ชมรมจย.จ.ตรัง อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


< หน้าก่อน   1 2  ...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง นายสินธร  สินไชย ประธานชมรมฯ

...ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  นายบรรยง  แสงแสน ประธานชมรมฯและกรรมการชมรมจักรยานจังหวัดตรัง

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง เข้าพบ นายเสนีย์  จิตตเกษม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายไชยยศ  ธงไชย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เพื่อร่วมอวยพรเนื่องวันขึ้นปีใหม่และท่านมารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งใหม่จังหวัดตรัง  เมื่อเช้าวันที่ 17 มกราคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

 *** ภาพนำตั้งกระทู้กับบรรยากาศ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง  ก่อนเข้าอวยพรฯ ***


โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122   


 

 ความคิดเห็นที่ 21

18 ม.ค.2555  เวลา 20:51 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 22

18 ม.ค.2555  เวลา 20:51 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 23

18 ม.ค.2555  เวลา 20:51 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 24

18 ม.ค.2555  เวลา 20:52 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 25

18 ม.ค.2555  เวลา 20:52 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 26

18 ม.ค.2555  เวลา 20:52 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 27

18 ม.ค.2555  เวลา 20:53 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 28

18 ม.ค.2555  เวลา 20:53 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 29

18 ม.ค.2555  เวลา 20:54 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 30

18 ม.ค.2555  เวลา 20:54 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 31

18 ม.ค.2555  เวลา 20:55 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 32

18 ม.ค.2555  เวลา 20:55 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 33

18 ม.ค.2555  เวลา 20:56 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

...ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  , ชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง  (ช่วงเช้าๆ ทยอยมาพร้อมกัน)

** นำตัวแทนสมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  อวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่า-รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 34

18 ม.ค.2555  เวลา 21:00 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.135.122  

จากข้อความคุณ Tigersong   เรียน สมาชิกชาวนักปั่นจักรยานจังหวัดตรังต่อนะครับ

น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่า...วันอาทิตย์ที่ 29 มค 2555 น่าจะมีกิจกรรมปั่นไปเยี่ยมบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง...และปั่นต่อไปเที่ยวถ้ำช้างหงายกันครับ...รายละเอียด..รอแน่นอนจริงแล้วเลขาชมรมคงขึ้นกระทู้ใหม่นะครับ...แฮะแฮะแฮะ


 ความคิดเห็นที่ 35

20 ม.ค.2555  เวลา 13:18 น.
โดย.. ตั้มประปา 118.173.143.220  
ถ้าประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกชมรม ติดต่อได้ที่ไหน ครับ

 ความคิดเห็นที่ 36

22 ม.ค.2555  เวลา 08:59 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.134.43  

สวัสดีครับ .. ตั้มประปา (parmpiti)  ขออภัย ไม่ได้เปิดดูกระทู้หลายวัน จึงตอบล่าช้านะครับ

... เคยได้คุยกับโกอู๋ เลขาชมรมฯ  ตอนไปสงขลาหลายเดือนแล้ว  เรื่องนี้ครับ  (จึงขออนุญาตตอบแทนกรรมการชมรมฯ นะครับ

... ท่านบอกว่านักปั่นจักรยานชาวตรังทุกคนก็เป็นสมาชิกภาพ ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  อยู่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ   เมื่อมีกิจกรรมที่ทางชมรมจักรยานจังหวัดตรัง  แจ้งมาก็เข้าร่วมได้เลย นะครับ

 ความคิดเห็นที่ 37

23 ม.ค.2555  เวลา 13:31 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.141.43  

นายสินธร  สินไชย ประธานชมรมจักรยานจังหวัดตรัง   (Kolung)

... อาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 55 เวลา 06.30 น. เชิญชวนสมาชิกชมรมพบกันที่จวนผู้ว่าฯตรัง

(ตามข้อความ SMS (Kolung ประธานชมรมฯ)  เรียน ถึงสมาชิกและนักปั่นชาวตรังทุกท่าน นะครับ)

... ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับ  เมื่อคืนวาน 21 ม.ค. 55  ปั่นจักรยานอยู่แถวๆ อ.นาโยง พบเจอท่านรองผู้ว่าฯ นายไชยยศ ธงไชย (กำลังปั่นจักรยาน)  ระหว่างทางปั่นกลับพร้อมท่าน  จึงเรียนถามท่าน ถึงเรื่องนัดชาวนักปั่น ที่จวนท่านผู้ว่าฯ ท่านก็ยืนยัน ตามที่ท่านประธานชมรมฯ แจ้งมา ครับ   (อาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 55 เวลา 06.30 น.   เชิญชวนสมาชิกชมรมพบกันที่จวนผู้ว่าฯตรัง)

... ผมจึงขออนุญาตลงกระทู้  เรียนเชิญชวนสมาชิก และชาวนักปั่นตรังทุกท่าน พบกันตามที่ ประธานชมรมฯ แจ้งมา นะครับ


 ความคิดเห็นที่ 38

25 ม.ค.2555  เวลา 12:10 น.
โดย.. ตั้มประปา 118.173.130.245  

สวัสดีครับ คุณเปิ้ล ขอบคุณที่ได้ตอบกระทู้ครับ ช้าก็ไม่เป็นไรครับ ติดภาระกิจ ก็ไม่ได้เข้ามาดูเหมือนกัน ตกลง รับทราบการเป็นสมาชิกนะครับ ขอบพระคุณมากครับผม ตั้มประปา ครับผม


< หน้าก่อน   1 2  


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน