พิธีเปิด ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดบริการรอบปฐมฤกษ์ “ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง โดยมีนางสาวสุนทรี  สังข์อยุทธ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ  กล่าวต้อนรับ และมีนายอารักษ์  สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา

     หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีภารกิจหลักคือการเก็บรักษาเอกสารสำคัญของชาติ และให้บริการการศึกษาค้นคว้าวิจัย เอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาส่วนหนึ่งได้มาจากหน่วยงานของรัฐในเขตความรับผิดชอบ และจากบุคคลสำคัญของชาติและท้องถิ่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ตรัง ได้รับมอบเอกสารจำนวนมากรวมทั้งของที่ระลึกอีกกว่า 500 ชิ้น จาก ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของชาติ เอกสารและสิ่งของที่มอบสามารถสะท้อนถึงประวัติชีวิต การปฏิบัติงานในบทบาทนักการเมือง การดำรงตำแหน่งต่างๆ จนถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในทางประวัติศาสตร์

     ในฐานะที่ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย เป็นบุคคลสำคัญของชาติ และเป็นชาวตรังที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในการบริหารประเทศ ประกอบกับคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน กรมศิลปากรจึงเห็นสมควรจัดแสดงประวัติและผลงานไว้ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ตรัง เพื่อเป็นเกียรติยศ เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ควบคู่กับการให้บริการ เอกสารที่ได้รับมอบ จึงได้จัดทำ “ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”
 
     การจัดทำห้องเกียรติยศเริ่มขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2549 โดยกรมศิลปากรมอบหมาย ให้สำนักสถาปัตยกรรมออกแบบนิทรรศการ ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของอาคารหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติฯ  ตรัง บริเวณชั้น 2 เนื้อที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณจัดสรรจากกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน 3,000,000 บาท  แต่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกจำนวนมากด้วยวิธีเปิดประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่องานโครงสร้างและนิทรรศการเรียบร้อยแล้ว หอจดหมายเหตุ แห่งชาติฯ ตรัง ได้ดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดระบบเอกสาร สิ่งของ ตลอดจนการจัดทำสื่อสารสนเทศ ระบบสัมผัสทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนเปิดให้บริการ การให้บริการของห้องเกียรติยศได้จัดควบคู่ไปกับบริการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว คือบริการเอกสารค้นคว้า บริการนิทรรศการเมืองตรัง ซึ่งเปิดตามวันเวลาราชการ และจะจัดเจ้าหน้าที่บริการเป็นพิเศษในวันเสาร์ให้แก่คณะที่นัดหมายล่วงหน้า


ภาพถ่ายโดย : อ๊อต
ที่มาของข่าว : ทีมข่าวตรังโซน

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 58.8.91.112   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

4 ก.ย.2550  เวลา 17:46 น.
โดย.. บก.ตั้ม 58.8.91.112  

ภาพถ่ายโดย : อ๊อต


 ความคิดเห็นที่ 2

4 ก.ย.2550  เวลา 17:58 น.
โดย.. บก.ตั้ม 58.8.91.112  

ภาพถ่ายโดย : อ๊อต


 ความคิดเห็นที่ 3

4 ก.ย.2550  เวลา 17:59 น.
โดย.. บก.ตั้ม 58.8.91.112  

ภาพถ่ายโดย : อ๊อต


 ความคิดเห็นที่ 4

4 ก.ย.2550  เวลา 18:00 น.
โดย.. บก.ตั้ม 58.8.91.112  

ภาพถ่ายโดย : อ๊อต


 ความคิดเห็นที่ 5

4 ก.ย.2550  เวลา 18:02 น.
โดย.. บก.ตั้ม 58.8.91.112  

ภาพถ่ายโดย : อ๊อต


 ความคิดเห็นที่ 6

4 ก.ย.2550  เวลา 18:24 น.
โดย.. คดท 202.44.210.31  
บุรุษในดวงใจ ของใครหลายคน ท่านคือคนดีครับ.(ผมด้วยคนนึง)

 ความคิดเห็นที่ 7

5 ก.ย.2550  เวลา 13:59 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ฯพณฯ ชวน ชมภาพภายใน ห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 8

5 ก.ย.2550  เวลา 14:00 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 9

5 ก.ย.2550  เวลา 14:03 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ประวัติตำแหน่งทางการเมือง ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย 
 ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 10

5 ก.ย.2550  เวลา 14:04 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ภาพถาย ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 11

5 ก.ย.2550  เวลา 14:04 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ภาพถ่าย ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 12

5 ก.ย.2550  เวลา 14:05 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ของที่ระลึก  ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 13

5 ก.ย.2550  เวลา 14:06 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ของที่ระลึก  ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 14

5 ก.ย.2550  เวลา 14:07 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ของที่ระลึก  ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 15

5 ก.ย.2550  เวลา 14:07 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ของที่ระลึก  ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 16

5 ก.ย.2550  เวลา 14:09 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ของที่ระลึก  ภายในห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20”  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 17

5 ก.ย.2550  เวลา 14:10 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ร่วมถ่ายภาพ

 ความคิดเห็นที่ 18

5 ก.ย.2550  เวลา 14:14 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

ฯพฯ ชวน  หลีกภัย ถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดเรียงความ

 ความคิดเห็นที่ 19

5 ก.ย.2550  เวลา 14:17 น.
โดย.. อ๊อต 125.25.208.77  

อ.สนทรี  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 20

7 ก.ย.2550  เวลา 21:18 น.
โดย.. ทีมงาน 125.25.233.191  
ปิดกระทู้ ครับ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน