ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!

บทความ ประเพณีถือศีลกินผัก


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


กระทู้นี้เดิมเป็นกระทู้ประเพณีถือศีลกินผัก แต่เนื่องจากว่ามีการโพสข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเข้ามาเยอะมากๆ
เลยขอปรับกระทู้นี้ให้เป็นกระทู้ บทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีถือศีล กินผัก โดยเฉพาะ
ซึ่งทุกท่านสามารถส่งเข้ามายังกะทู้นี้ได้ ไม่เฉพาะต้องเขียนโดยผู้เขียนเท่านั้น มีเนื้อหาครอบคลุม
- ประเพณีถือศีลกินผักทั่วไป
- ประเพณีถือศีลกินผักที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองตรัง
- ประวัติศาลเจ้าและพระที่นับถือ
- ประกาศงานบุญ

ในกะทู้นี้ต่อไปหากมีข้อมูลมากพอก็จะรวบรวมจัดแบ่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กะทู้นี้ผู้เขียนขอให้คงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระมัดระวังในการกล่าวคำอย่างยิ่ง ให้สัญลักษณ์เป็น ดอกเหมย เป็นปฐมบทของการปรับปรุงกะทู้ดั้งเดิม

โดย.. บุนเต้หลาง 124.157.209.249   


 

 ความคิดเห็นที่ 2001

9 ส.ค.2550  เวลา 21:30 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้ากวนอูอันใหญ่โตงดงาม

ด้านหลังของศาลเจ้าเป็นสุสานของท่านกวนอู

ภายในสุสานมีห้องใต้ดินสำหรับเก็บร่างของท่านกวนอู ซึ่งบรรจุอยู่ในโลงเหล็ก

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2002

9 ส.ค.2550  เวลา 21:31 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ท่านกวนอูนับเป็นที่เคารพรักเทิดทูนของชาวจีนยิ่ง

เมื่อท่านสิ้นชีพแล้ว จึงก่อสร้างศาลที่บ้านเกิดของท่าน

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2003

9 ส.ค.2550  เวลา 21:32 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ศาลนั้นอยู่ที่เมือง ไกเหลียง หรือ เจี่ยโจว มณฑลซานซี

ซึ่งเป็นที่ฝังของเสื้ออาภรณ์และหมวกเกียรติยศของท่าน เรียก อีกวนท้วง

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2004

9 ส.ค.2550  เวลา 21:33 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

สถานที่ทั้งสามแห่งดังกล่าวนั้น

จัดเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงท่านกวนอูผู้จากไป

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2005

9 ส.ค.2550  เวลา 21:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

เหลือเพียงแต่คุณความดีเกียรติคุณอันสูงส่งครั้งยามท่านมีชีวิต

ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการจารึกถ่ายทอดต่อเนื่องกันมา

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2006

9 ส.ค.2550  เวลา 21:34 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

พร้อมสั่งสอนอบรมลูกหลานให้ยึดคติการดำเนินชีวิต

ปฏิบัติเป็นตามแบบอย่างแห่งคุณธรรม

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2007

9 ส.ค.2550  เวลา 21:35 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ภายหลังชาวบ้านจึงสร้างศาลเพื่อระลึกถึงท่านกวนอูอย่างมากมาย

พร้อมสร้างรูปเคารพของท่านไว้บูชาอย่างถ้วนทั่ว

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2008

9 ส.ค.2550  เวลา 21:36 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

จากบันทึกประวัติ หล่ำเทียนบุ่นเหงเซ่งเต้ กล่าวว่า

ตลอดชีพของท่านกวนอู กอร์ปด้วยคุณธรรม 8 ประการที่ควรยกย่อง คือ

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2009

9 ส.ค.2550  เวลา 21:38 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

1.ห่าวเจี้ยเก้งสุ่นเตี่ยงโป่ย

คุณธรรมความกตัญญู

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2010

9 ส.ค.2550  เวลา 21:39 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ในวัยเยาว์ ท่านเห็นโจรโพกผ้าเหลืองปล้นสดมภ์ก่อความวุ่นวาย

ท่านมีจิตใจฮึกเหิมอยากสนองคุณชาติ

 จึงอำลาบุพการี สมัครเป็นอาสาร่วมต่อต้านโจรโพกผ้าเหลือง

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2011

9 ส.ค.2550  เวลา 21:40 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

2.เต่เจี้ยอิ๋วอ่ายเฮงเตี๋ยง

ความสามัคคีรักพี่รักน้อง  

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน)

 


 ความคิดเห็นที่ 2012

9 ส.ค.2550  เวลา 22:13 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

เมื่อท่านอายุ 25 ปี ปีพุทธศักราช 718

ท่านสาบานร่วมเป็นพี่น้องกับท่านเล่าปี่และท่านเตียวหุย

(ในภาพ พระกวนเซ่งเต้กุน ในฐานะผู้พิทักษ์พระศาสนา)

 


 ความคิดเห็นที่ 2013

9 ส.ค.2550  เวลา 22:17 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

กล่าวว่าทั้งสามอาจไม่เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ขอตายในวันเดือนปีเดียวกัน

ซึ่งท่านรักษาคำสาบาน และติดตามท่านเล่าปี่ไปทุกแห่ง

(ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก สาบานในสวนท้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 2014

9 ส.ค.2550  เวลา 22:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

3.เล้เจี้ยเจียดเจ่ห่อหาย

การรักษาซึ่งจารีต

(ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก สาบานในสวนท้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 2015

9 ส.ค.2550  เวลา 22:18 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

เมื่อท่านอายุ 41 ปี ปีพุทธศักราช 743

ช่วงเวลาที่ท่านโจโฉปรารถนา

ให้ท่านกวนอูมีใจแปรเปลี่ยนจากท่านเล่าปี่

(ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก สาบานในสวนท้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 2016

9 ส.ค.2550  เวลา 22:19 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

โดยอาศัยอุบายเรื่องความใกล้ชิดระหว่างหญิงชาย

จัดให้ท่านกวนอูได้พักอยู่ห้องเดียวกับฮูหยินของท่านเล่าปี่

(ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก สาบานในสวนท้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 2017

9 ส.ค.2550  เวลา 22:20 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

แต่ท่านกวนอูกลับนั่งอ่านตำราชุนชิวอยู่หน้าห้อง

เป็นยามรักษาการณ์ให้ท่านฮูหยิน

(ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก สาบานในสวนท้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 2018

9 ส.ค.2550  เวลา 22:23 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

4.หงี่เจี้ยเจ้งตึ๋งฮับหงี

สัจธรรมรู้ผิดชอบชั่วดี

 (ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก สาบานในสวนท้อ)

 


 ความคิดเห็นที่ 2019

9 ส.ค.2550  เวลา 22:24 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ท่านกล่าวว่าชายชาติทหารต้องมีนายเพียงคนเดียว จะมีนายสองคนพร้อมกันเป็นไปไม่ได้

ท่านจึงกล่าวเงื่อนไข สวามิภักดิ์ฮ่องเต้ของราชวงศ์ฮั่น มิใช่สวามิภักดิ์ต่อท่านโจโฉ

(ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก สามพี่น้องรบกับลิโป้)

 


 ความคิดเห็นที่ 2020

9 ส.ค.2550  เวลา 22:25 น.
โดย.. บุนเต้หลาง 58.9.76.40  

ทันทีที่ท่านทราบว่าท่านเล่าปี่อยู่กับอ้วนเสี้ยว ท่านทิ้งทรัพย์สินเงินทอง

ตราตั้งประจำตำแหน่งโดยไม่เสียดาย นำเพียงม้าเซ็กเทาตัวเดียวกลับไปหาท่านเล่าปี่

(ในภาพ จิตรกรรมฝาผนังพงศาวดารสามก๊ก ท่านกวนอูพาพี่สะใภ้ฝ่า 5 ด่าน)

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำข้อมูลในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น !!!


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน