ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 2061

9 ส.ค.2550  เวลา 23:15 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

แต่งตั้งให้ท่านกวนเป๋งเป็น เกียดตองอ๋อง

บุตรคนถัดไปเป็น เฮี่ยนตองอ๋อง

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2062

9 ส.ค.2550  เวลา 23:16 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

แต่งตั้งให้ท่านจิวฉองเป็น อุยเหลงฮุ่ยย้งกง

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2063

9 ส.ค.2550  เวลา 23:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สมัยชิงซื่อจู่ ศักราชซุ่นจื้อปีแรก ปีพุทธศักราช 2187

แต่งตั้งนามท่าน

ตองหงี่สิ่นบู๊กวนเซ่งเต้กุน

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2064

9 ส.ค.2550  เวลา 23:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สมัยชิงยงเจิ้ง ปีแรก เติมนาม เหล่งอิ่ว

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2065

9 ส.ค.2550  เวลา 23:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สมัยชิงคังซี แต่งตั้งนาม ฮกหมอไต่เต่

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2066

9 ส.ค.2550  เวลา 23:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ในปีพุทธศักราช 2246

พระเจ้าคังซีเสด็จเยี่ยมบ้านเกิดของท่านกวนอูเป็นการส่วนพระองค์

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2067

9 ส.ค.2550  เวลา 23:21 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สมัยชิงเฉียนหลงปี 53 เติมนาม

ตองหงี่สิ่นบู๊เหล่งอิ่วกวนเซ่งเต้กุน

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2068

9 ส.ค.2550  เวลา 23:22 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สมัยชิงซื่อจง ศักราชยงเจิ้งปี 3 ปีพุทธศักราช  2268

แต่งตั้งนามของทวดของท่านกวนอู นาม ก่องเจวก๋ง

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2069

9 ส.ค.2550  เวลา 23:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

แต่งตั้งนามของปู่ของท่านกวนอู นาม หยู่ชองก๋ง

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2070

9 ส.ค.2550  เวลา 23:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

แต่งตั้งนามของบิดาของท่านกวนอู นาม เส่งตองก๋ง

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2071

9 ส.ค.2550  เวลา 23:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สมัยชิงเริ่นจง ศักราชเจียชิ่งปี 18 ปีพุทธศักราช 2356

พระเจ้าชิงกาวจง พระเจ้าชิงเสวียนจง พระเจ้าชิงเหวินจง

ต่างเติมนามท่านอีกหลายคำ

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2072

9 ส.ค.2550  เวลา 23:44 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ศักราชชิงเต้ากวังปี 8 เติมนาม อุยเฮี๊ยน

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2073

9 ส.ค.2550  เวลา 23:45 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ศักราชเสียนเฟิงเติมนาม เจ็งเส็ง

ต่อมาเติมนาม ซุยเจ่ง

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2074

9 ส.ค.2550  เวลา 23:46 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ศักราชถงจื้อเติมนาม เอ็กจ่าน

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2075

9 ส.ค.2550  เวลา 23:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ศักราชกวังสูเติมนาม ซวนเต็ก

(ในภาพ ภาพพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2076

9 ส.ค.2550  เวลา 23:53 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สมัยชิงเต๋อจง ศักราชกวังสูปี 5 ปีพุทธศักราช 2422

ปรากฏนาม

ตองหงี่สิ่นบู๊เหล่งอิ่วหยิ่นย้งอุยเฮี๊ยนห่อก๊กโป้บิ๋น

เจ็งเส็งซุยเจ่งเอ็กจ่านซวนเต็กกวนเซ่งไต่เต่

รวม 26 อักษร

(ในภาพ ภาพวาดพระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2077

9 ส.ค.2550  เวลา 23:56 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ในศาสนาหยูหรือลัทธิขงจื้อ จัดท่านกวนอูเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวบุ่นชอง

หรือ ดาวนักปราชญ์ทั้ง 5  เรียก หง่อบุ่นชองเต้กุน

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2078

9 ส.ค.2550  เวลา 23:57 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

อันประกอบด้วย

พระบุ่นชองฮูจื้อ พระจูอีฮูจื้อ พระโคยแช พระหลื่อจ๊อเซียนซือ

และท่านกวนอู เรียก กวนอุนจู้

(ในภาพ ม้าเซ็กเทา)

 


 ความคิดเห็นที่ 2079

9 ส.ค.2550  เวลา 23:59 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

นามอื่นเช่น บุ่นเหง หรือ บุ่นโอยเซ่งเต้ และ ซานซายฮูจื้อ

(ในภาพ ม้าเซ็กเทา)

 


 ความคิดเห็นที่ 2080

10 ส.ค.2550  เวลา 00:01 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ในศาสนาเต๋า เรียก

เอ็กฮั่นเทียนจุน เฮียบเทียนไต่เต่ และ บู๊อันจุนอ๋อง

(ในภาพ ม้าเซ็กเทา)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop