ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 481

13 ก.พ.2550  เวลา 15:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

นอกจากหมวกชิดแชที่ท่านได้รับพระราชทานนั้น ยังมีตำนานเล่าขานในท้องถิ่นว่า เดิมท่านมีดาบชิดแชเกี่ยมด้วย ภายหลังพระเฮี่ยนเทียนส่งเต่ได้ขอยืมไป โดยนำ 36 ขุนทหารมาไว้กับท่านเป็นข้อแลกเปลี่ยน ต่อมาไม่ได้คืนดาบชิดแชเกี่ยมกลับมา ทั้ง 36 ขุนทหารจึงยังคงอยู่กับท่านตลอดมา ดังนี้เป็นเพียงตำนานความเชื่อของชาวบ้านซึ่งไม่มีข้อพิสูจน์

(ในภาพ ทหารฝ่ายบู๊ของพระโป้เซ้งไต่เต่ชื่อ เกี่ยมต๋งเจียงกุน)


 ความคิดเห็นที่ 482

13 ก.พ.2550  เวลา 15:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

สำหรับ 36 ขุนทหารของพระโป้เซ้งไต่เต่ มีรายนามดังต่อไปนี้

อุน()หง่วนโซย กังหง่วนโซย หงักหง่วนโซย เตี่ยวหง่วนโซย อุน()หง่วนโซย หม่าหง่วนโซย(แบ่เหล็งเก๋ง) เต็งหง่วนโซย ซินหง่วนโซย อ๋องซุนหง่วนโซย โกหง่วนโซย หลี่หง่วนโซย กี๋จุ่ยจินหยิน เหลียนเซ่งเจี่ย เซียวเซ่งเจี่ย เตียวเซ่งเจี่ย ชกไต่เจียง หลา(บัก)ไต่เจียง หลิว(กา)ไต่เจียง โส่ไต่เจียง ค๊วนเซียนกอ โหเซียนกอ หลี่เซียนกอ กี่เซียนกอ (กล่าวว่าเป็นบุตรสาว 4 ท่าน) ทุนเจ็งไต่เจียง เจี่ยะกุ่ยไต่เจียง กังเซียนกวน อึ๋งเซียนกวน หง่อเหล็งเกง หงอไต่เจียง กิมเซียะหยิน ตึ๋งเซียะหยิน อี๋ซัวไต่เจียง โต๊ห่ายไต่เจียง แบ่กะโล๋ ฮ่อกะโล๋

(ในภาพ ทหารฝ่ายบุ๋นของพระโป้เซ้งไต่เต่ชื่อ อิ่นต๋งเจียงกุน)


 ความคิดเห็นที่ 483

13 ก.พ.2550  เวลา 15:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ที่สำคัญมี 2 ท่าน คือ กังเซียนกวน และ เตียวเซ่งเจี่ย ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านทั้งสองอยู่เบื้องซ้ายและขวาตามลำดับ นอกจากนั้นยังมี กั๊งเหล็ง และ หกฮ่อ เป็นทหารมังกรและทหารเสืออยู่เบื้องซ้ายและขวาของท่านอีกด้วย สำหรับท่านเตียวเซ่งเจี่ยเมื่อได้สำเร็จเซียนแล้วมีนามว่า โปยเทียนไต่เซ่ง โดยศาลที่บูชาท่านเป็นการเฉพาะเรียก หยกจินฮวดอี้ ส่วนบิดาของท่านหรือหงอทอง ปรากฏนามต่อมาว่า เฮียบเส็งหง่วนกุน

หมายเหตุ ในบางตำนานรายนามทั้ง 36 ขุนทหารอาจต่างออกไปจากนี้ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมขุนทหารบางท่านจากพงศาวดารห้องสิน และรายนามนั้นอาจไม่ตรงกับขุนทหารของพระเฮี่ยนเทียนส่งเต่ทั้ง 36 ท่าน

(ในภาพ ทหารเสือเฝ้าศาลของพระโป้เซ้งไต่เต่ชื่อ เฮ็กฮ่อเจียงกุน)


 ความคิดเห็นที่ 484

13 ก.พ.2550  เวลา 15:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ยังกล่าวตำนานชาวบ้านระหว่างท่านตั่วเต๋ากงกับพระม๋าจ้อโป๋ว่า เมื่อครั้งต้องลงมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ทำให้ท่านทั้งสองต้องเจอกันบ่อยๆ จึงเกิดการเขม่นประลองกำลังกันอยู่บ่อยครั้ง จนเทพเบื้องบนต้องลงมาหย่าศึก ให้สมานฉันท์ แต่กระนั้นก็ตาม ยังคงมีปรากฏการณ์แสดงอิทธิฤทธิ์กลั่นแกล้งกันไปมา ทุกวันคล้ายวันเกิดของท่านตั่วเต๋ากงในวันที่ 15 เดือน 3 จีน พระม๋าจ้อโป๋แสดงอิทธิฤทธิ์ให้มีลมพายุพัด กล่าวว่าให้หมวกชิดแชของท่านตั่วเต๋ากงเปิดปลิว

(ในภาพ ศาลแรกของพระโป้เซ้งไต่เต่ ป๋ายเก๋วฉือแจ่เหล่งเก๋ง เมืองเจี่ยงจิว)


 ความคิดเห็นที่ 485

13 ก.พ.2550  เวลา 15:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

เช่นเดียวกัน ทุกวันคล้ายวันเกิดของพระม๋าจ้อโป๋ ในวันที่ 23 เดือน 3 จีน ท่านตั่วเต๋ากงก็บันดาลให้เกิดฝนตก กล่าวว่าให้ล้างเครื่องประทินโฉมบนใบหน้าของพระม๋าจ้อโป๋ให้เกลี้ยงเช่นเดียวกัน แต่ก็มีตำนานในทางกลับกันว่า เป็นเพราะพระม๋าจ้อโป๋ไม่รับคำสู่ขอจากท่านตั่วเต๋ากง ท่านตั่วเต๋ากงจึงกลั่นแกล้ง แล้วพระม๋าจ้อโป๋จึงเอาคืนบ้าง เหล่านี้เป็นเพียงตำนานท้องถิ่นที่เกิดจากชาวบ้านสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ จนมีผู้กล่าวคำว่า ตั่วเต๋ากงกั้ว ม๋าจ้อโป๋ห่อ

(ในภาพ ศาลเจ้าบูชาพระโป้เซ้งไต่เต่ แชเก๋วฉือแจ่เหล่งเก๋ง เมืองเซียะเหมิน)


 ความคิดเห็นที่ 486

13 ก.พ.2550  เวลา 15:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ในช่วงปลายราชวงศ์ซ่งเหนือ หลังจากท่านหงอปุ่นสำเร็จเต๋าขึ้นสวรรค์นั้น ชาวบ้านต่างอาลัยและซาบซึ้งในความดี จึงร่วมกันสร้างศาลที่บ้านเกิดของท่าน เรียก เหล่งจิวอาม   สร้างรูปเคารพบูชาท่าน ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ พระเจ้าซ่งกาวจง  จ้าวซิ่งปี 20 พุทธศักราช 1693 จึงได้ปฏิสังขรณ์ศาลดังกล่าว สร้างเป็นศาลคล้ายพระราชวังเรียก ฉือแจ่เหล่งเก๋ง มาจนปัจจุบัน ต่อมาชาวบ้านทั่วทุกมณฑลตั้งแต่แม่น้ำฮวงโหลงมาถึงเมืองกวางตุ้งและกวางสีต่างสร้างศาลเพื่อสักการบูชาท่านจนทั่ว

(ในภาพ ศาลเจ้าบูชาพระโป้เซ้งไต่เต่ ฮวยเก๋วฉือแจ่เก๋ง เมืองจ่วนจิว)


 ความคิดเห็นที่ 487

13 ก.พ.2550  เวลา 15:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

กล่าวว่าศาลเจ้าดั้งเดิมในต่างแดนที่สำคัญ สร้างขึ้นเพื่อบูชาท่าน ได้แก่

ศาลเจ้า ป๋ายเก๋วฉือแจ่เหล่งเก๋ง เรียก ซายเกง ซึ่งเป็นบ้านเกิด อยู่ที่อำเภอเหล็งห่าย เมืองเจี่ยงจิว

ศาลเจ้า แชเก๋วฉือแจ่เหล่งเก๋ง เรียก ตั่งเกง ซึ่งสถานที่ฝึกวิชา อยู่ที่อำเภอห่ายชึง เมืองเซียะเหมิน

ศาลเจ้า จ่วนจิวฮวยเก๋วฉือแจ่เก๋ง ซึ่งเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยและคลังยา อยู่ที่บ้านฮวยเก๋ว เมืองจ่วนจิว

ศาลเจ้า ฮักกาฉือแจ่เก๋ง คนแซ่หลี่ ชาวต่งอานนำไปสร้างศาลบนเกาะไต้หวันเป็นศาลแรกในสมัยเจิ้งเหอ อยู่ที่เมืองไถหนาน

(ในภาพ ศาลเจ้าบูชาพระโป้เซ้งไต่เต่ ฮักกาฉือแจ่เก๋ง เมืองไถหนาน ไต้หวัน)


 ความคิดเห็นที่ 488

13 ก.พ.2550  เวลา 15:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

พระโป้เซ้งไต่เต่ ชาวเมืองตรังมักเรียกท่านว่า พระไต่เต่เอี๋ย กิมซิ้นของท่านมักเป็นท่านั่ง มือสองข้างแตะเหนือหัวเข่า ผมสั้น เคราดำยาว สวมหมวกชิดแช ท่านเป็นกลุ่มพระกินผักที่ชาวตรังนับถือมาก ท่านมีบทบาทสำคัญในประเพณีถือศีลกินผักของเมืองตรัง ศาลแรกของท่านในเมืองตรังนั้น น่าจะเป็นศาลเก่าบางกุ้งซึ่งมีอายุกว่าร้อยปี ผ่านผู้ดูแลศาลล่วงมาถึงรุ่นที่ 5 ในปัจจุบันมีร่างทรงอาวุโสมากคือ ก๋งกิมคุง หากลูกหลานมีโอกาสควรเยี่ยมเยียน ท่านมีเอกลักษณ์มือถือดาบ ปากคาบปิกหรือพู่กันจีน

(ในภาพ พระโป้เซ้งไต่เต่ออกโปรดสาธุชนในชนบท ชาวบ้านถือตะกร้าหน้าขบวนคล้ายเมืองตรัง)


 ความคิดเห็นที่ 489

13 ก.พ.2550  เวลา 15:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

โดยทั่วไปชาวตรังจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและลุยไฟ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านในวันที่ 15 เดือน 3 จีน ซึ่งมักตรงกับช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ส่วนใหญ่กำหนดจัดงานนานประมาณ 3 วัน

ศาลเจ้าในเมืองตรังที่บูชาพระโป้เซ้งไต่เต่เป็นการเฉพาะ มีดังนี้

1.ศาลเจ้าโป้เซ้งไต่เต่ ศาลเก่าบางกุ้ง หรือ เอี๋ยวซัวเก๋ง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด

2.ศาลเจ้าโป้เซ้งไท้เท้  หรือ เอี๋ยวซัวเก๋ง ต.นาวง  อ.ห้วยยอด

3.ศาลเจ้าโป้เซ้ง หรือ โป้เซ้งเก๋ง ทับเที่ยง

4.ศาลเจ้าฝ้อแซ้ไท้เท้ หรือ เอี๋ยวซัวเก๋ง เขาขาด ต.นาวง  อ.ห้วยยอด

นอกจากศาลเจ้าเต้าโบ้เกงที่ดำเนินงานประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งมีกิมซิ้นของท่านประจำแล้ว หลายศาลเจ้าในเมืองตรังยังปรากฏกิมซิ้นของพระโป้เซ้งไต่เต่สถิตย์อยู่ด้วย เพื่อให้ลูกหลานได้เคารพสักการบูชาโดยทั่วถึงกัน

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550

(ในภาพ พระโป้เซ้งไต่เต่)


 ความคิดเห็นที่ 490

13 ก.พ.2550  เวลา 15:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ศาลเจ้าโป้เซ้ง

ตรัง

 

ย้อนอดีตไปกว่า 100 ปีที่ผ่านมา นับจากชาวจีนอพยพที่มาจากแผ่นดินใหญ่ เข้ามาตั้งรกรากในเมืองตรังนั้น มีกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนกลุ่มหนึ่ง ส่วนใหญ่มาจากเมืองจ่วนจิว มณฑลฮกเกี้ยน ต่างคนต่างนำรูปเคารพพระจีนหรือกิมซิ้น ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นเดิม นำติดตัวเข้ามาในเมืองไทย เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและไว้เคารพสักการบูชา ในปีหนึ่งๆจัดงานสักการบูชาร่วมกัน จึงบังเกิดสมาคมย่อยเรียก จ่วนเส่งเจี่ย

(ในภาพ ป้ายนามศาล โป้เซ้งเก๋ง)


 ความคิดเห็นที่ 491

13 ก.พ.2550  เวลา 15:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ต่อมาสมาคมดังกล่าวได้สลายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด สมาชิกในกลุ่มดังกล่าวจึงรวมตัวกันขึ้นใหม่ จัดตั้งเป็นสมาคม ต่งเซี่ยนเซี่ย ในปีพุทธศักราช 2478 มีความหมายร่วมกันทำกิจอันเป็นกุศล เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านฌาปนกิจและกิจกุศลอื่นๆ

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง)


 ความคิดเห็นที่ 492

13 ก.พ.2550  เวลา 15:51 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2491 เป็นต้นมา เกิดความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจ สมาคมดังกล่าวจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมฮกเกี้ยน ตราบจนปัจจุบัน ทรัพย์สินดั้งเดิมของทั้ง 2 สมาคมก่อนหน้านี้ จึงถูกโอนมาเป็นทรัพย์สินของสมาคมฮกเกี้ยน รวมทั้งกิมซิ้นพระโป้เซ้งไต่เต่

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้ง แท่นบูชากลางประจำศาล)


 ความคิดเห็นที่ 493

13 ก.พ.2550  เวลา 15:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

เมื่อประมาณ 80 ปีที่ผ่านมา มีชาวฮกเกี้ยนคนหนึ่ง ชื่อ ซออาท้อ เข้ามาทำสวนพริกไทยในเมืองตรัง ได้ล้มป่วยลง แล้วไปรักษาตัวกับพระโป้เซ้งไต่เต่ ผู้ป่วยได้นำเงินออกจากตู้บริจาคของพระโป้เซ้งไต่เต่ ไปเจียดยามารักษาตัวเอง ประจวบกับผู้ป่วยไม่มีครอบครัวและผู้สืบสกุล จึงแสดงความจำนงไว้กับกรรมการสมาคมจ่วนเส่งเจี่ย นายเตียวแหย่นซู้  ว่าถ้าหากเขาสิ้นชีวิตไปแล้ว ขอมอบที่ดินของเขาให้กับพระโป้เซ้งไต่เต่ เพื่อเป็นการทดแทนคุณ

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้ง ห้องอบสมุนไพร)


 ความคิดเห็นที่ 494

13 ก.พ.2550  เวลา 15:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ต่อมาเมื่อซออาท้อถึงแก่กรรม ที่ดินของเขาจึงตกเป็นของสมาคม โดยมีนายเต็กหลิว ฝันเซียน ดูแลปกครองที่ดินร่วมนาน 50 ปี และได้จัดทำเป็นหนังสือ นส. 3 เมื่อ 19 เมษายน 2498 ต่อมาเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน 4 ไร่เศษ โดยมีนางวัลลีย์ วงศ์สุรีรัตน์ และนายสิน ดิลกคุณานันต์เป็นผู้ปกครองต่อมา

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้งไท้เท้ นาวง)


 ความคิดเห็นที่ 495

13 ก.พ.2550  เวลา 15:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

เมื่อปี 2523 พระโป้เซ้งไต่เต่ลงประทับทรงแล้วขอให้นายเกียรติ พาณิชย์กุล นายกสมาคมฮกเกี้ยน และนายเธียร เสกธีระ นายกเทศมนตรีเมืองตรังในสมัยนั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการส่วนหนึ่งช่วยเป็นเรี่ยวแรงจัดหาเงินก่อสร้างศาลเจ้าโป้เซ้งเป็นการถาวรขึ้น

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้งไท้เท้ นาวง)


 ความคิดเห็นที่ 496

13 ก.พ.2550  เวลา 16:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ศาลเจ้าโป้เซ้งได้ลงเสาเอก เมื่อ 2 พฤษภาคม 2525 ซึ่งตรงกับวาระฉลองครบรอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับว่าอุดมมงคลฤกษ์ยิ่ง ต่อจากนั้นจึงเปิดศาลให้ประชาชนเข้าสักการบูชาพระโป้เซ้งไต่เต่ ตั้งแต่ 27 เมษายน 2526 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดพระ ต่อมาทางศาลเจ้าได้เปิดโรงอบยาสมุนไพรสำหรับบริการประชาชนทั่วไป จนได้รับความนิยมและต้องขยับขยายในเวลาต่อมา โดยศาลเจ้าโป้เซ้ง ตรัง มีสมาคมฮกเกี้ยนเป็นเจ้าของ และนายธีรวัฒน์ ฝันเชียรเป็นผู้สอดส่องดูแลศาลเจ้าในปัจจุบัน

(ในภาพ ศาลเจ้าโป้เซ้งไท้เท้ นาวง ป้ายนามศาล เอี๋ยวซัวเก๋ง)


 ความคิดเห็นที่ 497

13 ก.พ.2550  เวลา 16:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.83.138  

ขอขอบคุณ        บันทึกศาลเจ้าโป้เซ้ง พิมพ์เมื่อ พุทธศักราช 2547

โดยนายชาลี กางอิ่ม กรรมการศาลเจ้า และนายเขียนอิน ฝันเซียน ผู้ริเริ่ม มา ณ ที่นี้

 

เรียบเรียงโดย      บุนเต้หลาง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550

(ในภาพ ศาลเจ้ากิวอ๋องไต่เต่ห้วยยอด พระโป้เซ้งไต่เต่ประทับลงเก่วเตรียมชุดหยิวออกโปรดสาธุชน)


 ความคิดเห็นที่ 498

14 ก.พ.2550  เวลา 16:35 น.
โดย.. กั่วป่า บ้านของเรา 61.7.142.147  
ขอบพระคุณครับสำหรับที่ผมได้รับมาเป็นที่ดี แล้วครับกับการทำให้เป็นความรู้แบบนี้ ผมอยู่ กั่วป่า กินผักแต่เด็ก และช่วยเหลือโรงพระเป็นทุกปี แต่ว่าสังคมสมัยใหม่นั้น ทำให้การกินผักเป็นแฟชั่นไปแล้ว อย่างภูเก็ตม้าทรงมากขึ้น แล้วเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งเพ่ มันมากจนควบคุมไม่ได้แล้ว จนทำให้ผมคิดในใจว่า เป็นของเล่นไปแล้ว มีคนถามผมอยู่บ่อยๆ น่าเชื่อถึอหม้าย เพราะ กิ้วต๋อง ทำตัวไม่น่าเชื่อถือ ผมก็บอกว่าน่าเชื่อ แต่เป็นที่องค์กิมซิ้ม เพราะว่าบรรพชนเราสอนมาว่าให้เรานับถือ แต่ว่าผมก็จะสังเกตดูตามความรู้ที่ผมได้มาว่า การลงพระจริงหรืปลอมเป็นพันพรือ และผมจะนับถิอมัาทรงคนนั้นด้วย แต่ว่าอยากบอกม้าทรงทุกคนว่าการที่มีคนมากราบไหว้คุณนั้น เขาจะดูที่ตัวม้าทรงกันว่าทำตัว น่านับถีอหม้าย ถ้าคุณทำตัวไม่ดี ประเพณีของเราก็จะไม่มีคนมานับถือเช่นกัน

 ความคิดเห็นที่ 499

17 ก.พ.2550  เวลา 17:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.195  

恭喜發財

กองฮี่ฮ๋วดจ๋าย

คำอวยพร ขอให้ร่ำรวยในวันปีใหม่

 


 ความคิดเห็นที่ 500

18 ก.พ.2550  เวลา 07:28 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.78.49  

新春萬福

ซินชุนบ่านฮก

คำอวยพร มงคลวันปีใหม่

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop