ปั่นเยี่ยมชม เส้นทางกำลังก่อสร้าง-เขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง 12,1


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    หน้าถัดไป >ผ่านไป-ผ่านมา หลายครั้งแล้วมองเห็นเส้นทางที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพื่อสร้างความเจริญให้กับผู้คนสัญจร ชาวตรัง-พัทลุง หรือชาวจังหวัดอื่นๆที่ใช้เส้นทางผ่านไป-มา กับถนนแนวใหม่ 4 ช่องจราจร ครับ  (รอช่วงอากาศดีๆ...ปั่น ครับ)

... รอบแรกที่ปั่นไปเยี่ยมชมการทำงานของช่าง 12 มี.ค.55 เวลาประมาณบ่าย 3 โมงครึ่ง ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป (ขากลับ ภาพทวนแสง ประกอบกับเวลาน้อย  จึง... ค่อย

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชมการทำงานของช่าง 17 มี.ค.55 คราวนี้ปั่นออกจากบ้าน 6 โมงกว่าๆตอนเช้า ปั่นเขาพับผ้า ตรัง-พัทลุง เก็บภาพขาไป-ขากลับ  (ภาพตามแสง มีเวลาแวะชม สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง – ถนนเขาพับผ้าสายเก่า-น้ำราบ บางส่วน ครับ)

   (ชมภาพบรรยายกาศเขาพับผ้า เทือกเขาบรรทัด(เดิม) สัปดาห์นี้อากาศดีทั้งสัปดาห์ ครับ)

 


โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213   


 

 ความคิดเห็นที่ 221

17 มี.ค.2555  เวลา 23:03 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     (ชมเสร็จ ปั่นออกกลับเส้นทางทางเดิม ครับ)

... สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  บนถนนเพชรเกษมสายเก่า ครับ


 ความคิดเห็นที่ 222

17 มี.ค.2555  เวลา 23:04 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     (ชมเสร็จ ปั่นออกกลับเส้นทางทางเดิม ครับ)

... สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  บนถนนเพชรเกษมสายเก่า ครับ


 ความคิดเห็นที่ 223

17 มี.ค.2555  เวลา 23:04 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     (ชมเสร็จ ปั่นออกกลับเส้นทางทางเดิม ครับ)

... สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  บนถนนเพชรเกษมสายเก่า ครับ


 ความคิดเห็นที่ 224

17 มี.ค.2555  เวลา 23:05 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     (ชมเสร็จ ปั่นออกกลับเส้นทางทางเดิม ครับ)

... สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  บนถนนเพชรเกษมสายเก่า ครับ


 ความคิดเห็นที่ 225

17 มี.ค.2555  เวลา 23:05 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     (ชมเสร็จ ปั่นออกกลับเส้นทางทางเดิม ครับ)

... สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  บนถนนเพชรเกษมสายเก่า ครับ


 ความคิดเห็นที่ 226

17 มี.ค.2555  เวลา 23:06 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     (ชมเสร็จ ปั่นออกกลับเส้นทางทางเดิม ครับ)

... สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  บนถนนเพชรเกษมสายเก่า ครับ


 ความคิดเห็นที่ 227

17 มี.ค.2555  เวลา 23:07 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ออกจากสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  กลับถนนกำลังก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 228

17 มี.ค.2555  เวลา 23:08 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ออกจากสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  กลับถนนกำลังก่อสร้าง  ครับ


 ความคิดเห็นที่ 229

17 มี.ค.2555  เวลา 23:08 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ออกจากสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  กลับถนนกำลังก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 230

17 มี.ค.2555  เวลา 23:09 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ออกจากสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จ.พัทลุง  กลับถนนกำลังก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 231

17 มี.ค.2555  เวลา 23:10 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ร่องรอยรถยนต์ ครับ

 ความคิดเห็นที่ 232

17 มี.ค.2555  เวลา 23:10 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ร่องรอยรถยนต์ อีกภาพ ครับ

 ความคิดเห็นที่ 233

17 มี.ค.2555  เวลา 23:12 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 234

17 มี.ค.2555  เวลา 23:13 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 235

17 มี.ค.2555  เวลา 23:13 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ  (มองไปซ้ายมือ ...)

 ความคิดเห็นที่ 236

17 มี.ค.2555  เวลา 23:15 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 237

17 มี.ค.2555  เวลา 23:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ  (เครื่องหมายเมื่อเหตุการณ์ฉุนเฉิน..)

 ความคิดเห็นที่ 238

17 มี.ค.2555  เวลา 23:17 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 239

17 มี.ค.2555  เวลา 23:17 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ

 ความคิดเห็นที่ 240

17 มี.ค.2555  เวลา 23:18 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.129.213  

... รอบสอง ปั่นไปเยี่ยมชม เขาพับผ้า   พัทลุง - ตรัง     ก่อนถึงยอดเขาสุดท้าย ถนนตอนนี้ยังไม่เริ่มก่อสร้าง  ครับ


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน