ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 2381

19 ส.ค.2550  เวลา 18:50 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ในสมัยก่อนนั้น มีพิธีอย่างหนึ่งคือ คนทรงจะทำพิธีเอามีดเฉือนลิ้นตัวเอง แล้วเอาเลือดเขียนยันต์เจิม

ที่หน้าผากของคนที่หามเกี้ยวของท่าน แล้วให้คนหามเกี้ยวเดินไปบนมีดดาบอันคมกริบขนาด

โกนขนอ่อนขาดกระจุยไปโดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่ภายหลังได้ถูกทางราชการบ้านเมือง

ฝ่ายปกครองออกคำสั่งห้ามพิธีอันหวาดเสียวนี้ คงมีแต่พิธีลุยไฟเท่านั้นที่ยังคงกระทำมาจนทุกวันนี้

(ในภาพ มัสยิดกรือเซะ ภาพอดีต)

 


 ความคิดเห็นที่ 2382

19 ส.ค.2550  เวลา 18:52 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ศาลเจ้าแห่งนี้ในอดีตปรากฏมีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเคยเสด็จมาสามพระองค์ คือ
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คราวเสด็จประพาสแหลมมลายูโดยเรือพระที่นั่งเวสาตรี

เสด็จเมื่อวันจันทร์ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 รัตนโกสินทร์ศก 107 หรือ ปีพุทธศักราช 2432
(ในภาพ มัสยิดกรือเซะ ภาพปัจจุบัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2383

19 ส.ค.2550  เวลา 18:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

คราวเสด็จประพาสมณฑลปัตตานี รัตนโกสินทร์ศก 129 หรือ ปีพุทธศักราช 2452

การเสด็จครั้งนี้พระองค์พระราชทานกระถางธูปให้แก่ศาลเจ้าด้วย
(ในภาพ สุสานพระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2384

19 ส.ค.2550  เวลา 18:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ

เสด็จเมื่อวันพุธ ที่ 8 กันยายน ปีพุทธศักราช 2519

(ในภาพ สุสานพระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2385

19 ส.ค.2550  เวลา 18:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ในเมืองตรังปรากฏบูชาพระหลิ่มกอเหนียวมานาน ชาวตรังเรียกท่านว่า ม๊าหลิม

ภายใน ศาลเทียนฮกเกง ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยจัดให้มีแท่นบูชาพระหลิ่มกอเหนียวเป็นการเฉพาะ

(ในภาพ สุสานพระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2386

19 ส.ค.2550  เวลา 18:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ซึ่งมักไม่ค่อยปรากฏแท่นบูชาพระย่อยใดๆมากนักภายในศาล

ยกเว้นเป็นพระใหญ่ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเพณีถือศีลกินผัก

(ในภาพ สุสานพระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2387

19 ส.ค.2550  เวลา 18:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

แท่นบูชานี้ประดิษฐานกิมซิ้นพระหลิ่มกอเหนียว ฝีมือสกุลช่างตรัง แกะสลักโดย ซินแสต่องเอ็ก

นอกจากนั้นยังปรากฏท่านเป็นแท่นบูชารองภายใน ศาลพระไต่ฮงก๋ง มูลนิธิกุศลสถานตรัง

และยังมีรูปเคารพท่านอีกภายใน ศาลเปากงตรัง

(ในภาพ สุสานพระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2388

19 ส.ค.2550  เวลา 18:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

เมื่อถึงคราวประเพณีถือศีลกินผักประจำปี ท่านเข้าร่วมกินผักกับพี่น้องชาวตรังทุกปี

จะมีการอัญเชิญท่านชุดหยิวอำนวยพรประชาชนรอบตลาดเมืองตรัง

และนำท่านลอยน้ำข้ามแม่น้ำท่าจีนมาขึ้นฝั่ง ณ ศาลฮงซันสี้ ฝั่งตรงข้ามเป็นประเพณี

(ในภาพ สุสานพระหลิ่มกอเหนียว ปรับปรุงป้ายนามท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2389

19 ส.ค.2550  เวลา 19:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

หลิ่มกอเหนียวเจ้าแม่         ศักดิ์สิทธิ์
 เทิดสัตย์ดับชีวิต               ประวัติอ้าง

ความดีดั่งอมฤต                ชโลมโลก
     คงชื่อคงเสียงสร้าง            สืบไว้อนุสรณ์

 

ขอขอบคุณ บทความเดิมโดย นาย เคี่ยม สังสิทธิเสถียร

เรียบเรียงคัดย่อและปรับปรุงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 19 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2550

(ในภาพ ศาลกิวอ่องเอี่ย พระหลิ่มกอเหนียว ประทับบนเก่วเตรียมชุดหยิวออกโปรดสาธุชน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2390

19 ส.ค.2550  เวลา 19:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ศาลเจ้าหลิ่มซกเหล็ง ตรัง

พระหลิ่มกอเหนียว

 

เริ่มจากนาง อนงค์ ขาวมาก เป็นชาวไทยพื้นบ้านจังหวัด พัทลุง

ปกติไม่มีความรู้พื้นฐานจีนแม้แต่น้อย ท่านเริ่มย้ายมาอยู่เมืองตรังไม่นานนัก

(ในภาพ ศาลพระหลิ่มกอเหนียว ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 2391

19 ส.ค.2550  เวลา 19:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

หลังจากย้ายมาอยู่เมืองตรังแล้ว

บ่อยครั้งเกิดอาการสั่นขึ้นมาในขณะทำงานสวนโดยไม่ทราบสาเหตุ

แม้นกินยาอย่างไรก็ไม่หาย บางคนนึกเพียงว่าเป็นอาการทางจิต

(ในภาพ ศาลพระหลิ่มกอเหนียว ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 2392

19 ส.ค.2550  เวลา 19:06 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยวงานถือศีลกินผักที่ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย

เมื่อท่านเดินผ่านเก่วประทับของ พระหลิ่มกอเหนียว ซึ่งวางเก่วไว้หน้า ศาลเทียนฮกเกง

ท่านเกิดอาการสั่น จนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเข้าไปยืนสั่นหน้าตั๋วพระหลิ่มกอเหนียวภายในอาคารศาล

(ในภาพ ศาลพระหลิ่มกอเหนียว ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 2393

19 ส.ค.2550  เวลา 19:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

เมื่อบรรดาผู้นำศาสนพิธีมาดูท่าน และทำการเปิดปากร่างทรงแล้ว

จึงทราบว่าท่านเป็น พระหลิ่มกอเหนียว

ท่านลงมาประทับทรงเพื่อแผ่บุญบารมีให้ชาวตรังและชาวจังหวัดใกล้เคียง

(ในภาพ ศาลพระหลิ่มกอเหนียว ตรัง)

 


 ความคิดเห็นที่ 2394

19 ส.ค.2550  เวลา 19:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ในขณะนั้นบรรดาฮวดซูหลายๆท่านต่างลงความเห็นว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสินหรือดวงวิญญาณ

ของพระหลิ่มกอเหนียวจริงลงประทับทรง ยามพระหลิ่มกอเหนียวลงประทับทรง

ท่านพูดคำจีนสำเนียงฮกเกี้ยน ซึ่งเวลาปกติร่างทรงไม่มีความรู้จีนเลยแม้แต่น้อย

(ในภาพ ศาลพระหลิ่มกอเหนียว ตรัง ศาลพระตั่วแปะก๋ง)

 


 ความคิดเห็นที่ 2395

19 ส.ค.2550  เวลา 19:09 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ในปีพุทธศักราช 2548 เดือนกุมภาพันธ์ช่วงหลังสารทตรุษจีน

ภายในงานคล้ายวันเกิด พระเฉ่งจุ้ยจ๊อซือ ซึ่งศาลตั้งอยู่ภายในซอยสมาคมฮกเกี้ยน

พระหลิ่มกอเหนียวท่านลงประทับทรง กล่าวกับฮวดซูและลูกหลานว่า

(ในภาพ แท่นบูชาชั่วคราวพระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2396

19 ส.ค.2550  เวลา 19:10 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ท่านประสงค์แผ่บุญบารมี ช่วยเหลือชาวบ้านในเมืองตรัง

ขอให้ลูกหลานชาวตรังจัดสร้างศาลขนาดเล็กหลังหนึ่งในนาม พระหลิ่มกอเหนียว

โดยขอให้คุณ เขียนอิน ฝันเซียน เป็นผู้นำในการริเริ่มสร้าง

(ในภาพ แท่นบูชาชั่วคราวพระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2397

19 ส.ค.2550  เวลา 19:11 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

เริ่มแรกคุณเขียนอินบอกว่าไม่มีปัจจัยพอ

พระหลิ่มกอเหนียวท่านบอกว่า เรื่องที่ดินนั้นท่านกำชับให้ร่างทรงและสามีร่างทรง คือ ครูอำนวย

จัดหาสถานที่แล้ว ตั้งอยู่ในท้องที่บ้าน นาหมื่นราษฎร์ ตำบล โคกหล่อ ขนาดพื้นที่เกือบ 200 ตารางเมตร

 (ในภาพ พระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2398

19 ส.ค.2550  เวลา 19:12 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

ในด้านปัจจัยก่อสร้าง พระหลิ่มกอเหนียวท่านขอต่อคณะกรรมการศาลพระเฉ่งจุ้ยจ๊อซือ

ยืมเงินสำรองเป็นเบื้องต้น 100000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างศาล

(ในภาพ พระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2399

19 ส.ค.2550  เวลา 19:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

คุณเขียนอินเมื่อไตร่ตรองแล้วประสงค์อยากใช้ความรู้

ความสามารถสร้างศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีงาม ท่านจึงรับปากต่อศักดิ์สิทธิ์ในวันรุ่งขึ้น

ท่านปรึกษาพรรคพวก ร่วมกับคุณ เยาวมาศ เลิศวนวัฒนา คุณ อำนวย บุญส่งมาก

คุณ เชิงกนก ข่ายม่าน คุณ วิชาญ ณ ระนอง และตัวท่านเอง ทดรองจ่ายเบื้องต้นรายละ 100000 บาท

(ในภาพ พระหลิ่มกอเหนียว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2400

19 ส.ค.2550  เวลา 19:14 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.80.63  

โดยมี คุณ เยาวมาศ เลิศวนวัฒนา คุณ อำนวย บุญส่งมาก คุณ เชิงกนก ข่ายม่าน

คุณ วศิน ศิริเกียรติกุล และคุณ เขียนอิน ฝันเซียน ร่วมกันเป็นกรรมการริเริ่มสร้างศาล

(ในภาพ แท่นบูชาชั่วคราวพระประจำศาล)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop