระหน่ำเต้าแชกุน

วันเกิด

23 เดือน 11

 1 ม.ค.2551

พระหล่งกวนไต่เต่

วันเกิด

15 เดือน 2

จ 2 เม.ย.2550

พระหงวนสีเทียนจุน

วันเกิด

1 ค่ำเดือน 1

พฤ 7 ก.พ.2551

พระท่องเกงกาวจู้

วันเกิด

8 เดือน 5

22 มิ.ย.2550

พระไท้ส่องโล้กุน

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

15 เดือน 2

1 เดือน 7

จ 2 เม.ย.2550

จ 13 ส.ค.2550

พระซายอ่องโบ้

วันเกิด

18 เดือน 7

พฤ 30 ส.ค.2550

พระไท้โส่ยเอี๋ย

วันเกิด

19 เดือน 7

ศ 31 ส.ค.2550

พระไท้หย่องกอง

วันเกิด

19 เดือน 3

ส 5 พ.ค2550

พระไท้แปะกิมแช

วันเกิด

11 เดือน 4

อา 27 พ.ค.2550

พระโคยแช

วันเกิด

7 เดือน 7

อา 19 ก.ค.2550

 


 ความคิดเห็นที่ 528

11 มี.ค.2550  เวลา 22:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองตรังและวันสำคัญ

(2)

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระเซกเกียกู๋ฮุด

วันเกิด

8 เดือน 4

พฤ 24 พ.ค.2550

พระซัมโป้ก๋ง

วันเกิด

 

 

พระผอเฮี๋ยนผ่อซัด

วันเกิด

21 เดือน 2

อา 8 เม.ย.2550

พระจุ๋นเถผ่อซัด

วันเกิด

16 เดือน 3

พ 2 พ.ค.2550

พระบุ่นสูผ่อซัด

วันเกิด

4 เดือน 4

อา 20 พ.ค.2550

พระกวนอิม

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

วันออกบวช

19 เดือน 2

19 เดือน 6

19 เดือน 9

ศ 6 เม.ย.2550

พ 1 ส.ค.2550

จ 29 ต.ค.2550

พระอั๋งไฮยี้

วันเกิด

15 เดือน 1

พฤ 21 ก.พ.2551

พระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

วันเกิด

16 เดือน 8

พ 26 ก.ย.2550

พระอุ่ยทอผ่อซัด

วันเกิด

3  เดือน 6

จ 16 ก.ค.2550

พระเต่จ่องอ๋อง

วันเกิด

29 เดือน 7

จ 10 ก.ย.2550

พระไต้สื่อเอี๋ย

วันเกิด

1 เดือน 4

พฤ 17 พ.ค.2550

พระจี้กงฮั่วฮุด

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

2 เดือน 2

6 เดือน 3

20 มี.ค.2550

อา 22 เม.ย.2550

 


 ความคิดเห็นที่ 529

11 มี.ค.2550  เวลา 22:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองตรังและวันสำคัญ

(3)

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระตักม้อจ๋อซือ

วันเกิด

5  เดือน 10

พ 14 พ.ย.2550

พระเฉ่งจุ้ยจ๋อซือ

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

6  เดือน 1

6  เดือน 5

อ 12 ก.พ.2551

อา 22 เม.ย.2550

พระไต๋ฮงก๋ง

วันเกิด

29 เดือน 10

ส 8 ธ.ค.2550

พระเฮี่ยนเทียนส่องเต่

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

3 เดือน 3

9 เดือน 9

พฤ 19 เม.ย.2550

ศ 19 ต.ค.2550

พระเตียวเทียนซือ

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

18 เดือน 5

9 เดือน 9

จ 2 ก.ค.2550

ศ 19 ต.ค.2550

พระโป้เซ้งไต่เต่

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

15 เดือน 3

2 เดือน 5

อ 1 พ.ค.2550

ศ 10 มิ.ย.2550

พระจินกุนไต่เต่

วันเกิด

16 เดือน 10

อา 25 พ.ย.2550

พระหงอเฮี่ยนไต่เต่

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

28 เดือน 9

5 เดือน 5

พ 7 พ.ย.2550

อ 19 มิ.ย.2550

พระหลิมไท้ซือกง

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

4 เดือน 4

26 เดือน 9

อา 20 พ.ค.2550

จ 5 พ.ย.2550

 


 ความคิดเห็นที่ 530

11 มี.ค.2550  เวลา 22:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองตรังและวันสำคัญ

(4)

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระม๋าจ้อโป๋

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

23 เดือน 3

9 เดือน 9

พ 9 พ.ค.2550

ศ 19 ต.ค.2550

พระก่องเต็กจุนอ๋อง

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

22 เดือน 2

22 เดือน 8

จ 9 เม.ย.2550

อ 2 ต.ค.2550

พระกวนเซ่งเต่กุน

วันเกิด

วันร่วมสาบาน

วันสำเร็จธรรม

24 เดือน 6

13 เดือน 5

13 เดือน 1

อ 6 ส.ค.2550

พ 27 มิ.ย.2550

อ 19 ก.พ.2551

พระคายหม่านอ๋อง

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

22 เดือน 10

12 เดือน 2

ส 1 ธ.ค.2550

ศ 30 มี.ค.2550

พระตันเซ่งอ๋อง

วันเกิด

16 เดือน 2

3 เม.ย.2550

พระจุ๋ยเซียนจุนอ๋อง

วันเกิด

10 เดือน 10

จ 19 พ.ย.2550

พระซามซัวก๊กอ๋อง

วันเกิด

15 เดือน 2

จ 2 เม.ย.2550

พระจ่องตั๋นหง่วนโซย

วันเกิด

19 เดือน 9

จ 29 ต.ค.2550

พระเตี่ยวหง่วนโซย บู้จ่ายสิน

วันเกิด

15 เดือน 3

อ 1 พ.ค.2550

พระตันหง่วนโซย

วันเกิด

15 เดือน 2

จ 2 เม.ย.2550

 


 ความคิดเห็นที่ 531

11 มี.ค.2550  เวลา 22:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองตรังและวันสำคัญ

(5)

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระเส่งฮ๋องเอี๋ย

วันเกิด

11 เดือน 5

จ 25 มิ.ย.2550

พระตันเจ็งกอ

วันเกิด

15 เดือน 1

พฤ 21 ก.พ.2551

พระหลิมกอเหนียว

วันเกิด

12 เดือน 1

จ 18 ก.พ.2551

พระเปากง

วันเกิด

13  เดือน 3

อา 29 เม.ย.2550

พระท่ามกงเยี่ย

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

วันไหว้แก้บน

8  เดือน 4

26 เดือน 6

29 เดือน 11

พฤ 24 พ.ค.2550

พ 8 ส.ค.2550

พ 17 ม.ค.2551

พระตั่วฮวบซือ เขาใหญ่

วันเกิด

 

ส 26 ม.ค.2551

พระยี่ฮวบซือ เขาตก

วันเกิด

15 เดือน 2

จ 2 เม.ย.2550

พระซำฮวบซือ หมื่นราม

วันเกิด

15 เดือน 1

พฤ 21 ก.พ.2551

พระกิมฮวยเหนียว ดอกไม้ทอง

วันเกิด

17 เดือน 4

ส 2 มิ.ย.2550

พระกิมจุนเหนียว ทับทิมทอง

วันเกิด

 

 

พระจิวชองเจียงกุน

วันเกิด

23 เดือน 10

อา 2 ธ.ค.2550

พระกวนเป็งไท้จือ

วันเกิด

13 เดือน 5

พ 27 มิ.ย.2550

พระฮวดจูกง

วันเกิด

23 เดือน 7

อ 4 ก.ย.2550

 


 ความคิดเห็นที่ 532

11 มี.ค.2550  เวลา 22:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองตรังและวันสำคัญ

(6)

 

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระหลีกิมเฉีย

วันเกิด

10 เดือน 11

พ 19 ธ.ค.2550

พระหลีบกเฉีย

วันเกิด

8 เดือน 4

พฤ 24 พ.ค.2550

พระยี่หลองสิ่นกุน เอี่ยวเจี้ยน

วันเกิด

24 เดือน 6

จ 6 ส.ค.2550

พระเล่าปี่

วันเกิด

19 เดือน 1

จ 25 ก.พ.2551

พระเตียวหุย

วันเกิด

8 เดือน 8

อ 18 ก.ย.2550

พระเตี่ยวจูล่ง

วันเกิด

9 เดือน 9

ศ 19 ต.ค.2550

พระข่งเบ๋งเซียนซือ

วันเกิด

27 เดือน 8

อ 4 ก.ย.2550

พระฮั่วท้อเซียนซือ

วันเกิด

18 เดือน 4

อา 3 มิ.ย.2550

พระลิจ้อเซียนซือ

วันเกิด

14 เดือน 4

พ 30 พ.ค.2550

พระหลีเซียนจ้อ

วันเกิด

วันสำเร็จธรรม

6  เดือน 2

15 เดือน 4

ส 21 มี.ค.2550

พฤ 31 พ.ค.2550

พระสิอ่องเอี๋ย

วันเกิด

12 เดือน 6

พ 25 ก.ค.2550

พระจ๋ายสิ่นเอี๋ย

วันเกิด

22 เดือน 7

จ 3 ก.ย.2550

พระจุ๋งจื้อไท้เซียน

วันเกิด

 

 

พระจิ้นหงวนไท้เซียน

วันเกิด

13 เดือน 8

อา 29 ก.ย.2550

 
 

 ความคิดเห็นที่ 533

11 มี.ค.2550  เวลา 22:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองตรังและวันสำคัญ

(7)

 

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระเจากงเยี่ย

วันเกิด

 

 

พระเจียงกุนเอี๋ย องครักษ์

วันเกิด

 

ส 5 ม.ค.2551

พระตั่วแปะก๋ง

วันเกิด

2  เดือน 2

อ 20 มี.ค.2550

พระกำทีแปะก๋ง

วันเกิด

25 เดือน 10

พ 4 ธ.ค.2550

พระซือเหมี่ยจ่าวกุน

วันเกิด

3 เดือน 8

พฤ 13 ก.ย.2550

พระหมุ่นสินห่ออุ๊ย

วันเกิด

15 เดือน 1

พฤ 21 ก.พ.2551

พระเฮ็กฮ่อเจียงกุน

วันเกิด

12 เดือน 2

ศ 30 มี.ค.2550

พระ108-109

งานประจำปี

 

เม.ย.-พ.ค. 2550

พระพิฆเนศวร์

วันเกิด

 

 

ทวดควนหาญ

วันเกิด

งานประจำปี

1 เดือน 6

15 เดือน 11

ส 14 ก.ค.2550

จ 24 ธ.ค.2550

ทวดศาลา

วันเกิด

 

จ 27 ส.ค.2550

ทวดโต๊ะอดัม สิติยาวา

วันเกิด

 

 

ทวดนาโต๊ะก๋ง

วันเกิด

 

 

 
 

 ความคิดเห็นที่ 534

11 มี.ค.2550  เวลา 22:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวันสำคัญ

(8)

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระหลีเจ็งทีอ๋อง

วันเกิด

21 เดือน 4

จ 11 มิ.ย.2550

พระอ่องเหล็งทีกุน

วันเกิด

15 เดือน 6

ส 28 ก.ค.2550

พระสิ่นหลงไต่เต่

วันเกิด

28 เดือน 4

พ 13 มิ.ย.2550

พระบุ่นชองเต่กุน

วันเกิด

3 เดือน 2

พ 21 มี.ค.2550

พระซาเป๋งจ๋อซือ

วันเกิด

6 เดือน 11

ส 15 ธ.ค.2550

พระหล่อปันเซียนซือ

วันเกิด

7 เดือน 5

อา 27 ม.ค.2551

พระข่งจื้อเซียนซือ

วันเกิด

27 เดือน 8

อา 7 ต.ค.2550

พระอ่องซุนไต่ซาย

วันเกิด

4 เดือน 5

จ 18 มิ.ย.2550

พระกิ๋วเทียนเฮี่ยนลื้อ

วันเกิด

15 เดือน 2

จ 2 เม.ย.2550

พระชิดแชเหนียว

วันเกิด

7 เดือน 7

อา 19 ส.ค.2550

พระจูแซเหนียว

วันเกิด

20 เดือน 3

อา 6 พ.ค.2550

พระเตี๋ยนหง่วนโซย

วันเกิด

11 เดือน 6

อ 24 ก.ค.2550

พระกังหง่วนโซย

วันเกิด

19 เดือน 7

ศ 31 ส.ค.2550

 


 ความคิดเห็นที่ 535

11 มี.ค.2550  เวลา 22:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.86.161  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวันสำคัญ

(9)

นามพระ

ความหมาย

วันจีน

วันสากล

พระหลี่อ่องเอี๋ย

วันเกิด

 26 เดือน 4

จ 11 มิ.ย.2550

พระหงออ่องเอี๋ย

วันเกิด

15 เดือน 9

พฤ 25 ต.ค.2550

พระตี๋อ่องเอี๋ย

วันเกิด

18 เดือน 6

อ 31 ก.ค.2550

พระจูอ่องเอี๋ย

วันเกิด

15 เดือน 8

อ 25 ก.ย.2550

พระห่วนอ่องเอี๋ย

วันเกิด

27 เดือน 4

อ 12 มิ.ย.2550

พระซออ่องเอี๋ย

วันเกิด

12 เดือน 4

จ 28 พ.ค.2550

พระเฮ๋งอ่องเอี๋ย

วันเกิด

23 เดือน 8

พ 3 ต.ค.2550

พระหลุยอ่องเอี๋ย

วันเกิด

25 เดือน 4

อา 10 มิ.ย.2550

พระหลิมอ่องเอี๋ย

วันเกิด

6 เดือน 5

พ 20 มิ.ย.2550

หมายเหตุ          รายนามพระและวันสำคัญเป็นเบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขและเพิ่มเติมได้อีก

เรียบเรียงโดย      บุนเต้หลาง

ครั้งแรก              เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550

ครั้งหลังสุด          เมื่อ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 536

14 มี.ค.2550  เวลา 01:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.145  

ขอเชิญร่วมหล่อพระประธาน

วัดจีนบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

โพ่วสงอ้วงอิงยี่(ผ่อส้องฮ่องอุนสี้)

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ วัดเล่งเน่ยยี่

ตลาด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันศุกร์ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2550

(ช่วงเช้าก่อนเที่ยง)

 


 ความคิดเห็นที่ 537

14 มี.ค.2550  เวลา 01:37 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.145  

วัดจีนบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

โพ่วสงอ้วงอิงยี่(ผ่อส้องฮ่องอุนสี้)

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ วัดเล่งเน่ยยี่

 


 ความคิดเห็นที่ 538

14 มี.ค.2550  เวลา 01:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.145  

วัดจีนบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

โพ่วสงอ้วงอิงยี่(ผ่อส้องฮ่องอุนสี้)

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ วัดเล่งเน่ยยี่

 


 ความคิดเห็นที่ 539

19 มี.ค.2550  เวลา 01:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.133  

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลล้างป่าช้า

วันเสาร์ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 540

19 มี.ค.2550  เวลา 01:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.133  

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลล้างป่าช้า

วันเสาร์ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2550

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop