ชมรม จยย จ.ตรัง ปั่นร่วมงาน เดิน – วิ่ง ร.พ.กันตัง 26ก.พ.55


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    หน้าถัดไป > 

สมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดตรัง - ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง ปั่นจักรยานไปร่วมงานที่โรงพยาบาลกันตังมา  รายละเอียดดังนี้ ครับ

... เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลกันตัง

... โครงการ  เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  โรงพยาบาลกันตัง ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 06.00 น.  ณ โรงพยาบาลกันตัง

... บางส่วนไปนอนค้างคืนที่ อำเภอกันตัง  (โกทรง Tigersong , ผอ.บรรยง , MR.Tom , บังไร)

... บางส่วนนัดพร้อมกันหน้าหอนาฬิกา หรือหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง เวลา 04.45 น. (โกหลุง) และอีกหลายคนปั่นก็ตามไปทีหลัง ครับ


โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173   


 

 ความคิดเห็นที่ 21

29 ก.พ.2555  เวลา 23:53 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (อีกสักภาพ ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 22

29 ก.พ.2555  เวลา 23:54 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (โกเต็ก นักปั่นเมืองตรัง วันนี้เตรียมเป็นนักวิ่งเมืองตรัง ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 23

29 ก.พ.2555  เวลา 23:56 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (นี้ก็ใช่ ครูอู๊ด และเพื่อน นักปั่นเมืองตรัง จะเป็นนักวิ่ง ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 24

29 ก.พ.2555  เวลา 23:57 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (นักปั่น กำลังถอดเสื้อ จะเป็นนักวิ่ง ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 25

29 ก.พ.2555  เวลา 23:58 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (นักปั่นเมืองตรัง ทีมฟ้าสาง)

 ความคิดเห็นที่ 26

29 ก.พ.2555  เวลา 23:59 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ผอ.บรรยง  เตรียมตัวจะปั่นจักรยานติดตามนักวิ่ง  มินิมาราธอน  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 27

1 มี.ค.2555  เวลา 00:01 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เจ้าถิ่นอำเภอกันตัง อบอุ่นร่างกายเตรียมตัว ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 28

1 มี.ค.2555  เวลา 00:01 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (เจ้าถิ่นอำเภอกันตัง อบอุ่นร่างกายเตรียมตัว ครับ)


 ความคิดเห็นที่ 29

1 มี.ค.2555  เวลา 00:02 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (พี่กอบ นักปั่นเมืองตรังอีกคน  วันนี้จะเป็นนักวิ่งเหมือนกัน ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 30

1 มี.ค.2555  เวลา 00:03 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ลงทะเบียน นักเดิน – วิ่ง )

 ความคิดเห็นที่ 31

1 มี.ค.2555  เวลา 00:04 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ลงทะเบียน นักเดิน – วิ่ง )

 ความคิดเห็นที่ 32

1 มี.ค.2555  เวลา 00:04 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ลงทะเบียน นักเดิน – วิ่ง )

 ความคิดเห็นที่ 33

1 มี.ค.2555  เวลา 00:07 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  ( นายแพทย์สินชัย ผอ.โรงพยาบาลย่านตาขาว และลูกชาย ลูกศิษย์ครูเปิ้ล จุฬาภรณฯตรัง   วันนี้มาร่วมงาน นักเดิน – วิ่ง  ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 34

1 มี.ค.2555  เวลา 00:07 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ลงทะเบียน นักเดิน – วิ่ง )

 ความคิดเห็นที่ 35

1 มี.ค.2555  เวลา 00:08 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ป้ายประชาสัมพันธ์ เดิน – วิ่ง )

 ความคิดเห็นที่ 36

1 มี.ค.2555  เวลา 00:09 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (รถนำขบวน - รถพยาบาล เตรียมพร้อม )

 ความคิดเห็นที่ 37

1 มี.ค.2555  เวลา 00:10 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (หยุดสตาร์ พร้อม ครับ )

 ความคิดเห็นที่ 38

1 มี.ค.2555  เวลา 00:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (บังไร นักปั่นอาวุโส เจ็ดกว่าปีแล้ว ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 39

1 มี.ค.2555  เวลา 00:12 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (ทักทาย พูดคุยกัน )

 ความคิดเห็นที่ 40

1 มี.ค.2555  เวลา 00:13 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.131.173  

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ฟันรัน  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1    ณ โรงพยาบาลกันตัง  (จอด นะครับ )


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน