.
แสดงมุติตาจิต ผอ.สพม.เขต 13 ตรัง-กระบี่ – จุฬาภรณฯ ตรัง

             

แสดงมุติตาจิต ผอ.สพม.เขต 13 ตรัง-กระบี่ – จุฬาภรณฯ ตรัง


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9    หน้าถัดไป >แสดงมุติตาจิต  ผอ.สพม.เขต 13 ตรัง-กระบี่ – จุฬาภรณฯ ตรัง  28–29 กันยายน 2555
 
      ...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
         นายถนัด  ขวัญนิมิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง-กระบี่   
         วันเสาร์ที่  29  กันยายน 2555  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
 
            ...งานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
               มุติตาจิต จิตานุสรณ์  “เกษียณเกษมสันต์”   ผู้อำนวยการ จบ  แก้วพิบูลย์ และคณะครู-อาจารย์
               วันศุกร์ที่  28 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

               ชมบรรยากาศกับภาพที่ประทับใจ นะครับ  (ถ่ายภาพสมัครเล่น แต่เพื่อสังคมเรานะครับ)


โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218   


 

 ความคิดเห็นที่ 21

30 ก.ย.2555  เวลา 01:48 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา ... วงดนตรี เริ่มบรรเลง เพลงไพเราะ .. นักร้องวง สพม.เขต13 (คุณครู)  ครับ


 ความคิดเห็นที่ 22

30 ก.ย.2555  เวลา 01:48 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา ... วงดนตรี เริ่มบรรเลง เพลงไพเราะ .. นักร้องวง สพม.เขต13 (คุณครู)  ครับ


 ความคิดเห็นที่ 23

30 ก.ย.2555  เวลา 01:49 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา ... วงดนตรี เริ่มบรรเลง เพลงไพเราะ .. โดย ศน.ทองทิพย์   ครับ


 ความคิดเห็นที่ 24

30 ก.ย.2555  เวลา 01:50 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา ... วงดนตรี เริ่มบรรเลง เพลงไพเราะ .. นักร้องวง สพม.เขต13 (คุณครู)  ครับ


 ความคิดเห็นที่ 25

30 ก.ย.2555  เวลา 01:52 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา ... วงดนตรี เริ่มบรรเลง เพลงไพเราะ .. นักร้อง สพม. จ.กระบี่ ขอแจม   ครับ


 ความคิดเห็นที่ 26

30 ก.ย.2555  เวลา 01:54 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา ... วงดนตรี เริ่มบรรเลง เพลงไพเราะ .. นักดนตรีระดับชั้นครู วง สพม.เขต13 ตรัง (ครูเชิดศิกดิ์ แบบชัดๆ)  ครับ


 ความคิดเห็นที่ 27

30 ก.ย.2555  เวลา 01:56 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา ... วงดนตรี เริ่มบรรเลง เพลงไพเราะ .. นักดนตรีน้องๆ วง สพม.เขต13 ตรัง จาก ย่านตาขาวรัฐฯ  ครับ


 ความคิดเห็นที่ 28

30 ก.ย.2555  เวลา 01:57 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
       ... ท่านแขกผู้มีเกียรติ ทยอยมา    .. กำลังจะเริ่มพิธีแล้ว   ครับ


 ความคิดเห็นที่ 29

30 ก.ย.2555  เวลา 02:01 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

 ... นายสมพงษ์  แคนยุกต์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ,  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี ตรัง  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  (ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.) ประธานในพิธีกล่าว..

 ความคิดเห็นที่ 30

30 ก.ย.2555  เวลา 02:02 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

... นายสมพงษ์  แคนยุกต์   ประธานในพิธีกล่าว..


 ความคิดเห็นที่ 31

30 ก.ย.2555  เวลา 02:04 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

... นายสมพงษ์  แคนยุกต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯลฯ  ประธานในพิธีกล่าว.. ... นักดนตรี ร่วมรับประทาน ..


 ความคิดเห็นที่ 32

30 ก.ย.2555  เวลา 02:04 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

... นายสมพงษ์  แคนยุกต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯลฯ  ประธานในพิธีกล่าว.. ... นักดนตรี ร่วมรับประทาน ..

 ความคิดเห็นที่ 33

30 ก.ย.2555  เวลา 02:05 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

... นายสมพงษ์  แคนยุกต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯลฯ  ประธานในพิธีกล่าว.. ... ท่านแจกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่วมรับประทานอาหาร  .. ความคิดเห็นที่ 34

30 ก.ย.2555  เวลา 02:07 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

 ...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
         นายถนัด  ขวัญนิมิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง-กระบี่   ... รำอวยพร การแสดงจากดรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ครับ


 ความคิดเห็นที่ 35

30 ก.ย.2555  เวลา 02:08 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
         นายถนัด  ขวัญนิมิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง-กระบี่   ... รำอวยพร การแสดงจากดรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ครับ


 ความคิดเห็นที่ 36

30 ก.ย.2555  เวลา 02:08 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
         นายถนัด  ขวัญนิมิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง-กระบี่   ... รำอวยพร การแสดงจากดรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ครับ


 ความคิดเห็นที่ 37

30 ก.ย.2555  เวลา 02:11 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
        นักแสดงจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง  ..แสดงมุทิตาจิต   ท่าน ผอ. ถนัด  ขวัญนิมิตร 

 ความคิดเห็นที่ 38

30 ก.ย.2555  เวลา 02:13 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
        ผอ. สิรัตน์  มอบรางวัล นักแสดงจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 


 ความคิดเห็นที่ 39

30 ก.ย.2555  เวลา 02:15 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
         นายถนัด  ขวัญนิมิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง-กระบี่   ... รำอวยพร การแสดงจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครับ


 ความคิดเห็นที่ 40

30 ก.ย.2555  เวลา 02:15 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 118.173.143.218  

...พิธีเชิดชูเกียรติ  และแสดงมุทิตาจิต   “หกสิบปีที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
         นายถนัด  ขวัญนิมิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง-กระบี่   ... รำอวยพร การแสดงจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครับ< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน