.
สพป.ตรัง เขต 1 แข่งขันศิลปะระดับเขตพื้นที่ 18-19 ก.ย. 2555

             

สพป.ตรัง เขต 1 แข่งขันศิลปะระดับเขตพื้นที่ 18-19 ก.ย. 2555


< หน้าก่อน   1 2     ... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในวันที่  18-19  กันยายน 2555 ณ โรงเรียนทิพยรัตน์  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
   ... ทาง สพป.ตรัง เขต 1 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1)  ขอเชิญไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   ...จึงขอนำภาพกิจกรรมดังกล่าวมาฝากลงไว้ในกระทู้ รักษ์ศิลป์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆนักเรียน นะครับ  (ว่างแล้ว เพิ่งได้ลงกระทู้ ครับ)

โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37   


 

 ความคิดเห็นที่ 21

30 ก.ย.2555  เวลา 14:46 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ...  ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 22

30 ก.ย.2555  เวลา 14:47 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ...  เตรียม ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 23

30 ก.ย.2555  เวลา 14:48 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ...  คณะกรรมการ  ประกวดวงดนตรีไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 24

30 ก.ย.2555  เวลา 14:49 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ... ประกวดวงดนตรีไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 25

30 ก.ย.2555  เวลา 14:49 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ... ประกวดวงดนตรีไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 26

30 ก.ย.2555  เวลา 14:50 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ... เตรียม ประกวดวงดนตรีไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 27

30 ก.ย.2555  เวลา 14:51 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ... อีกเวทีประกวดนาฎศิลป์ครับ

 ความคิดเห็นที่ 28

30 ก.ย.2555  เวลา 14:52 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ...คณะกรรมการ  ประกวดนาฎศิลป์ไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 29

30 ก.ย.2555  เวลา 14:53 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ...  ประกวดนาฎศิลป์ไทย ครับ

 ความคิดเห็นที่ 30

30 ก.ย.2555  เวลา 14:53 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.130.37  

... การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถม , มัธยมสึกษา(ขยายโอกาส) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ... ผู้ชม  การประกวดนาฎศิลป์ไทย ครับ


< หน้าก่อน   1 2  


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน