ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว ) เล่นปะทัด


< หน้าก่อน   1 2   ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180   


 

 ความคิดเห็นที่ 21

14 ต.ค.2554  เวลา 10:33 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

 ความคิดเห็นที่ 22

14 ต.ค.2554  เวลา 10:34 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

 ความคิดเห็นที่ 23

14 ต.ค.2554  เวลา 10:35 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

 ความคิดเห็นที่ 24

14 ต.ค.2554  เวลา 10:38 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

 ความคิดเห็นที่ 25

14 ต.ค.2554  เวลา 10:41 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

 ความคิดเห็นที่ 26

14 ต.ค.2554  เวลา 10:44 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

 ความคิดเห็นที่ 27

14 ต.ค.2554  เวลา 10:46 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง จ.ตรัง

พิธีแต่งเหรียญ (ล้างเค่ว )  เล่นปะทัดเทศกาลถือศีลกินเจปี54

 ความคิดเห็นที่ 28

14 ต.ค.2554  เวลา 10:59 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

ภาพเก่าในอดีต  เทศกาลถือศีลกินเจ  จังหวัดตรัง ปี2534

   คติเตือนใจ   “อึ้งเท่งเกียง”   สมัยแผ่นดินซ้อง  มีขุนนางผู้ใหญ่  ตำแหน่งไท่ซื้อผู้หนึ่งนามว่า  เท่งเกียง แซ่อึ้ง  มีสมัญญาว่าซานกู่ เป็นชาวเมืองกังไซ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่ง มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่  เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไป  ก็หาได้ละเลยหน้าที่ปรนนิบัติบำรุงเลี้ยงมารดาอย่างหาที่ติมิได้  คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลมิให้ขาดตกบกพร่องและคอยสอบถามความต้องการ  ทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามความทุกข์สุข  ภาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของมารดาเขาก็จะนำไปชำระล้างด้วยตนเอง   เพื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่า  “ ท่านเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพรให้ปรนนิบัติมารดาของท่าน  หาควรที่จะเทล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตนเองเช่นนี้ไม่”   อึ้งเท่งเกียง ตอบว่า  “ มารดาเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นเลี้ยงแทนไม่  ฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปรนนิบัติท่านด้วยตนเองดุจกัน”

 < หน้าก่อน   1 2  


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน