ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 281

17 ธ.ค.2549  เวลา 15:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.88  

กล่าวว่าชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่ใด มักจะนำเถ้าธูปของท่านมาบูชาและสร้างศาลเจ้าห่องซานสี่(ฮงสั้นซี้)อยู่ทั่วไป โดยลักษณะกิมซิ้นของท่านที่นิยมบูชา มักสวมเครื่องแบบและสวมรองเท้าขุนนาง ใบหน้าสีแดงเคร่งขรึม ดวงตากลมโตดุดัน ไม่มีหนวด มีสิงโตเป็นสัตว์ประจำกาย แต่ก็มีบางกิมซิ้นที่มีลักษณะยิ้ม

(ในภาพ องครักษ์เบื้องหน้าเอี้ยนอิ่วจุนโห้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 282

17 ธ.ค.2549  เวลา 15:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.88  

สำหรับในจ.ตรัง พระก้องเต็กจุนอ๋อง หรือชาวตรังมักเรียกว่า พระโก๊ยเซ่งอ๋องหรือเซ่งอ๋องกอง จัดว่าเป็นพระที่มีบทบาทสำคัญในประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรัง ปรากฏมีผู้ศรัทธามาก เมื่อชาวจีนอพยพนำกิมซิ้นพระจีนจากแผ่นดินใหญ่มาเมืองตรัง มักนำมาขึ้นท่าที่บ้านท่าจีน จากจุดนี้จึงบังเกิดศาลเจ้าห่องซานสี่ (ฮงสั้นซี้) นับจากอดีตตราบจนปัจจุบัน วันคล้ายวันเกิดท่านตรงกับ วัน 22 ค่ำ เดือน 2 จีน โดยชาวตรังมักจัดงานประเพณีถือศีลกินผักและลุยไฟ ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมของทุกปี ดังปรากฏศาลเจ้าที่บูชาท่าน ดังนี้

1.ศาลเจ้าฮงสั้นซี้(โก๊ยเซ่งอ๋อง ศาลเก่า) บ้านท่าจีน ต.บางรัก อ.เมืองตรัง

2.ศาลเจ้าฮงสั้นซี้(โก๊ยเซ่งอ๋อง ศาลใหม่) บ้านน้ำผุดใต้ ต.บางรัก อ.เมืองตรัง

3.ศาลเจ้าโก๊ยเซ่งอ๋อง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง

(ในภาพ ศาลเจ้าฮงสั้นซี้ ท่าจีน สมัยก่อนพระจากเมืองจีนล่องเรือมาจากเมืองจีนมุ่งสู่กันตังและขึ้นฝั่งที่นี่)

 

 


 ความคิดเห็นที่ 283

17 ธ.ค.2549  เวลา 15:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.77.88  

นอกจากนี้ยังปรากฏกิมซิ้นท่านอยู่ในหลายศาลเจ้าทั่วไปในเมืองตรัง บางศาลเจ้าก็จัดงานคล้ายวันเกิดบูชาให้ท่านเป็นการเฉพาะด้วย ส่วนตำนานของท่านในนามอื่นเช่น โก๊ยอั๋งฮกหรือโก๊ยยู่เกี๋ยนก็มีผู้กล่าวถึง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานมากนักเท่ากับตำนานโก๊ยตงฮกดังกล่าวข้างต้น อันเป็นตำนานหลักบันทึกไว้ที่เมืองจ๋วนจิวบ้านเกิดท่าน

(ในภาพ ศาลเจ้าฮงสั้นซี้ บ้านท่าจีน) 

เรียบเรียงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2549/บุนเต้หลาง

ขอมอบให้ฉ่ายอิ้วคุณสมโภชน์ เป็นของขวัญสำหรับสมาชิกในครอบครัวคนใหม่

 


 ความคิดเห็นที่ 284

18 ธ.ค.2549  เวลา 09:28 น.
โดย.. ศาลตระอ๋องเอี้ย 203.188.28.225  
อย่างรู้ว่ากิมซินตระกูลฮู้ทอนที่ไหน

 ความคิดเห็นที่ 285

18 ธ.ค.2549  เวลา 09:42 น.
โดย.. อ๊ามตระกูลอ๋องเอี้ย 203.188.28.225  
อําเอทุ่งสงจะตังศาลเจ้าตระกูลอ๋องเอี้ยจะทอนกิมซ้นที่ไหนโปรดเเจ้งด้วย

 ความคิดเห็นที่ 286

18 ธ.ค.2549  เวลา 19:46 น.
โดย.. บ่านเหลง 203.172.88.198  
กิมซิ่นพระตระกูลอ๋องเอี่ย หรือพระฮู้  หาได้ที่ภูเก็ต หลังศาลจุ้ยตุ่ย  สังแกะแถวหมู่บ้านเก็ตโฮ้ หาดใหญ่  หรือไม่หากหากิมสิ่นพระที่ต้องการก้เอากิมซิ่นองไหนก็ได้เฉี้ยสินพระที่ต้องการบูชาให้ลงมาสถิตย์คับ

 ความคิดเห็นที่ 287

18 ธ.ค.2549  เวลา 20:58 น.
โดย.. สมโภช 125.24.145.251  

ขอขอบพระคุณ คุณบุนเต้หลาง มากๆๆครับ สำหรับข้อมูล ขององค์โก้ยเซ่งอ๋อง
ผมรู้สึกมีความรู้มากเลย ที่ได้รู้จักคุณบุนเต้หลาง  สักวันหนึ่งกระผมจะขอเรียกน้ำชาหรืออาหาร
สักมื้อนะครับ เป็นของขัวญที่มีคุณค่าที่สุดครับ กระผมขอน้อมรับด้วยความเต็มใจ
และนับถือคุณบุนเต้หลาง เป็นผู้ที่มีความรู้ในทางด้านนี้อย่างมาก
ถ้าไม่รังเกียจกระผมอยากจะให้คุณบุนเต้หลาง ส่งเมล์มาให้ผมหน่อย ผมมีเรื่องจะปรึกษา
ในเรื่ององค์สักดิ์สิทธิ์หลายเรื่อง แต่ไม่กล้าเอามาพิมพ์ลงในเว๊ปได้
รบกวนคุณบุนเต้หลางนะครับ


 ความคิดเห็นที่ 288

19 ธ.ค.2549  เวลา 03:13 น.
โดย.. ลูกพ่อเห้งเจีย 61.47.0.132  
เรียนผู้ศรัทธาในองค์พ่อเห้งเจียช่วยส่งรูปพ่อเห้งเจียให้ศึกษาหน่อยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ จากผู้ศรัทธาองค์พ่อเห้งเจียเป็นอย่างสูง

 ความคิดเห็นที่ 289

21 ธ.ค.2549  เวลา 04:24 น.
โดย.. เด็กสระบุรี 61.47.0.132  
เรียนคุณ บ่านเหล็ง ที่นับถือไม่ทราบว่าพอจะมีรูปอากงบักจาหรือเปล่าครับ ถ้าคุณบ่านเหล็งมีช่วยส่งรูปอากงบักจาให้ชมหน่อยนะครับ ขอขอบพระคุณ ล่วงหน้านะครับ

 ความคิดเห็นที่ 290

22 ธ.ค.2549  เวลา 00:33 น.
โดย.. บ่านเหลง 58.147.113.205  
คุณ บุ่นเต้หลางคับ ช่วยเล่าประวัติ ของอ๋องซุนไต่ส่าย หน่อยคับ  แล้วอย่ากถามว่าอ๋องซุนไต่ส่าย กับ อ๋องซุนไต่หวั่นโส่ย องค์เดียวกันมั้ยคับ

 ความคิดเห็นที่ 291

24 ธ.ค.2549  เวลา 22:40 น.
โดย.. ---กีกี้--- 203.114.100.5  

สวัสดีค่ะ

หนุต้องการทราบประวัติของเอียนเทียน ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกรึป่าว ที่เหยียบงู เหยียบเต่า นะค่ะ เพราะว่าน้องชายหนู เค้าลงพระ แต่เพิ่งลง ตอนแรกก็เปนฮัวกัว แต่กินเจปีนี้ เค้ามีอาการแปลก ๆ แล้วก้อฝันเห็นชื่อ แต่เขียนเป็น ภาษาจีน เค้าก็ไปที่ศาลเจ้าแล้วเขียนให้เจ้าของศาลเจ้าดู เค้าก็บอกว่าเป็นพระเอีนเทียน ตอนนี้ น้องกำลังจะ หา กิมซิ่น กับชุดพระ กะว่าจะไปหาที่ภูเก็ตตอนปีใหม่  แต่ไม่รู้ว่าร้านไหน หนูอยากทราบประวัติ พระองค์อื่น ๆ อีกด้วย จะหาได้ที่ไหนค่ะ ใครพอจะรู้บ้าง อย่าง กิมจา อ่อ แล้วหนูมีเพื่อนคนนึง เปน ม้าทรง เค้าบอกว่าพระอาจารย์เค้าทหารเฝ้าประตูสวรรค์ ทุกครั้งที่ตบโต๊ะ หรือ ตั๋ง หรือทำพิธีต่าง ๆ จะ พูดว่า " วอด ไซ กิ้ว " แล้วก้อหัวเราะ คือพระอะไรรึค่ะ ถ้าทราบช่วยบอกที หรือไม่ ก้อ เมล์มาที่ wayo_w@hotmail.com อ่อลืมบอกไปว่าหนูอยู่กระบี่ค่ะ


 ความคิดเห็นที่ 292

25 ธ.ค.2549  เวลา 17:15 น.
โดย.. อู๋ 58.147.118.5  

ช่วยเอารูปของง่วนสีเทียนจุนมาลงบ้าง

 


 ความคิดเห็นที่ 293

26 ธ.ค.2549  เวลา 10:40 น.
โดย.. เผ้ง 210.246.188.62  

ใครมีรูปโล่เฉี้ยพร้อมทหารซ้ายขวาช่วยลงให้ดูหน่อยนะครับเพราะจะทำแบบไว้ที่ศาลเจ้า


 ความคิดเห็นที่ 294

26 ธ.ค.2549  เวลา 15:53 น.
โดย.. jeab 58.10.24.88  

หวัดดีครับคุณบุ่นเต้หลาง ผมอยากทราบประวัติพระ เฮง ฮู้ อ๋อง เอี้ย ครับ ไม่ทราบว่าคุณบุ่นเต้หลางพอจะทราบหรือไม่ครับ แล้วพระฮู้ ทำไมมีลงพระกันมากจังเลย รู้แต่ว่ามี 365 องค์เท่านั้น เพราะผมก้อเพิ่งจะลงพระ เฮง ฮู้ อ๋อง เอี้ย ได้หมาด ๆ เองครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ


 ความคิดเห็นที่ 295

27 ธ.ค.2549  เวลา 10:03 น.
โดย.. โจ้จับหยี่เส่ 203.113.71.135  
อยากทราบประวัติของอ๋องซุนต่ายส่ายโดยละเอียดคับ ได้ข่าวว่า เป็นเทพเเห่งความฉลาดหลักแหลมหลอคับ

 ความคิดเห็นที่ 296

31 ธ.ค.2549  เวลา 01:41 น.
โดย.. ร่างทรงกิมจา 61.47.0.132  
เรียนท่านผู้ศรัทธาในอากง กิมจาไท้จื้อ ทุกท่านครับท่านใดพอจะมีรูปและ แบบฮู้ของอากงกิมจาบ้างครับหากท่านใดมีช่วยโพสมาให้ชมบ้างนะครับ พอดีจะทำแบบนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ

 ความคิดเห็นที่ 297

1 ม.ค.2550  เวลา 23:27 น.
โดย.. --กีกี้-- 203.188.50.190  
คห.336 เพื่อนเราก้อเปนร่างทรงกิมจา เราชอบมากเลย ชอบท่าสาวเปียอ่ะ ชุดสีชมพู

 ความคิดเห็นที่ 298

2 ม.ค.2550  เวลา 04:52 น.
โดย.. บ่านเหลง 124.157.180.181  

ความคิดเห็นที่ 333 

พระตระกูลฮู้นั้นจะมีประวัติที่แน่ชัดแค่ 5องค์เท่านั้นนะคับ ก็คือ หลี่ฮู้ ตี่ฮู้ หงอฮู้ จุฮู้ และหง่วนฮู้ (ยศอ่องเอี่ย/เฉี่ยนโส่ย)ตามลำดับนะคับ ส่วนองค์อื่นๆนั้นประวัติจะไม่ค่อยจะมีหรอกคับ

ด้วยความเคารพ บ่านเหลง


 ความคิดเห็นที่ 299

5 ม.ค.2550  เวลา 20:50 น.
โดย.. obi 124.157.189.202  

ใครเป็นศิษย์ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามบ้างคับช่วยกรุณาทิ้งเมลไว้หน่อยนะคับอยากคุยด้วยคน


 ความคิดเห็นที่ 300

6 ม.ค.2550  เวลา 14:22 น.
โดย.. s]6p 222.123.44.130  

 ขอความกรุณาท่านทั้งหลาย โปรดเปิดอ่านกระทู้ข้างล่างนี้ดูคับ ชื่อกระทู้ขอทราบประวัติองค์นาจา ความคิดเห็นที่ 5 คับ

แล้วช่วยกันสั่งสอนคนๆนี้ให้หลาบจำหน่อยคับ ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร

http://www2.manager.co.th/mwebboard/listComment.aspx?QNumber=216693&Mbrowse=33

ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้เข้าไปดูทุกท่านนะคับ 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน