ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 2301

11 ส.ค.2550  เวลา 12:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

สำหรับศาลหลักบูชาท่านอยู่ที่บ้านเกิดของท่านเมือง เจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย

ส่วนสุสานของท่านอยู่ที่เมือง เฉิงตู มณฑลเสฉวน ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมากและกำลังได้รับการบูรณะ

(ในภาพ พระสุ่นเป่งโห)

 


 ความคิดเห็นที่ 2302

11 ส.ค.2550  เวลา 12:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

สำหรับนามอื่นของท่าน ได้แก่

เสียงเส่งเจียงกุน เอ็กกุนเจียงกุน  ฮ้ออุยเจียงกุน สุ่นเป่งโห หล่ำเก็งหู้จ่อจินกุน

ชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า พระเตี่ยวจูหลง หรือ พระจูหล่งเอี๋ย

(ในภาพ พระสุ่นเป่งโห)

 


 ความคิดเห็นที่ 2303

11 ส.ค.2550  เวลา 12:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

วันคล้ายวันเกิดของท่านตรงกับ วันที่ 9 เดือน 9 จีน ของทุกปี

(ในภาพ ท่านจูล่งและอาเต๊า)

 


 ความคิดเห็นที่ 2304

11 ส.ค.2550  เวลา 12:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

(ในภาพ ภาพพงศาวดารสามก๊ก ท่านจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า)

 


 ความคิดเห็นที่ 2305

11 ส.ค.2550  เวลา 12:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

(ในภาพ อนุสรณ์สถานท่านจูล่ง หนึ่งในห้าทหารเสือ)

 


 ความคิดเห็นที่ 2306

11 ส.ค.2550  เวลา 12:41 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

(ในภาพ อนุสรณ์สถานท่านจูล่ง บ้านเกิดของท่าน เมืองเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 2307

11 ส.ค.2550  เวลา 12:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

(ในภาพ อนุสรณ์สถานท่านจูล่ง บ้านเกิดของท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2308

11 ส.ค.2550  เวลา 12:42 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

(ในภาพ อนุสรณ์สถานท่านจูล่ง ศาลหลักบูชาท่าน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2309

11 ส.ค.2550  เวลา 12:43 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

(ในภาพ ศาลบูชาท่านจูล่ง สุสานของท่านที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สภาพในอดีต)

 


 ความคิดเห็นที่ 2310

11 ส.ค.2550  เวลา 12:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

(ในภาพ ศาลบูชาท่านจูล่ง สุสานของท่านที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สภาพปัจจุบัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2311

11 ส.ค.2550  เวลา 12:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 11 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2550

 (ในภาพ อนุสรณ์สถานท่านจูล่ง ป้ายจารึกนามท่าน สุ่นเป่งโห)

 


 ความคิดเห็นที่ 2312

11 ส.ค.2550  เวลา 12:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

สารบัญกระทู้

ประเพณีถือศีลกินผักตรัง

(1)

 

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

ป่ายตั๋ว

10

ขึ้นเสาเต็งโก 

10

รับพระ

12

ตักเก็ง

13

ปักเต้าหน่ำเต้าแชกุน

16

พระท่ามกงเยี่ย

17

ศ.ท่ามกงเยี่ย ตรัง

19

พระ108

20

พระ108-109 ตรัง

20

ศ.108-109 ย่านตาขาว

21

ศ.108-109 คลองปาง

21

พระซามซัวก๊กอ๋อง

21

ศ.ซำซัวก๊กอ้วง สุโสะ

22

พระโป้เซ้งไต่เต่

23

ศ.โป้เซ้ง ตรัง

25

วันสำคัญสิ่งศักด์สิทธิ์

27

เจ้าพ่อเขาตก

28

เจ้าพ่อเขาใหญ่

31

ศ.เขาใหญ่ เกาะสีชัง

33

ศ.เขาใหญ่ ตรัง

34

เจ้าพ่อหมื่นราม

35

ศ.หมื่นราม ตรัง

37

ซาจับหลักกวนเจียง

38

ศ.กวนอิมเก็ง ตรัง

41

พระก่องเต็กจุนอ๋อง

42

จับซาไท้จือไท้โป้

44

ศ.ฮงสั้นซี้ ท่าจีน

45

วันสำคัญ เมย.2550

46

สารทไหว้รอบปี 2550

47

ศ.เฮี่ยนเทียนหานจีนเค้า

47

ศ.เฮี่ยนเทียน คลองน้ำเจ็ด

48

ศ.หินรูปช้าง ตรัง

49

วันสำคัญ พค.2550

49

บิดเจี่ยน/อั่งกู/เทียบ

50

พระเปากง

50

ศ.เปากง ตรัง

53

 
 

 ความคิดเห็นที่ 2313

11 ส.ค.2550  เวลา 12:47 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.79.136  

สารบัญกระทู้

ประเพณีถือศีลกินผักตรัง

(2)

 

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

ศ.เปากง ย่านตาขาว

54

พระกิมฮวยเหนียว

55

ศ.ดอกไม้ทอง ตรัง

55

ศ.สามพี่น้อง ย่านตาขาว

56

พระข่อจินหยิน

57

พระซุนจินหยิน

57

ศ.ทวดศาลา ย่านตาขาว

58

ศ.เก่งจิวโฮยก้วน กันตัง

59

พระเทียนห่อเซ่งโบ้

60

พระตุ้ยบ้วยเต๋งเหนี่ยง

66

เทพองครักษ์

67

พระม่าจ้อโป๋ แต้จิ๋ว

67

พระม่าจ้อโป๋ เบิกไพร

69

เชียนหลีหง่านสุ่นฮองหงี่

70

ศ.เจากงเยี่ย วังคีรี

73

ศ.ปุ๋นเท่าก๋ง ท่าจีน

74

ศ.เซียนใฉ่เยี๋ย ลำภูรา

75

ศ.พิฆเนศวร์ ตรัง

76

ศ.พิฆเนศวร์ ย่านตาขาว

77

วันสำคัญ มิย.2550

79

ศ.เสียวลิ้ม ย่านตาขาว

79

พระจุ๋งจื้อไท้เซียน

80

ศ.จุ๋งจื้อไท้เซียนห้วยยอด

82

วันสำคัญ กค.2550

83

ศ.กวนอู หลักสอง

84

ศ.กวนอู ห้วยยอด

86

ศ.กวนอิม ในเหยา

87

ศ.กวนอิม สะพานดาน

87

วันสำคัญ สค.2550

89

พระกวนเซ่งเต้กุน

89

พระกวนเป๋งไท้จื้อ

106

พระจิวชองเจียงกุน

109

พระเจียวเหลียดเซ่งเต้

112

พระห่วนโหเซ่งเต้

113

พระสุ่นเป่งโห

115

 

 

 

เรียบเรียงโดย บุนเต้หลาง เมื่อ 26 เมษายน ปีพุทธศักราช 2550

ปรับปรุงเมื่อ 11สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2550

 


 ความคิดเห็นที่ 2314

13 ส.ค.2550  เวลา 18:10 น.
โดย.. สมโภช 125.24.136.173  

ขอบพระคุณ  คุณบุนเต้หลางมากเลยครับที่ได้นำประวัติขององค์เทพเจ้ากวนอูมาให้ศึกษา
มีมาบ่อยๆๆนะครับ ผมตามบทความของคุณบุนเต้หลางอยู่ตลอดครับ


 ความคิดเห็นที่ 2315

14 ส.ค.2550  เวลา 19:54 น.
โดย.. มหาโพธิญาณฺณ 125.27.2.16  

  ภาพสรีระร่าง บูรพาจาย์ฝ่ายมหายาน จีนนิกาย (นิกายฌาน สาขาหลินฉี) ที่นั่งสมาธิดับขันธ์http://www.palungjit.com/board/attachment.php?attachmentid=193595&d=1186633494

 

วัดเทพพุทธาราม(เซียนฮุดยี่) อ.เมือง จ.ชลบุรี
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมสวดมนต์ภาวนา ฟังพระธรรมบรรยาย
และบำเพ็ญสมาธิแบบสุขาวดี
ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 18.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

** เริ่มวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียด หรือลงทะเบียนโทร. 081 777 0369


วัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี่) เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดจีนนิกาย บรูพาจารย์ผู้ก่อตั้งสืบสายการปฏิบัติธรรม มาจากนิกายฌาน (เซน) สาขาหลินฉี (วิปัสนากรรมฐาน)

นิกายฌาน หลังจากพระสังฆปริณายกเว่ยหลาง ถึงแก่การดับขันธิ์ นิกายฌานได้แตกออกเป็น 5 สาขา ซึ่งในปัจจุบันเหลือแค่ สองสาขา ที่ดำเนินการสืบทอดหลักธรรมคำสอน นั้นมา...

การเผยแพร่หลักธรรมเข้าสูประเทศไทย เริ่มแรกนั้นบูรพาจารย์สกเห็งมหาเถระท่านได้สืบสายนิกายฌาน สาขาหลินฉี มาจากอารามบนภูเขาง่อไบ๊ (จารึกวัดจีนบำเพ็ญพรต) และมีการถ่ายทอดธรรมะ รหัสนัยการฝึกสมาธิเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์เท่านั้น และมีการสืบทอดการฝึกสมาธิ เป็นรุ่น ๆ จะเห็นได้ว่าผุ้ที่ฝึกสำเร็จนั้นมักจะสำเร็จธรรมแทบทั้งสิ้น

บูรพาจารย์ผู้สำเร็จธรรมล้วนนั่งสมาธิบัลลังค์ดับขันธุ์นับจากพระสังฆปริณายกเว่ยหลาง มานั้น ในเมืองไทย ปรมาจารย์ผู้สำเร็จธรรมเมื่อถึงกาลดับขันธ์สรีระสังสารไม่ผุพังแทบทั้งสิ้น อาทิ ปรมาจารย์สกเห็งมหาเถระ ปรมาจารย์กวยหงอ (พระครูแมว) ปรมาจารย์ตั๊กฮี้ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรโพธิ์แจ้งมหาเถระ (ลามะทริมซินกุนดั๊กรินโปเช่) หลวงจีนเย็นกวง หลวงจีนเย็นกวน เป็นต้น..


แม้ว่ามหายานนั้นจะแยกเป็นสิบนิกายหลัก นิกายฌานคือหนึ่งในนั้น แต่ทุกนิกายล้วนกล่าวถึงสุขาวดีพุทธเกษตร ขององค์พระอมิตาภะพุทธเจ้าแทบทั้งสิ้น และต่างก็มีการสอนการสวดภาวนา พระนามแห่งองค์พระอมิตาภะพุทธเจ้า ด้วยกัน (ซึ่งวิธีการฝึกดังกล่าวเป็นกุศโลบายให้การยึดถือองค์พระพุทธเจ้า เป็นหลัก พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามจริยวัตรแห่งองค์พระพุทธเจ้า ) เพื่อปิดกั้นหนทางแห่งอวิชาทั้งมวล พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักแห่งโพธิสัตว์ศีลเพื่อยังประโยชน์แก่มหาชน "มหายานเพื่อมหาชน"

ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง และมักสำเร็จธรรมะ ในช่วงระยะเวลาอันสั้น เปรียบเหมือนการตอนกิ่งโพธิ์ปักชำลงในดิน ซึ่งจะผลิดอก ออกผลเร็วกว่า การเพาะบ่มด้วยเมล็ด

การฝึกสมาธิแบบนี้ไม่เน้น เรื่องอิทธฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เพราะเหตุดังกล่าวยังเป็นโลกียะ การฝึกทางมหายานนั้นต้องผ่านเรื่องดังกล่าวไปเพื่อการดำเนินวิถีทางแห่งพระโพธิสัตว์ เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ (วิถีทางแห่งโพธิสัตว์)

การบำเพ็ญสมาธิแบบนี้จึงไม่ค่อยเผยแพร่ให้คนนอกได้รับรู้เลย ทั้งที่มีการสืบทอดคำสอน ของบูรพาจารย์แต่ละรุ่น ไว้มาก มาย และมีการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ลงเป็นคัมภีร์พร้อมทั้งเคล็ดวิชาต่าง ๆ ไว้นับพันคำถาม

ซึ่งในปัจจุบัน ทางกลุ่มผู้เผยแพร่ธรรมได้ทำการศึกษาและปฏิบัติมา จึงได้ทำการขออนุญาตบูรพาจารย์ให้เปิดเผยคำสอนให้แก่สาธารณชนได้ฝึกปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจ

พระอาจารย์เย็นกวนเถระ
(เถระผู้ไม่ว่างเว้นจากการสวดพระนามแห่งอมิตาภะพุทธเจ้า)

มีนามเดิมว่า โล่ยแก่ แซ่ฉั่ว เป็นชาวจีนแคะ มณฑลกวางตุ้ง ท่านได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพที่ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เมื่อปี พศ. 2511 ขณะมีอายุ 70 ปี ท่านได้เข้าไปกราบพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เพื่อขอบรรพชาและอุปสมบท ท่านอาจารย์เมื่อเห็นแล้วจึงรับท่านเป็นศิษย์และทำการบรรพชา-อุปสมบทให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2511 ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์เย็น


เมื่อท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุมหายานแล้วท่านได้จำพรรษาที่วัดโพธิ์เย็นและท่าจะถือวัตรปฏิบัติสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นมิให้ขาด แล้วยังเจริญพุทธสมาธิภาวนา พระนามแห่งองค์พระอมิตาภะพุทธเจ้า “นำมอออมิทอฮุก” อยู่เป็นประจำมิให้ขาด จนมีผู้พบเห็นท่านอยู่เสมอท่านมักจะนับลูกประคำภาวนาไม่ให้ขาด ในยามว่างจากการภาวนาท่านมักจะสวดสาธยายพระสูตรมหายาน ต่าง ๆ เป็นประจำ


ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านเจริญภาวนาพุทธนามอยู่เป็นประจำแม้จะเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่ท่านกลับมีผิวพรรณที่ผ่องใสซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก


ในช่วงบั้นปลายก่อนถึงกาลดับขันธ์ท่านได้กล่าวกับผู้ใกล้ชิดว่า เมื่อท่านมรณภาพแล้วให้เก็บร่างท่านฝังไว้ในสุสานเป็นเวลา 3 ปี เมื่อครบ 3 ปีแล้วร่างของท่านจะไม่เน่าเปื่อย ซึ่งก็เป็นจริงตามที่ท่านได้กล่าว


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2522 เข้าสู่พรรษาที่ 11 ท่านได้นั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติดับขันธ์ ทางคณะสงฆ์จีนนิกายจึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ท่านตามประเพณี แล้วทำการบรรจุศพท่าน ณ สุสานโพธิ์เย็น


เมื่อถึง 3 ปีทางคณะสงฆ์จึงทำพิธีเปิดที่บรรจุศพออกมา ปรากฏว่าร่างของท่านมีสภาพแห้งไม่เน่าเปื่อยเป็นที่อัศจรรย์ตามที่ท่านกล่าวไว้จริง ๆ จึงได้นำร่างท่านมาลงรักปิดทอง ประดิษฐานไว้ที่ หอสรีระบูรพาจารย์


 ความคิดเห็นที่ 2316

14 ส.ค.2550  เวลา 23:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.29  

ขอร่วมอนุโมทนาบุญ

(ในภาพ วัดจีนนิกายเซียนฮุดยี่ เทศบาลชลบุรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 2317

14 ส.ค.2550  เวลา 23:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.29  

 (ในภาพ วัดจีนนิกายเซียนฮุดยี่ เทศบาลชลบุรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 2318

15 ส.ค.2550  เวลา 00:00 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.29  

 (ในภาพ วัดจีนนิกายเซียนฮุดยี่ เทศบาลชลบุรี)

 


 ความคิดเห็นที่ 2319

17 ส.ค.2550  เวลา 11:16 น.
โดย.. เด็กต่างถิ่น 125.26.27.166  

อยากจะให้ลงชื่อศาลเจ้าด้วยว่ารูปภาพที่ปรากฎนี้อยู่ศาลเจ้าไหน  จังหวัดอะไร  เผื่อจะไดไปเที่ยวบ้าง  เพราะเป็นสถานที่  ที่น่าสนใจมาก  เด็กต่างถิ่น    ได้โปรดช่วยอ่านตรงนี้ด้วยนะค่ะ  คุณมาก  ๆค่ะ 


 ความคิดเห็นที่ 2320

18 ส.ค.2550  เวลา 19:31 น.
โดย.. ปฏิคม รุ่น๑ 58.9.157.113  

ถึงพี่ๆน้องๆ ชาวตรังทุกท่าน
ประเพณีการถือศิลกินผักใน ปี 2550 ได้ใกล้เข้ามาแล้วครับ ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมถือศิลโดยทั่วกัน ท่านใดที่ยังไม่เคยถือศิลกินผัก ก็ขอเชิญชวนครับ เป็นเรื่องที่ดีที่อยากให้ลองทำดู แล้วเจอกันที่ จ.ตรัง ครับ

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน