ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 2081

10 ส.ค.2550  เวลา 00:02 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ในศาสนาพุทธ เรียก

ก้ายเทียนก๋อฮุด และ ห่อฮวดกาหลำ

(ในภาพ อาวุธประจำกายของพระกวนเซ่งเต้กุน กวนโต)

 


 ความคิดเห็นที่ 2082

10 ส.ค.2550  เวลา 00:03 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

นอกจากนั้นท่านยังได้รับการบูชาจากพ่อค้าวานิช

เนื่องจากสาเหตุเชื่อว่าสมัยวัยเยาว์ ครอบครัวของท่านขายผ้าเป็นอาชีพหลัก

เนื่องจากท่านเป็นคนหัวไว คิดตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่ว

(ในภาพ อาวุธประจำกายของพระกวนเซ่งเต้กุน กวนโต)

 


 ความคิดเห็นที่ 2083

10 ส.ค.2550  เวลา 00:04 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

เหตุผลอีกประการ เนื่องจากง้าวมังกรเขียวของท่านมีความคม

ซึ่งพ้องคำว่า ลี่ ซึ่งแปลว่าคม อันหมายถึงความฉลาดหลักแหลมนั่นเอง

ท่านจึงนับเป็น บู๊จ่ายสิน อีกท่านหนึ่ง

(ในภาพ อาวุธประจำกายของพระกวนเซ่งเต้กุน กวนโต)

 


 ความคิดเห็นที่ 2084

10 ส.ค.2550  เวลา 00:05 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ยังมีความเชื่อว่าท่านยังบำบัดรักษาผู้ป่วยได้

เนื่องจากนามของท่าน ฮกหมอไต่เต่

ช่วยจับปราบผีร้าย ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย

(ในภาพ อาวุธประจำกายของพระกวนเซ่งเต้กุน กวนโต)

 


 ความคิดเห็นที่ 2085

10 ส.ค.2550  เวลา 00:07 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

นอกจากนั้นท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งสงคราม

เพราะท่านมีฝีมือการต่อสู้อย่างยิ่ง เป็นที่ครั่นคร้ามของข้าศึก

(ในภาพ ดวงตราประจำตำแหน่งของพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2086

10 ส.ค.2550  เวลา 00:08 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ในปีพุทธศักราช 2407 สำนักประทับทรงซึ่งอ้างว่าเป็นที่รวม 5 ศาสนา

กล่าวว่าสามารถสื่อถึงเบื้องบนมีเทวโองการบัญชาให้

(ในภาพ ป้ายอักษร ตองหงี่ตึ๋ง พบได้ในศาลพระกวนอู)

 


 ความคิดเห็นที่ 2087

10 ส.ค.2550  เวลา 00:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

พระกวนเซ่งเต้กุน ดำรงตำแหน่งพระหยกอ๋องส่องเต่ลำดับที่ 18

นามว่า

พระเต่จับโป๊ยโต่ยหยกอ๋องไต่เทียนจุนเฮี่ยนเหลงกอส่องเต่

(ในภาพ ป้ายนามศาลพระกวนอู กวนเต้เบ้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2088

10 ส.ค.2550  เวลา 00:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ปกครองชั้นฟ้านภากาศ โลกมนุษย์และวิญญาณอันห่างไกลจากปัจจุบันราว 100 ล้านปี

ในการนี้บางท่านที่ยังยึดถือตามประเพณีซึ่งการแต่งตั้งมักกระทำโดยโอรสสวรรค์หรือฮ่องเต้เท่านั้น

เมื่อรับสั่งแล้วเป็นอันยุติ ดั่งนี้ในกรณีที่มาจึงยังเห็นไม่ตรงกัน

(ในภาพ ป้ายนามศาลพระกวนอู บู๊เซ่งเบ้ว)

 


 ความคิดเห็นที่ 2089

10 ส.ค.2550  เวลา 00:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ท่านมีเทพอารักษ์เพิ่มอีกสองท่านคือ

พระกิ้วเทียนหูหงวนคายฮั่วเตียวเซียนไต่เต่

และ พระตอเทียนกิ้วชัดเอ็งฮั่วอ่องเหล่งกวนเทียนกุน

 (ในภาพ ศาลพระกวนอูที่บ้านเกิดเมืองเจี่ยโจว มณฑลซานซี ภาพในอดีต)

 


 ความคิดเห็นที่ 2090

10 ส.ค.2550  เวลา 00:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สำหรับวันเกิดของท่านกล่าว่ามีหลายตำนานซึ่งไม่ตรงกัน

เช่น วันที่ 24 เดือน 6 บ้างว่าวันที่ 13 เดือน 5 หรือวันที่ 13 เดือน 1

ส่วนวันสำเร็จธรรมของท่านตรงกับวันที่ 13 เดือน 1 บ้างว่าวันที่ 9 เดือน 9

 (ในภาพ ศาลพระกวนอูที่บ้านเกิดเมืองเจี่ยโจว มณฑลซานซี ภาพในปัจจุบัน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2091

10 ส.ค.2550  เวลา 00:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ภายในบางศาลที่สักการบูชาท่านกวนอู นอกจากมีเทพองครักษ์

พระกวนเป๋งไท้จื้อ และ พระจิวชองเจียงกุน แล้ว

บางกรณีอาจมีรูปเคารพทั้งสามพี่น้อง เรียกว่า พระซามเซ่งเต้กุน

 (ในภาพ กวนหลิม สุสานของท่านกวนอู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2092

10 ส.ค.2550  เวลา 00:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ประกอบด้วย พระเจียวเหลียดเซ่งเต้ หรือ ท่านเล่าปี่

พระกวนเซ่งเต้กุน หรือ ท่านกวนอู และ พระห่วนโหเซ่งเต้ หรือ ท่านเตียวหุย

นอกจากนั้นบางแห่งยังมีรูปเคารพของ พระเตี่ยวจูหลง เพื่อสักการะบูชาร่วมด้วย

 (ในภาพ กวนหลิม สุสานของท่านกวนอู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2093

10 ส.ค.2550  เวลา 00:54 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

โดยทั่วไปศาลบูชาพระกวนอูมีหลายนาม มักเรียกว่า

กวนเต้เบ้ว เฮียบเทียนเกง บู๊เบ้ว บู๊เซ่งเบ้ว และ ตองหงี่ตึ๋ง

ล้วนบ่งบอกว่าเป็นศาลเคารพบูชาท่านทั้งสิ้น

(ในภาพ กวนหลิม สุสานของท่านกวนอู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2094

10 ส.ค.2550  เวลา 00:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ในเมืองตรังนั้นมีการบูชาพระกวนอูอย่างมาก ท่านเป็นกลุ่มพระร่วมประเพณีถือศีลกินผัก

ชาวตรังนิยมเรียกนามท่านว่า พระกวนเซ่งเต้กุน และ พระเฮียบเทียนไต่เต่

หรือเรียกโดยทั่วไปว่า พระกวนเต้กุน พระกวนอู และ พระกวนกง

 (ในภาพ กวนเหลง สุสานของท่านกวนอู เมืองตังหยาง มณฑลเหอเป่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 2095

10 ส.ค.2550  เวลา 00:55 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ดังปรากฏศาลเจ้าที่บูชาท่านกวนอูเป็นการเฉพาะ ดังนี้

1.ศาลเจ้าพระกวนอู หลักสอง ต.นาตาล่วง

2.ศาลเจ้าสามพี่น้อง บ้านสวนพริก เทศบาลย่านตาขาว

3.ศาลเจ้าพระกวนอู เทศบาลห้วยยอด

4.ศาลเจ้าพระกวนอู บ้านน้ำพราย ต.ปากคม

5.ศาลเจ้าพระกวนอู หลังแขวงการทาง ต.นาตาล่วง

6.ศาลเจ้าพระกวนอู บ้านหนองเถีย ต.นาตาล่วง

7.ศาลเจ้าพระกวนอู ต.บ้านโพธิ์

 (ในภาพ กวนเหลง สุสานของท่านกวนอู เมืองตังหยาง มณฑลเหอเป่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 2096

10 ส.ค.2550  เวลา 00:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพบูชาท่านในศาลเตาโบ้เกงทุกศาล

ยังปรากฏรูปเคารพบูชาท่านในศาลพระต่างๆเป็นการทั่วไปในเมืองตรัง

 (ในภาพ กวนเหลง สุสานของท่านกวนอู เมืองตังหยาง มณฑลเหอเป่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 2097

10 ส.ค.2550  เวลา 00:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

พระเจ้ากวนอูท่านซื่อสัตย์

สัจจะอย่างท่านหาไม่มี

ลำบากสุดแสนจะลำบาก

ไม่ทิ้งคำสัจสาบานดี

(ในภาพ กวนเหลง สุสานของท่านกวนอู เมืองตังหยาง มณฑลเหอเป่ย)

 


 ความคิดเห็นที่ 2098

10 ส.ค.2550  เวลา 00:58 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

เล่าปี่หมดตัวท่านจงรัก

โจโฉใหญ่ยิ่งไม่สนดี

เงินตราทองแท่งทั้งตราตั้ง

ยามจากคืนหมดไม่ใยดี

(ในภาพ กวนเหลง ป้ายจารึกว่าเป็นสุสานของท่านกวนอู)

 


 ความคิดเห็นที่ 2099

10 ส.ค.2550  เวลา 00:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

หาญหักห้าด่านใช่ผ่านง่าย

พันลี้หาพี่โลกไม่มี

ลำบากยากเกินความลำบาก

องอาจเกินความองอาจดี

(ในภาพ ศาลพระกวนอู ที่เมืองตงซาน มณฑลฮกเกี้ยน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2100

10 ส.ค.2550  เวลา 00:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

พระชนม์ท่านสิ้นเกียรติยังก้อง

เกียรติก้องสามก๊กคนรู้ดี

ประวัติศาสตร์จารึกเป็นประวัติ

ประวัติจารึกท่านแสนดี

 (ในภาพ ศาลพระกวนอู ที่เมืองจ่วนจิว มณฑลฮกเกี้ยน)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน